Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хирургија

Избори у звањаМедицински факултет

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци дана 11.02.2011. донијело је Одлуку бр. 0602-119/2011. о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања те именовало комисију у саставу
1. Др  Предраг Грубор, ванредни  професор, ужа научна област Хирургија, специјалистичка област Ортопедија, Медицински факултет Бања Лука,       
2. Др  Никола Гаврић, ванредни  професор, ужа научна област Хирургија, специјалистичка област Ортопедија, Медицински факултет Бања Лука,
3. Др  Марко Бумбаширевић, редовни  професор, ужа научна област Хирургија, специјалистичка област Ортопедија, Медицински факултет Београд

На расписани конкурс  Медицинског факултета - Универзитета у Бања Луци  објављен дана 09.02.2011. у  дневном листу  "Глас Српске" за избор у наставничко звање  ужу научну област Хирургија, ортопедија  пријавио се један кандидат:

Др Александар Јаковљевић, доктор медицинских  наука

Након увида у све елементе садржане у конкурсном  материјалу наведеног кандидата, који су релевантни за избор, Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања  Научно-наставном вијећу  Медицинског факултета  и Сенату Универзитета у Бањалуци, подноси сљедећи извјештај:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хирургија Александар Јаковљевић.pdf