Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина

Избори у звањаМедицински факултет

Наставно-научно вијеће Медицинског факуклтета, Универзитета у Бањалуци је на сједници одржаној 10.02.2011. године донијело одлуку бр. 0602-124/2011, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у сарадника у саставу:
1. Проф. др Драгослав Ђукановић, редовни професор, ужа научна област Пародонтологија и орална медицина, Медицински факултет Београд, предсједник
2. Проф. др Слободан Чупић, ванредни професор, ужа научна област Ортопедија вилица, Медицински факултет Бања Лука, члан
3. Проф. др Јован Војиновић, ванредни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Бања Лука, члан

за писање извештаја за избор сарадника за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина, по расписаном конкурсу објављеном у дневном листу ''Глас Српске'' од 09.02.2011. године.
На конкурс се пријавио само један кандидат: др сц. др стом. Верица Павлић
Након детаљног увида и анализе документације пријављеног кандидата, достављене уз пријаву на конкурс, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Медицинског факуклтета Универзитета у Бањалуци сљедећи:
 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина Верица Павлић.pdf