Навигација
Viber

Извјештај Комисије за преглед и оцјену магистарског рада кандидата Бранислава Средановића дипл. инж. маш.

Магистарски радовиМашински факултет

1. Др Јанез Копач, редовни професор Факултета за стројништво у Љубљани
2. Др Гордана Глобочки Лакић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци
3. Др Даворин Крамар, доцент Факултета за стројништво у Љубљани
4. Др Ђорђе Чича, доцент Машинског факултета у Бањој Луци

НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ПРЕДМЕТ: Извјештај Комисије за преглед и оцјену магистарског рада кандидата Бранислава Средановића дипл. инж. маш.

Одлуком Наставно - научног вијећа Машинског факултета у Бањој Луци бр. 16/3.582/12 од 15.05.2012. године именовани смо у Комисију за  преглед и оцјену магистарског рада Бранислава Средановића, дипл. инж. маш. под називом:

РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ОБРАДИВОСТИ НА ОСНОВУ ПАРАМЕТАРА ПРОЦЕСА РЕЗАЊА

Након прегледа и анализе магистарског рада Бранислава Средановића, дипл. инж. маш., Комисија подноси Наставно - научном вијећу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај Комисије за преглед и оцјену магистарског рада кандидата Бранислава Средановића дипл. инж. маш.