Навигација
Viber

Информација са 34. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Тридесет четврта сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржана је 30. октобра 2014. године, а почела је минутом ћутње у знак сјећања на проф. др Веру Гајановић, недавно преминулог члана Сената испред Академије умјетности.

У наставку сједнице, Сенат је разматрао и усвојио:
-Приједлог наставно-научног вијећа Филолошког факултета о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I циклусу студија за зимски и љетни семестар академске 2014/2015. године и Приједлог о допуни Наставног плана и програма на I и II циклусу студија Студијског програма енглеског језика и књижевности;
-Приједлог ННВ Економског факултета о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за зимски и љетни семестар I и II циклуса студија;
- Приједлога ННВ Пољопривредног факултета о измјени Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за зимски и љетни семестар I и II циклуса студија у академској 2014/2015. години, и -Приједлог ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни наставних планова студијских програма Архитектура, Грађевинарство и Геодезија.

Такође, Сенат је прихватио приједлоге Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности:
- о именовању мр Ивана Оташевића, доцента за шефа катедре за Гудачке инструменте на студијском програму Музичке умјетности и
- усвајању оставке мр Арсена Чаркића на мјесто руководиоца студијског програма Музичка умјетност и именовању Тимее Хотић, ванредног професора, за руководиоца студијског програма Музичка умјетност.

Исто тако, прихваћени су приједлози Наставно-научног вијећа Машинског факултета о:
-именовању доц. др Милана Тице за шефа Катедре за механику и конструкције;
-именовању проф. др Ранка Зрилића за шефа Катедре за материјале, заваривање и металургије; те
-именовању проф. др Снежане Петковић за шефа Катедре за моторе и возила;

Сенат је, такође, разматрао и прихватио Приједлог Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о именовању шефова катедри на овом факултету.

Највише академско тијело Универзитета на својој 34. сједници донијело је Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Истовремено , донесено је више одлука о избору наставника и сарадника и то на: Електротехничком, Машинском, Пољопривредном, Факултету физичког васпитања и спорта, Факултету политичких наука, Филолошком, Рударском и Правном факултету.

Такође, Сенат је донио Одлуку о давању сагласности на извјештај Комисија о урађеној докторској дисертацији на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, као и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, и то на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Електротехничком, Машинском и Факултету физичког васпитања и спорта.

Након разматрања приједлога ННВ Факултета физичког васпитања и спорта, Сенат је донио одлуку да се рукопис „Атлетика-методика обучавања“ аутора др Горана Бошњака, др Горане Тешановић и др Владимира Јаковљевића, објави као универзитетска наставна литература.

Такође, Сенат је донио одлуке о утврђивању приједлога за:
-обнављање Уговора о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци, Филолошког факултета и Универзитета Франсоа Рабле из Тура (Француска);
- закључивање Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Сарланд (Њемачка);
- закључивање Споразума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Јеврејског културног центра „Арие Ливне“;

Исто тако, Сенат је разматрао и прихватио извјештаја радне групе о Приједлогу одлуке Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о измјени Одлуке о матичности факултета/Академије и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћени текст.

Прихваћен је и Приједлог Наставно-научног вијећа Економског факултета о усвајању Елабората о оправданости извођења новог студијског програма Економија на III циклусу студија, те је упућен у даљу процедуру.
У наставку сједнице, Сенат је разматрао и уважио захтјев за проширење листе студената у Наставно-научном вијећу Пољопривредног факултета који је упутио предсједник Савеза студената овог факултета.

Након разматрања, Сенат је одбацио као неосновану Жалбу Слађане Мишић на Одлуку Сената, број: 02/04-2359-31/14 од 16.07.2014. године, и одбио је Приговор Јелене Обрадовић на Одговор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 18.4-5/2014 од 28.10.2014. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3700/uni-2.jpg