Навигација
Viber

Информација са 35. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 35. Сједници одржаној 27.11.2014. године,разматрао је и прихватиo Извјештај о резултатима студентске анкете о наставном процесу у зимском семестру школске 2013/2014. године који је презентовао проректор за наставу и студентска питања проф. др Симо Јокановић. Поменути извјештај биће прослијеђен наставно-научним вијећима факултета/Академије на анализу.

Након разматрања, Сенат је прихватио и Приједлог Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука за лиценцирање Докторског студија друштвених наука на III циклусу студија на Факултету политичких наука.

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Економског факултета о оснивању Центра за пројектни менаџмент и предузетништво, као и Приједлог ННВ Природно-математичког факултета о уговорном ангажовању проф. др Јелене Пенавин – Шкундрић у наставном процесу.

Највише академско тијело Универзитета прихватило је и приједлоге ННВ Природно-математичког факултета и Академије умјетности о именовању шефова катедри на ове двије организационе јединице Универзитета.

На истој сједници Сенат је донио Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Истовремено , донесено је више одлука о избору наставника и сарадника и то на: Економском, Медицинском, Машинском, Природно-математичком, Факултету физичког васпитања и спорта, Факултету политичких наука, Филозофском, Шумарском и Рударском факултету.

Такође, Сенат је донио више одлуку о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Економском, Медицинском, Правном, и Факултету политичких наука, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, и то на: Економском,Машинском, Медицинском, Филозофском, Филолошком и Шумарском факултету.

У наставку сједнице, разговарано је и о припремама за обиљежавање 40 година од оснивања Универзитета у Бањој Луци, те је договорено да се до наредне сједнице припреми приједлог именовања чланова Организационог одбора за обиљежавање овог јубилеја.

Сенат је, на својој 35. Сједници усвојио План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину, као и Акциони план у вези Европске повеље за истраживаче и Кодекса о запошљавању истраживача који је члановима Сената представио проректор за научно-истраживачки рад проф. др Милан Матаруга.

Такође, прихваћен је приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета да се рукопис „Кратка историја писма, књиге и библиотека“ аутора доц. др Јеленке Пандуревић и доц. др Маје Анђелковић објави као универзитетска наставна литература.

Након разматрања, Сенат је одбио као носнован Приговор проф. др Милана Шљивића на Одлуку Сената о уговорном ангажовању, број: 02/04-3.3242-69/14 од 03.10.2014. године, док је Приговор Филозофског факултета на став Сената поводом објављивања уџбеника емеритуса проф. др Бранка Милосављевића, прихваћен.

Сенат је, такође, прихватио Приједлог ННВ Економског факултета за измјену Одлуке Владе РС за упис кандидата на I и II циклус студија, а у циљу усклађивања поменуте одлуке са новим називима студијских програма на Факултету.

На крају сједнице, декан Факултета физичког васпитања и спорта проф. др Симо Вуковић информисао је присутне да је овој организационој јединици Универзитета на на деветом конгресу Међународне федерације за физичко васпитање – FIEP, одржаном у Софији у мјесецу октобру, повјерена организација 11. FIEP конгреса који ће се одржати у септембру 2016. године, те је затражио подршку универзитета у организацији овог изузетно важног скупа на коме се очекује учешће око 500 ученика из 50 земаља.

Прихватајући ову информацију, уз честитке Факултету, Сенат је донио закључак да за неку од наредних сједница овог тијела, Наставно-научно вијеће ФФВС достави приједлог програма који треба реализовати, а све у циљу што боље организације овог скупа.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3782/logouniblnews_t.jpg