Навигација
Viber

Информација са 36. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 36. сједници одржаној 25.12.2014. године донио је Одлуке о измјени Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области - пречишћени текст, на организационој јединици Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету од 30.10.2014. године.

Такође, прихваћен је Приједлог Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о исправци Одлуке о матичности факултета/академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области - пречишћени текст, од 29.11.2012.године).

Сенат је прихватио и приједлог факултета о одгађању почетка наставе на првој години II циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци, те донио одлуку да се коригује Академски календара за 2014/2015. годину у смислу да настава у зимском семестру на II циклусу почиње у исто вријеме када почиње настава у љетном семестру на I циклусу.

У наставку сједнице Сенат је донио Одлуку о именовању Организационог одбора за обиљежавање 40 година од оснивања Универзитета у Бањој Луци.

На истој сједници, прихваћен је Приједлог ННВ Технолошког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања и извођења студијског програма трећег циклуса Биоинжењеринг и медицинска информатика; Приједлог ННВ Филозофског факултета о усвајању Елабората о оправданости извођења трећег циклуса програма учитељског студија: докторских студија из методике разредне наставе, као и приједлог истог факултета о усвајању Елабората о оправданости извођења другог циклуса студијског програма педагогије: смјер инклузивног образовања, уз обавезу ННВ Филозофског факултет да конципира наставни план у складу са Упутством за израду и побољшање студијских програма.

Такође, прихваћен је и приједлог ННВ Филолошког факултета о усвајању Елабората за докторске академске студије из филологије (језик и књижевност), као приједлози ННВ Електротехничког факултета о измјени и допуни три студијска програма другог циклуса и то: студија Електроенергетика и информатика, Електроника и телекомуникације, те Рачунарство и информатика.

Истовремено, прихваћен је и Приједлог ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о усвајању Наставног плана и програма другог циклуса студија студијског програма Грађевинарство.

У наставку сједнице, прихваћен је Приједлога ННВ вијећа Академије умјетности о именовању шефова катедри, као и приједлози ННВ Електротехничког факултета о именовању руководиоца студијског програма Рачунарство и информатика, и о именовању шефова катедри.

Највише академско тијело Универзитета на својој 36. сједници донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор (у виша звања) наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Исто тако, донесено је више одлука о избору наставника и сарадника и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Електротехничком, Медицинском, Машинском, Пољопривредном, Природно математичком,Филолошком и Филозофском факултету, те Високој школи унутрашњих послова.

Такође, Сенат је донио одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Медицинском, Правном и Филолошком факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Машинском и Правном факултету.

Истовремено, прихваћен је Приједлог ННВ Економског факултета за додјелу почасног доктората др Клеменсу Јегеру, професору Високе школе за економију и менаџмент FOM, ESEN, Њемачка.

Сенат је на својој 36. сједници донио одлуке о закључивању:
-Уговора о учешћу Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и Норвешког универзитета за науку и технологију – Одјељења за урбани дизајн и планирање, у сврху реализације задатака из пројекта HERD „Преиспитивање архитектуре и енергетске ефикасности у зградама и урбаног развоја“ и,
-Споразума о наставно-научној и техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и још 14 високошколских установа из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Словачке, Грчке и Мађарске, партнера у TEMPUS пројекту AGRIVOC.

На истој сједници, разматрани су и прихваћени приједлози ННВ Машинског факултета да се рукопис „Отпорност материјала I“, аутора др Страина Посављака и рукопис „Програмирање нумерички управљаних машина алатки“, аутора др Ђорђа Чиче и др Симе Јокановића, објаве као универзитетска наставна литература, као и приједлог ННВ Технолошког факултета да се као универзитетска наставна литература објави рукопис „Сензорна оцјена квалитета и прихватљивост производа“, аутора др Славице Грујић.

Такође прихваћен је Приједлога Вијећа комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија Очување и одржива употреба генетичких ресурса Универзитета о Правилима студирања на овом студијском програму II циклуса, као и Приједлог ННВ Електротехничког факултета о еквиваленцији остварених резултата на I, II и III циклусу студија у оквиру програма мобилности између универзитета.

Сенат је прихватио и приједлог ННВ Академије умјетности о продужењу изборног периода за: доц. Стеву Бојанића, доц. Бранку Кузмановић, доц. Драгу Вејновића и ван. проф. Биљану Гаврановић, док је Приједлог ННВ Економског факултета о допуни Правилника о условима додјељивања звања и правима професора емеритуса, одбијен.

Такође, одбијен је и Приговор др Драге Радановића на Одлуку Сената од број: 02/04-3.3764-28/14 од 30.10.2014. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3865/logouniblnews_t.jpg