Навигација
Viber

Информација са 37. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 37. сједници одржаној 29. 01. 2015. године разматрао је и усвојио Приједлог правилника о промјени статуса и рангирању студената.

На истој сједници прихваћен је приједлог Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о разрјешењу, односно о именовању руководиоца студијског програма Анимална производња, као и приједлог ННВ Академије умјетности о именовању проф. Жељка Митровића за шефа Катедре за глуму и позоришну режију.

Највише академско тијело Универзитета је у наставку сједнице донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на:Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Машинском, Медицинском, Пољопривредном, Филолошком, Филозофском и Факултету политичких наука.

Такође, донесена је Одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној докторској дисертацији на Медицинском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације и то на: Факултету политичких наука, Економском факултету и Академији умјетности.

Сенат је на својој 37. сједници донио више одлука о закључивању уговора, споразума и меморандума о сарадњи и то:
-Споразума о сарадњи између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Шумарског факултета Државне пољопривредне академије из Нижњег Новгорода (Руска Федерација);
- Уговора о сарадњи између Одсјека за компаративне, лингвистичке и културолошке студије Универзитета Ca“ Foscari из Венеције (Италија) и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;
-Меморандума о разумијевању о академској сарадњи и размјени, Споразума о сарадњи и размјени у области истраживања и Споразума о размјени студената између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Шиншу (Shinshu) из Нагана (Јапан);
-Споразума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци са Progetto Musica и осталим партнерским институцијама;
-Уговора о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног Универзитета драмских умјетности ГИТИС Москва;
-Уговора о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Филолошког факултета Државног универзитета у Иркутску (Руска Федерације).

На својој 37.сједници Сенат је разматрао и прихватио Приједлог ННВ Академије умјетности за продужење изборног периода за доц. Драгану Бањац, као и Приговор декана Факултета политичких наука на Закључак Сената Универзитета број 02/04-3.4730-46/14 од 25.12.2014. године, док су приговори примаријуса др Горана Чукића на Одлуку ННВ Медицинског факултета, број: 18-3-894/2014 од 23.11.2014. године и Милоша Ивановића на Одлуку Сената , број: 02/04-3.4241-35/14 од 27.11.2014. године, као и захтјев Љиљане Суручић за преиспитивање Одлуке Сената број: 02/04-3.4730-29/14 од 25.12.2014. године - одбијени.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3924/logouniblnews_t.jpg