Навигација
Viber

Информација са 40. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 40. сједници одржаној 26.03. 0215. године, разматрао је Приједлог одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћени текст.

На истој сједници је прихваћен, и упућен ресорном министарству на даље поступање, Приједлог елабората Наставно-научног вијећа Рударског факултета о оправданости извођења Студијског програма геолошко инжењерство на I циклусу студија.

Такође, прихваћени су приједлози одлука наставно-научних вијећа факултета/ВШУП о измјенама и допунама Одлуке Сената Универзитета о одговорним наставницима и сарадницима на I и II циклусу студија за зимски и љетни семестар школске 2014/2015. године.

У наставку сједнице, Сенат је донио одлуке о разрјешењу и именовању руководиоца студијског програма који се изводе на Академији умјетности, Филолошком и Медицинском факултету, те је прихватио приједлоге ННВ Филолошког, Филозофског и Шумарског факултета о измјени и допуни наставних планова и програма.

На својој 40. сједници Сенат је донио одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника, као и више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Економском Електротехничком, Пољопривредном, Природно-математичком, Машинском, Медицинском, Филозофском, Филолошком, Факултету физичког васпитања и спорта, те Високој школи унутрашњих послова.

Такође, донесене су одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Економском, Технолошком, Факултету физичког васпитања и спорта и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Пољопривредном и Филозофском факултету.

Највише академско тијело Универзитета је на својој 40. сједници је прихватило Приједлог уговора о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Поатјеу (L' Universite de Poitiers), Француска, те Додатак Уговора о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета књижевности и језика Универзитета у Поатјеу; као и Приједлог протокола о сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Факултета здравља, спорта и науке о људским покретима Универзитета из Бакаyа (Румунија).

У наставку сједнице, прихваћен је Закључак ННВ Економског факултета о стављању ван снаге Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-3.4730-66/14 од 25.12.2014. године, као и Приједлог одлуке ННВ Машинског факултета у вези расписаног Конкурса од 03.07.2014. године за избор наставника за ужу научну област Производно машинство.

Захтјев мр Биљане Прохаска за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-3.155-323/15 од 29.01.2015. године и Примједба Воје Радића на Конкурс за избор наставника за ужу научну област Ратарство на Пољопривредном факултету, одбијени су као неосновани.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4102/logouniblnews_t.jpg