Навигација
Viber

Информација са 42. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 14.05.2015. године разматрао је приједлоге факултета/Академије о висини школарине за академску 2015/2016. годину и донио закључак да школарина остане на прошлогодишњем нивоу, те је исти упутио Управном одбору на разматрање.

Такође, усвојен је закључак да основица за обрачун накнаде за обнову студијске године на I циклусу редовних и ванредних студија буде број неположених испита и износ школарине за академску годину коју студент обнавља, те да се на факултетима/Академији умјетности уведе нова категорија студената који се уписују у прву годину студија-категорија „самофинансирајући студент“.

Ова категорија би обухватала студенте који се уписују у прву годину I циклуса студија и који су положили квалификациони испит, али нису остварили право за упис у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета Републике Српске, који је одобрила Влада Републике Српске.

Висину школарине за „самофинансирајуће студенте“ утврдио бу Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, по претходном одобрењу Владе Републике Српске.

Највише академско тијело Универзитета је на својој 42. сједници , разматрало и прихватило приједлоге наставно-научних вијећа факултета о објављивању рукописа као универзитетске литературе , и то:

-приједлоге ННВ Технолошког факултета да се рукопис „Припрема производње у одјевној индустрији“, аутора др Драгане Грујић и др Симоне Јевшник; рукопис „Механичке текстилне технологије“, аутора др Јована Степановића и доц. др Свјетлане Јањић; рукопис „Општа микробиологија“, аутора проф. др Љиљане Топалић – Тривуновић и доц. др Мирјане Жабић и рукопис „Збирка задатака из физике“, аутора др Светлане Пелемиш, мр Бланке Шкипина и Лера Филипа, објаве као универзитеска литература.

-Приједлог ННВ Факултета физичког васпитања и спорта да се рукопис „Антропомоторика“, аутора Душана Перића и Борка Петровића објави као универзитетска наставна литература;

- Приједлог ННВ Филолошког факултета да се рукопис „Српска средњовјековна књижевност“, аутора др Славице Васиљевић Iлић објави као универзитетска наставна литература;те

- Приједлог ННВ Пољопривредног факултета да се рукопис „Агроботаника“, аутора проф. др Златана Ковачевића и мр Биљане Келечевић објави као универзитетска наставна литература.

На својој 42. сједници Сенат је верификова мандат представника Високе школе унутрашњих послова у овом тијелу , проф. др Дарка Паспаља.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4208/logouniblnews_t.jpg