Навигација

Информација са 51. сједнице  Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 51. сједници одржаној 30.1.2017. године дао је сагласност ректору Универзитета за закључивање судског поравнања у предмету који се води пред Окружним привредним судом између “ICM Electronics” д.о.о. Нови Сад и Универзитета у Бањој Луци, те је задужена служба Ректората да покрене регресни захтјев  према одговорним лицима  у наведеном предмету.

Управни одбор је такође, прихватио  Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци, а  које се односе на дефинисање будућег статуса  Факултета безбједносних наука као организационе јединице Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је након дискусије и корекције Приједлога финансијског плана која се односила на текуће расходе, донио одлуку о усвајању Финансијског плана Универзитета у Бањој Луци за 2017. годину.

На истој сједници разматран је и усвојен Извјештај о реализацији Плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци у 2016. години, као и План јавних набавки на Универзитету за 2017. годину.

Такође, донесене су одлуке о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавну набавку, у то:
- рачунарске опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- услуга превоза за потребе извођења наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци;
- услуга одржавања возила за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- услуга одржавања рачунарске и биротехничке опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- услуга штампања за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- материјала за текуће одржавање објеката Универзитета у Бањој Луци;
- покретног планетаријума за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци; те
- угоститељских услуга за потребе Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор дао је сагласност на закључивање више меморандума и споразума о сарадњи, и то:
- Меморандума о разумијевању између Чешког Универзитета природних наука у Прагу (CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Prague) и Универзитета у Бањој Луци;
- Декларације између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Поатјеу;
- Споразума о научно-истраживачкој и техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске;
- Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Научно воћарског друштва Републике Српске;
- Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске.

У наставку сједници усвојен је закључак да ће Извјештаја о раду пројекта „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“ у 2016. години, бити разматран након што буде достављен финансијски извјештај за претходну годину.

На истој сједници прихваћен је Захтјев Економског факултета за упућивање Иницијативе за измјену Регулационог плана „Југ 1“, као и Захтјев Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци за измјену Одлука Управног одбора, број: 03/04-3.3844-36-1/16,  03/04-3.3844-36-2/16 и 03/04-3.3844-36-3/16.

Након разматрања Захтјева Александра Стојановића за остваривање права на увећање основне плате по основу посебних услова рада констатовано је да  Комисија за ревизију радних мјеста са правом на увећање основне плате није доставила листу поменутих радних мјеста иако је у складу са закључком  Управног одбор била дужна да то уради, те је донесен закључак да се именује нова комисија.

Управни одбор је на својој 51. сједници упознат са Прегледом судских спорова Универзитета у Бањој Луци у 2016. години, те су задужене надлежне службе да за наредну сједницу припреме извјештај о поменутим судским споровима.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6164/uni-3.jpg