Навигација

Информација са 54. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 54. сједници одржаној 26.4.2017. године дао је сагласност на измјене и допуне Статута Машинског факултета УНИБЛ. Такође, дата је сагласност за закључивање Споразума о стипендирању између Фондације FAIRNETZEN из Есена, Њемачка и Универзитета у Бањој Луци, као и Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Града Бања Лука. 

Након разматрања, Управни одбор је усвојио Извјештај о реализацији плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за период јануар – март 2017. године, те је донио одлуке о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисије за јавну набавку: 
- хемикалија за потребе Универзитета у Бањој Луци; те
- услуга израде главног пројекта за изградњу објекта Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Управни одбор је на истој сједници разматрао питање утврђивања одговорности за насталу штету Универзитету у Бањој Луци, те донио Одлуку којом се упућује ректор  да иницира и покрене дисциплински поступак против лица која су својим пропустима у раду прузроковала штету Универзитету, а према правоснажним судским пресудама и коначним рјешењима о прекршају у којима је Универзитет означен као одговоран. Такође, упућује се Служба за правне, кадровске и административне послове Универзитета да покрене регресни (одштетни) захтјев према лицу чија је одговорност за пропусте у раду утврђена у проведеном дисциплинском поступуку.

На истој сједници усвојен је Извјештај о судским споровима Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је исто тако донио Одлуку о измјени Одлуке Управног одбора, од 19.07.2016. године, о именовању координатора пројекта „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“. Измјеном  је дефинисано  да се одредница „координатор пројекта“ мијења ријечима „овлаштени водитељ посла“, те је одређен проф. др Дарко Кнежевић да представља Конзорцијум. 

УО је у наставку сједнице донио  Одлуку о висини припремне наставе за полагање пријемног испита у академској 2017/18. године на: Академији умјетности, Рударском и Технолошком факултету. 

Након разматрања, Управни одбор је одбио Жалбу проф. др Михајла Мијановића на Рјешење ректора Универзитета у Бањој Луци, од 06.04.2017. године.

Управни одбор је усвојио записник Комисије у вези са Јавним позивом за закуп пословног простора на Универзитету у Бањој Луци и одобрио закључивање уговора о закупу.

Такође, дата је сагласност на  закључивање Меморандума о пословној сарадњи између Друштва за истражиње, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови САд и Универзитета у Бањој Луци , као и Споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Arcadia Trade d.o.o .
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6489/uni-1.jpg