Навигација
Viber

Информација са 56. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одбор

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 56. сједници одржаној 30.6. 2017. године усвојио је Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2017/18. годину  заједно са примједбама усаглашеним на сједници Проширеног колегијума одржаној 12. јуна 2017. године.

На истој сједници Управни одбор је разматрао и усвојио Стратегију развоја Универзитета у Бањој Луци за период 2017-2025. године, те је донесен закључак да се у наредном периоду припреми и донесе акциони план за провођење стратегије, како на нивоу Универзитета, тако и на нивоу свих организационих јединица.

Такође, прихваћен је Приједлог измјена и допуна Статута Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, са измјеном у члану 12. дефинисаном на сједници УО.

Управни одбор је дао сагласност за закључивање више споразума, уговора и меморандума о сарадњи, и то:

 • Споразума о сарадњи између Белгородског државног националног истраживачког Универзитета (Русија) и Универзитета у Бањој Луци;
 • Меморандума о разумијевању Универзитета у Трондхајму, Норвешка и Универзитета у Бањој Луци, Република Српска;
 • Споразума о пословно-техничкој сарадњи између „РЖР ЉУБИЈА А.Д. Приједор“ и Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета Црне Горе и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • Уговора о пословној сарадњи између Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIJALOV IN APLIKACIJE d.o.o из Љубљане;
 • Меморандума о сарадњи између В.И. Вернадски Кримски Федералног Универзитета, Република Крим, Руска Федерација и Универзитета у Бањој Луци;
 • Споразума о сарадњи између Географског факултета Универзитета у Перму, Руска Федерација и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Република Српска;
 • Анекса Меморандума о разумијевању за успостављање Интегрисаног система Европске банке гена  (AEGIS) o чланству сарадника између Института за генетичке ресурсе  Универзитета у Бањој Луци и (AEGIS) ECPGR националног координатора;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Брчко Универзитета у Источном Сарајеву;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета Црне Горе;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Суботица Универзитета у Новом Саду;
 • Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Нишу;
 • Иницијативе за успостављање мреже за сарадњу економских факултета Југоисточне Европе.

Такође, донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке и Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку радова на санацији подова у учионицама Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, те је донесена Одлука о продаји путничког возила у  власништву Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је донио и  Одлуку  о давању сагласности Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета за употребу печата Универзитета у Бањој Луци.

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Природно-математичког факултета о увећању основне плате за вријеме рада на терену.

На 56. сједници разматран је Нацрт извјештаја о раду Управног одбора Универзитета у Бањој Луци за период 2013-2017. године, те су изнесени коментари, примједбе које ће бити уврштене у Приједлог извјештаја који ће бити предмет разматрања на 13. сједници УО.

На истој сједници УО је донио Одлуку о давању  сагласности ректору Универзитета у Бањој Луци за закључивање Судског поравнања у предмету који се води пред Основним судом у Бања Луци, број: 71 0 Рс 238689 16 Рс, по тужби Мире Макивић.

Захтјев Зорана Топића за исплату јубиларне награде у 2014. години је одбијен. Истовремено, донесен је закључак да се запосленима који су остварили право на јубиларну награду у 2014. години и поднијели захтјев за исплату исте, она исплати у наредном периоду.

Ректор проф. др Милан Матаруга је информисао чланове Управног одбора о својим службеним путовањима у Русију, Француску и Норвешку реализованим у протекла два мјесеца.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/6736/large_uni-1.jpg