Навигација

Драгица Михаљчић

Референт за књиговодствене послове - II-33
Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 11

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимЂорђије Милановић
доц. др Владимир Ступар
проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Нада Шуматић
мр Данијела Петровић
доц. др Дане Марчета
проф. др Љиљана Дошеновић
др Дражен Миљић
Бранислав Цвјетковић, ма
проф. др Војислав Дукић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Мира Милић
Владимир Петковић, ма
Драгица Михаљчић
проф. др Југослав Брујић
проф. др Милан Матаруга
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
Бранкица Кајкут
проф. др Родољуб Ољача
Зорана Хркић-Илић, ма
доц. др Драган Чомић
мр Вања Даничић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимпроф. др Зоран Маунага
др Дражен Миљић
Владимир Петковић, ма
мр Данијела Петровић
доц. др Дане Марчета
Јелена Чучковић
др Милорад Даниловић
Драгица Михаљчић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ