Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Luka Kecman
Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 178
E-pošta prorektor.kadrovi@unibl.org
luka.kecman@au.unibl.org

Mr Tatjana Marić
Viši stručni saradnik za ljudske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 180
E-pošta tatjana.maric@unibl.org