Navigacija

Kancelarija prorektora

Prof. dr Luka Kecman
Prorektor za kadrovske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 178
E-pošta luka.kecman@unibl.rs

Mr Tatjana Marić
Viši stručni saradnik za kadrovske i materijalne resurse

Telefon +387 51 321 180
E-pošta kadrovi@unibl.rs