Navigacija

Akademski koordinatori za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja

Organizaciona jedinica Ime i prezime Kontakt
Akademija umjetnosti Doc. dr Dejan Janković dejan.jankovic@au.unibl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Doc. dr Dubravko Aleksić dubravko.aleksic@aggf.unibl.org
Ekonomski fakultet Prof. dr Igor Todorović igor.todorovic@ef.unibl.org
Elektrotehnički fakultet Doc.  dr Igor Krčmar igor.krcmar@etf.unibl.org
Mašinski fakultet Doc. dr Stevo Borojević stevo.borojevic@mf.unibl.org
Medicinski fakultet Doc. dr Lana Nežić lana.nezic@med.unibl.org
Poljoprivredni fakultet Prof. dr Gordana Rokvić gordana.rokvic@agro.unibl.org
Pravni fakultet Prof. dr Igor Milinković igor.milinkovic@pf.unibl.org
Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr Duško Bogdanić

Doc. dr Dejan Dmitrović

Doc. dr Siniša Škondrić

Doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić

Doc. dr Tatjana Popov

Prof. dr Siniša Ignjatović

Prof. dr Vlado Krunić

dusko.bogdanic@pmf.unibl.org

dejan.dmitrovic@ppmf.unibl.org

sinisa.skondric@pmf.unibl.org

suzana.gotovac-atlagic@pmf.unibl.org

tatjana.popov@pmf.unibl.org

sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org

vlado.krunic@pmf.unibl.org

Rudarski fakultet Doc. dr Dražana Tošić drazana.tosic@rf.unibl.org
Tehnološki fakultet Doc. dr Božana Odžaković bozana.odzakovic@tf.unibl.org
Fakultet bezbjednosnih nauka Doc. dr Velibor Lalić velibor.lalic@fbn.unibl.org
Fakultet političkih nauka Doc. dr Andrea Puhalić andrea.puhalic@fpn.unibl.org
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Doc. dr Željko Vukić zeljko.vukic@ffvs.unibl.org
Filozofski fakultet Doc. dr Siniša Lakić   sinisa.lakic@ff.unibl.org
Filološki fakultet Doc. dr Zorana Kovačević zorana.kovacevic@flf.unibl.org
Šumarski fakultet Doc. dr Dane Marčeta dane.marceta@sf.unibl.org

Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenta i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja (eng. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – je lice koje imenuje nastavno-naučno vijeće/nastavno-umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti radi obavljanja nadležnosti iz člana 38. Pravilnika.

Član 38.

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja  bira se iz reda nastavnika na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću imenovanja za period od još dvije (2) godine.

Nadležnosti akademskog koordinatora podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: potpisivanje ugovora o učenju, praćenje rezultata studentske razmjene i obradu dobijenih podataka, učešće u radu Komisije za priznavanje perioda razmjene provedenog u inostranstvu i pripremu ugovora o razmjeni u svrhe nastave i/ili istraživanja i/ili obuke osoblja. 

Organizacione jedinice mogu imenovati više akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja. 

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja pruža podršku za sva akademska pitanja odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

U odsustvu akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja obaveze koordinatora preuzima šef studijskog programa, odnosno šef odgovarajuće katedre na kojem odlazeći student studira, odnosno na koji dolazeći student želi da dođe u razmjenu.