Навигација

Секретаријат Универзитета

Мр Ђорђе Маркез
Генерални секретар
Телефон: +387 51 321 275
Е-пошта: gensek@unibl.org

Бранка Ковачевић
Руководилац Службе за стручне послове
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: branka.kovacevic@unibl.org

Бојана Клачар
Руководилац Службе за правне, кадровске и административне послове
Телефон: +387 51 321 278
Е-пошта: bojana.klacar@unibl.org

Јована Милић
Виши стручни сарадник за подршку рада органа управљања
Телефон: +387 51 321 176
Е-пошта: jovana.milic@unibl.org

Јелена Копања
Виши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима
Телефон: +387 51 321 278
Е-пошта: jelena.kopanja@unibl.org

Данијел Телебак
Виши стручни сарадник за матичну евиденцију радника
Телефон: +387 51 321 278
Е-пошта: danijel.telebak@unibl.org

Изабела Марковић
Виши стручни сарадника за правне послове у Ректорату Универзитета
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: izabela.markovic@unibl.org

Зана Стевандић
Приправник
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: zana.stevandic@unibl.org

Драгослав Андрић
Референт за протокол и архиву
Телефон: +387 51 321 189
Е-пошта: dragoslav.andric@unibl.org

Миле Кајкут
Референт за протокол и архиву
Телефон: +387 51 321 189