Навигација

Информација са 52. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 52. сједници  одржаној 21.2.2017. године разматрао је и усвојио  Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, обавеза и потраживања на Универзитету у Бањој Луци, на дан 31.12.2016. године.

Такође, Управни одбор је  усвојио  Извјештаја о раду и Извјештај о финансијском пословању пројекта „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“ у 2016. години, те је донесен закључак да координатор пројекта проф. др Дарко Кнежевић и ректор Универзитета проф. др Милан Матаруга у наредних седам дана предложе састав  стручног тима  Пројекта у 2017. години. 

На истој сједници, Управном одбору је предочена  Информација о провођењу Уговора и Анекса Уговора о закупу простора Павиљона IV за смјештај студената на локацији Универзитетски град , те је  задужена управа Студентског центра да заједно са службом Ректората  уради  анализу досадашњег кориштења простора Павиљона  у циљу отклањања  уочених недостатака. 

Исто тако,  донесене су одлуке о  покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавну набавку:
- два путничка возила;
- компјутерске и друге опреме у оквиру Еразмус+ пројекта KLABS - "Креирање мреже лабораторије знања за одрживу и отпорну животну средину" за потребе Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци;
- стоматолошког материјала за потребе Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Такође, донесена је  Одлука о покретању Иницијативе о преносу права власништва у корист Универзитета у Бањој Луци на земљишту и објектима, на локацији старог Кампуса.

Након разматрања Извјештаја о судским споровима Универзитета у Бањој Луци у 2017. години, задужен је замјеник потпредсједник УО да заједно  са Правном службом Универзитета направи анализу с циљем стицања увида у могућности поравнања, као и  потребе покретања одговарајућег поступка за утврђивање одговорности појединих лица. 

Управни одбор је на својој 52. сједници дао сагласност за закључивање:
- Споразума о сарадњи између Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и Аристотеловог универзитета у Солуну; те
- Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука;

На истој сједници је  донесена и Одлука о привременом обустављању новог пријема у радни однос административног особља на Универзитету у Бањој Луци у 2017. години. 

Такође, донесена је Одлука о покретању ликвидационог поступка над правним лицем „Институт економских наука Бања Лука“ научноистраживачка установа, п.о, ул. Мајке Југовића 4.
Управни одбор је одбио  Приговор проф. др Михајла Мијановића на Рјешење ректора Универзитета о привременом удаљењу са посла.

Након разматрања  Захтјева Слађане Стојнић и Гордане Брчин за остваривање права на јубиларну награду, донесен је закључак да служба Ректората припреми списак свих радника који су у 2014. години остварили право на ову награду.

Управни одбор је дао  сагласности Центру за специјалистичке студије и континуирану едукацију Медицинског факултета за употребу печата Универзитета у Бањој Луци. 

Такође, прихваћен је Захтјев Удружења грађана „Центар за пољопривреду и рурални развој (ЦАРД)“ за кориштење простора Универзитета у Бањој Луци до 20.05.2017. године.

На својој 52. сједници Управни одбор је донио закључак да се покрене процедура  за израду новог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6245/uni-2.jpg