Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Оливере Поповић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Весна Килибарда,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Цвијете Брајичић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Мила Самарџић, р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Гордане Лубурић

Наставно-научно вијећe Филолошког факултета на 75. сједници одржаној 12.02.2016. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Јулијана Вучо, р...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Марине Антић

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Марине Антић, под називом: "Самоникле воћке парк шуме Старчевица" дата на увид јавности.  Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољопривредног факултета у Бањој Луци од 1...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Адриане Арбутине

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 23.12.2...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Тијане Ковачевић

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 107/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Верице Петровић

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 107/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Горана Ђурана

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Kомисија за оцјену подобности теме за израду докторске тезе у сљедећем саставу: 1. Др Мира Радојевић, ванредни професор, ужа научна област Историја Југослав...