Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku radova na sanaciji oborinskih odvoda sa krova objekta URC-a i krova objekta Medicinskog fakulteta, odsjek Farmacija Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku radova na sanaciji oborinskih odvoda sa krova objekta URC-a i krova objekta Medicinskog fakulteta, odsjek Farmacija Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku izrade pješačkih staza u Zaštićenom području spomenik parkovske arhitekture Univerzitetski grad između trećeg i četvrtog paviljona za smještaj studenata, za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku izrade pješačkih staza u Zaštićenom području spomenik parkovske arhitekture Univerzitetski grad između trećeg i četvrtog paviljona za smještaj studenata, za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obra...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kompjuterske i druge opreme u okviru Erazmus+projekta KLABS - „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu“ za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakul...