Navigacija

Arhiva novosti

Potpisani ugovori sa sedam pripravnika

Prof. dr Radosalav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, 10. oktobra 2018. godine u prostorijama Rektorata, potpisao je ugovore o obavljanju pripravničkog staža sa sedam pripravnika, koji će pripravnički staž obaviti na Univerzitetu. Rektor Gajan...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za izvođenje praktičnog dijela nastave za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za izvođenje praktičnog dijela nastave za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Završena sanacija paviljona dva

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci i Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, obišli su 5. oktobra 2018. godine Studentski centra ‘’Nikola Tesla’’, gdje su završni radovi na sanaciji paviljona dva. Prof....