Navigacija

Arhiva novosti

Predavanje prof. dr Dragane Mitrović

Predavanje prof. dr Dragane Mitrović pod nazivom "Od 'socijalističke modernizacije' do 'Kineskog sna' - 40 godina politike reforme i otvaranja NR Kine", biće održano 26. februara 2019. godine u 12 časova u amfiteatru Fakultet bezbjednosnih nauka Univerzi...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke audio-vizuelne opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru realizacije Erazmus + projekta LANDS – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke audio-vizuelne opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru realizacije Erazmus + projekta LANDS – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke audio-vizuelne opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru realizacije Erazmus + projekta LANDS – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke audio-vizuelne opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru realizacije Erazmus + projekta LANDS – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1.

Nagrade za 14 mladih naučnika

Austrijsko federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje u saradnji s Institutom za Dunavsku regiju i centralnu Evropu raspisuje poziv pod nazivom ''Nagrada za mlade naučnike Dunavske regije 2019''. Na ovaj način žele da odaju priznanje ml...

Saradnja Šumarskog fakulteta i Lovačkog saveza

Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Lovački savez Republike Srpske, 18. februara 2019. godine potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji. Sporazum su, u prostorijama dekanata Šumarskog fakulteta, potpisali prof. dr Vojislav Dukić, dekan Šu...

Besplatna radionica ''Osnove digitalnog marketinga''

Radionica ''Osnove digitalnog marketinga'' biće održana 23. februara 2019. godine u prostorijama Računarske sale na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Radionica se održava u terminu od 09.00 do 13.00 časova i besplatna je za učenike zav...