Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskih radova za izgradnju pješačkih staza u zaštićenom području - Spomenik parkovske arhitekture "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke građevinskih radova za izgradnju pješačkih staza u zaštićenom području - Spomenik parkovske arhitekture "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj ...

Promocija univerziteta iz Rusije

Vebinari koji imaju za cilj promociju niz univerziteta iz Rusije, biće održani 13. i 20. avgusta 2019. godine. Kako je navedeno u informaciji dostavljenoj iz Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, 13. avgusta 2019. biće održani vebinari u or...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke proizvoda od plastike za projekat "Uloga hepcidina u nastanku anemije kod sportistkinja" za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke proizvoda od plastike za projekat "Uloga hepcidina u nastanku anemije kod sportistkinja" za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke vještačke membrane za ispitivanje permeabilnosti i popratnog materijala za potrebe istraživačkog projekta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke vještačke membrane za ispitivanje permeabilnosti i popratnog materijala za potrebe istraživačkog projekta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora. 

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji stepeništa, izradi prilaza za lica sa invaliditetom i nadstrešice iznad ulaza za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji stepeništa, izradi prilaza za lica sa invaliditetom i nadstrešice iznad ulaza za potrebe Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.  Prilog: Obrazac realizacije.