Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Јадранке Ђурановић-Миличић

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, На...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Наташе Кнежевић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањалуци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вије...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александра Борковића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета ...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата мр Мариане Лукић-Тановић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци (број: 19/3.1461/14, од 19.06.2014. именована је Kомисија за припремање Извјештаја за оцјену подобности теме и услова кандидата мр Мариане Лукић-Тановић ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Бранке Чанчаревић Ђајић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и члана 18. ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Тање Максимовић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 19.06.2014. године именовало је Комисију за прег...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Чворо

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 12.06.2014. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.634/14, којом је образо...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сање Партало

Извјештај о оцјени иодобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Развој пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању кандидаткиње мр Сање Партало написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофс...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Јулије Алексић

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, број 14/3.373/14, донијете на сједници одржаној 31.03.2014. године, образован је Комисијиа за оцјену урађене докторске дисертације кандида...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Мацановића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на сједници одржаној д...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ирене Касагић-Вујановић

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 16. 06....

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", мр Мелихе Повлакић-Хаџи...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Алме Авдић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе  под насловом "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста", мр ...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ренате Салиховић

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", кандидаткиње мр Ренате ...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње Амре Имширагић

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске, бр. 73110,104111 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаној 08.04.2014. године донијело је Рјешење бр.0713.680-8/14 којим се именује Ко...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ладислава Василишина

Обавјештава се јавност да ће кандидат мр Ладислав Василишин јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Задовољење РДА вриједности за минералне материје воћа у исхрани“ Одбрана докторске дисертације ће се обавити на Технолошком факултету Универзи...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душана Матерића

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.254/14 именована је Kомисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Душана Матерића за израду докторске дисертације под називом "Биохемијско-биоинформатичка анализа про...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Едина Фазлића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Рударског факултета на 32. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2014. године донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцјен...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Весне Мрдаљ

Дана 21. 06. 2014. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Весна Мрдаљ браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне ...

ИЗМЈЕЊЕН и ДОПУЊЕН Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу: 1. Др Петар Пенда, ванред...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Екрема Хаџића

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 8. сједници одржаној 29.05.2014. године, доније...