Навигација

Архива новости

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу умјетничку област репродукција музике (клавир) Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање

Изборна комисија за провођење избора за чланове Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци у саставу: проф. др Симо Јокановић, проректор за наставу и студентска питања – предсједник Комисије и Младен Чанчаревић, Станко Галић, Владо Глигорић и Ср...

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже научне области Историја и теорија ликовних умјетности и архитектуре (кандидат Синиша Видаковић)

Извјештај стручне Комисије за избор: - наставника на ужу научну област Просторно планирање (предмети: Увод у просторно планирање и Системи планирања у БиХ), - наставника на ужу научну област Ботаника (за предмет: Екологија и разноврсност кормофит...

Извјештај комисије за избор сарадника Медицинског факултета за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Извјештај комисије за избор сарадника Медицинског факултета за ужу научну област Офталмологија

Извјештај комисије за избор у звање на ужој научној области Међународно јавно право, предмет Међународно јавно право Извјештај комисије за избор у звање на ужој научној области Радно и социјално право, предмет радно и сцијално право Извјештај ком...

Извјештај комисије о избору сарадника за Клиничку праксу II, Медицински факултет Извјештај о избору сарадника за ужу научну област Педијатрија, Др мед. Љиљана Соломон, Медицински факултет Извјештај о избору сарадника за ужу научну област Ургент...

1. Избор у звање наставника за ужу научну област Повртарство за наставне предмете: Повртарство; Опште повртарство, Гајење поврћа и Гљиварство (кандидат: проф. др Миле Дардић Мирјанић); 2. Избор у звање наставника за ужу научну област Воћарство и ...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање у ужу научну област: Узгајање шума Предмет Генетика са оплемењивањем биљака Узгајање шума, предмет Шумске културе и плантаже Уређeње и заштита шума; Прираст и принос шума

Извјештај за избор наставника Природно-математичког факултета у Бањој Луци на уже научне области Географија (друштвена географија) и Демографија (на предмет Географија становништва – Демографија 1 и 2 и Демографија)

Извјештај комисије за писање извјештаја за избор у сарадничко звање на ужу научну област Методика у спорту и физичком васпитању (.pdf) Извјештај комисије о кандидату др Предрагу Драгосављевићу, пријављеном за избор у звање ва...