Навигација

доц. Бојан Влашки, ма
доцент

Сарадник - II-5
Правни факултет
051/339-039
локал139
Катедре
 • Правни факултет-Катедра за управно право, радно и социјално право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Управно право и управадоцент 26. децембар 2019.

Предмети

Правни факултет

Академске студије другог циклуса
МС19ОУПОпште управно право
МС19ПУППосебно управно право
Академске студије првог циклуса
ОС07УППУправно право (општи и посебни дио)
ОС07УПУУправни поступак и управни спор
ОС11ЈАУЈавна управа
ОС11ПУППосебни управни поступци

Факултет безбједносних наука

Академске студије првог циклуса
ОБК09УППУправно право
ОБК12ПОППолицијско право
ОБК17ОУПБПОснове управног и полицијско-безбједносног права

Библиографија

Радови у часописима

  Облици и модели заштите конкуренције у упоредном праву

  DOI10.5937/zrpfns50-10462
  ЧасописЗборник радова Правног факултета у Новом Саду
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  ВолуменL
  Број1/2016
  Страна од291
  Страна до310
  Веб адресаhttp://www.pf.uns.ac.rs/component/content/article/73-izdavastvo/zbornik/598-2014-01-09-09-41-15

  Управне мјере управљене према привредним субјектима-одабрана питања

  ЧасописПраво и привреда
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  Број4-6/2106
  Страна од584
  Страна до597
  Веб адресаhttp://www.pravniciuprivredi.org.rs/casopis.htm

  Неки аспекти надзора над радом сектора безбједности у Републици Српској

  DOI10.7251/BPG1601239V
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  ВолуменXII
  Број1-2/2016
  Страна од239
  Страна до258
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/wp-content/uploads/2016/04/06-BEZBJEDNOST-3-4-od-strucnih-radova-za-pregled.pdf

  Управноправни аспекти заштите конкуренције у Босни и Херцеговини

  DOI10.7251/SPM162249002V
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2016
  АуториБојан Влашки
  Волумен22
  Број49/2016
  Страна од45
  Страна до69
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/bojan-vlaski/

  Садржина и прав(н)а природа концепта добре управе

  ЧасописЗборник радова Правног факултета у Нишу
  Година2015
  АуториБојан Влашки
  ВолуменLIV
  Број71/2015
  Страна од277
  Страна до292
  Веб адресаhttp://www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir

  Organizacija i položaj uprave na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu vladavine Osmanskog carstva

  ЧасописAnali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
  Година2013
  АуториNevenko Vranješ и Bojan Vlaški
  Волумен6
  Број12
  Страна од91
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.prf.unze.ba/anali_tekst.html

  О присуству и примјени европских начела добре управе у позитивном праву Републике Српске

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2013
  АуториБојан Влашки
  Број9/10
  Страна од131
  Страна до145
  Веб адресаhttp://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Слобода приступа информацијама - зашто је потребна реформа правног оквира у Републици Српској?

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториБојан Влашки
  Волумен10
  Број35
  Страна од493
  Страна до507
  Веб адресаhttp://udruzenjepravnika.org/Bibliografija.pdf

  Неки елементи развојне димензије концепта добре управе

  DOI10.7251/GPF1335165V
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2013
  АуториБојан Влашки
  Волумен35
  Број35
  Страна од165
  Страна до166
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/?page_id=7

Радови са скупова

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Научни скупDržavno-crkveno pravo kroz vekove
  ПубликацијаZbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Бојан Влашки
  Страна од393
  Страна до429

  Швајцарски федерализам – парадигма за Босну и Херцеговину?

  Научни скупУстав и изазови уставног развоја у сложеним државама
  Година2017
  АуториБојан Влашки
  Страна од265
  Страна до282

  Стандарди услужности јавне управе у свјетлу добре и лоше управе

  Научни скупУслуге и заштита корисника
  ПубликацијаУслуге и заштита корисника, Зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 8. маја 2015. године, на Правном факултету у Крагујевцу
  Година2015
  АуториБојан Влашки
  Страна од879
  Страна до899

  Организација и положај управе на простору Босне и Херцеговине у периоду владавине османског царства

  Научни скупМеђународна научно-стручна конференција: „Босанскохерцеговачке правне традиције у процесу прилагодбе правним тековинама Европске уније“
  ПубликацијаАнали Правног факултета Универзитета у Зеници
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Бојан Влашки
  Страна од91
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

Остали радови

  Приказ: „Проф. др Мирјана О. Рађеновић, Право општег управног поступка и управног спора (Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2016, стр. 365)

  Година2017
  АуториБојан Влашки
  Страна од237
  Страна до241

  Приказ: „Проф. др Петар Кунић, Промјене Устава Босне и Херцеговине – pro et contra: критичке опаске на поједина институционална рјешења: досадашња искуства и могућа рјешења (Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2015, стр. 137)

  Година2016
  АуториБојан Влашки
  Страна од285
  Страна до290

  Приказ: Татјана Јованић, Процес регулације (Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2014, стр. 428)

  Година2015
  АуториБојан Влашки
  Страна од393
  Страна до398

  Приказ: Управно право у контексту европских интеграција (проф. др Стеван Лилић у сарадњи са Катарином Голубовић, Европско управно право са освртом на управно право Србије у контексту европских интеграција, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2014, стр. 141)

  Година2012
  АуториБојан Влашки
  Страна од283
  Страна до287