Навигација

доц. др Невенко Врањеш
доцент

Наставник - II-4
Факултет политичких наука
локал422
Катедре
 • Факултет политичких наука-Студијски програм: Политикологија
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Политички системдоцент 22. децембар 2016.

Предмети

Факултет политичких наука

Академске студије другог циклуса
МЈУ-2Систем јавне управе
МЛС-2Систем локалне самоуправе
Академске студије првог циклуса
Н-29Јавна управа
П-25Јавна управа
П-47Локална самоуправа
СР1-40Основе управног права
СР-33Основе управног права
СРД-3Основе управног права
СРД-9Управни поступак

Факултет безбједносних наука

Академске студије првог циклуса
ОБК16ЈВПЈавна управа

Библиографија

Радови у часописима

  USTAVNOPRAVNI I UPRAVNOPRAVNI MODELI UREĐIVANJA JAVNIH PRAZNIKA U MULTIKULTURNIM DRŽAVAMA POVODOM DVIJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE O DANU REPUBLIKE SRPSKE

  DOI10.7251/GFP1909050DJ
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2019
  АуториВладимир Ђурић и Невенко Врањеш
  Број9
  Страна од50
  Страна до68
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Poslovi državne uprave u oblasti zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

  DOI10.7251/GFP1707092DJ
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2017
  АуториVladimir Đurić и Невенко Врањеш
  ВолуменVII
  Број7
  Страна од92
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  POSTUPAK SELEKCIJE UPRAVNIH SLUŽBENIKA – EVROPSKI STANDARDI I DOMAĆI PRAVNI OKVIR

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш и Владимир Ђурић
  Број46
  Страна од303
  Страна до323
  Веб адресаhttp://www.udruzenjepravnika.org/

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI10.7251/POL1611149V
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш и Aleksandar Vranješ
  ВолуменVI
  Број11
  Страна од151
  Страна до167
  Веб адресаhttp://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Јавноправно уређење званичне топонимије – од државног нивоа до нивоа локалне самоуправе

  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2016
  АуториВладимир Ђурић и Невенко Врањеш
  Број6/2016
  Страна од86
  Страна до103
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Организација локалне самоуправе у БиХ

  ЧасописСтрани правни живот
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш
  Број2/2016
  Страна од169
  Страна до184
  Веб адресаhttp://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

  Положај полиције у јавној управи Републике Српске

  DOI10.7251/BPG1601109V
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш
  Број1-2/16
  Страна од109
  Страна до122
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Поступак селекције управних службеника – Европски стандарди и домаћи правни оквир

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш и Владимир Ђурић
  Број46/2016
  Страна од303
  Страна до323

  Врста и правна природа акта о пријему и постављењу државних службеника

  DOI347.96
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2015
  АуториНевенко Врањеш и Владимир Ђурић
  Број4/2015
  Страна од381
  Страна до399

  Положај управе у систему подјеле власти

  DOI10.7251/G FP14041 86V
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2014
  АуториНевенко Врањеш
  Број4/2014
  Страна од186
  Страна до198
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Уставни модели учешћа федералних јединица у централној власти

  ЧасописСтрани правни живот
  Година2014
  АуториНевенко Врањеш и Ђорђије Десанчић
  Број3/2014
  Страна од409
  Страна до423
  Веб адресаhttp://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

  Утицај глобализације на дипломатију малих земаља са освртом на Министарство спољних послова

  DOI10.5570/dfnd.1333.06.se
  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Дејан Зељић
  Број33/2013
  Страна од63
  Страна до72
  Веб адресаhttp://www.defendologija.com/?cat=6

  Организација државне управе у БиХ

  DOI10.7251/GFP1303
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш
  Број3/2013
  Страна од138
  Страна до152
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Локална самоуправа у Републици Српској у времену транзиције

  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Ивана Лешчен
  Број5/2013
  Страна од261
  Страна до280

  Дискрециони управни акти: Да ли разлози морају бити саставни дио образложења

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш
  Број35/2013
  Страна од445
  Страна до458

  Службеничка етика (теоријски и правно)

  DOI10.7251/GFP1202207V
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од207
  Страна до217
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Управни поступак тражења азила у Босни и Херцеговини

  DOI1 0.7 ј 68/spm.12.1845.06V
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Број45/2012
  Страна од87
  Страна до102
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/

  Обележја управних организација у систему безбедности

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Број1-2/12
  Страна од121
  Страна до132
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Законодавна и извршна власт у поступку закључења међународних уговора

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш и Матеј Савић
  Страна од173
  Страна до192

  Престанак радног односа јавних службеника

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Број7-8/2012
  Страна од65
  Страна до81
  Веб адресаhttp://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Уставни положај и аутономија цркава и верских заједница у систему кооперативне одвојености

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториВладимир Ђурић и Невенко Врањеш
  ВолуменIX
  Број31/2012
  Страна од279
  Страна до301

  Теоријски појам управе у новијој српској правној мисли

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Број27/2011
  Страна од393
  Страна до409

  Однос полиције и локалне самоуправе

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Број1-2/11
  Страна од71
  Страна до84
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Контрола управе с освртом на полиццју

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Број3-4/11
  Страна од315
  Страна до329
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Дисциплинска одговорност државних службеника у Републици Српској

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Број9/2010
  Страна од91
  Страна до102
  Веб адресаhttp://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Поступак селекције државних службеника у органе управе Републике Српске

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Број22/2010
  Страна од583
  Страна до592

  Уставноправни положај спољних послова БиХ

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Број42-43/2010
  Страна од195
  Страна до209
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/

  Управна функција полиције

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Број2/09
  Страна од156
  Страна до165
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Уставноправни и теоријски положај националне безбједности са освртом на БиХ

  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Број25-26/09
  Страна од85
  Страна до94
  Веб адресаhttp://www.defendologija.com/latinica/casopis/broj25-26.htm

Радови са скупова

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Научни скупDržavno-crkveno pravo kroz vekove
  ПубликацијаZbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Бојан Влашки
  Страна од393
  Страна до429

  PREDNACRT NOVOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - IZAZOVI I OČEKIVANJA

  Научни скупŠesnaesto savjetovanje, Skup od republičkog značaja sa međunarodnim učešćem "Oktobarski pravnički dani"
  DOIdoi 10.7251/PR5819267V
  ПубликацијаPravna riječ časopis za pravnu toeriju i praksu, br. 58/2019
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Vladimir Đurić
  Страна од267
  Страна до294

  Пресуде Србима за геноцид у Хашком трибуналу и Суду БиХ - Политичке и правне импликације

  Научни скупСребреница стварност и манипулације
  ПубликацијаСребреница Стварност и манипулације
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Милорад Којић
  Страна од395
  Страна до406

  Regulatorni okvir i upravni kapaciteti Bosne i Hercegovine za migrantsku krizu

  Научни скупRegionalna konferencija "regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2018
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од315
  Страна до331

  Novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republiici Srpskoj - Izazovi i očekivanja

  Научни скуп(Re)Konstrukcija društvene stvarnosti
  ПубликацијаZbornik radova izloženih na konferenciji sa međunarodnim učešćem
  Година2018
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од85
  Страна до98

  Ustavnost i moderne tendencije javnoj upravi s osvrtom na evropske integracije Bosne i Hercegovine

  Научни скупUstav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  DOI35.082.1:342.4(497.6)
  ПубликацијаZbornik radova, Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  Година2018
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од357
  Страна до375

  Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini - između očekivanog i postignutog

  Научни скупOktobarski pravnički dani
  DOI10.7251/PR5017311V
  ПубликацијаPravna riječ, časopis za teoriju i praksu
  Година2017
  АуториНевенко Врањеш и Vladimir Đurić
  Страна од311
  Страна до336
  Веб адресаhttp://www.udruzenjepravnika.org/

  Sudska kontrola uprave u oblasti unutrašnjih poslova

  Научни скупNaučno stručni skup s međunarodnim učešćem
  ПубликацијаTematski zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem pod nazivom Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi
  Година2017
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од63
  Страна до79
  Веб адресаhttp://www.nst.org.rs/tara-2017

  Улога јавних установа у третману вршњачког насиља

  Научни скупВршњачко насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства)
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научно стручне конференције
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Дијана Петковић
  Страна од183
  Страна до193

  Организација и положај управе на простору Босне и Херцеговине у периоду владавине османског царства

  Научни скупМеђународна научно-стручна конференција: „Босанскохерцеговачке правне традиције у процесу прилагодбе правним тековинама Европске уније“
  ПубликацијаАнали Правног факултета Универзитета у Зеници
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Бојан Влашки
  Страна од91
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

  Правни положај локалне самоуправе у републици српској са освртом на локалне изборе

  Научни скупПолитичка култура, дијалог, толеранција и демократија у Републици Српској и Босни и Херцеговини – стање, путеви и перспективе за локалне изборе 2012. године
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш и Миланка Шопин
  Страна од83
  Страна до90

  Омбудсман као посебан облик контроле управе

  Научни скупШести међународни научни скуп „Дани безбједности“ на тему: „Друштвена реакција на савремене облике угрожавања безбједности“
  ПубликацијаЗборник радова с амеђународног научног скупа
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од337
  Страна до345

  Однос управног и кривичног права

  Научни скупмеђународна научно–стручне конференције „Криминалистичко форензичка истраживања
  ПубликацијаЗборник радва са међународне научно–стручне конференције „Криминалистичко форензичка истраживања
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од610
  Страна до617

  Локална самоуправа и насиље у спорту са освртом на град Бањалуку

  Научни скупМлади и насиље у спорту у Републици Српској – Босни и Херцеговини и обезбјеђење спортских догађаја
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа на тему: „Млади и насиље у спорту у Републици Српској – Босни и Херцеговини и обезбјеђење спортских догађаја“
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од477
  Страна до486

  Корпоративна безбједност у локалној самоуправи

  Научни скупПети научни скуп „Дани безбједности“ на тему: „Развој система безбједности и заштите корпорација"
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа: „Дани безбједности“ на тему: „Развој система безбједности и заштите корпорација"
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од151
  Страна до162

  Правни положај корпоративне безбједнсоти

  Научни скупНаучни скуп „Дани безбједности“ на тему: „Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите“,
  ПубликацијаЗборник радова санаучног скупа „Дани безбједности“ на тему: „Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите“
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш

  Неки правни аспекти говора мржње

  Научни скупМеђународни научни скуп на тему: „Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне, политичке) и нетолеранцију у интересу што боље политичке кампање и демократских резултата на парламентарним изборима 2010. године у Републици Српској и БиХ"
  ПубликацијаЗборника радова са Међународног научног скупа
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од483
  Страна до490

  Глобални аспекти еколошке безбједности

  Научни скупПрва научна конференција: „Еколошка безбједност у постмодерном амбијенту“
  ПубликацијаКњига II
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од47
  Страна до48

  Сиромаштво – рефлексије на националну безбједност

  Научни скупМеђународни научни скуп на тему: „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  ПубликацијаЗборника радова са Међународног научног скупа на тему: „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од405
  Страна до412

  Правнополитички положај система националне безбједности са освртом на БиХ

  Научни скупНаучни скуп „Савремени облици угрожавања безбједности и стратегије супростављања“
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа „Савремени облици угрожавања безбједности и стратегије супростављања“
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од187
  Страна до203

Књиге

  Службенички системи и транзициона реформа јавне управе

  ИздавачГрафид Бања Лука
  ISBN978-99976-25-32-8
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш
  Тип књигенаучна књига
  Број страна234