Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоОрг. јединицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
мрPavelCihlarСарадник - II-5Филолошки факултетpavel.cihlar@flf.unibl.org051/340-14217nenastavno_osobljemr Pavel Cihlar
ReginaMörtlСарадник - II-5Филолошки факултетregina.mortl@flf.unibl.org17nenastavno_osoblje Regina Mörtl
дрEkaParemuzashviliСарадник - II-5Филолошки факултетeka.paremuzashvili@mail.ru17nenastavno_osobljedr Eka Paremuzashvili
ВеснаАгбабаСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Vesna Agbaba
МиланкаАзарићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Milanka Azaric
ВелимирАјдарићВозач-курир - II-37Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
ДалиборкаАјдарићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
мрЗоранАлексићМедицински факултетzoran.aleksic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Zoran Aleksic
ЗдравкоАљетићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
РенатаАљетићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетrenata.aljetic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Renata Aljetic
ДрагославАндрићРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратdragoslav.andric@unibl.org051/321-18918nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
ЗораАндрићРеферент за књиговодствене послове - II-33Економски факултетzora.andric@ef.unibl.org051/430-02118nenastavno_osoblje Zora Andric
ЗлатаАнђелићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
мрМаринаАнтићИстраживач у истраживачком звању - II-9Институт за генетичке ресурсеmarina.antic@agro.unibl.org17nenastavno_osobljemr Marina Antic
дрБиљанаАнтонијевићМедицински факултетbiljana.antonijevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Biljana Antonijevic
мрРадошАнтонијевићАкадемија умјетностиrados.antonijevic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Rados Antonijevic
ЗораАнтонићМедицински факултет051/438-58818nenastavno_osoblje Zora Antonic
СањаАнтуновићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Sanja Antunovic
НадаАнчићРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетnada.ancic@med.unibl.org051-234-10018nenastavno_osoblje Nada Ancic
АидаАрсовићСтручни сарадник у настави - II-19Филолошки факултетaida.arsovic@flf.unibl.org051/340-14418nenastavno_osoblje Aida Arsovic
дрВераАртикоМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Vera Artiko
ЈеленаАтлагићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетjelena.atlagic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
МилијанаАћимовићРеферент за студентска питања - II-23Пољопривредни факултетmilijana.acimovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
МаркоАћићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Филозофски факултетmarko.acic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Marko Acic
мрДрагутинАџићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdragutin.adzic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Dragutin AdZic
АлександраБабићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Aleksandra Babic
БојанБабићАкадемија умјетностиbojan.babic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Bojan Babic
дрБраниславБабићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Branislav Babic
ВераБабићРеферент за студентска питања - II-23Машински факултетvera.babic@mf.unibl.org051/433-000 лок.10818nenastavno_osoblje Vera Babic
ЈеленаБабићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Jelena Babic
МиленкоБабићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Babic
дрМилошБабићАкадемија умјетностиmilos.babic@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milos Babic
МиљанаБабићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетmiljana.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Miljana Babic
МладенБабићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетmladen.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladen Babic
НебојшаБабићВиши стручни сарадник - мрежни администратор - I-3-4-4Ректоратnebojsa.babic@unibl.org051/321-08218nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
РадеБабићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Медицински факултетrade.babic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Rade Babic
СузанаБабићБиблиотекар - II-27Економски факултетsuzana.babic@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osoblje Suzana Babic
ТањаБабићСтручни сарадник за послове набавке - I-4-2-3Ректоратtanja.babic@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Tanja Babic
БиљанаБадњарСтручни сарадник у Конфучијевом институту - I-1-6-2Ректорат18nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
ЛелаБајићРуководилац Одјељења интерне ревизије - I-1-5-1Ректоратlela.bajic@unibl.org051/326-00218nenastavno_osoblje Lela Bajic
мрСветиславБајићСекретар факултета/академије/института - II-10Пољопривредни факултетsvetislav.bajic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Svetislav Bajic
БојанаБајукРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетbojana.bajuk@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Bajuk
ВелимирБалабанРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратvelimir.balaban@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Velimir Balaban
МилицаБалтаСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Milica Balta
ВањаБањацВиши књижничар / књижничар - II-28Рударски факултетvanja.banjac@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Vanja Banjac
НовакБањацКућни мајстор - електричар - I-4-2-6Ректорат18nenastavno_osoblje Novak Banjac
СлободанкаБањацСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slobodanka Banjac
СанелаБарешићСпремачица - II-37Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Sanela Baresic
АнаБарошВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратana.baros@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Ana Baros
МиљаБарошСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Milja Baros
СтевоБачинскиРадник на телефонској централи - II-38Машински факултет051/433-00017nenastavno_osoblje Stevo Bacinski
ДраганБашићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Факултет политичких наукаdragan.basic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Dragan Basic
ЖељкаБашићШеф студентске службе - II-11Филолошки факултетzeljka.basic@flf.unibl.org051/340-12218nenastavno_osoblje Zeljka Basic
СлавицаБејатовићВозач-курир - II-37Технолошки факултет051/465-03218nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
дрСтанкоБејатовићФакултет безбједносних наука051/339-01517nenastavno_osobljedr Stanko Bejatovic
СлавенБећаревићРеферент за књиговодствене послове - II-33Медицински факултетslaven.becarevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
ПетарБикићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Електротехнички факултетpetar.bikic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Petar Bikic
ДијанаБилановићПриправникРекторат18nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
ДрагославаБјелајацШеф студентске службе - II-11Медицински факултетdragoslava.bjelajac@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
дрМиленкоБлесићПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Milenko Blesic
СоњаБобрек СавићУмјетнички сарадник - II-6Академија умјетностиsonja.bobrek@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Sonja Bobrek Savic
ДианаБогданРударски факултетdiana.bogdan@rf.unibl.org052/241-66017nenastavno_osoblje Diana Bogdan
СањаБогданСтручни сарадник за вођење нефинансијске имовине - I-4-4-5Ректоратsanja.bogdan@unibl.org051/326-02318nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
СунчицаБодружићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеsuncica.bodruzic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Suncica Bodruzic
БиљанаБожићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Biljana Bozic
БојанБожићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Bojan Bozic
БорисБожићЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Boris Bozic
ГорданаБожићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетgordana.bozic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Bozic
ДраганаБожићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултетdragana.bozic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Bozic
ЈелаБожићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/282-76818nenastavno_osoblje Jela Bozic
ЈеленаБожићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.bozic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Jelena Bozic
мрЉубинкаБожићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Ljubinka Bozic
ЖељкоБојанићРеферент за студентска питања - II-23Факултет физичког васпитања и спортаzeljko.bojanic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
ЉубицаБојанићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ljubica Bojanic
БранкаБојиновићМедицински факултет051/302-36118nenastavno_osoblje Branka Bojinovic
МиркоБојиновићСекретар факултета/академије/института - II-10Машински факултетmirko.bojinovic@mf.unibl.org051/433-004 лок.11518nenastavno_osoblje Mirko Bojinovic
дрДраганБојићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Dragan Bojic
МајаБојићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Академија умјетностиmaja.bojic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Maja Bojic
МарицаБојићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Marica Bojic
дрМилованБојићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Milovan Bojic
МилеБоканМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mile Bokan
РајкаБоканМедицински факултет18nenastavno_osoblje Rajka Bokan
дрДубравкоБокоњићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Dubravko Bokonjic
МирелаБоројаВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmirela.boroja@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirela Boroja
ГоранБоројевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Borojevic
ЖељкаБоројевићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Zeljka Borojevic
ЉиљанаБоројевићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
БожицаБошкићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетbozica.boskic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozica Boskic
ВиолетаБранковићРеферент за оперативни рад дворане - II-31Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
ДаријаБранковићРеферент за студентска питања - II-23Филолошки факултетdarija.brankovic@flf.unibl.org05134014318nenastavno_osoblje Darija Brankovic
ВладиславБрковићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Филолошки факултетvladislav.brkovic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Vladislav Brkovic
ГорданаБрчинСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Gordana Brcin
КовиљкаБујићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/465-032 лок 11418nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
дрГорданаБукара-РадујковићМедицински факултетgordana.bukara-radujkovic@med.unibl.org051/342-10017nenastavno_osobljedr Gordana Bukara-Radujkovic
МаркоБулајићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Marko Bulajic
ЈовицаБуловићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Електротехнички факултетjovica.bulovic@etf.unibl.org051/221-87118nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
ОлгаБуловићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетolga.bulovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Olga Bulovic
дрТатјанаБућмаМедицински факултетtatjana.bucma@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Tatjana Bucma
ПредрагБухаШеф студентске службе - II-12Природно-математички факултетpredrag.buha@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Buha
СашаВаванРуководилац Службе за материјалне послове - I-4-2-1Ректоратsasa.vavan@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Sasa Vavan
СилвијеВаванКућни мајстор - II-36Филолошки факултет05134012018nenastavno_osoblje Silvije Vavan
дрДраганаВасиљевићМедицински факултетdragana.vasiljevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dragana Vasiljevic
дрНађаВасиљевићМедицински факултетnadja.vasiljevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Nadja Vasiljevic
СтојанкаВасиљевићАдминистративни радник - II-35Електротехнички факултетstojanka.vasiljevic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Stojanka Vasiljevic
БиљанаВасићШеф студентске службе - II-11Правни факултетbiljana.vasic@pf.unibl.org051/339-05718nenastavno_osoblje Biljana Vasic
ДраганаВасићРадник на телефонској централи - II-38Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Dragana Vasic
мрНовакВасићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Novak Vasic
дрВојканВасковићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Vojkan Vaskovic
дрВелиборВасовићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Velibor Vasovic
мрАнаВелемирСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетana.velemir@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osobljemr Ana Velemir
ПредрагВелиновићАкадемија умјетностиpredrag.velinovic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Predrag Velinovic
АлександраВерхасБиблиотекар - II-27Шумарски факултет051/326-00018nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
МилошВидићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Пољопривредни факултетmilos.vidic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Vidic
ДанилоВидовићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетdanilo.vidovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danilo Vidovic
БосаВидовић-РакићВиши стручни сарадник за план и анализу - I-4-4-3Ректоратbosa.vidovic-rakic@unibl.org051/326-02218nenastavno_osoblje Bosa Vidovic-Rakic
ЈеленаВилипић ЈованићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Vilipic Jovanic
ИгорВинчићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетigor.vincic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Vincic
БраниславВишекрунаВозач-курир - II-37Шумарски факултетbranislav.visekruna@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
ЉубоВишекрунаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ljubo Visekruna
МаринаВишковићРуководилац Службе за материјалне послове - I-4-2-1Ректоратmarina.viskovic@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Marina Viskovic
дрСотеВладимировМедицински факултетsote.vladimirov@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Sote Vladimirov
НаташаВојиновићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетnatasa.vojinovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
ДамјанВојновићКућни мајстор - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
ТањаВојновићРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет безбједносних наука051/333-60518nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
АлександраВрањешСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
ЈеленаВрањешРуководилац у студентском мултимедијалном центру Академије умјетности - II-14Академија умјетностиjelena.vranjes@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
МомиркаВрањешСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Momirka Vranjes
СенитаВрањешРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Факултет физичког васпитања и спортаsenita.vranjes@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Senita Vranjes
ДушанВрућинићВиши стручни сарадник за издавачку дјелатност - I-2-2-2Ректоратdusan.vrucinic@unibl.org051/321-27718nenastavno_osoblje Dusan Vrucinic
ГорданаВрховацМедицински факултет18nenastavno_osoblje Gordana Vrhovac
МирјанаВрховацВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратmirjana.dragojevic@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
НадаВрховацМедицински факултет18nenastavno_osoblje Nada Vrhovac
ВојиславВујановићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Vojislav Vujanovic
ЖаркоВујанушићШеф студентске службе - II-11Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzarko.vujanusic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
РадаВујанушићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
АлександраВујасиновићРеферент за административно-техничке послове - II-34Пољопривредни факултетaleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
мрДаркоВујасиновићРударски факултет17nenastavno_osobljemr Darko Vujasinovic
мрСузанаВујасиновићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетsuzana.vujasinovic@tf.unibl.org051/463-13418nenastavno_osobljemr Suzana Vujasinovic
БориславкаВујиновићВозач-курир - II-37Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Borislavka Vujinovic
ДејанВујиновићКућни мајстор - II-36Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
ЈевросимаВујиновићРецепционер - курир - I-3-3-4Ректоратjevrosima.vujinovic@unibl.org051/321-48818nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
ВеснаВујић-АлексићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Vujic-Aleksic
ДрагицаВујић-ВучановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
СаритаВујковићАкадемија умјетностиsarita.vujkovic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Sarita Vujkovic
мрСинишаВујмиловићМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Sinisa Vujmilovic
дрРадованВукадиновићПравни факултет051/339-05317nenastavno_osobljedr Radovan Vukadinovic
СањаВукајловићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
ВеснаВукићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Vukic
ВелинкаВуклишевићРадник на телефонској централи - II-38Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
дрВујоВукмирицаЕкономски факултетvujo.vukmirica@ef.unibl.org17nenastavno_osobljedr Vujo Vukmirica
МилкаВукмировићСекретар факултета/академије/института - II-10Медицински факултетmilka.vukmirovic@med.unibl.org051/223-11218nenastavno_osoblje Milka Vukmirovic
мрБлаженкоВуковићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Blazenko Vukovic
ДобрицаВуковићГардеробер економ - II-39Факултет физичког васпитања и спортаdobrica.vukovic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
ЗвезданаВуковићМедицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zvezdana Vukovic
ВесоВуколићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Veso Vukolic
дрГорданаВулетаМедицински факултетgordana.vuleta@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Gordana Vuleta
дрМиливојВулићРударски факултет17nenastavno_osobljedr Milivoj Vulic
АлександраВучановићШеф библиотеке - II-12Филолошки факултетaleksandra.vucanovic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
СвјетланаВучићВиши књижничар / књижничар - II-28Медицински факултетsvjetlana.vucic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
ДалиборкаГаврановић ПилићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Daliborka Gavranovic Pilic
дрСлавкоГајинЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Slavko Gajin
БиљанаГајићСпремачица - II-40Машински факултет066/768-21318nenastavno_osoblje Biljana Gajic
ВеселкаГајићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Veselka Gajic
ДостаГајићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/363-37918nenastavno_osoblje Dosta Gajic
ЈеленаГајићГардеробер економ - II-39Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Jelena Gajic
МиленаГајићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Milena Gajic
МилицаГајићСпремачица - II-40Машински факултет051/465-85518nenastavno_osoblje Milica Gajic
ОгњенГајићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филолошки факултетognjen.gajic@flf.unibl.org051/340-12218nenastavno_osoblje Ognjen Gajic
РанкоГајићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Ranko Gajic
СавоГајићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Savo Gajic
СпоменкоГајићКућни мајстор - II-36Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
ЗорицаГаковићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
БранкаГалићРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетbranka.galic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Branka Galic
ЗорицаГалићТехнички секретар - II-32Медицински факултетzorica.galic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zorica Galic
СтојанкаГалићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/465-032 лок 11418nenastavno_osoblje Stojanka Galic
СилвијаГамбирожаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Silvija Gambiroza
ЗоранГарачаКућни мајстор - II-36Машински факултет051/433-000 лок.15018nenastavno_osoblje Zoran Garaca
ЗлаткоГарићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетzlatko.garic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zlatko Garic
АлександарГатарићРадник на телефонској централи - II-38Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
дрМићоГаћановићНаставник - II-4Електротехнички факултетmico.gacanovic@etf.unibl.org051/221-82017nenastavno_osobljedr Mico Gacanovic
АлександарГаћинаРуководилац Универзитетског рачунарског центра - I-3-4-1Ректоратaleksandar.gacina@unibl.org051/321-07018nenastavno_osoblje Aleksandar Gacina
БогданкаГвозденАдминистративно-технички секретар - I-4-1-1Ректорат18nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
ГоранГвозденацВозач-курир - II-37Правни факултет051/339-02918nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
СлавицаГвозденовићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Slavica Gvozdenovic
дрСлободанГерићАкадемија умјетностиslobodan.geric@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Slobodan Geric
БиљанаГламочићРеферент за књиговодствене послове - II-33Пољопривредни факултетbiljana.glamocic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
НиколаГламочићВозач-курир - II-37Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
НедељкоГлигићКућни мајстор - II-36Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Nedeljko Gligic
дрБраниславГлишићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Branislav Glisic
ГоранГлишићКућни мајстор - II-36Академија умјетности18nenastavno_osoblje Goran Glisic
ВладоГњатоЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Vlado Gnjato
ПредрагГоведарицаСтручни сарадник - пројект менаџер - I-2-2-3-4Ректоратpredrag.govedarica@unibl.org051/340-10218nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
мрСлаваГоведарицаШеф библиотеке - II-12Економски факултетslava.govedarica@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osobljemr Slava Govedarica
АлександраГоведаровићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Aleksandra Govedarovic
ГорданаГојићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Gordana Gojic
МилкицаГојићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Milkica Gojic
НебојшаГоргиСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетnebojsa.gorgi@tf.unibl.org051/462-79218nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
БојанГостићВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратbojan.gostic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojan Gostic
мрМилкицаГрабежСарадник - II-5Медицински факултетmilkica.grabez@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Milkica Grabez
ЈагодаГранолићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jagoda Granolic
СлободанГраховацМедицински факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Grahovac
НедељкоГрбићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nedeljko Grbic
мрРадаГрбићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетrada.grbic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Rada Grbic
СашаГрбићСарадник за помоћ (асистенцију) студентима са посебним потребама - I-2-1-3-2Ректоратsasa.grbic@unibl.org051/301-43018nenastavno_osoblje Sasa Grbic
ПераГрозданићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Pera Grozdanic
дрМирославГрубачићПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Miroslav Grubacic
СлађанаГрујићВиши стручни сарадник - систем администратор - I-3-4-2Ректоратsladjana.grujic@unibl.org051/321-07818nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
СлободанГрујићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
мрГорданаГузијанМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Gordana Guzijan
СвјетланаГузијанБиблиотекар - II-27Машински факултетsvjetlana.guzijan@mf.unibl.org051/433-000 лок.15718nenastavno_osoblje Svjetlana Guzijan
БојанаГулићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Bojana Gulic
дрСтрахилГушавацЕлектротехнички факултетstrahil.gusavac@etf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Strahil Gusavac
дрБиљанаДавидовић-ПлавшићНаставник - II-4Природно-математички факултетbiljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Biljana Davidovic-Plavsic
ВукосаваДакићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетvukosava.dakic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Vukosava Dakic
ДраганДакићСекретар факултета/академије/института - II-10Академија умјетностиdragan.dakic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Dakic
СилванаДакићРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетsilvana.dakic@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Silvana Dakic
СинишаДакићКућни мајстор - II-36Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
МиаДамјанацСтручни сарадник у настави - II-19Академија умјетности18nenastavno_osoblje Mia Damjanac
АлександраДамјановићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Aleksandra Damjanovic
БиљанаДамјановићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Biljana Damjanovic
МиланДамјановићМрежни администратор II-25Економски факултетmilan.damjanovic@ef.unibl.org051/430-05418nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
СњежанаДамјановићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
АлександраДејановићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Aleksandra Dejanovic
ДраганаДекићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdragana.dekic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Dekic
СтевицаДеспенићВозач-курир - II-37Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Stevica Despenic
ВеснаДеспотРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Пољопривредни факултетvesna.despot@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Despot
ЖељкоДеспотовићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
дрДрагољубДимитријевићПриродно-математички факултетdragoljub.dimitrijevic@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dragoljub Dimitrijevic
СтојаДобрашМедицински факултет17nenastavno_osoblje Stoja Dobras
ЈеленаДобровољскиМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Dobrovoljski
ИванаДојчиновићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетivana.milosevic@tf.unibl.org051/466-33418nenastavno_osoblje Ivana Dojcinovic
МирјанаДојчиновићРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетmirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org051/307-77518nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
НадаДојчиновићРеферент за административно-техничке послове - II-34Факултет политичких наукаnada.dojcinovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
МаријаДомузСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Marija Domuz
мрМаринкоДомузинМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Marinko Domuzin
БорисДраганићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетboris.draganic@med.unibl.org051/466-13818nenastavno_osoblje Boris Draganic
ДушанкаДрагићСекретар факултета/академије/института - II-10Економски факултетdusanka.dragic@ef.unibl.org051/430-05018nenastavno_osoblje Dusanka Dragic
ВерицаДраговићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Verica Dragovic
СлавкоДрагојевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Slavko Dragojevic
СлободанДрагојевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
СнежанаДрагојевићШеф студентске службе - II-11Технолошки факултетsnezana.dragojevic@tf.unibl.org051/434-352 лок 10418nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
мрДраганДрагомировићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филозофски факултетdragan.dragomirovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osobljemr Dragan Dragomirovic
ДраганДробацОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Природно-математички факултетdragan.drobac@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Drobac
дрМилицаДробацМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Milica Drobac
дрИванаДробниАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Ivana Drobni
ВуканДубочанинОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Правни факултетvukan.dubocanin@pf.unibl.org051/339-00718nenastavno_osoblje Vukan Dubocanin
НиколаДувњакСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Медицински факултетnikola.duvnjak@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
СањаДугоњићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
ТањаДумкаРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетtanja.dumka@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Tanja Dumka
СнежанаЂаковићРеферент за студентска питања - II-23Шумарски факултетsnezana.djakovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Snezana Djakovic
дрБрижитаЂорђевићМедицински факултетbrizita.djordjevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Brizita Djordjevic
НадаЂорђићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Nada Djordjic
ГоранЂугумовићКућни мајстор - II-36Технолошки факултет051/465-032 лок 13218nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
мрИгорЂукићСарадник - II-5Медицински факултетigor.djukic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Igor Djukic
ЈеленаЂукићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Економски факултетjelena.djukic@ef.unibl.org051/430-03518nenastavno_osoblje Jelena Djukic
РадославЂукићВозач-курир - II-37Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Radoslav Djukic
РадославаЂукићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
дрДанијелаЂукић ЋосићМедицински факултетdanijela.djukic-cosic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Danijela Djukic Cosic
РадмилаЂурашиновићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратradmila.djurasinovic@unibl.org051/326-01318nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
СлавкоЂурђевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
ЖељанаЂурићШеф студентске службе - II-11Машински факултетzeljana.djuric@mf.unibl.org051/433-030 лок.10718nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
дрЗорицаЂурићМедицински факултетzorica.djuric@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zorica Djuric
ГорданаЂурицаКњижничар - II-28Факултет физичког васпитања и спортаgordana.djurica@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Djurica
дрЖивкаЕриМедицински факултетzivka.eri@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zivka Eri
дрБошкоЖивковићЕкономски факултет17nenastavno_osobljedr Bosko Zivkovic
дрРадеЖивковићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Rade Zivkovic
дрСлавољубЖивковићМедицински факултетslavoljub.zivkovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Slavoljub Zivkovic
дрМилошЗаткаликАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Milos Zatkalik
МираЗелићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Mira Zelic
АнкаЗечевићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/437-14918nenastavno_osoblje Anka Zecevic
СањаЗимоњаРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетsanja.zimonja@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
СлавишаЗимоњаБиблиотекар - II-27Медицински факултетslavisa.zimonja@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
ДрашкоЗрнићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Drasko Zrnic
дрМладенИванићЕкономски факултетmladen.ivanic@ef.unibl.org051/430-01017nenastavno_osobljedr Mladen Ivanic
РадославИванишШеф студентске службе - II-11Факултет безбједносних наукаradoslav.ivanis@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
дрДаркоИвановићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Darko Ivanovic
МиаИванчевићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Академија умјетностиmia.ivancevic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
ЈовицаИвићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jovica Ivic
ЕмираИгњатићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Emira Ignjatic
МилошИгњатићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilos.ignjatic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
НевенкаИгњићРеферент за књиговодствене послове - II-33Правни факултетnevenka.ignjic@pf.unibl.org051/339-05618nenastavno_osoblje Nevenka Ignjic
РадаИликићВиши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратrada.ilikic@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Rada Ilikic
АлександарИлићВозач-курир - II-37Академија умјетностиaleksandar.ilic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
ДрагицаИлићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетdragica.ilic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragica Ilic
ЖeљкoИлићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
ЈосифИлићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет политичких наукаjosif.ilic@fpn.unibl.org051/304-02218nenastavno_osoblje Josif Ilic
МајаИлићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.ilic@aggf.unibl.org051/462-54317nenastavno_osoblje Maja Ilic
МилаИлићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mila Ilic
дрСуадЈагањацМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Suad Jaganjac
ГорданаЈакшићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетgordana.jaksic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
БорисЈандрићСтручни сарадник у настави - II-19Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетboris.jandric@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Boris Jandric
мрЉубицаЈандрићМедицински факултетljubica.jandric@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Ljubica Jandric
МаријанаЈанковићАдминистративни радник - II-35Правни факултетmarijana.jankovic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
СветланаЈанковићДомаћица - рецепционер - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
СлађанаЈанковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsladjana.jankovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Sladjana Jankovic
КрстинаЈањићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Krstina Janjic
ДалиборкаЈекићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
СветланаЈеремићРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
БојанЈованићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Bojan Jovanic
ГоранЈованићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Jovanic
ДраганЈовановићАкадемија умјетностиdragan.jovanovic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Dragan Jovanovic
ТатјанаЈовановићТехнички секретар - II-32Ректорат18nenastavno_osoblje Tatjana Jovanovic
МилеЈовићКућни мајстор - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Mile Jovic
дрНебојшаЈовићМедицински факултетnebojsa.jovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Nebojsa Jovic
мрЖељкоЈовичићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Zeljko Jovicic
БраниславЈовковићВиши стручни сарадник - администратор сигурности - I-3-4-5Ректоратbranislav.jovkovic@unibl.org051/321-08118nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
СмиљаЈовчићРеферент за студентска питања - II-23Електротехнички факултетsmilja.jovcic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
мрДрагицаЈојићМедицински факултетdragica.jojic@med.unibl.org051/217-07217nenastavno_osobljemr Dragica Jojic
ЈадранкаЈојићКонтролор улазне документације - I-4-3-4Ректоратjadranka.jojic@unibl.org051/326-01618nenastavno_osoblje Jadranka Jojic
ВеснаЈокановићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Jokanovic
мрМаријаЈокановићАкадемија умјетностиmarija.jokanovic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Marija Jokanovic
СнежанаЈокановићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/429-52518nenastavno_osoblje Snezana Jokanovic
ЛукаЈокићРадник на телефонској централи - II-38Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Luka Jokic
СветиславЈокићРуководилац Службе за финансије - I-4-3-1Ректоратsvetislav.jokic@unibl.org051/326-00318nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
ТијанаЈокићРуководилац у студентском мултимедијалном центру Академије умјетности - II-14Академија умјетности18nenastavno_osoblje Tijana Jokic
БранкаЈокић ШиматовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Медицински факултетbranka.jokic-simatovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Branka Jokic Simatovic
ЉиљанаЈосиповићРеферент за књиговодствене послове - II-33Медицински факултетljiljana.josipovic@med.unibl.org05132602118nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
БранкицаКајкутТехнички секретар - I-1-3Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
МилеКајкутРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратmile.kajkut@unibl.org05132117118nenastavno_osoblje Mile Kajkut
ДараКалуђер-РадошевићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
ДушкоКандићБиблиотекар - II-27Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdusko.kandic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dusko Kandic
мрАтилаКапитаљАкадемија умјетностиatila.kapitalj@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Atila Kapitalj
СањаКарајлићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетsanja.karajlic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
МаринкоКаралићМедицински факултет051/309-24718nenastavno_osoblje Marinko Karalic
МаринкоКаралићВозач-курир - II-37Машински факултет065/277-43118nenastavno_osoblje Marinko Karalic
БранкаКарановићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Branka Karanovic
дрВеснаКаринАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Vesna Karin
ИренаКатанМедицински факултет18nenastavno_osoblje Irena Katan
МајаКатићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетmaja.cica@tf.unibl.org051/386-95818nenastavno_osoblje Maja Katic
дрНемањаКашиковићТехнолошки факултетnemanja.kasikovic@tf.unibl.org051/465-03217nenastavno_osobljedr Nemanja Kasikovic
МилорадКашћеланРеферент за административно-техничке послове - II-34Академија умјетностиmilorad.kascelan@au.unibl.org05132148018nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
ЛазоКевацАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Lazo Kevac
КристинаКекићБиблиотекар - II-27Филолошки факултетkristina.kekic@flf.unibl.org05134014018nenastavno_osoblje Kristina Kekic
СлађанаКењалоСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
мрЗоранКењићСтручни сарадник у настави - II-19Природно-математички факултетzoran.kenjic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Zoran Kenjic
МараКерановићРеферент за књиговодствене послове - II-33Филолошки факултетmara.keranovic@flf.unibl.org05134012918nenastavno_osoblje Mara Keranovic
МаријаКерезовићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетmarija.kerezovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
МилкаКеровићВиши књижничар / књижничар - II-28Академија умјетностиmilka.kerovic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Milka Kerovic
ВеснаКецманМедицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Kecman
мрСањаКецманМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Sanja Kecman
НемањаКитићСарадник - II-5Електротехнички факултет17nenastavno_osoblje Nemanja Kitic
БојанаКлачарРуководилац службе за правне, кадровске и административне послове - I-3-2-1Ректоратbojana.klacar@unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Klacar
мрВладимирКлепићСарадник - II-5Академија умјетностиvladimir.klepic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Vladimir Klepic
МариоКнежевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Mario Knezevic
мрРадованКнежевићАкадемија умјетностиradovan.knezevic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Radovan Knezevic
БранкаКовачевићРуководилац службе за стручне послове - I-3-3-1Ректоратbranka.kovacevic@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
ЖељанаКовачевићРеферент за књиговодствене послове - II-33Филозофски факултетzeljana.kovacevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
ЗагоркаКовачевићВиши лаборант - II-29Медицински факултетzagorka.kovacevic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
ЗдравкоКовачевићШеф библиотеке - II-12Шумарски факултетzdravko.kovacevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
ЗоранКовачевићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетzoran.kovacevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
ЗоркаКовачевићТехнички секретар - II-32Факултет политичких наукаstudentska.sluzba@fpn.unibl.org 051/304-00118nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
ОливераКовачевићВиши лаборант - II-29Медицински факултетolivera.kovacevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
ДушанкаКовачићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dusanka Kovacic
дрРужицаКозомараМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Ruzica Kozomara
МиливојКомљеновићКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат051/321-17118nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
МирјанаКомљеновићСпремачица - II-37Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Komljenovic
МиркоКомљеновићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mirko Komljenovic
ДраганаКондићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Kondic
СинишаКондићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
БожанаКопањаСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
ЂурђицаКопањаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Djurdjica Kopanja
ЈеленаКопањаВиши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима - I-3-2-2Ректорат18nenastavno_osoblje Jelena Kopanja
ДрагоКопренВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdrago.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Drago Kopren
ЉиљаКопренШеф библиотеке - II-12Природно-математички факултетljilja.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
мрЗдравкоКордићСтручни сарадник - администратор базе података - I-3-4-3Ректоратzdravko.kordic@unibl.org051/321-07918nenastavno_osobljemr Zdravko Kordic
ЕмилијаКорицаРеферент за студентска питања - II-23Академија умјетностиemilija.korica@au.unibl.org051/435-41018nenastavno_osoblje Emilija Korica
БранкаКосМедицински факултет18nenastavno_osoblje Branka Kos
ВањаКосићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Факултет физичког васпитања и спортаvanja.kosic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Kosic
ПредрагКосићВозач-курир - II-37Факултет политичких наука051/304-01118nenastavno_osoblje Predrag Kosic
ЈадранкаКосорићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетjadranka.kosoric@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Jadranka Kosoric
НадаКостадиновићВиши књижничар / књижничар - II-28Филозофски факултетnada.kostadinovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
дрСрђанКостићРударски факултетsrdjan.kostic@rf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Srdjan Kostic
дрМиленаКостовићРударски факултетmilena.kostovic@rf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milena Kostovic
ЖељанаКострешевићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Zeljana Kostresevic
ЈованкаКотурШеф библиотеке - II-12Технолошки факултетjovanka.todic@tf.unibl.org051/465- 032 лок 121 18nenastavno_osoblje Jovanka Kotur
дрЗоранКрајишникАкадемија умјетностиzoran.krajisnik@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zoran Krajisnik
ЗоркаКременовићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zorka Kremenovic
ЈеленаКременовићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Kremenovic
МилкаКременовићРадник на телефонској централи - II-38Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
СашаКременовићВозач-курир - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
ДаркоКречАкадемија умјетностиdarko.krec@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Darko Krec
мрВладимирКривокућаМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Vladimir Krivokuca
РужицаКривокућаСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
ЛеонидаКрминацМедицински факултет17nenastavno_osoblje Leonida Krminac
дрЉиљанаКрнетаСтручни сарадник у настави - II-19Факултет политичких наукаljiljana.krneta@fpn.unibl.org051/304-02918nenastavno_osobljedr Ljiljana Krneta
дрСчавишаКрунићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Scavisa Krunic
ЖиванаКрчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Природно-математички факултетzivana.krcic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zivana Krcic
дрИгорКрчмарНаставник - II-4Електротехнички факултетigor.krcmar@etf.unibl.org051/221-82017nenastavno_osobljedr Igor Krcmar
ИгорКувачСтручни сарадник у настави - II-19Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Igor Kuvac
МирјанаКудрићСекретар факултета/академије/института - II-10Филолошки факултетmirjana.kudric@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
МаркоКузманБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Marko Kuzman
МладенКузмановићКућни мајстор - II-36Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
ЈелкаКузмићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Jelka Kuzmic
НинаКујачаШеф библиотеке - II-12Факултет политичких наукаnina.kujaca@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Nina Kujaca
МиљкаКукрићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Miljka Kukric
дрТатјанаКундаковићМедицински факултетtatjana.kundakovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Tatjana Kundakovic
ДанијелаКурузовићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdanijela.kuruzovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
НиколаКутићРуководилац Службе обезбјеђења - I-4-5-1Ректоратnikola.kutic@unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Nikola Kutic
МилкаЛабусШеф библиотеке - II-12Филозофски факултетmilka.labus@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Milka Labus
ДушкоЛазићФинансијски директор - I-4-1Ректоратdusko.lazic@unibl.org051/326-00118nenastavno_osoblje Dusko Lazic
НовицаЛакићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Novica Lakic
СпоменкаЛакићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетspomenka.lakic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
МирославЛамешићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Miroslav Lamesic
СретенЛекићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Природно-математички факултетsreten.lekic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sreten Lekic
СузанаЛетинаСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Suzana Letina
ЉиљанаЛоврићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ljiljana Lovric
дрЗагоркаЛозанов-ЦрвенковићПриродно-математички факултетzagorka.lozanov-crvenkovic@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zagorka Lozanov-Crvenkovic
мрБиљанаЛолићСарадник у центру - II-16Институт за генетичке ресурсеbiljana.lolic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Biljana Lolic
ДанијелаЛолићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.16318nenastavno_osoblje Danijela Lolic
СашаЛончарМедицински факултет18nenastavno_osoblje Sasa Loncar
ДраганЛукићВозач-курир - II-37Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Dragan Lukic
МилкаЛучићСпремачица - II-40Природно-математички факултет051/392-37318nenastavno_osoblje Milka Lucic
БојаЉубојаГардеробер економ - II-39Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Boja Ljuboja
дрМилошЉубојевићТехнолошки факултет17nenastavno_osobljedr Milos Ljubojevic
СањаМагловСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетsanja.maglov@mf.unibl.org051/433-000 лок.16718nenastavno_osoblje Sanja Maglov
СандраМајкићРеферент за административно-техничке послове - II-34Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Sandra Majkic
РаденкоМајсторовићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
МираМакивићРуководилац Универзитетског центра за помоћ студентима са посебним потребама - I-2-1-3-1Ректоратmira.makivic@unibl.org18nenastavno_osoblje Mira Makivic
ПредрагМаксимовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Електротехнички факултетpredrag.maksimovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Predrag Maksimovic
дрСинишаМаксимовићМедицински факултетsinisa.maksimovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Sinisa Maksimovic
СлавицаМаксимовићСтручни сарадник у настави - II-19Факултет безбједносних наукаslavica.maksimovic@fbn.unibl.org051/333-64418nenastavno_osoblje Slavica Maksimovic
дрМиланкоМаксићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Milanko Maksic
ГорданаМалетићТехнички секретар - II-32Академија умјетностиgordana.maletic@au.unibl.org051/464-69018nenastavno_osoblje Gordana Maletic
БранкицаМалешевићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Brankica Malesevic
мрГабријелаМалешевићМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Gabrijela Malesevic
МилицаМалешевићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilica.malesevic@aggf.unibl.org051/324-11017nenastavno_osoblje Milica Malesevic
НеђоМалешевићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетnedjo.malesevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
БиљанаМалчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Правни факултетbiljana.malcic@pf.unibl.org051/339-04918nenastavno_osoblje Biljana Malcic
РанкаМандићТехнички секретар - II-32Рударски факултетranka.mandic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Ranka Mandic
СањаМандићВиши лаборант - II-29Пољопривредни факултетsanja.mandic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Mandic
СоњаМандићРеферент за књиговодствене послове - II-33Рударски факултетsonja.mandic@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sonja Mandic
ДушкоМаринковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdusko.marinkovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
дрСоњаМаринковићАкадемија умјетностиsonja.marinkovic@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Sonja Marinkovic
БожицаМарићСтручни сарадник у настави - II-19Шумарски факултетbozica.maric@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Bozica Maric
БороМарићСекретар факултета/академије/института - II-10Технолошки факултетboro.maric@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Boro Maric
СлавојкаМарићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slavojka Maric
СретенМарићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Sreten Maric
мрТатјанаМарићВиши стручни сарадник за људске и материјалне ресурсе - I-2-4-1Ректоратtatjana.maric@unibl.org051/321-18018nenastavno_osobljemr Tatjana Maric
НиколаМаричићАкадемија умјетностиnikola.maricic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Nikola Maricic
ВојиславМарјановићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Vojislav Marjanovic
ДобрилаМарјановићКњижничар - II-28Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdobrila.marjanovic@aggf.unibl.org051/429-20518nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
мрНемањаМарјановићАкадемија умјетностиnemanja.marjanovic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Nemanja Marjanovic
мрЂорђеМаркезГенерални секретар Универзитета - I-3-1Ректоратgensek@unibl.org051/321-27518nenastavno_osobljemr Djordje Markez
Александар АцоМарковићСарадник - II-5Електротехнички факултет17nenastavno_osoblje Aleksandar Aco Markovic
ЗдравкоМарковићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетzdravko.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
ИзабелаМарковићПриправникРекторатizabela.markovic@unibl.org18nenastavno_osoblje Izabela Markovic
ЈеленаМарковићШеф библиотеке - II-12Пољопривредни факултетjelena.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Markovic
МиливојМарковићСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетmilivoj.markovic@mf.unibl.org051/ 433-038 лок.12618nenastavno_osoblje Milivoj Markovic
МирјанаМарковићСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Mirjana Markovic
дрНенадМарковићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Nenad Markovic
СањаМарковићВиши стручни сарадник - систем аналитичар - I-3-4-6Ректоратsanja.markovic@unibl.org051/321-08018nenastavno_osoblje Sanja Markovic
ГорданаМарчетаМедицински факултет051/219-89118nenastavno_osoblje Gordana Marceta
ВеснаМарчетићСекретар факултета/академије/института - II-10Рударски факултетvesna.marcetic@rf.unibl.org052/241-66118nenastavno_osoblje Vesna Marcetic
дрМирјанаМарчетићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Mirjana Marcetic
СлађанаМасталицаРецепционер - курир - I-3-3-4Ректорат18nenastavno_osoblje Sladjana Mastalica
ЈованаМастиловићТехнички секретар - II-32Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Jovana Mastilovic
дрБојанМатићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbojan.matic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Bojan Matic
ДивнаМацановићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Divna Macanovic
ИгорМацановићРуководилац експериментално-едукативног центра - II-17Пољопривредни факултетigor.macanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Macanovic
ЈеленаМацановићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Macanovic
ЗијадМехићАкадемија умјетностиzijad.mehic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Zijad Mehic
МариоМиздарићМедицински факултет051/436-32518nenastavno_osoblje Mario Mizdaric
ДијанаМиздракСтручни сарадник у настави - II-19Факултет политичких наукаdijana.mizdrak@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
ЈасенкаМијатовићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Jasenka Mijatovic
РајкаМијатовићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.16318nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
СтаменкоМијатовићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетstamenko.mijatovic@aggf.unibl.org05132118918nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
СузанаМијатовићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Академија умјетностиsuzana.mijatovic@au.unibl.org051/348-80618nenastavno_osoblje Suzana Mijatovic
мрРаденкоМикановићСтручни сарадник у настави - II-19Рударски факултетradenko.mikanovic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osobljemr Radenko Mikanovic
ВеснаМикићАкадемија умјетностиvesna.mikic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Vesna Mikic
ДалиборМикићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Dalibor Mikic
ДијанаМикићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Dijana Mikic
дрМомирМиковМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Momir Mikov
ГоранМилаковићРеферент за студентска питања - II-23Филолошки факултетgoran.milakovic@flf.unibl.org051/340-14318nenastavno_osoblje Goran Milakovic
ГорданаМилаковићКурир - спремачица - I-3-4-9Ректорат051/321-07018nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
НадаМилаковићКњижничар - II-28Пољопривредни факултетnada.milakovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Milakovic
дрВеснаМиланковПриродно-математички факултетvesna.milankov@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Vesna Milankov
ГорданаМилановићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
ЂорђијеМилановићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Шумарски факултетdjordjije.milanovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
ЖаркоМилановићВиши лаборант - II-29Машински факултетzarko.milanovic@mf.unibl.org065/896-67718nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
СвјетланаМилановићМедицински факултет051/327-14118nenastavno_osoblje Svjetlana Milanovic
ЈадранкаМилетићРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/300-99918nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
НеђељкаМилетићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Nedjeljka Miletic
СлободанкаМилинковићСпремачица - II-40Академија умјетности051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
ДрагицаМилиновићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
ДаркoМилинчићМрежни администратор II-25Електротехнички факултетdarko.milincic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Darko Milincic
ДраганаМилинчићШеф библиотеке - II-12Правни факултетdragana.milincic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Dragana Milincic
ЈованаМилићВиши стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректорат18nenastavno_osoblje Jovana Milic
дрЈелаМилић АшкрабићМедицински факултетjela.milica.skrabic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Jela Milic Askrabic
дрДраганМилићевЕлектротехнички факултетdragan.milicev@etf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dragan Milicev
дрЉиљанаМилић МарковићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Ljiljana Milic Markovic
ДраганМиличићСекретар факултета/академије/института - II-10Правни факултетdragan.milicic@pf.unibl.org051/339-00618nenastavno_osoblje Dragan Milicic
БиљанаМиловановићШеф студентске службе - II-11Факултет политичких наукаbiljana.milovanovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
ГоранМиловановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Машински факултетgoran.milovanovic@mf.unibl.org051/433-034 лок.11118nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
ДанеМиловановићЛаборант - II-28Медицински факултетdane.milovanovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Dane Milovanovic
ДраганаМиловановићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетdragana.milovanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
МилицаМилојевићРеферент за административно-техничке послове - II-34Природно-математички факултетmilica.milojevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milica Milojevic
ПредрагМилосавићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетpredrag.milosavic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
дрСнежанаМилосавњевић МилићФилолошки факултетsnezana.milosavljevic.milic@filfak.ni.ac.rs051/340-12017nenastavno_osobljedr Snezana Milosavnjevic Milic
ВладимирМилошевићРеферент за административно-техничке послове - II-34Шумарски факултетvladimir.milosevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Vladimir Milosevic
мрДраганМилошевићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Dragan Milosevic
МирјанаМилошевићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетmirjana.milosevic@tf.unibl.org051/465-032 лок 13118nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
дрТатјанаМилошевић-МијановићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Tatjana Milosevic-Mijanovic
СинишаМиљевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
дрДраженМиљићСекретар факултета/академије/института - II-10Шумарски факултетdrazen.miljic@sf.unibl.org051/460-55018nenastavno_osobljedr Drazen Miljic
мрМирославМирковићШеф студентске службе - II-11Шумарски факултетmiroslav.mirkovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osobljemr Miroslav Mirkovic
СтојанкаМирковићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Stojanka Mirkovic
ДушкаМирнићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Duska Mirnic
ЉиљанаМирчетаРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет политичких наукаljiljana.mirceta@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Ljiljana Mirceta
НаташаМитровићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
НебојшаМитровићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетnebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
дрСнежанаМитровићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsnezana.mitrovic@aggf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Snezana Mitrovic
ГвозденМићићПољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Gvozden Micic
МаркоМићићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Marko Micic
АнђелкоМихајловићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Andjelko Mihajlovic
мрДалиборМихајловићМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Dalibor Mihajlovic
ДраганМихајловићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Пољопривредни факултетdragan.mihajlovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
ДрагицаМихаљчићРеферент за књиговодствене послове - II-33Шумарски факултетdragica.mihaljcic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Dragica Mihaljcic
НевенМишићВозач-курир - II-37Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Neven Misic
дрМилутинМладеновићАкадемија умјетностиmilutin.mladenovic@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milutin Mladenovic
дрЂорђеМоравчевићПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Djordje Moravcevic
АнђелијаМрђенСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
ВишњаМрђенМедицински факултет051/342-80018nenastavno_osoblje Visnja Mrdjen
МаркоМуњизаОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Рударски факултетmarko.munjiza@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Marko Munjiza
СтојанМучаловићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат051/339-00118nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
дрМихајлоНедељковићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Mihajlo Nedeljkovic
дрНенадНедељковићМедицински факултетnenad.nedeljkovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Nenad Nedeljkovic
НиколаНедимовићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
СлавицаНедимовићТехнички секретар - II-32Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетslavica.nedimovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
дрЛанаНежићНаставник - II-4Медицински факултетlana.nezic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Lana Nezic
ДушкаНенадићРадник на телефонској централи - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Duska Nenadic
МомирНикићАдминистративни радник - II-35Академија умјетностиmomir.nikic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Momir Nikic
ДаркоНинићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Darko Ninic
МиладаНишевићСпремачица - II-40Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Milada Nisevic
БоркаНишићРадник на телефонској централи - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Borka Nisic
МиодрагНишићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Miodrag Nisic
БојанаНоваковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Машински факултетbojana.novakovic@mf.unibl.org051/433-000 лок. 10818nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
ВеснаНоваковићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Novakovic
МилошНоваковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilos.novakovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Novakovic
РадаНоваковићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Rada Novakovic
СањаНоваковићРеферент за књиговодствене послове - II-33Технолошки факултетsanja.novakovic@tf.unibl.org051/434-353 лок 10618nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
ТамараЊежићРеферент за студентска питања - II-23Факултет политичких наукаtamara.njezic@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Tamara Njezic
ДаркоОбрадовићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Darko Obradovic
ЗоранОбрадовићМедицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zoran Obradovic
СнежанаОбрадовићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Snezana Obradovic
СандраОљачаМедицински факултет17nenastavno_osoblje Sandra Oljaca
БранкицаОпарницаТехнички секретар - II-32Електротехнички факултетbrankica.oparnica@etf.unibl.org051/221-82418nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
НеђоОпарницаКућни мајстор - II-36Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
СвјетланаОрозовићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
ЖељкаОстојићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетzeljka.ostojic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
НевенкаОстојићДомаћица - рецепционер - II-41Електротехнички факултетnevenka.ostojic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
мрИванОташевићНаставник - II-4Академија умјетностиivan.otasevic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Ivan Otasevic
дрЖивкоПавловићТехнолошки факултет17nenastavno_osobljedr Zivko Pavlovic
НаташаПавловићШеф библиотеке - II-12Академија умјетностиnatasa.pavlovic@au.unibl.org051/464-61518nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
СветланаПавловић ТомашевићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Svetlana Pavlovic Tomasevic
БојанПајићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетbojan.pajic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Bojan Pajic
МладенкаПајићШеф студентске службе - II-11Пољопривредни факултетmladenka.pajic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
РадојкаПајчинВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетradojka.pajcin@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Radojka Pajcin
ГоранПалалићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Palalic
МаријаПалачковићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Marija Palackovic
МираПалачковићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Mira Palackovic
ДараПантелићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Dara Pantelic
ГорданаПаспаљМедицински факултет18nenastavno_osoblje Gordana Paspalj
НаташаПашалићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеnatasa.pasalic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
МираПејаковићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Mira Pejakovic
ЗорицаПејићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Zorica Pejic
МилаПејић-МарјановићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mila Pejic-Marjanovic
МилицаПејовићПриправникПравни факултетmilica.pejovic@pf.unibl.org051/339-00818nenastavno_osoblje Milica Pejovic
АнђелаПепићРуководилац Центра за предузетништво и трансфер технологија - I-2-2-3-1Ректоратandjela.pepic@unibl.org18nenastavno_osoblje Andjela Pepic
дрРанкаПерић-РомићНаставник - II-4Факултет политичких наукаranka.peric-romic@fpn.unibl.org051/304-00117nenastavno_osobljedr Ranka Peric-Romic
СтевкаПеришићВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратstevka.perisic@unibl.org051/326-01718nenastavno_osoblje Stevka Perisic
мрБошкоПетковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Технолошки факултетbosko.petkovic@tf.unibl.org051/465-032 18nenastavno_osobljemr Bosko Petkovic
ДалиборкаПетковићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Daliborka Petkovic
НаташаПетковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Економски факултетnatasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-03518nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
дрПредрагПетковићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Predrag Petkovic
СашаПетковићРадник на телефонској централи - II-38Филолошки факултет05132600718nenastavno_osoblje Sasa Petkovic
СинишаПетковићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетsinisa.petkovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
ДраганПетровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филолошки факултетdragan.petrovic@flf.unibl.org05134012218nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
дрЂорђеПетровићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Djordje Petrovic
дрСилванаПетровићМедицински факултетsilvana.petrovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Silvana Petrovic
СлавицаПетровићРеферент за књиговодствене послове - II-33Машински факултетslavica.petrovic@mf.unibl.org051/433-005 лок.11318nenastavno_osoblje Slavica Petrovic
дрСлађанаПетровићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Sladjana Petrovic
ЉупкаПећанацДомаћица - рецепционер - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
МирославПећанацСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Машински факултетmiroslav.pecanac@mf.unibl.org051/464-36118nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
ВладанаПећоВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратvladana.peco@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Vladana Peco
дрДушицаПешевићНаставник - II-4Природно-математички факултетdusica.pesevic@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dusica Pesevic
мрНаташаПилиповић-БроћетаМедицински факултетnatasa.pilipovic-broceta@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Natasa Pilipovic-Broceta
МирјанаПиљагићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратmirjana.piljagic@unibl.org051/326-01318nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
дрМаријаПљеша ЕрцеговацМедицински факултетmarija.pljesa-ercegovac@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Marija Pljesa Ercegovac
СањаПоликЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетsanja.polik@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osoblje Sanja Polik
ГорданаПолићРеферент за административно-техничке послове - II-34Академија умјетностиgordana.polic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Polic
БоркаПонорацРеферент за административно-техничке послове - II-34Филозофски факултетborka.ponorac@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Borka Ponorac
ЖељкоПонорацКућни мајстор - II-36Правни факултет051/339-02918nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
ГојкоПопараЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Gojko Popara
ПетарПоплашенКњижничар - II-28Економски факултетpetar.poplasen@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osoblje Petar Poplasen
БранкаПоповићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратbranka.popovic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Branka Popovic
БранкицаПоповићРеферент за административно-техничке послове - II-34Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Brankica Popovic
ГорданаПоповићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ГорданаПоповићКњижничар - II-28Правни факултетgordana.popovic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ЖељкаПоповићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
дрЈованПоповићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Jovan Popovic
МиланПоповићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilan.popovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Popovic
НадаПоповићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Nada Popovic
дрАнкаПоповић-ВрањешПољопривредни факултетanka.popovic-vranjes@agro.unibl.org17nenastavno_osobljedr Anka Popovic-Vranjes
дрИванПравдићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Ivan Pravdic
ВеснаПрашталоВиши књижничар / књижничар - II-28Факултет политичких наукаvesna.prastalo@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
МирјанаПредићВиши стручни сарадник за наставу и студентска питања - I-2-1-1Ректоратmirjana.subotic@unibl.org051/321-18018nenastavno_osoblje Mirjana Predic
дрТихомирПредићПољопривредни факултетtihomir.predic@agro.unibl.org17nenastavno_osobljedr Tihomir Predic
ЛидијаПредраговићРеферент за административно-техничке послове - II-34Економски факултетlidija.predragovic@ef.unibl.org051/430-02118nenastavno_osoblje Lidija Predragovic
СлободанПријићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Природно-математички факултетslobodan.prijic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
дрМаријаПриморацМедицински факултетmarija.primorac@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Marija Primorac
РанкоПроданКућни мајстор - II-36Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Ranko Prodan
мрБиљанаПрохаскаМрежни администратор II-25Машински факултет biljana.prochaska@mf.unibl.org051/433-000 лок.15918nenastavno_osobljemr Biljana Prohaska
дрМаријанаПрпа ФинкАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Marijana Prpa Fink
мрДрашкоПртинаМедицински факултетdrasko.prtina@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Drasko Prtina
СањаПупацАкадемија умјетностиsanja.pupac@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Sanja Pupac
мрБраниславаПушацМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Branislava Pusac
дрДрагојаРадановићПољопривредни факултетdragoja.radanovic@agro.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dragoja Radanovic
ЖељкоРадановићСекретар факултета/академије/института - II-10Електротехнички факултетzeljko.radanovic@etf.unibl.org051/221-82318nenastavno_osoblje Zeljko Radanovic
СмиљкаРадановићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
дрБожидарРаденковићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Bozidar Radenkovic
СандраРадетићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Sandra Radetic
мрСнежанаРадинковићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетsnezana.radinkovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osobljemr Snezana Radinkovic
дрСањаРадиновићАкадемија умјетности17nenastavno_osobljedr Sanja Radinovic
НиколаРадићКућни мајстор - II-36Факултет физичког васпитања и спортаnikola.radic@unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Radic
Орнела ОрландоРадмановићВиши књижничар / књижничар - II-28Електротехнички факултетornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
ОгњенРадованлијаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ognjen Radovanlija
СлавицаРадовановићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
БранкоРадонићКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234/10018nenastavno_osoblje Branko Radonic
МилосаваРадоњићРеферент за књиговодствене послове - II-33Електротехнички факултетmilosava.radonjic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
НадаРадоњићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Nada Radonjic
СлавојкаРадоњићАдминистративни радник - II-35Филозофски факултетslavojka.radonjic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Slavojka Radonjic
СњежанаРадоњићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетsnjezana.radonjic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
БиљанаРадуловићСпремачица - II-40Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Biljana Radulovic
ДанеРадуловићВозач-курир - II-37Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Dane Radulovic
мрДраганаРадуловићВиши стручни сарадник за научно-истраживачки рад и развој Универзитета - I-2-2-1Ректоратdragana.radulovic@unibl.org051/321-17318nenastavno_osobljemr Dragana Radulovic
мрРадмилаРадуловићВиши лаборант - II-29Медицински факултетradmila.radulovic@med.unibl.org051/340-01518nenastavno_osobljemr Radmila Radulovic
СенкаРадуловићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Senka Radulovic
СилванаРадуловићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osoblje Silvana Radulovic
ИванкаРадуљМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ivanka Radulj
дрМаринаРадуљНаставник - II-4Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.radulj@aggf.unibl.org051/324-11217nenastavno_osobljedr Marina Radulj
БожоРадумилоЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
МиленаРадумилоСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Milena Radumilo
ЦвијоРадумилоКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат18nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
НадаРадусинТехнички секретар - II-32Технолошки факултетnada.radusin@tf.unibl.org051/463-13318nenastavno_osoblje Nada Radusin
ГорданаРађевићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
СлободанкаРађевићБиблиотекар - II-27Филолошки факултетslobodanka.radjevic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodanka Radjevic
АлександарРаилићБиблиотекар - II-27Факултет безбједносних наукаbiblioteka@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
МилицаРајићВиши стручни сарадник за одобрење плаћања - I-4-3-2Ректоратmilica.rajic@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Milica Rajic
мрСинишаРакитаШеф студентске службе - II-11Економски факултетsinisa.rakita@ef.unibl.org051/430-04218nenastavno_osobljemr Sinisa Rakita
дрЛазарРанинМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Lazar Ranin
дрДејанРанчићЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Dejan Rancic
СњежанаРатковићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултетsnjezana.ratkovic@pmf.unibl.org051/280-77418nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
МираРацаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mira Raca
ДобрилаРачићАдминистративни радник - II-35Факултет политичких наукаdobrila.racic@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Dobrila Racic
ДраганаРачићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dragana Racic
МиољкаРачићРеферент за административно-техничке послове - II-34Правни факултетmioljka.racic@pf.unibl.org051/339-03218nenastavno_osoblje Mioljka Racic
АлександраРегојевићВиши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратaleksandra.regojevic@unibl.org051/326-01218nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
МихаелРесановићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетmihael.resanovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
мрИвонаРисовићМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Ivona Risovic
БраниславРистићСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетbranislav.ristic@mf.unibl.org051/433-000 лок.10318nenastavno_osoblje Branislav Ristic
ВладоРистићРадник на телефонској централи - II-38Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Vlado Ristic
ЗлатанРистићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
МладенРитанОператер - I-3-4-8Ректоратmladen.ritan@unibl.org051/321-08318nenastavno_osoblje Mladen Ritan
РанкоРитанВозач путничког возила - I-1-4Ректорат051/321-17118nenastavno_osoblje Ranko Ritan
ЖељкоРогићЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
НевенаРогићСтручни сарадник за евиденције пореза и доприноса - I-4-3-6Ректоратnevena.rogic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Nevena Rogic
МаринаРодићВиши лаборант - II-29Пољопривредни факултетmarina.rodic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Marina Rodic
ПредрагРодићЛаборант / Виши лаборант - II-29Електротехнички факултетpredrag.rodic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Rodic
ЈеленаРожићВиши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета - I-2-3-1Ректоратjelena.rozic@unibl.org051/321-17318nenastavno_osoblje Jelena Rozic
ЈеленаРоквићТехнички секретар - II-32Машински факултет051/433-001 лок.10218nenastavno_osoblje Jelena Rokvic
МилошРоквићВиши стручни сарадник за наставу и студентска питања - I-2-1-1Ректоратmilos.rokvic@unibl.org051/321-18018nenastavno_osoblje Milos Rokvic
мрЗоранРољићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Zoran Roljic
БранкаРужичићВиши лаборант - II-29Технолошки факултетbranka.ruzicic@tf.unibl.org051/465-032 лок 16218nenastavno_osoblje Branka Ruzicic
ЖељкоСавановићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
МиленаСавановићСпремачица - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milena Savanovic
НевенаСавановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетnevena.savanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
РужицаСавановићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
СлавицаСавановићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетslavica.savanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
БранкицаСавићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Savic
ВерицаСавићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетverica.savic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Verica Savic
ВеснаСавићРеферент за књиговодствене послове - II-33Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvesna.savic@aggf.unibl.org051/206-28018nenastavno_osoblje Vesna Savic
ЗоранСавићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zoran Savic
МиленкоСавићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Savic
мрНемањаСавићНаставник - II-4Академија умјетностиnemanja.savic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Nemanja Savic
мрОстојаСавићМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Ostoja Savic
РадославаСавићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Savic
дрСнежанаСавићМедицински факултетsnezana.savic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Snezana Savic
дрАнаСавић РадојевићМедицински факултетana.savic-radojevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Ana Savic Radojevic
БраниславСавковићВозач-курир - II-37Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
ДијанаСавковићГардеробер економ - II-39Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
МиленаСавковићПриправникФакултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Milena Savkovic
СањаСавковићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Sanja Savkovic
БиљанаСалакМедицински факултет17nenastavno_osoblje Biljana Salak
мрИванСамелакСарадник - II-5Природно-математички факултетivan.samelak@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljemr Ivan Samelak
БојанаСарићШеф библиотеке - II-12Електротехнички факултетbojana.saric@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Bojana Saric
РајкаСејмановићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
дрКристинкаСелаковићФилозофски факултет17nenastavno_osobljedr Kristinka Selakovic
СлавицаСердар ЈањушРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Медицински факултетslavica.serdar-janjus@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
дрСањаСибинчићМедицински факултетsanja.sibincic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Sanja Sibincic
АлександраСимановићСтручни сарадник у настави - II-19Филозофски факултетaleksandra.simanovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
ДраганаСимеунићРеферент за административно-техничке послове - II-34Филолошки факултетsimeunic.dragana@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Dragana Simeunic
дрНенадСимоновићПриродно-математички факултетnenad.simonovic@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Nenad Simonovic
ВинкаСлијепчевићРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvinka.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
ЖељкоСмиљанићКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
ВеснаСмољићРадник на телефонској централи - II-34Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
ТомиславкаСмољићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Tomislavka Smoljic
ДушанкаСоковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетdusanka.sokovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 13618nenastavno_osoblje Dusanka Sokovic
мрЉиљаСоломунМедицински факултетljilja.solomun@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Ljilja Solomun
дрВеснаСпасић-ЈокићАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17nenastavno_osobljedr Vesna Spasic-Jokic
СлавицаСпасојевићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратslavica.spasojevic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
ЉиљанаСпремоСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Пољопривредни факултетljiljana.spremo@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
мрНиколаСрдићАкадемија умјетностиnikola.srdic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Nikola Srdic
мрБраниславСредановићСарадник - II-5Машински факултетbranislav.sredanovic@mf.unibl.org051/433-06917nenastavno_osobljemr Branislav Sredanovic
ЉубомирСтајчићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Ljubomir Stajcic
ДушкоСтакићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Dusko Stakic
ЛазаркаСтанивуковићРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетlazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-81218nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
МиланСтанивуковићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет безбједносних наукаmilan.stanivukovic@fbn.unibl.org051/333-60518nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
ДрагиСтанимировићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Dragi Stanimirovic
ВилаСтанићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Vila Stanic
ДраганаСтанишићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
ЈованСтанишићВиши књижничар / књижничар - II-28Технолошки факултетjovan.stanisic@tf.unibl.org051/465-032 лок 12118nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
АљошаСтанковићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Aljosa Stankovic
БранкаСтанковићТехнички секретар - II-32Економски факултетbranka.stankovic@ef.unibl.org051/430-01218nenastavno_osoblje Branka Stankovic
ДариоСтанковићВиши стручни сарадник за односе са јавношћу - I-1-2Ректоратdario.stankovic@unibl.org 051/321-48018nenastavno_osoblje Dario Stankovic
дрВеранСтанојевићФилолошки факултетveran.stanojevic@flf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Veran Stanojevic
мрИвицаСтевановићАкадемија умјетностиivica.stevanovic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Ivica Stevanovic
дрДалиборСтевићФилозофски факултетdalibor.stevic@ff.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dalibor Stevic
ДанијелаСтевићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратdanijela.stevic@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Danijela Stevic
ЉиљанаСтевићРуководилац Конфучијевог института - I-1-6-1Ректорат18nenastavno_osoblje Ljiljana Stevic
МирјанаСтевићСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Mirjana Stevic
дрПредрагСтефановЕлектротехнички факултет17nenastavno_osobljedr Predrag Stefanov
МиливојСтипановићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Машински факултетmilivoj.stipanovic@mf.unibl.org051/433-000 лок.16818nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
МирославСтоисављевићВозач-курир - II-37Медицински факултет051/216-53118nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
ЗорицаСтојаковићШеф студентске службе - II-11Електротехнички факултетzorica.stojakovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
ЛидијаСтојаковићРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултетlidija.stojakovic@unibl.org051/321-18718nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
дрДраганСтојановМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Dragan Stojanov
АлександарСтојановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетaleksandar.stojanovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 12718nenastavno_osoblje Aleksandar Stojanovic
дрЗлатанСтојановићНаставник - II-4Медицински факултетzlatan.stojanovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zlatan Stojanovic
ЗораСтојановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zora Stojanovic
дрЗоранСтојановићЕлектротехнички факултетzoran.stojanovic@etf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zoran Stojanovic
дрСашаСтојановићЕлектротехнички факултетsasa.stojanovic@etf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Sasa Stojanovic
ЂорђеСтојисављевићВиши стручни сарадник - програмер - I-3-4-7Ректоратdjordje.stojisavljevic@unibl.org051/321-07018nenastavno_osoblje Djordje Stojisavljevic
ДанијелаСтојичићРеферент за административно-техничке послове - II-34Правни факултетdanijela.stojicic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
СоњаСтојичић ГрујићКњижничар - II-28Машински факултетsonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org051/453-000 lok.15718nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
мрСандраСтојковићВиши лаборант - II-29Технолошки факултетsandra.stojkovic@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osobljemr Sandra Stojkovic
ОгњенСтојнићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Шумарски факултетognjen.stojnic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Ognjen Stojnic
СлађанаСтојнићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетsladjana.stojnic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
БожанаСтојчевићШеф студентске службе - II-11Филозофски факултетbozana.stojcevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
ВеснаСтраживукТехнички секретар - II-32Правни факултет051/339-00218nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
ДраганаСтупарРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.stupar@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Stupar
ЈованСтупарКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Jovan Stupar
РадаСтупарЛаборант / Виши лаборант - II-29Институт за генетичке ресурсеrada.stupar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Stupar
РанкаСубашићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Ranka Subasic
АндрејаСуботићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Andreja Subotic
БобанСуботићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Boban Subotic
ОлгаСувајацШеф рачуноводства - I-4-4-1Ректоратolga.suvajac@unibl.org051/326-00618nenastavno_osoblje Olga Suvajac
АнкицаСузићСарадник - II-5Филозофски факултетankica.suzic@ff.unibl.org051/322-78017nenastavno_osoblje Ankica Suzic
БиљанаСузићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Biljana Suzic
мрРељаСуручићСарадник - II-5Медицински факултетrelja.surucic@med.unibl.org051-340-11117nenastavno_osobljemr Relja Surucic
БориславТадићКућни мајстор - II-36Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Borislav Tadic
ИренаТадићРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетirena.tadic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Irena Tadic
СтелаТадићРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет физичког васпитања и спортаstela.tadic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Stela Tadic
МитјаТањгаШеф рачунарског центра - II-13Природно-математички факултетmitja.tanjga@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
дрЗоранТатићМедицински факултетzoran.tatic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Zoran Tatic
ДанијелТелебакВиши стручни сарадник за матичну евиденцију радника и матичне књиге - I-3-2-4Ректоратdanijel.telebak@unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Danijel Telebak
НиколинаТелебакРеферент за књиговодствене послове - II-33Академија умјетностиnikolina.telebak@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
мрСањаТешановићМедицински факултет18nenastavno_osobljemr Sanja Tesanovic
АнаТешићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Академија умјетностиana.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Ana Tesic
ИгорТешићСтручни сарадник за сценске и музичке умјетности - II-21Академија умјетностиigor.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Tesic
РадаТодићВиши књижничар / књижничар - II-28Природно-математички факултетrada.todic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Todic
ВањаТодоровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Електротехнички факултетvanja.todorovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
МаринаТодоровићСекретар факултета/академије/института - II-10Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.todorovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Marina Todorovic
ВераТокићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vera Tokic
ЗоркаТомашевићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/388-57818nenastavno_osoblje Zorka Tomasevic
дрМилоТомашевићЕлектротехнички факултетmilo.tomasevic@etf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milo Tomasevic
ЉиљанаТомовићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетljiljana.tomovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
ЗоранТопићРеферент за противпожарну заштиту и заштиту на раду - I-4-5-2Ректоратzoran.topic@unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Zoran Topic
мрВалентинаТопић ВученовићСарадник - II-5Медицински факултетvalentina.topic-vucenovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Valentina Topic Vucenovic
дрРадулеТошовићРударски факултетradule.tosovic@rf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Radule Tosovic
дрДмитарТраварМедицински факултетdmitar.travar@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Dmitar Travar
ЛазарелаТраварВиши стручни сарадник за послове одржавања - I-4-2-4Ректоратlazarela.travar@unibl.org051/326-01018nenastavno_osoblje Lazarela Travar
НиколаТраварСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеnikola.travar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Travar
мрМаринаТрајковић-БиџовскиАкадемија умјетности17nenastavno_osobljemr Marina Trajkovic-Bidzovski
дрИгорТрбојевићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетigor.trbojevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljedr Igor Trbojevic
МиланкаТремлСарадник - II-5Природно-математички факултетmilanka.treml@pmf.unibl.org17nenastavno_osoblje Milanka Treml
МирославТремлСтручни сарадник у настави - II-19Природно-математички факултетmiroslav.treml@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Miroslav Treml
МилкаТривановићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Milka Trivanovic
БоркаТривићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Borka Trivic
ДобрилаТривићРеферент за студентска питања - II-23Рударски факултетdobrila.trivic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Dobrila Trivic
ЗоранТривићСекретар факултета/академије/института - II-10Филозофски факултетzoran.trivic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Zoran Trivic
ОзренТришићВиши стручни сарадник - координатор за осигурање квалитета - I-2-1-2Ректоратozren.trisic@unibl.org051/321-18218nenastavno_osoblje Ozren Trisic
РанкоТришићРеферент за студентска питања - II-23Факултет политичких наукаranko.trisic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Ranko Trisic
дрВојиславТркуљаПољопривредни факултетvojislav.trkulja@agro.unibl.org17nenastavno_osobljedr Vojislav Trkulja
мрНебојшаТркуљаМедицински факултетnebojsa.trkulja@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Nebojsa Trkulja
БранкаТрнинићСекретар факултета/академије/института - II-10Природно-математички факултетbranka.trninic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branka Trninic
МилошТрнинићДомаћица - рецепционер - II-41Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milos Trninic
ВањаТубићРеферент за студентска питања - II-23Факултет безбједносних наукаvanja.tubic@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Vanja Tubic
ДраганаТубићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragana Tubic
дрВеснаТунгузМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Vesna Tunguz
ЗоранТуцикешићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Zoran Tucikesic
МиланкаЋелићМедицински факултет051/215-26918nenastavno_osoblje Milanka Celic
ЈагодаЋетојевићСпремачица - II-40Академија умјетности051/217-73718nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
НевенкаЋојоСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
ЗвезданЋулафићРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
ДобрилаЋулумСпремачица - II-40Академија умјетности051/315-08818nenastavno_osoblje Dobrila Culum
ЗоранЋупУправник дворане - II-30Факултет физичког васпитања и спортаzoran.cup@unibl.org051/312-61218nenastavno_osoblje Zoran Cup
СвијетланаЋућунТехнички секретар - II-32Факултет безбједносних наукаinfo@fbn.unibl.org051/333-60318nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
ДраганУбовићВозач-курир - II-37Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
ЉубишаУдовичићВиши стручни сарадник - Интерни ревизор - I-1-5-2Ректоратljubisa.udovicic@unibl.org051/326-01118nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
ЖивкоУдовчићРадник на телефонској централи - II-38Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
ТатјанаУдовчићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
БиљанаУлетиловићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетbiljana.uletilovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
ВладимиркаУмићевићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
мрДраганУнчанинМедицински факултет17nenastavno_osobljemr Dragan Uncanin
ЖаклинаУнчанинМедицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zaklina Uncanin
дрИрфанХандукићАкадемија умјетностиirfan.handukic@au.unibl.org17nenastavno_osobljedr Irfan Handukic
дрМилошХаџи МихајловићМедицински факултетmilos.hadzi-mihajlovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milos Hadzi Mihajlovic
СпоменкаХотиловацМедицински факултет18nenastavno_osoblje Spomenka Hotilovac
дрСњежанаХрнчићПољопривредни факултет17nenastavno_osobljedr Snjezana Hrncic
ГорданаЦвијетићСпремачица - II-40Машински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
ЈованаЦвијићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет физичког васпитања и спортаjovana.cvijic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
ДанијелаЦвитковићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Danijela Cvitkovic
МилијаЦвишићРадник на телефонској централи - II-34Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milija Cvisic
ТањаЦвјетковићВиши лаборант - II-29Медицински факултетtanja.cvjetkovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
АрнелаЦерић БанићевићМедицински факултет18nenastavno_osoblje Arnela Ceric Banicevic
мрБранкоЦрногорацСтручни сарадник у настави - II-19Филолошки факултетbranko.crnogorac@flf.unibl.org051/340-13618nenastavno_osobljemr Branko Crnogorac
ОгњенЧалићШеф рачунарског центра - II-13Електротехнички факултетognjen.calic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Ognjen Calic
ГоранЧампараМедицински факултет18nenastavno_osoblje Goran Campara
СвјетланаЧекоЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетsvjetlana.ceko@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
МомиркаЧолићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Momirka Colic
ОљаЧуковићМедицински факултет17nenastavno_osoblje Olja Cukovic
МилеЧучкаМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mile Cucka
ЈеленаЧучковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Шумарски факултетjelena.subotic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Jelena Cuckovic
БоркаШакићСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Borka Sakic
ДанијелШамараПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Danijel Samara
дрМиленкоШарићПољопривредни факултетmilenko.saric@agro.unibl.org17nenastavno_osobljedr Milenko Saric
МаријаШеваСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Marija Seva
МирјанаШекараШеф студентске службе - II-11Академија умјетностиmirjana.sekara@au.unibl.org051/307-14018nenastavno_osoblje Mirjana Sekara
мрМаријаШестићУмјетнички сарадник - II-6Академија умјетностиmarija.sestic@au.unibl.org17nenastavno_osobljemr Marija Sestic
НаташаШешићРадник на телефонској централи - II-38Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Natasa Sesic
НадаШикманРадник на телефонској централи - II-38Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Nada Sikman
ЈеленаШиповацРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
БожанаШкорићРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетbozana.skoric@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Bozana Skoric
ВеснаШкрбићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетvesna.skrbic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
НевенкоШкрбићЧувар - портир - II-42Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
ВасилисаШљиварСарадник - II-5Филолошки факултетvasilisa.sljivar@flf.unibl.org051/340-14217nenastavno_osoblje Vasilisa Sljivar
ДушкоШљивићБиблиотекар - II-27Факултет физичког васпитања и спортаdusko.sljivic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
СашаШљивићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Факултет физичког васпитања и спортаsasa.sljivic@ffvs.unibl.org051/340-14218nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
ДушанШљукићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdusan.sljukic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusan Sljukic
дрДраганаШобић ШарановићМедицински факултет17nenastavno_osobljedr Dragana Sobic Saranovic
ЈеленаШоботЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sobot
ВеселкаШормазРадник на телефонској централи - II-38Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
ДраганаШормазШеф студентске службе - II-11Правни факултет051/339-03018nenastavno_osoblje Dragana Sormaz
МиломиркаШтрбацСпремачица - II-40Машински факултет065/701-45818nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
ВеснаШтрбац БарошШеф студентске службе - II-11Факултет физичког васпитања и спортаvesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Strbac Baros
БориславШтулићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Факултет политичких наукаborislav.stulic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Borislav Stulic
БоркаШтулићСпремачица - II-40Природно-математички факултет051/219-61018nenastavno_osoblje Borka Stulic
ДијанаШукалоСекретар факултета/академије/института - II-10Академија умјетностиdijana.sukalo@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
МладенШукалоМедицински факултет18nenastavno_osoblje Mladen Sukalo
РаданаШукалоСпремачица - I-4-1-2Ректорат051/326-02418nenastavno_osoblje Radana Sukalo
РадаШушњар-АћимовићРеферент финансијске оперативе - I-4-4-6Ректоратrada.susnjar-acimovic@unibl.org051/326-01818nenastavno_osoblje Rada Susnjar-Acimovic
дрДаницаАгбабаредовни професорМедицински факултетdanica.agbaba@med.unibl.org17 dr Danica Agbaba
дрВеснаАлексићредовни професорЕкономски факултетvesna.aleksic@ef.unibl.org051/430-01517saradnik dr Vesna Aleksic
дрБраниславАнђелковићредовни професорМашински факултет00381/63/104-24-6117 dr Branislav Andjelkovic
дрМалишаАнтићредовни професорПриродно-математички факултетmalisa.antic@pmf.unibl.org17 dr Malisa Antic
дрМилошАрсеновићредовни професорПриродно-математички факултетmilos.arsenovic@pmf.unibl.org17 dr Milos Arsenovic
дрЗоранАрсовићредовни професорФилозофски факултетzoran.arsovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zoran Arsovic
дрЈовоАтељевићредовни професорЕкономски факултетjovo.ateljevic@ef.unibl.org051/430-03117saradnik dr Jovo Ateljevic
дрЗденкаБабићредовни професорЕлектротехнички факултетzdenka.babic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zdenka Babic
дрНенадБабићредовни професорМедицински факултетnenad.babic@med.unibl.org17 dr Nenad Babic
дрЉиљанаБајићредовни професорФилолошки факултетljiljana.bajic@flf.unibl.org051/340-12317 dr Ljiljana Bajic
дрБожидарБановићредовни професорФакултет безбједносних наукаbanovicb@fb.bg.acrs003816323981617 dr Bozidar Banovic
мрЗоранБановићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.banovic@au.unibl.org051/301-21117saradnik mr Zoran Banovic
дрМиркоБањацредовни професорФилозофски факултетmirko.banjac@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Mirko Banjac
дрСнежанаБијелићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаsnezana.bijelic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Snezana Bijelic
дрДраганБлагојевићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.blagojevic@aggf.unibl.org17 dr Dragan Blagojevic
дрМирославБобрекредовни професорМашински факултетmiroslav.bobrek@gmail.com 051/433-09317saradnik dr Miroslav Bobrek
дрАлександарБогданићредовни професорФакултет политичких наука051/304-02917saradnik dr Aleksandar Bogdanic
дрСветозарБогојевићредовни професорФилозофски факултетsvetozar.bogojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Svetozar Bogojevic
дрБранкоБожићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbranko.bozic@aggf.unibl.org17 dr Branko Bozic
дрМилорадБожићредовни професорЕлектротехнички факултетmilorad.bozic@etf.unibl.org051.221-82017saradnik dr Milorad Bozic
дрРанкоБожичковићредовни професорМашински факултет065/855-66217 dr Ranko Bozickovic
дрВасоБојанићредовни професорПољопривредни факултетvaso.bojanic@agro.unibl.org17saradnik dr Vaso Bojanic
НенадБојићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.bojic@au.unibl.org051/305-25017saradnik Nenad Bojic
дрГоранБошковићредовни професорФакултет безбједносних наукаgoran.boskovic@kpa.edu.rs051/333-60317 dr Goran Boskovic
дрГоранБошњакредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.bosnjak@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Bosnjak
мрДанкоБркићредовни професорАкадемија умјетностиdanko.brkic@au.unibl.org17saradnik mr Danko Brkic
дрМирославБркићредовни професорФакултет политичких наукаmiroslav.brkic@fpn.unibl.org051/304-01717 dr Miroslav Brkic
дрЗлаткоБундалоредовни професорЕлектротехнички факултетzlatko.bundalo@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zlatko Bundalo
дрМаријаБургић-Радмановићредовни професорМедицински факултетmarija.burgic-radmanovic@med.unibl.org17 dr Marija Burgic-Radmanovic
дрСлавицаВасиљевић Илићредовни професорФилолошки факултетslavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
дрДушкоВасићредовни професорМедицински факултетdusko.vasic@med.unibl.org053/241-12917 dr Dusko Vasic
дрДушкоВејновићредовни професорФакултет безбједносних наукаdusko.vejnovic@fbn.unibl.org17saradnik dr Dusko Vejnovic
дрСтојкоВидовићредовни професорМедицински факултетstojko.vidovic@med.unibl.org17saradnik dr Stojko Vidovic
дрМилованВинчићредовни професорЕкономски факултетmilovan.vincic@ef.unibl.org051/430-02717saradnik dr Milovan Vincic
дрЕмилВлајкиредовни професорФакултет политичких наука051/304-00117 dr Emil Vlajki
дрЈованВојиновићредовни професорМедицински факултетjovan.vojinovic@med.unibl.org17 dr Jovan Vojinovic
дрЗоранВујковићредовни професорМедицински факултетzoran.vujkovic@med.unibl.org17saradnik dr Zoran Vujkovic
дрЉиљанаВукићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.vukic@tf.unibl.org051/434-368 лок 14417saradnik dr Ljiljana Vukic
дрДушкоВулићредовни професорМедицински факултетdusko.vulic@med.unibl.org051/241-23918saradnik dr Dusko Vulic
БиљанаГаврановићредовни професорАкадемија умјетностиbiljana.gavranovic@au.unibl.org051/312-97717saradnik Biljana Gavranovic
дрЖиванаГаврићредовни професорМедицински факултетzivana.gavric@med.unibl.org17 dr Zivana Gavric
дрНиколаГаврићредовни професорМедицински факултетnikola.gavric@med.unibl.org053/241-12917 dr Nikola Gavric
дрРадославГајанинредовни професорМедицински факултетradoslav.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Radoslav Gajanin
дрАлександарГанићредовни професорРударски факултет052/241-66017 dr Aleksandar Ganic
дрПетарГвероредовни професорМашински факултетpetar.gvero@mf.unibl.org051/433-09717saradnik dr Petar Gvero
дрБранкоГлавоњићредовни професорШумарски факултетbranko.glavonjic@sf.unibl.org051/464-62817 dr Branko Glavonjic
дрГорданаГлобочки Лакићредовни професорМашински факултетgordana.globocki-lakic@mf.unibl.org051/433-03417saradnik dr Gordana Globocki Lakic
дрРајкоГњаторедовни професорПриродно-математички факултетrajko.gnjato@pmf.unibl.org051/319-14217saradnik dr Rajko Gnjato
дрЗоранГоведарредовни професорШумарски факултетzoran.govedar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Govedar
дрМироГоведарицаредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiro.govedarica@aggf.unibl.org17 dr Miro Govedarica
дрСлободанГорановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.goranovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Goranovic
дрПредрагГруборредовни професорМедицински факултетpredrag.grubor@med.unibl.org17 dr Predrag Grubor
дрСлавицаГрујићредовни професорТехнолошки факултетslavica.grujic@tf.unibl.org051/434-374 лок 14117saradnik dr Slavica Grujic
дрМиркоГрчићредовни професорПриродно-математички факултетmirko.grcic@au.unibl.org17 dr Mirko Grcic
дрАсимаДавидовићредовни професорТехнолошки факултетasima.davidovic@tf.unibl.org051/462-40017saradnik dr Asima Davidovic
дрРаткоДејановићредовни професорЕлектротехнички факултетratko.dejanovic@etf.unibl.org051/221-82317saradnik dr Ratko Dejanovic
мрМајаДодигредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.dodig@aggf.unibl.org051/214-44517saradnik mr Maja Dodig
дрПредрагДрагосављевићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаpredrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Predrag Dragosavljevic
дрМиланкаДринићредовни професорПољопривредни факултетmilanka.drinic@agro.unibl.org051/330-95117saradnik dr Milanka Drinic
дрМирославДринићредовни професорФилозофски факултетmiroslav.drinic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Miroslav Drinic
дрПероДугићредовни професорТехнолошки факултетpero.dugic@tf.unibl.org051/434-373 лок 13417saradnik dr Pero Dugic
дрТатјанаДуроњићредовни професорФакултет политичких наукаtatjana.duronjic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Tatjana Duronjic
дрВладоЂајићредовни професорМедицински факултетvlado.djajic@med.unibl.org17 dr Vlado Djajic
дрЗоранЂерићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.djeric@au.unibl.org17 dr Zoran Djeric
дрГоранЂорђевићредовни професорПриродно-математички факултет17 dr Goran Djordjevic
дрПејоЂурашиновићредовни професорФакултет политичких наукаpejo.djurasinovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Pejo Djurasinovic
дрЗоранЂурђевићредовни професорФакултет безбједносних наукаzoran.djurdjevic@kpa.edu.rs051/333-60317 dr Zoran Djurdjevic
дрГорданаЂурићредовни професорПољопривредни факултетgordana.djuric@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Djuric
дрНебојшаЕлезредовни професорПриродно-математички факултетnebojsa.elez@pmf.unibl.org17 dr Nebojsa Elez
дрВеснаЕћим-Злојутроредовни професорМедицински факултетvesna.ecim-zlojutro@med.unibl.org17 dr Vesna Ecim-Zlojutro
дрМиодрагЖивановићредовни професорФилозофски факултетmiodrag.zivanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Miodrag Zivanovic
мрНенадЗељићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.zeljic@au.unibl.org011/355-330617saradnik mr Nenad Zeljic
дрЗдравкоЗлокапаредовни професорФакултет политичких наукаzdravko.zlokapa@fpn.unibl.org051/430-59217saradnik dr Zdravko Zlokapa
дрБогданЗрнићредовни професорМедицински факултетbogdan.zrnic@med.unibl.org17saradnik dr Bogdan Zrnic
дрСинишаИгњатовићредовни професорПриродно-математички факултетsinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Ignjatovic
дрГорданаИлићредовни професорЕкономски факултетgordana.ilic@ef.unibl.org051/430-05817saradnik dr Gordana Ilic
дрМилеИлићредовни професорФилозофски факултетmile.ilic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Mile Ilic
дрКорнелијаИчинредовни професорФилолошки факултетkornelija.icin@flf.unibl.org340-14217 dr Kornelija Icin
дрКрстоЈандрићредовни професорМедицински факултетkrsto.jandric@med.unibl.org17 dr Krsto Jandric
дрСлавицаЈандрићредовни професорМедицински факултетslavica.jandric@med.unibl.org17saradnik dr Slavica Jandric
дрАлександраЈанковићредовни професорМашински факултет00381/69/828-874017 dr Aleksandra Jankovic
дрМиланЈањићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.janjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Milan Janjic
дрСимонаЈевшникредовни професорТехнолошки факултетsimona.jevsnik@tf.unibl.org051/465-03217 dr Simona Jevsnik
дрНебојшаЈованићредовни професорМедицински факултетnebojsa.jovanic@med.unibl.org051/214-31617 dr Nebojsa Jovanic
дрМиланЈовановићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.jovanovic@pmf.unibl.org051/438-13917saradnik dr Milan Jovanovic
дрТањаЈовановићредовни професорМедицински факултет17 dr Tanja Jovanovic
дрБранимирЈованчићевићредовни професорПриродно-математички факултетbranimir.jovancicevic@pmf.unibl.org17 dr Branimir Jovancicevic
дрСтојаЈотановићредовни професорПољопривредни факултетstoja.jotanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Stoja Jotanovic
дрАлександарЈуговићредовни професорФакултет политичких наукаaleksandar.jugovic@fpn.unibl.org051/304-01717 dr Aleksandar Jugovic
дрСретенЈуговићредовни професорФакултет безбједносних наукаsreten.jugovic@kpa.edu.rs051/333-60317 dr Sreten Jugovic
мрЈеленаКаришикредовни професорАкадемија умјетностиjelena.karisik@au.unibl.org057/265-02517saradnik mr Jelena Karisik
дрРадивојеКеровићредовни професорФилозофски факултетradivoje.kerovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Radivoje Kerovic
дрНенадКецмановићредовни професорФакултет политичких наука17 dr Nenad Kecmanovic
дрДаркоКнежевићредовни професорМашински факултетdarko.knezevic@mf.unibl.org051/433-00217saradnik dr Darko Knezevic
дрБрацоКовачевићредовни професорФакултет политичких наукаbraco.kovacevic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Braco Kovacevic
дрЈасминКомићредовни професорЕкономски факултетjasmin.komic@ef.unibl.org051/430-01017 dr Jasmin Komic
дрИлијаКомљеновићредовни професорПољопривредни факултет051/330-95917saradnik dr Ilija Komljenovic
дрНовакКондићредовни професорЕкономски факултетnovak.kondic@ef.unibl.org051/430-04417saradnik dr Novak Kondic
дрДраганКостићредовни професорМедицински факултетdragan.kostic@med.unibl.org17 dr Dragan Kostic
дрЗденкаКривокућаредовни професорМедицински факултетzdenka.krivokuca@med.unibl.org051/234-10117saradnik dr Zdenka Krivokuca
дрНенадКрстићредовни професорФилолошки факултетnenad.krstic@flf.unibl.org051/340-13117 dr Nenad Krstic
дрЗоранКукрићредовни професорТехнолошки факултетzoran.kukric@tf.unibl.org051/434-369 лок 12817saradnik dr Zoran Kukric
дрБранимирКуљанинредовни професорФилозофски факултетbranimir.kuljanin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Branimir Kuljanin
дрАлександарЛазаревићредовни професорМедицински факултетaleksandar.lazarevic@med.unibl.org051/301-19017 dr Aleksandar Lazarevic
дрДрагицаЛазићредовни професорПриродно-математички факултетdragica.lazic@pmf.unibl.org17 dr Dragica Lazic
дрЉиљанаЛакићредовни професорМедицински факултетljiljana.lakic@med.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Lakic
дрМиланЛечићредовни професорМашински факултет00381/63/8147-31017 dr Milan Lecic
дрДаркоЛукићредовни професорМедицински факултетdarko.lukic@med.unibl.org053/241-12917 dr Darko Lukic
дрНенадЛучићредовни професорМедицински факултетnenad.lucic@med.unibl.org17 dr Nenad Lucic
дрДанијелаМајсторовићредовни професорФилолошки факултетdanijela.majstorovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Danijela Majstorovic
дрБранкаМаксимовићредовни професорПољопривредни факултетbranka.maksimovic@agro.unibl.org17saradnik dr Branka Maksimovic
дрМилорадМаксимовићредовни професорТехнолошки факултетmilorad.maksimovic@tf.unibl.org051/308-02617saradnik dr Milorad Maksimovic
дрДрашкоМаринковићредовни професорПриродно-математички факултетdrasko.marinkovic@pmf.unibl.org051/319-14217saradnik dr Drasko Marinkovic
дрПетарМарићредовни професорЕлектротехнички факултетpetar.maric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Petar Maric
дрСлавкоМарићредовни професорЕлектротехнички факултетslavko.maric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Slavko Maric
дрИванкаМарковићредовни професорПравни факултетivanka.markovic@pf.unibl.org051/339-05117saradnik dr Ivanka Markovic
дрМихајлоМарковићредовни професорПољопривредни факултетmihajlo.markovic@agro.unibl.org051/330-91517saradnik dr Mihajlo Markovic
дрРадмилоМаројевићредовни професорФилолошки факултетradmilo.marojevic@flf.unibl.org051/340-14217 dr Radmilo Marojevic
дрАмелаМатавуљредовни професорМедицински факултетamela.matavulj@med.unibl.org051/234-12117saradnik dr Amela Matavulj
дрМиланМатаругаредовни професорШумарски факултетmilan.mataruga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Milan Mataruga
дрЗоранМаунагаредовни професорШумарски факултетzoran.maunaga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Maunaga
дрПерицаМацураредовни професорЕкономски факултетperica.macura@ef.unibl.org051/430-03217saradnik dr Perica Macura
дрДраганМикавицаредовни професорПољопривредни факултетdragan.mikavica@agro.unibl.org17saradnik dr Dragan Mikavica
дрДраганМикеревићредовни професорЕкономски факултетdragan.mikerevic@ef.unibl.org051/430-01617saradnik dr Dragan Mikerevic
дрАлександарМилашиновићредовни професорМашински факултетaleksandar.milasinovic@mf.unibl.org051/433-06417saradnik dr Aleksandar Milasinovic
дрДраганМилашиновићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.milasinovic@aggf.unibl.org17 dr Dragan Milasinovic
мрГорицаМилетић-Омчикусредовни професорАкадемија умјетностиgorica.miletic-omickus@au.unibl.org17saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
дрМираМилићредовни професорШумарски факултетmira.milic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Mira Milic
дрСњежанаМилићевићредовни професорМедицински факултетsnjezana.milicevic@med.unibl.org17 dr Snjezana Milicevic
дрЗдравкоМиловановићредовни професорМашински факултетzdravko.milovanovic@mf.unibl.org051/433-06717saradnik dr Zdravko Milovanovic
дрСинишаМиљковићредовни професорМедицински факултетsinisa.miljkovic@med.unibl.org17 dr Sinisa Miljkovic
дрДрагољубМирјанићредовни професорМедицински факултетdragoljub.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Dragoljub Mirjanic
дрЖељкоМирјанићредовни професорПравни факултетzeljko.mirjanic@pf.unibl.org051/339-04617saradnik dr Zeljko Mirjanic
дрСлађанаМирјанићредовни професорПриродно-математички факултетsladjana.mirjanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sladjana Mirjanic
дрЖељкоМитровићредовни професорАкадемија умјетностиzeljko.mitrovic@au.unibl.org051/213-10417saradnik dr Zeljko Mitrovic
дрЗоранМитровићредовни професорЕлектротехнички факултетzoran.mitrovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zoran Mitrovic
дрНиколаМићићредовни професорПољопривредни факултетnikola.micic@agro.unibl.org051/330-97217saradnik dr Nikola Micic
дрЕминаМихајловићредовни професорМашински факултетemina.mihajlovic@mf.unibl.org00381/63/114-271717 dr Emina Mihajlovic
дрНиколаМојовићредовни професорПравни факултетnikola.mojovic@pf.unibl.org051/339-05217saradnik dr Nikola Mojovic
дрЈасминкаНиколићредовни професорМедицински факултетjasminka.nikolic@med.unibl.org051/234-12317saradnik dr Jasminka Nikolic
дрДрагољубНоваковићредовни професорТехнолошки факултетdragoljub.novakovic@tf.unibl.org051/465-03217 dr Dragoljub Novakovic
дрРодољубОљачаредовни професорШумарски факултетrodoljub.oljaca@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Rodoljub Oljaca
дрПетарПавловићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаpetar.pavlovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Petar Pavlovic
дрГорданаПавловић-Лажетићредовни професорПриродно-математички факултетgordana.pavlovic-lazetic@pmf.unibl.org17 dr Gordana Pavlovic-Lazetic
дрМиланПантићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.pantic@pmf.unibl.org17 dr Milan Pantic
дрЂураПаунићредовни професорПриродно-математички факултетdjura.paunic@pmf.unibl.org17 dr Djura Paunic
дрМирославПетковићредовни професорМедицински факултетmiroslav.petkovic@med.unibl.org17saradnik dr Miroslav Petkovic
дрСнежанаПетковићредовни професорМашински факултетsnezana.petkovic@mf.unibl.org051/433-00817saradnik dr Snezana Petkovic
дрПероПетровићредовни професорМашински факултетpero.petrovic@mf.unibl.org051/433-09617saradnik dr Pero Petrovic
дрНиколаПоплашенредовни професорФакултет политичких наукаnikola.poplasen@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Nikola Poplasen
дрВитомирПоповићредовни професорПравни факултетvitomir.popovic@pf.unibl.org051/339-05017saradnik dr Vitomir Popovic
дрГоранПоповићредовни професорЕкономски факултетgoran.popovic@ef.unibl.org051/430-01417saradnik dr Goran Popovic
дрЗдравкоПоповићредовни професорШумарски факултет051/464-62817 dr Zdravko Popovic
дрЛукаПоповићредовни професорПриродно-математички факултетluka.popovic@pmf.unibl.org17 dr Luka Popovic
дрРанкоПоповићредовни професорФилолошки факултетranko.popovic@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Ranko Popovic
дрСњежанаПоповић-Пејичићредовни професорМедицински факултетsnjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org17 dr Snjezana Popovic-Pejicic
дрИгорПоточникредовни професорШумарски факултетigor.potocnik@sf.unibl.org051/464-62817 dr Igor Potocnik
дрЈелицаПредојевић-Самарџићредовни професорМедицински факултетjelica.predojevic-samardzic@med.unibl.org17 dr Jelica Predojevic-Samardzic
дрЉубишаПрерадовићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljubisa.preradovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Ljubisa Preradovic
дрНовоПржуљредовни професорПољопривредни факултетnovo.przulj@agro.unibl.org17saradnik dr Novo Przulj
дрИвицаРадовићредовни професорПриродно-математички факултетivica.radovic@pmf.unibl.org17 dr Ivica Radovic
дрМирјанаРађеновићредовни професорПравни факултетmirjana.radjenovic@pf.unibl.org051/339-02117saradnik dr Mirjana Radjenovic
дрБориславРаилићредовни професорПољопривредни факултетborislav.railic@agro.unibl.org17saradnik dr Borislav Railic
дрЗвезданаРајковачаредовни професорМедицински факултетzvezdana.rajkovaca@med.unibl.org051/219-97717 dr Zvezdana Rajkovaca
дрМаркоРајчевићредовни професорПравни факултетmarko.rajcevic@pf.unibl.org051/339-05417 dr Marko Rajcevic
дрМиркоРаковићредовни професорМедицински факултетmirko.rakovic@med.unibl.org17 dr Mirko Rakovic
дрРанкаРачићредовни професорПравни факултетranka.racic@pf.unibl.org051/339-06417 dr Ranka Racic
дрНелаРашетаредовни професорМедицински факултетnela.raseta@med.unibl.org17saradnik dr Nela Raseta
дрМиодрагРегодићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiodrag.regodic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miodrag Regodic
дрЛазоРистићредовни професорФакултет политичких наукаlazo.ristic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Lazo Ristic
дрМирославРогићредовни професорМашински факултетmiroslav.rogic@mf.unibl.org051/433-00617saradnik dr Miroslav Rogic
дрСнежанаСавићредовни професорПравни факултетsnezana.savic@pf.unibl.org051/339-06217 dr Snezana Savic
мрСвјетланаСалић Митровићредовни професорАкадемија умјетностиsvjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
дрМладенкоСаџакредовни професорФилолошки факултетmladenko.sadzak@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Mladenko Sadzak
дрДрагољубСекуловићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragoljub.sekulovic@aggf.unibl.org17 dr Dragoljub Sekulovic
дрМиодрагСимовићредовни професорПравни факултетmiodrag.simovic@pf.unibl.org17 dr Miodrag Simovic
дрСлавицаСладојевићредовни професорТехнолошки факултетslavica.sladojevic@tf.unibl.org17saradnik dr Slavica Sladojevic
ВесоСовиљредовни професорАкадемија умјетностиveso.sovilj@au.unibl.org17saradnik Veso Sovilj
дрМилошСоракредовни професорТехнолошки факултетmilos.sorak@tf.unibl.org051/434-363 лок 11717saradnik dr Milos Sorak
дрГоранСпасојевићредовни професорМедицински факултетgoran.spasojevic@med.unibl.org17saradnik dr Goran Spasojevic
дрСлободанСпреморедовни професорМедицински факултетslobodan.spremo@med.unibl.org17 dr Slobodan Spremo
дрСмиљаСрдићредовни професорФилолошки факултетsmilja.srdic@flf.unibl.org051/340-12517 dr Smilja Srdic
дрМиркоСтанетићредовни професорМедицински факултетmirko.stanetic@med.unibl.org051/211-17717 dr Mirko Stanetic
дрСтанкоСтанићредовни професорЕкономски факултетstanko.stanic@ef.unibl.org051/430-01117saradnik dr Stanko Stanic
дрМиленкоСтанковићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-19017saradnik dr Milenko Stankovic
дрСвјетланаСтоисављевић Шатараредовни професорМедицински факултетsvjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org051/358-41017saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
дрМиланСтојаковићредовни професорМедицински факултетmilan.stojakovic@med.unibl.org051/339-03317 dr Milan Stojakovic
дрДушанкаСтојановићредовни професорТехнолошки факултетdusanka.stojanovic@tf.unibl.org051/217-01317saradnik dr Dusanka Stojanovic
дрТоплицаСтојановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаtoplica.stojanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Toplica Stojanovic
дрМилошСтојиљковићредовни професорМедицински факултетmilos.stojiljkovic@med.unibl.org17saradnik dr Milos Stojiljkovic
дрМирјанаСтојисављевићредовни професорФилолошки факултетmirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
дрМихајлоСтојчићредовни професорМашински факултетmihajlo.stojcic@mf.unibl.org051/433-06317saradnik dr Mihajlo Stojcic
дрДанеСубошићредовни професорФакултет безбједносних наукаdane.subosic@kpa.edu.rs051/333-60317 dr Dane Subosic
дрНенадСузићредовни професорФилозофски факултетnenad.suzic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Nenad Suzic
дрГорданаТешановићредовни професорМедицински факултетgordana.tesanovic@med.unibl.org17 dr Gordana Tesanovic
дрЗдравкоТодоровићредовни професорЕкономски факултетzdravko.todorovic@ef.unibl.org051/430-05117saradnik dr Zdravko Todorovic
дрРајкоТомашредовни професорЕкономски факултетrajko.tomas@ef.unibl.org051/430-03017saradnik dr Rajko Tomas
дрЉиљанаТопалић-Тривуновићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org051/434-370 лок. 13017saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
дрРадиславТошићредовни професорПриродно-математички факултетradislav.tosic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radislav Tosic
дрГоранТрбићредовни професорПриродно-математички факултетgoran.trbic@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Trbic
дрВладимирТурјачанинредовни професорФилозофски факултетvladimir.turjacanin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Vladimir Turjacanin
дрГоранЋировићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgoran.cirovic@aggf.unibl.org17 dr Goran Cirovic
дрСнежанаУлетиловићредовни професорМедицински факултетsnezana.uletilovic@med.unibl.org17saradnik dr Snezana Uletilovic
дрДејанФилиповићредовни професорПриродно-математички факултетdejan.filipovic@pmf.unibl.org17 dr Dejan Filipovic
дрМиодрагХаџистевићредовни професорЕлектротехнички факултетmiodrag.hadzistevic@mf.unibl.org00381/63/8089-60917 dr Miodrag Hadzistevic
ТимеаХотићредовни професорАкадемија умјетностиtimea.hotic@au.unibl.org051/358-82417saradnik Timea Hotic
дрСандраХотић-Лазаревићредовни професорМедицински факултетsandra.hotic-lazarevic@med.unibl.org051/301-19017 dr Sandra Hotic-Lazarevic
дрЗорицаЦветковићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzorica.cvetkovic@aggf.unibl.org17 dr Zorica Cvetkovic
дрЧедомирЦрногорацредовни професорПриродно-математички факултетcedomir.crnogorac@pmf.unibl.org17saradnik dr Cedomir Crnogorac
дрДијанаЦрњакредовни професорФилолошки факултетdijana.crnjak@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Dijana Crnjak
дрГорданаЧенић-Јотановићредовни професорЕкономски факултетgordana.cenic-jotanovic@ef.unibl.org051/430-03917saradnik dr Gordana Cenic-Jotanovic
дрВалеријаШауларедовни професорПравни факултетvalerija.saula@pf.unibl.org051/339-06117saradnik dr Valerija Saula
дрЉиљанаШеворедовни професорАкадемија умјетностиljiljana.sevo@au.unibl.org051/240-11017saradnik dr Ljiljana Sevo
дрИванШијаковићредовни професорФакултет политичких наукаivan.sijakovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Ivan Sijakovic
дрРанкоШкрбићредовни професорМедицински факултетranko.skrbic@med.unibl.org051/234-11717saradnik dr Ranko Skrbic
дрДушкоШњеготаредовни професорЕкономски факултетdusko.snjegota@ef.unibl.org051/430-01917saradnik dr Dusko Snjegota
дрНиколаШпирићредовни професорЕкономски факултетnikola.spiric@ef.unibl.org051/430-01017 dr Nikola Spiric
дрМладенШукалоредовни професорФилолошки факултетmladen.sukalo@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Mladen Sukalo
дрНадаШуматићредовни професорШумарски факултетnada.sumatic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Nada Sumatic
дрDaniloCapassoванредни професорФилолошки факултетdanilo.capasso@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Danilo Capasso
дрRobertoRussiванредни професорФилолошки факултетroberto.russi@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Roberto Russi
мрРенатаАгостиниванредни професорАкадемија умјетностиrenata.agostini@au.unibl.org17saradnik mr Renata Agostini
дрМиливојАлановићванредни професорФилолошки факултетmilivoj.alanovic@ff.uns.ac.rs051/340-12017 dr Milivoj Alanovic
дрСрђанАмиџићванредни професорЕкономски факултетsrdjan.amidzic@ef.unibl.org051/430-05617 dr Srdjan Amidzic
дрБиљанаАнтуновићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbiljana.antunovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Biljana Antunovic
дрМирјанаАрежинаванредни професорФилолошки факултетmirjana.arezina@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Mirjana Arezina
дрЉиљанаАћимовићванредни професорФилолошки факултетljiljana.acimovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Ljiljana Acimovic
дрБиљанаБабићванредни професорФилолошки факултетbiljana.babic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Biljana Babic
дрЖељкаБабићванредни професорФилолошки факултетzeljka.babic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Zeljka Babic
дрЖивкоБабићванредни професорМашински факултетzivko.babic@mf.unibl.org051/433-00717saradnik dr Zivko Babic
дрДаворинБајићванредни професорПриродно-математички факултетdavorin.bajic@pmf.unibl.org17saradnik dr Davorin Bajic
дрНадаБањацванредни професорМедицински факултетnada.banjac@med.unibl.org17 dr Nada Banjac
дрДраганаБашићванредни професорЕкономски факултетdragana.basic@ef.unibl.org051/430-01317saradnik dr Dragana Basic
дрТатјанаБијелићванредни професорФилолошки факултетtatjana.bijelic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Tatjana Bijelic
мрДинкоБлагојевићванредни професорАкадемија умјетностиdinko.blagojevic@au.unibl.org051/308-26317saradnik mr Dinko Blagojevic
дрБранкоБланушаванредни професорЕлектротехнички факултетbranko.blanusa@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Branko Blanusa
дрДушкоБогданићванредни професорПриродно-математички факултетdusko.bogdanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Bogdanic
дрЈањаБојанићванредни професорМедицински факултетjanja.bojanic@med.unibl.org17 dr Janja Bojanic
дрТатјанаБотићванредни професорТехнолошки факултетtatjana.botic@tf.unibl.org051/434-377 лок 13917saradnik dr Tatjana Botic
дрЗвонимирБошковићванредни професорРударски факултетzvonimir.boskovic@rf.unibl.org17saradnik dr Zvonimir Boskovic
дрБороБронзаванредни професорФилозофски факултетboro.bronza@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Boro Bronza
дрДушанкаБундалованредни професорФилозофски факултетdusanka.bundalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dusanka Bundalo
дрБожоВажићванредни професорПољопривредни факултетbozo.vazic@agro.unibl.org17saradnik dr Bozo Vazic
дрНадаВаселићванредни професорФилозофски факултетnada.vaselic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Nada Vaselic
дрЗоранВасиљевићванредни професорПравни факултетzoran.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-01417saradnik dr Zoran Vasiljevic
дрДрагишаВасићванредни професорФилозофски факултетdragisa.vasic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dragisa Vasic
дрЖељкоВашкованредни професорПољопривредни факултетzeljko.vasko@agro.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vasko
дрДрагоВејновићванредни професорАкадемија умјетностиdrago.vejnovic@au.unibl.org17saradnik dr Drago Vejnovic
дрАнтонијаВерхазванредни професорМедицински факултетantonija.verhaz@med.unibl.org17 dr Antonija Verhaz
дрСинишаВидаковићванредни професорАкадемија умјетностиsinisa.vidakovic@au.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vidakovic
дрДраганаВилићванредни професорЕкономски факултетdragana.vilic@ef.unibl.org051/430-03717saradnik dr Dragana Vilic
дрНаташаВилићванредни професорФилозофски факултетnatasa.vilic@ff.unibl.org17saradnik dr Natasa Vilic
дрВластимирВлатковићванредни професорМедицински факултетvlastimir.vlatkovic@med.unibl.org17 dr Vlastimir Vlatkovic
дрМиленкоВојводићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаmilenko.vojvodic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Milenko Vojvodic
дрЂорђеВуковићванредни професорФакултет политичких наукаdjordje.vukovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Djordje Vukovic
дрСашаВученовићванредни професорЕкономски факултет051/430-03717saradnik dr Sasa Vucenovic
дрСинишаВученовићванредни професорПриродно-математички факултетsinisa.vucenovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vucenovic
дрМаринкоВучићванредни професорМедицински факултетmarinko.vucic@med.unibl.org051/342-10017 dr Marinko Vucic
дрИгорВучковићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаigor.vuckovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Igor Vuckovic
дрВеснаГајанинванредни професорМедицински факултетvesna.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Vesna Gajanin
дрПредрагГајићванредни професорЕкономски факултетpredrag.gajic@ef.unibl.org051/430-01017 dr Predrag Gajic
дрГорданаГардашевићванредни професорЕлектротехнички факултетgordana.gardasevic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Gordana Gardasevic
дрДраганГачићванредни професорШумарски факултет17 dr Dragan Gacic
дрБраниславГашићванредни професорМедицински факултетbranislav.gasic@med.unibl.org17 dr Branislav Gasic
дрВасилијеГвозденовићванредни професорФилозофски факултетvasilije.gvozdenovic@ff.unibl.org17 dr Vasilije Gvozdenovic
дрНаташаГлишићванредни професорАкадемија умјетностиnatasa.glisic@au.unibl.org17saradnik dr Natasa Glisic
мрСлавицаГлувићванредни професорАкадемија умјетностиslavica.gluvic@au.unibl.org051/663-72517saradnik mr Slavica Gluvic
дрДаркоГолићванредни професорМедицински факултетdarko.golic@med.unibl.org051/234-10017 dr Darko Golic
дрДрагојлаГолубванредни професорПриродно-математички факултетdragojla.golub@pmf.unibl.org051/436-73217saradnik dr Dragojla Golub
дрВалентинаГолубовић Бугарскиванредни професорМашински факултетvalentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org051 433 06117saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
дрЗагоркаГоспавићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzagorka.gospavic@aggf.unibl.org17 dr Zagorka Gospavic
дрГоранГраховацванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.grahovac@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Grahovac
дрСлавкоГрбићванредни професорМедицински факултетslavko.grbic@med.unibl.org17 dr Slavko Grbic
дрДраганаГрујићванредни професорТехнолошки факултетdragana.grujic@tf.unibl.org051/434-364 лок 11817saradnik dr Dragana Grujic
дрБојанГузинаванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаbojan.guzina@ffvs.unibl.org17saradnik dr Bojan Guzina
дрЈеленаГучевићванредни професорПриродно-математички факултетjelena.gucevic@aggf.unibl.org051/464-62817 dr Jelena Gucevic
дрРадославДекићванредни професорПриродно-математички факултетradoslav.dekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radoslav Dekic
дрДушкаДелићванредни професорПољопривредни факултетduska.delic@agro.unibl.org17saradnik dr Duska Delic
мрНовакДемоњићванредни професорАкадемија умјетностиnovak.demonjic@au.unibl.org17saradnik mr Novak Demonjic
дрБранкоДеспотванредни професорМедицински факултетbranko.despot@med.unibl.org17 dr Branko Despot
дрДрагославДобрашванредни професорМашински факултетdragoslav.dobras@mf.unibl.org051/433-06217saradnik dr Dragoslav Dobras
дрРаденкоДобрашванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаradenko.dobras@ffvs.unibl.org17saradnik dr Radenko Dobras
дрМиркоДобрњацванредни професорМашински факултетmirko.dobrnjac@mf.unibl.org051/433-06017saradnik dr Mirko Dobrnjac
дрСандаДодикванредни професорАкадемија умјетностиsanda.dodik@au.unibl.org051/303-20817saradnik dr Sanda Dodik
дрЉиљанаДошеновићванредни професорШумарски факултетljiljana.dosenovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Ljiljana Dosenovic
дрЉиљанаДринићванредни професорПољопривредни факултетljiljana.drinic@agro.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Drinic
ГоранДујаковићванредни професорАкадемија умјетностиgoran.dujakovic@au.unibl.org17saradnik Goran Dujakovic
дрВојиславДукићванредни професорШумарски факултетvojislav.dukic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vojislav Dukic
дрСрђанДушанићванредни професорФилозофски факултетsrdjan.dusanic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Srdjan Dusanic
мрМладенЂукићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.djukic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Djukic
дрВеснаЂурићванредни професорФакултет политичких наукаvesna.djuric@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Vesna Djuric
дрЗоранЂурићванредни професорЕлектротехнички факултетzoran.djuric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zoran Djuric
дрСлавишаЂуричићванредни професорМедицински факултет17 dr Slavisa Djuricic
дрМирјанаЖабићванредни професорПољопривредни факултетmirjana.zabic@agro.unibl.org17saradnik dr Mirjana Zabic
дрВасиљЖарковићванредни професорЕкономски факултетvasilj.zarkovic@ef.unibl.org051/430-05517saradnik dr Vasilj Zarkovic
дрМиленкоЖивковићванредни професорПриродно-математички факултетmilenko.zivkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Milenko Zivkovic
дрИгорЗекановићванредни професорПриродно-математички факултетigor.zekanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Igor Zekanovic
дрСашаЗељковићванредни професорПриродно-математички факултетsasa.zeljkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sasa Zeljkovic
дрИванаЗечевићванредни професорФилозофски факултетivana.zecevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Ivana Zecevic
дрРадомирЗрнићванредни професорФакултет физичког васпитања и спорта17saradnik dr Radomir Zrnic
дрВладимирЈаковљевићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаvladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jakovljevic
дрГоранЈанковићванредни професорАкадемија умјетностиgoran.jankovic@au.unibl.org17saradnik dr Goran Jankovic
дрГоранЈањићванредни професорМашински факултетgoran.janjic@mf.unibl.org051/433-000 локал 11917saradnik dr Goran Janjic
дрНинаЈањићванредни професорПриродно-математички факултетnina.janjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Nina Janjic
дрСвјетланаЈањићванредни професорТехнолошки факултетsvjetlana.janjic@tf.unibl.org051/434-361 лок 14517saradnik dr Svjetlana Janjic
мрБиљанаЈашић-Радовановићванредни професорАкадемија умјетностиbiljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org051/214-62217saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
дрДијанаЈелићванредни професорМедицински факултетdijana.jelic@med.unibl.org17saradnik dr Dijana Jelic
дрСлавишаЈењићванредни професорФилозофски факултетslavisa.jenjic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavisa Jenjic
дрВладимирЈовановићванредни професорПриродно-математички факултетvladimir.jovanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jovanovic
дрДушкоЈојићванредни професорПриродно-математички факултетdusko.jojic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Jojic
дрСимоЈокановићванредни професорМашински факултетsimo.jokanovic@mf.unibl.org051/433-09017saradnik dr Simo Jokanovic
НаташаЈокићванредни професорАкадемија умјетностиnatasa.jokic@au.unibl.org17saradnik Natasa Jokic
дрДраженкоЈоргићванредни професорФилозофски факултетdrazenko.jorgic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Drazenko Jorgic
дрСањаЈосифовић-Елезовићванредни професорФилолошки факултетsanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
дрРаденкоЈотановићванредни професорПравни факултетradenko.jotanovic@pf.unibl.org051/339-06317saradnik dr Radenko Jotanovic
дрТамараКаралићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаtamara.karalic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Tamara Karalic
дрЖељкоКаранванредни професорМедицински факултетzeljko.karan@med.unibl.org17 dr Zeljko Karan
дрМиленаКарапетровићванредни професорФилозофски факултетmilena.karapetrovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milena Karapetrovic
дрДалиборКесићванредни професорФилолошки факултетdalibor.kesic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dalibor Kesic
дрЛукаКецманванредни професорАкадемија умјетностиluka.kecman@au.unibl.org17saradnik dr Luka Kecman
дрЗлатанКовачевићванредни професорПољопривредни факултетzlatan.kovacevic@agro.unibl.org17saradnik dr Zlatan Kovacevic
дрПеђаКовачевићванредни професорМедицински факултетpedja.kovacevic@med.unibl.org17 dr Pedja Kovacevic
дрСлавишаКовачевићванредни професорЕкономски факултетslavisa.kovacevic@ef.unibl.org051/430-02817saradnik dr Slavisa Kovacevic
дрТамараКовачевић-Прерадовићванредни професорМедицински факултет17 dr Tamara Kovacevic-Preradovic
дрДанијелаКондићванредни професорПољопривредни факултетdanijela.kondic@agro.unibl.org17saradnik dr Danijela Kondic
дрЕленаКостић - Трепетоваванредни професорАкадемија умјетностиelena.kostic@au.unibl.org17saradnik dr Elena Kostic - Trepetova
дрМиленкоКрајишникванредни професорЕкономски факултетmilenko.krajisnik@ef.unibl.org051/430-04917saradnik dr Milenko Krajisnik
мрВанесаКременовићванредни професорАкадемија умјетностиvanesa.kremenovic@au.unibl.org17saradnik mr Vanesa Kremenovic
дрИгорКрнетићванредни професорФилозофски факултетigor.krnetic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Igor Krnetic
дрВладоКрунићванредни професорПриродно-математички факултетvlado.krunic@med.unibl.org17saradnik dr Vlado Krunic
дрБиљанаКукавицаванредни професорПриродно-математички факултетbiljana.kukavica@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Kukavica
дрСинишаКуртешванредни професорЕкономски факултетsinisa.kurtes@ef.unibl.org051/430-05617saradnik dr Sinisa Kurtes
дрГоранЛазовићванредни професорМашински факултет00381/63/315-86917 dr Goran Lazovic
дрИлијаЛаловићванредни професорПриродно-математички факултетilija.lalovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Ilija Lalovic
дрГоранЛатиновићванредни професорФилозофски факултетgoran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 78018saradnik dr Goran Latinovic
дрТихомирЛатиновићванредни професорМашински факултетtihomir.latinovic@mf.unibl.org051/433-000 локал 12317saradnik dr Tihomir Latinovic
дрЗораЛевиванредни професорТехнолошки факултетzora.levi@tf.unibl.org051/434-36617saradnik dr Zora Levi
дрРаданаЛукајићванредни професорФилолошки факултетradana.lukajic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Radana Lukajic
дрБогданЛукићванредни професорПриродно-математички факултетbogdan.lukic@pmf.unibl.org17 dr Bogdan Lukic
дрЗоранЛукићванредни професорЕкономски факултетzoran.lukic@ef.unibl.org051/430-02917saradnik dr Zoran Lukic
дрАдрианаЉубојевићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаadriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Adriana Ljubojevic
дрВеснаЉубојевићванредни професорМедицински факултетvesna.ljubojevic@med.unibl.org051/318-65017 dr Vesna Ljubojevic
дрЗоранМавијаванредни професорМедицински факултетzoran.mavija@med.unibl.org17 dr Zoran Mavija
дрМилкаМавијаванредни професорМедицински факултетmilka.mavija@med.unibl.org17 dr Milka Mavija
дрСлободанМајсторовићванредни професорРударски факултетslobodan.majstorovic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Slobodan Majstorovic
дрЗлаткоМаксимовићванредни професорМедицински факултетzlatko.maksimovic@med.unibl.org17 dr Zlatko Maksimovic
дрВладимирМалбашићванредни професорРударски факултетvladimir.malbasic@rf.unibl.org052/234-14217saradnik dr Vladimir Malbasic
дрМираМандићванредни професорПриродно-математички факултетmira.mandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mira Mandic
дрСњежанаМандићванредни професорТехнолошки факултетsnjezana.mandic@tf.unibl.org051/434-375 лок 13317saradnik dr Snjezana Mandic
мрЛеонилаМарићванредни професорАкадемија умјетностиleonila.jocic@au.unibl.org051/313-64217saradnik mr Leonila Maric
дрТатјанаМарјановићванредни професорФилолошки факултетtatjana.marjanovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Tatjana Marjanovic
дрЖељкаМарјановић-Балабанванредни професорШумарски факултетzeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
дрПетарМатићванредни професорЕлектротехнички факултетpetar.matic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Petar Matic
дрСањаМацураванредни професорФилолошки факултетsanja.macura@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sanja Macura
дрИренаМедар-Тањгаванредни професорПриродно-математички факултетirena.medar-tanjga@pmf.unibl.org17saradnik dr Irena Medar-Tanjga
дрЉиљанаМијовићванредни професорПравни факултетljiljana.mijovic@pf.unibl.org051/339-03517saradnik dr Ljiljana Mijovic
дрБранеМикановићванредни професорФилозофски факултетbrane.mikanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Brane Mikanovic
дрДејанМикеревићванредни професорЕкономски факултетdejan.mikerevic@ef.unibl.org051/430-04717saradnik dr Dejan Mikerevic
дрИгорМилинковићванредни професорПравни факултетigor.milinkovic@pf.unibl.org051/339-02517saradnik dr Igor Milinkovic
дрБранкоМиловановићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbranko.milovanovic@aggf.unibl.org17 dr Branko Milovanovic
дрБранкицаМилојевићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbrankica.milojevic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Brankica Milojevic
дрБиљанаМилошевић Шошованредни професорФакултет политичких наукаbiljana.milosevic.soso@fpn.unibl.org17 dr Biljana Milosevic Soso
дрЉубомирМилутиновићванредни професорФилозофски факултетljubomir.milutinovic@ff.unibl.org17saradnik dr Ljubomir Milutinovic
дрЈовоМиљановићванредни професорРударски факултетjovo.miljanovic@rf.unibl.org17saradnik dr Jovo Miljanovic
мрМладенМиљановићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.miljanovic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Miljanovic
дрСинишаМитрићванредни професорПољопривредни факултетsinisa.mitric@agro.unibl.org17saradnik dr Sinisa Mitric
дрТатјанаМихајловићванредни професорФилозофски факултетtatjana.mihajlovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tatjana Mihajlovic
дрУрошНедељковићванредни професорТехнолошки факултетuros.nedeljkovic@tf.unibl.org051/465-03217 dr Uros Nedeljkovic
дрЗорицаНикитовићванредни професорФилолошки факултетzorica.nikitovic@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Zorica Nikitovic
дрВераНиколићванредни професорПриродно-математички факултет17 dr Vera Nikolic
мрЗоранНиколићванредни професорАкадемија умјетностиzoran.nikolic@au.unibl.org17saradnik mr Zoran Nikolic
дрАлександарОстојићванредни професорПољопривредни факултетaleksandar.ostojic@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Ostojic
дрБиљанаПавловићванредни професорФилозофски факултетbiljana.pavlovic@ff.unibl.org17 dr Biljana Pavlovic
мрСашаПавловићванредни професорАкадемија умјетностиsasa.pavlovic@au.unibl.org053/292-02017saradnik mr Sasa Pavlovic
дрЈеленкаПандуревићванредни професорФилолошки факултетjelenka.pandurevic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Jelenka Pandurevic
дрБорисПашалићванредни професорПољопривредни факултетboris.pasalic@agro.unibl.org17 dr Boris Pasalic
дрМиленаПашићванредни професорФилозофски факултетmilena.pasic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milena Pasic
дрДушкоПевуљаванредни професорФилолошки факултетdusko.pevulja@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Dusko Pevulja
дрУрошПенаванредни професорПравни факултет051/339-02417 dr Uros Pena
дрПетарПендаванредни професорФилолошки факултетpetar.penda@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Petar Penda
дрСашаПетковићванредни професорЕкономски факултетsasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-05717saradnik dr Sasa Petkovic
дрАлександраПетрашевићванредни професорПриродно-математички факултетaleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Petrasevic
дрБоркоПетровићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаborko.petrovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Borko Petrovic
дрЈагодаПетровићванредни професорФакултет политичких наукаjagoda.petrovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Jagoda Petrovic
дрРадаПетровићванредни професорТехнолошки факултетrada.petrovic@tf.unibl.org051/434-379 лок 12617saradnik dr Rada Petrovic
дрТатјанаПешић-Брђанинванредни професорЕлектротехнички факултетtatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
дрЈеленаПољашевићванредни професорЕкономски факултетjelena.poljasevic@ef.unibl.org051/430-04117saradnik dr Jelena Poljasevic
дрНенадПонорацванредни професорМедицински факултетnenad.ponorac@med.unibl.org17saradnik dr Nenad Ponorac
мрСњежанаПоповић-Вулетаванредни професорАкадемија умјетностиsnjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org17saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
дрСтраинПосављакванредни професорМашински факултетstrain.posavljak@mf.unibl.org051/433-09117saradnik dr Strain Posavljak
дрМирославПранићванредни професорПриродно-математички факултетmiroslav.pranic@pmf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Pranic
дрБранкоПредојевићванредни професорПриродно-математички факултетbranko.predojevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Branko Predojevic
дрТамараПрибишев-Белеслинванредни професорФилозофски факултетtamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
дрНенадПродановићванредни професорМедицински факултетnenad.prodanovic@med.unibl.org17 dr Nenad Prodanovic
дрСлободанкаПртијаванредни професорФилозофски факултетslobodanka.prtija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slobodanka Prtija
ДраганаПурковић-Мацанванредни професорАкадемија умјетностиdragana.purkovic-macan@au.unibl.org17saradnik Dragana Purkovic-Macan
дрСтевоПуцарванредни професорЕкономски факултетstevo.pucar@ef.unibl.org051/430-03817saradnik dr Stevo Pucar
дрСањаРадановићванредни професорФилолошки факултетsanja.radanovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Sanja Radanovic
дрГлигорРаденковићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgligor.radenkovic@aggf.unibl.org17 dr Gligor Radenkovic
дрГоранРаденковићванредни професорМашински факултет00381/63/434-39117 dr Goran Radenkovic
дрСањаРадетић-Ловрићванредни професорФилозофски факултетsanja.radetic-lovric@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Radetic-Lovric
дрГоранРадивојацванредни професорЕкономски факултетgoran.radivojac@ef.unibl.org051/430-03317saradnik dr Goran Radivojac
дрДаркоРадићванредни професорПравни факултетdarko.radic@pf.unibl.org051/339-00317saradnik dr Darko Radic
дрЉубомирРадошванредни професорПољопривредни факултетljubomir.rados@agro.unibl.org17saradnik dr Ljubomir Rados
мрБранкаРадошевић-Митровићванредни професорАкадемија умјетностиbranka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
дрВладанаРајаковић Огњановићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvladana.rajakovic-ognjanovic@aggf.unibl.org17 dr Vladana Rajakovic Ognjanovic
дрЗоранРајилићванредни професорПриродно-математички факултетzoran.rajilic@pmf.unibl.org051/302-87417saradnik dr Zoran Rajilic
дрВеснаРајчевићванредни професорПриродно-математички факултетvesna.rajcevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vesna Rajcevic
дрДушкоРачићванредни професорМедицински факултетdusko.racic@med.unibl.org17 dr Dusko Racic
дрБранкаРодић-Грабовацванредни професорТехнолошки факултетbranka.rodic-grabovac@tf.unibl.org051/434-358 лок 11017saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
дрГорданаРоквићванредни професорПољопривредни факултетgordana.rokvic@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Rokvic
дрАлександарСавановићванредни професорФакултет политичких наукаaleksandar.savanovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Aleksandar Savanovic
дрНебојшаСавићванредни професорПољопривредни факултетnebojsa.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Nebojsa Savic
дрМиланСиматовићванредни професорМедицински факултетmilan.simatovic@med.unibl.org17 dr Milan Simatovic
мрДуњаСимићванредни професорАкадемија умјетностиdunja.simic@au.unibl.org17saradnik mr Dunja Simic
дрСлободанСимовићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.simovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Simovic
дрПлатонСовиљванредни професорМашински факултет00381/36/181-479317 dr Platon Sovilj
мрПредрагСоломунванредни професорАкадемија умјетностиpredrag.solomun@au.unibl.org17saradnik mr Predrag Solomun
дрМираСпремованредни професорМедицински факултетmira.spremo@med.unibl.org17 dr Mira Spremo
дрКосанаСтанетићванредни професорМедицински факултетkosana.stanetic@med.unibl.org17 dr Kosana Stanetic
дрЗоранСтанивуковићванредни професорШумарски факултетzoran.stanivukovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Stanivukovic
дрТањаСтанковић - Јанковићванредни професорФилозофски факултетtanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
дрЗдраваСтојановићванредни професорПравни факултетzdrava.stojanovic@pf.unibl.org051/339-04817saradnik dr Zdrava Stojanovic
дрЛазарСтојановићванредни професорРударски факултетlazar.stojanovic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Lazar Stojanovic
дрЉиљанаТадић-Латиновићванредни професорМедицински факултетljiljana.tadic-latinovic@med.unibl.org17 dr Ljiljana Tadic-Latinovic
дрЗоранаТанасићванредни професорМашински факултетzorana.tanasic@mf.unibl.org051/433-00317saradnik dr Zorana Tanasic
дрДрагоТешановићванредни професорФилолошки факултетdrago.tesanovic@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Drago Tesanovic
дрГорданаТицаванредни професорМашински факултетgordana.tica@mf.unibl.org051/433-03917saradnik dr Gordana Tica
дрМиланТицаванредни професорМашински факултетmilan.tica@mf.unibl.org051/433-03917saradnik dr Milan Tica
дрМладенТодићванредни професорМашински факултетmladen.todic@mf.unibl.org051/433-09517saradnik dr Mladen Todic
дрВидаТодоровићванредни професорПољопривредни факултетvida.todorovic@agro.unibl.org17saradnik dr Vida Todorovic
дрИгорТодоровићванредни професорЕкономски факултетigor.todorovic@ef.unibl.org051/430-06617saradnik dr Igor Todorovic
дрБраноТопићванредни професорМедицински факултетbrano.topic@med.unibl.org17 dr Brano Topic
дрСтеванТрбојевићванредни професорМедицински факултет17 dr Stevan Trbojevic
дрСрђаТрифковићванредни професорФакултет политичких наукаsrdja.trifkovic@fpn.unibl.org051/304-01717 dr Srdja Trifkovic
дрМомирЋелићванредни професорЕлектротехнички факултетmomir.celic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Momir Celic
дрМираЋукванредни професорФакултет политичких наукаmira.cuk@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Mira Cuk
дрМатоУљаревићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmato.uljarevic@aggf.unibl.org17saradnik dr Mato Uljarevic
дрВладимирФилиповићванредни професорПриродно-математички факултетvladimir.filipovic@pmf.unibl.org17 dr Vladimir Filipovic
дрАлександраХаџићванредни професорФилозофски факултетaleksandra.hadzic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Hadzic
дрМиљанЦветковићванредни професорПољопривредни факултетmiljan.cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Miljan Cvetkovic
мрАрсенЧаркићванредни професорАкадемија умјетностиarsen.carkic@au.unibl.org051/304-24517saradnik mr Arsen Carkic
дрЂорђеЧекрлијаванредни професорФилозофски факултетdjordje.cekrlija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Djordje Cekrlija
дрЂорђеЧичаванредни професорМашински факултетdjordje.cica@mf.unibl.org051/433-06817saradnik dr Djordje Cica
дрАлександраШиндић-Радићванредни професорФилозофски факултетaleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
дрСашаШмуљаванредни професорФилолошки факултетsasa.smulja@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sasa Smulja
дрМилошШолајаванредни професорФакултет политичких наукаmilos.solaja@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Milos Solaja
дрВеснаШућур Јањетовићванредни професорФакултет политичких наукаvesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org 051/304-01717saradnik dr Vesna Sucur Janjetovic
дрStefano SachaAdamoдоцентФилолошки факултетstefano.adamo@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Stefano Sacha Adamo
дрMassimilianоMalavasiдоцентФилолошки факултет051/340-14117saradnik dr Massimiliano Malavasi
дрАлексејАврамовићдоцентЕлектротехнички факултетaleksej.avramovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Aleksej Avramovic
дрДубравкоАлексићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdubravko.aleksic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dubravko Aleksic
дрЉиљанаАмиџићдоцентМедицински факултетljiljana.amidzic@med.unibl.org17 dr Ljiljana Amidzic
дрАдрианаАрбутинадоцентМедицински факултетadriana.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Adriana Arbutina
дрРадмилаАрбутинадоцентМедицински факултетradmila.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Radmila Arbutina
дрБорисБабићдоцентФилозофски факултетboris.babic@ff.unibl.org17saradnik dr Boris Babic
дрВинкоБабићдоцентМашински факултетvinko.babic@mf.unibl.org051/433-09817saradnik dr Vinko Babic
дрМаринаБабић МладеновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.babic-mladenovic@aggf.unibl.org17 dr Marina Babic Mladenovic
дрМилицаБалабандоцентПриродно-математички факултетmilica.balaban@pmf.unibl.org17saradnik dr Milica Balaban
ДраганаБањацдоцентАкадемија умјетностиdragana.banjac@au.unibl.org051/208-91317saradnik Dragana Banjac
дрНенадБарошдоцентЕкономски факултетnenad.baros@ef.unibl.org051/430-01017 dr Nenad Baros
дрСлавојкаБештић-БронзадоцентФилозофски факултетslavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavojka Bestic-Bronza
дрБориславаБлагојевићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетborislava.blagojevic@aggf.unibl.org17 dr Borislava Blagojevic
мрВелимирБланићдоцентАкадемија умјетностиvelimir.blanic@au.unibl.org17saradnik mr Velimir Blanic
дрАлександарБорковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетaleksandar.borkovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Aleksandar Borkovic
дрСветланаБоројевићдоцентФилозофски факултетsvetlana.borojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Svetlana Borojevic
дрСтевоБоројевићдоцентМашински факултетstevo.borojevic@mf.unibl.org051/433-06617saradnik dr Stevo Borojevic
дрНиколинаБошњакдоцентЕкономски факултетnikolina.bosnjak@ef.unibl.org051/430-06617saradnik dr Nikolina Bosnjak
дрНемањаБранисављевићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Nemanja Branisavljevic
дрБошкоБранковићдоцентФилозофски факултетbosko.brankovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Bosko Brankovic
дрДраженБрђаниндоцентЕлектротехнички факултетdrazen.brdjanin@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Drazen Brdjanin
дрМиленаБркићдоцентМедицински факултетmilena.brkic@med.unibl.org051/342-10018 dr Milena Brkic
дрГорданаБроћетадоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgordana.broceta@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Gordana Broceta
дрЈугославБрујићдоцентШумарски факултетjugoslav.brujic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Jugoslav Brujic
дрМилијанаБухадоцентПравни факултетmilijana.buha@pf.unibl.org051/339-01217saradnik dr Milijana Buha
дрЛадиславВасилишиндоцентТехнолошки факултетladislav.vasilisin@tf.unibl.org051/434-37617saradnik dr Ladislav Vasilisin
дрБојанаВасиљевић ПољашевићдоцентПравни факултетbojana.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-04217saradnik dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
дрВалентинаВеселиновићдоцентМедицински факултетvalentina.veselinovic@med.unibl.org17saradnik dr Valentina Veselinovic
дрВладимирВладичићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvladimir.vladicic@aggf.unibl.org17 dr Vladimir Vladicic
дрБиљанаВојводићдоцентМашински факултет065/831-48317 dr Biljana Vojvodic
дрАлександарВрањешдоцентФакултет политичких наукаaleksandar.vranjes@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Aleksandar Vranjes
дрНевенкоВрањешдоцентФакултет политичких наукаnevenko.vranjes@fpn.unibl.org17saradnik dr Nevenko Vranjes
дрЖанаВрућинићдоцентФакултет безбједносних наукаzana.vrucinic@fbn.unibl.org051/333-61417saradnik dr Zana Vrucinic
дрМилорадВујнићдоцентМедицински факултет17saradnik dr Milorad Vujnic
дрСашаВујновићдоцентМедицински факултетsasa.vujnovic@med.unibl.org051/234-10017 dr Sasa Vujnovic
дрЖељкоВукићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.vukic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vukic
дрЗоранВукојевићдоцентМедицински факултетzoran.vukojevic@med.unibl.org051/586-98117 dr Zoran Vukojevic
мрГоранВучићдоцентТехнолошки факултетgoran.vucic@tf.unibl.org051/434-376 лок 12317saradnik mr Goran Vucic
дрДаријаГајићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdarija.gajic@aggf.unibl.org17saradnik dr Darija Gajic
ДрашкоГајићдоцентАкадемија умјетностиdrasko.gajic@au.unibl.org051/310-25917saradnik Drasko Gajic
дрНиколинаГердијандоцентФакултет физичког васпитања и спортаnikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org17saradnik dr Nikolina Gerdijan
дрЈеленаГинићдоцентФилолошки факултетjelena.ginic@flf.unibl.org051/340-14217 dr Jelena Ginic
дрДраганГлигорићдоцентЕкономски факултетdragan.gligoric@ef.unibl.org051/430-04317saradnik dr Dragan Gligoric
дрМирјанаГњатићдоцентМедицински факултетmirjana.gnjatic@med.unibl.org051/342-10017 dr Mirjana Gnjatic
дрСањаГњатодоцентМедицински факултетsanja.gnjato@med.unibl.org17saradnik dr Sanja Gnjato
дрСузанаГотовац-АтлагићдоцентПриродно-математички факултет17saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
ЈаснаГраховацдоцентАкадемија умјетностиjasna.grahovac@au.unibl.org17saradnik Jasna Grahovac
дрАлександраГрбићдоцентМедицински факултетaleksandra.grbic@med.unibl.org17 dr Aleksandra Grbic
дрСањаГргићдоцентМедицински факултетsanja.grgic@med.unibl.org17 dr Sanja Grgic
ЈеленаГрубордоцентАкадемија умјетностиjelena.manojlovic@au.unibl.org17saradnik Jelena Grubor
дрБојанаГрујићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbojana.grujic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Bojana Grujic
мрГорданаГрујићдоцентАкадемија умјетностиgordana.grujic@au.unibl.org17saradnik mr Gordana Grujic
дрМилорадГрујичићдоцентМедицински факултетmilorad.grujicic@med.unibl.org17 dr Milorad Grujicic
дрМиланГужвицадоцентФакултет безбједносних наукаmilan.guzvica@fbn.unibl.org051/333-61817saradnik dr Milan Guzvica
дрСтрахињаДимитријевићдоцентФилозофски факултетstrahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
дрДејанДмитровићдоцентПриродно-математички факултетdejan.dmitrovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dejan Dmitrovic
дрОливераДолићдоцентМедицински факултетolivera.dolic@med.unibl.org17saradnik dr Olivera Dolic
дрАлександраДоминовић-КовачевићдоцентМедицински факултетaleksandra.dominovic-kovacevic@med.unibl.org17 dr Aleksandra Dominovic-Kovacevic
дрДрагицаДрагановићдоцентМедицински факултетdragica.draganovic@med.unibl.org051/585-56417 dr Dragica Draganovic
дрПавлеДрагичевићдоцентФилозофски факултетpavle.dragicevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Pavle Dragicevic
дрМилицаДробац ПавићевићдоцентФилозофски факултетmilica.drobac@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milica Drobac Pavicevic
дрСњежанаДупљаниндоцентПриродно-математички факултетsnjezana.dupljanin@pmf.unibl.org17saradnik dr Snjezana Dupljanin
дрБранкаЂајић-ЧанчаревићдоцентМедицински факултетbranka.djajic-cancarevic@med.unibl.org17 dr Branka Djajic-Cancarevic
дрАлександраЂеридоцентМедицински факултетaleksandra.djeri@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Djeri
дрМирјанаЂермановићдоцентМедицински факултет17 dr Mirjana Djermanovic
дрМајаЂиласдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.djilas@aggf.unibl.org051/314-07917saradnik dr Maja Djilas
дрНемањаЂукићдоцентФакултет политичких наукаnemanja.djukic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Nemanja Djukic
дрМањаЂурић ЏакићдоцентФакултет политичких наукаmanja.djuric@fpn.unibl.org17saradnik dr Manja Djuric Dzakic
дрНедаЖивакдоцентПриродно-математички факултетneda.zivak@pmf.unibl.org17saradnik dr Neda Zivak
дрСвјетланаЗељковићдоцентПољопривредни факултетsvjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Zeljkovic
дрЧедомирЗељковићдоцентЕлектротехнички факултетcedomir.zeljkovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Cedomir Zeljkovic
дрБранкаЗолак ПољашевићдоцентЕкономски факултетbranka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
дрЖељкоИвановићдоцентЕлектротехнички факултетzeljko.ivanovic@etf.unibl.org17saradnik dr Zeljko Ivanovic
дрСвјетланаИвановићдоцентПравни факултет051/339-06417 dr Svjetlana Ivanovic
мрПредрагИлићдоцентИнститут за генетичке ресурсеpredrag.ilic@igr.unibl.org18saradnik mr Predrag Ilic
дрАлександарЈанковићдоцентФакултет политичких наукаaleksandar.jankovic@fon.unibl.org051/304-02917saradnik dr Aleksandar Jankovic
дрДејанЈанковићдоцентАкадемија умјетностиdejan.jankovic@au.unibl.org17saradnik dr Dejan Jankovic
дрНенадЈаћимовићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnenad.jacimovic@aggf.unibl.org17 dr Nenad Jacimovic
дрСашаЈовановићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаsasa.jovanovic@ffvs.unibl.org18saradnik dr Sasa Jovanovic
дрТатјанаЈовановић-ЦветковићдоцентПољопривредни факултетtatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
дрДрагомирЈовичићдоцентФакултет безбједносних наукаdragomir.jovicic@fbn.unibl.org051/333-67517saradnik dr Dragomir Jovicic
дрЖељанаЈовичићдоцентЕкономски факултетzeljana.jovicic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Zeljana Jovicic
дрЈугославЈоковићдоцентЕлектротехнички факултет17 dr Jugoslav Jokovic
дрОгњенЈолџићдоцентЕлектротехнички факултетognjen.joldzic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Ognjen Joldzic
дрМаријанаКаповић СоломундоцентШумарски факултетmarijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Marijana Kapovic Solomun
дрИренаКасагић ВујановићдоцентМедицински факултетirena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
дрБојанКнежевићдоцентМашински факултетbojan.knezevic@mf.unibl.org051/433-000 локал 147,16417saradnik dr Bojan Knezevic
дрНаташаКнежевићдоцентМедицински факултетnatasa.knezevic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Knezevic
дрМладенКнежићдоцентЕлектротехнички факултетmladen.knezic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Mladen Knezic
дрСањаКобиљ ЋуићдоцентФилолошки факултетsanja.kobilj@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Sanja Kobilj Cuic
дрЗоранаКовачевићдоцентФилолошки факултетzorana.kovacevic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Zorana Kovacevic
дрДрагомирКозомарадоцентФилолошки факултетdragomir.kozomara@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Dragomir Kozomara
дрЖељкаКојићдоцентМедицински факултет17saradnik dr Zeljka Kojic
дрДиноКосићдоцентЕлектротехнички факултетdino.kosic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Dino Kosic
дрСандраКосић-JеремићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
дрАлександраКостадиновић-РачићдоцентФилозофски факултетaleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
дрМилијаКраишникдоцентМашински факултетmilija.kraisnik@mf.unibl.org065/644-39517 dr Milija Kraisnik
мрМиланКрајновићдоцентАкадемија умјетностиmilan.krajnovic@au.unibl.org17saradnik mr Milan Krajnovic
дрАнђелкаКрстановић-ЈанковићдоцентФилолошки факултетandjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
дрМијанаКубурић МацурадоцентФилолошки факултетmijana.kuburic-macura@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mijana Kuburic Macura
дрИренаКузмановић-РадмандоцентМедицински факултетirena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kuzmanovic-Radman
дрАлександарКукрићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаaleksandar.kukric@ffvs.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Kukric
дрСашаЛакетадоцентФилозофски факултетsasa.laketa@ff.unibl.org051/322--78017saradnik dr Sasa Laketa
дрЖељкоЛакићдоцентПољопривредни факултет17 dr Zeljko Lakic
дрСинишаЛакићдоцентФилозофски факултетsinisa.lakic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sinisa Lakic
дрВелиборЛалићдоцентФакултет безбједносних наукаvelibor.lalic@fbn.unibl.org051/333-64417saradnik dr Velibor Lalic
дрДушкоЛепирдоцентФакултет физичког васпитања и спортаdusko.lepir@ffvs.unibl.org17saradnik dr Dusko Lepir
дрЉубоЛепирдоцентФакултет политичких наукаljubo.lepir@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Ljubo Lepir
дрСвјетланаЛолићдоцентПриродно-математички факултетsvjetlana.lolic@pmf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Lolic
дрБиљанаЛубардадоцентПриродно-математички факултетbiljana.lubarda@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Lubarda
дрСањаЉубишићдоцентФилозофски факултетsanja.ljubisic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Ljubisic
дрСњежанаМаксимовићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsnjezana.maksimovic@etf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Snjezana Maksimovic
дрТањаМаксимовићдоцентПриродно-математички факултетtanja.maksimovic@pmf.unibl.org051/439-35117saradnik dr Tanja Maksimovic
дрДраганаМаливук ГакдоцентПриродно-математички факултетdragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragana Malivuk Gak
дрБориславМалиновићдоцентТехнолошки факултетborislav.malinovic@tf.unibl.org051/434-365 лок 12017saradnik dr Borislav Malinovic
дрМирославМалиновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiroslav.malinovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Malinovic
дрЗоранМаличевићдоцентПољопривредни факултетzoran.malicevic@agro.fabl.org17saradnik dr Zoran Malicevic
дрМајаМанојловићдоцентПриродно-математички факултетmaja.manojlovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Maja Manojlovic
дрСлавкоМанојловићдоцентФакултет физичког васпитања и спорта17 dr Slavko Manojlovic
дрБиљанаМарићдоцентФилолошки факултетbiljana.maric@flf.unibl.org051/340-14217 dr Biljana Maric
дрДимитријеМарковићдоцентПољопривредни факултетdimitrije.markovic@agro.unibl.org17saradnik dr Dimitrije Markovic
дрВандаМарковић ПековићдоцентМедицински факултет17 dr Vanda Markovic Pekovic
дрДанеМарчетадоцентШумарски факултетdane.marceta@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dane Marceta
дрДушанкаМарчетићдоцентПриродно-математички факултетdusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusanka Marcetic
дрДраганМатићдоцентПриродно-математички факултетdragan.matic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragan Matic
мрМладенМатовићдоцентАкадемија умјетностиmladen.matovic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Matovic
дрДраганМацановићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.macanovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dragan Macanovic
дрНебојшаМацановићдоцентФакултет политичких наукаnebojsa.macanovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Nebojsa Macanovic
дрЈовицаМикићдоцентФилолошки факултетjovica.mikic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Jovica Mikic
дрМајаМилић-АлексићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11017saradnik dr Maja Milic-Aleksic
дрДраганМиловановићдоцентЕкономски факултетdragan.milovanovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Dragan Milovanovic
дрАлексејМилошевићдоцентРударски факултетaleksej.milosevic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Aleksej Milosevic
дрБоривојеМилошевићдоцентФилозофски факултетborivoje.milosevic@ff.unibl.org051/ 322-78017saradnik dr Borivoje Milosevic
дрИгорМилуновићдоцентПриродно-математички факултетigor.milunovic@pmf.unibl.org17 dr Igor Milunovic
дрВладанМирјанићдоцентМедицински факултетvladan.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Vladan Mirjanic
дрГоранМирјанићдоцентПољопривредни факултетgoran.mirjanic@agro.unibl.org17saradnik dr Goran Mirjanic
дрБосаМирјанић-АзарићдоцентМедицински факултет17 dr Bosa Mirjanic-Azaric
дрБиљанаМирковићдоцентФилозофски факултетbiljana.mirkovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Biljana Mirkovic
дрДијанаМихајловићдоцентПољопривредни факултетdijana.mihajlovic@agro.unibl.org17saradnik dr Dijana Mihajlovic
дрТањаМишлицки ТомићдоцентПриродно-математички факултетtanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org17saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
дрВеснаМрдаљдоцентПољопривредни факултетvesna.mrdalj@agro.unibl.org17saradnik dr Vesna Mrdalj
мрБорјанаМрђадоцентАкадемија умјетностиborjana.mrdja@au.unibl.org17saradnik mr Borjana Mrdja
дрЕмирМухићдоцентФилолошки факултетemir.muhic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Emir Muhic
дрДраганНиколићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.nikolic@aggf.unibl.org17 dr Dragan Nikolic
дрЂукаНинковић-БарошдоцентМедицински факултетdjuka.ninkovic-baros@med.unibl.org051/234-10017 dr Djuka Ninkovic-Baros
НевенаНоваковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnevena.novakovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Nevena Novakovic
дрТатјанаНожица РадуловићдоцентМедицински факултетtatjana.nozica.radulovic@med.unibl.org17 dr Tatjana Nozica Radulovic
дрБранимирЊежићдоцентПољопривредни факултетbranimir.njezic@agro.unibl.org17saradnik dr Branimir Njezic
дрВидомирОбрадовићдоцентПриродно-математички факултетvidomir.obradovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vidomir Obradovic
дрМаријаОбрадовићдоцентМедицински факултет051/355-25917saradnik dr Marija Obradovic
дрМилијанаОкиљдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Milijana Okilj
дрБожанаОџаковићдоцентТехнолошки факултетbozana.odzakovic@tf.unibl.org051/434-36017saradnik dr Bozana OdZakovic
дрВерицаПавлићдоцентМедицински факултетverica.pavlic@med.unibl.org17 dr Verica Pavlic
мрЛидијаПајићдоцентАкадемија умјетностиlidija.pajic@au.unibl.org051/319-78417saradnik mr Lidija Pajic
дрВеснаПалексићдоцентМедицински факултет17 dr Vesna Paleksic
дрДрагицаПанић КашанскидоцентАкадемија умјетностиdragica.panic-kasanski@au.unibl.org17saradnik dr Dragica Panic Kasanski
дрСашаПапугадоцентТехнолошки факултетsasa.papuga@tf.unibl.org051/465-032 лок10917saradnik dr Sasa Papuga
дрСмиљанаПарашдоцентПриродно-математички факултетsmiljana.paras@pmf.unibl.org051/371-46417saradnik dr Smiljana Paras
дрСањаПарталодоцентФилозофски факултетsanja.partalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Partalo
дрДаркоПаспаљдоцентФакултет безбједносних наукаdarko.paspalj@fbn.unibl.org17saradnik dr Darko Paspalj
дрГоранПашићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаgoran.pasic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Pasic
дрВерицаПетровићдоцентМедицински факултетverica.petrovic@med.unibl.org17 dr Verica Petrovic
дрНенадПетровићдоцентШумарски факултет17 dr Nenad Petrovic
дрСнежанаПетровић-ТепићдоцентМедицински факултетsnezana.petrovic-tepic@med.unibl.org17 dr Snezana Petrovic-Tepic
дрМиланПилиповићдоцентПравни факултетmilan.pilipovic@pf.unibl.org051/339-04517saradnik dr Milan Pilipovic
дрТатјанаПоповдоцентПриродно-математички факултетtatjana.popov@pmf.unibl.org17saradnik dr Tatjana Popov
дрЗоранПоповићдоцентШумарски факултет066/206-68217 dr Zoran Popovic
дрАндреаПухалићдоцентФакултет политичких наукаandrea.puhalic@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Andrea Puhalic
дрВојоРадићдоцентПољопривредни факултетvojo.radic@agro.unibl.org17saradnik dr Vojo Radic
дрЂорђеРаковићдоцентПравни факултетdjordje.rakovic@pf.unibl.org17 dr Djordje Rakovic
дрАњаРанђеловићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17 dr Anja Randjelovic
дрЖељкоРачићдоцентЕкономски факултетzeljko.racic@ef.unibl.org051/430-04617saradnik dr Zeljko Racic
дрВладимирРисојевићдоцентЕлектротехнички факултетvladimir.risojevic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Vladimir Risojevic
дрГорданаРистићдоцентФилолошки факултетgordana.ristic@flf.unibl.org051/340-12517 dr Gordana Ristic
дрБиљанаРогићдоцентПољопривредни факултетbiljana.rogic@agro.unibl.org18saradnik dr Biljana Rogic
дрВеснаРудић ГрујићдоцентМедицински факултетvesna.rudic-grujic@med.unibl.org17 dr Vesna Rudic Grujic
дрМаријаРунићдоцентФилолошки факултетmarija.runic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Marija Runic
дрДаницаСавановићдоцентТехнолошки факултетdanica.savanovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 14017saradnik dr Danica Savanovic
дрЖељкоСавановићдоцентФилозофски факултетzeljko.savanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zeljko Savanovic
дрАлександарСавићдоцентТехнолошки факултетaleksandar.savic@tf.unibl.org051/434-372 лок 14617saradnik dr Aleksandar Savic
дрЂорђеСавићдоцентПољопривредни факултетdjordje.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Djordje Savic
дрМатејСавићдоцентФакултет политичких наукаmatej.savic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Matej Savic
дрСузанаСавићдоцентМедицински факултетsuzana.savic@med.unibl.org17 dr Suzana Savic
дрАлександраСалапура ДугоњићдоцентМедицински факултетaleksandra.salapura.dugonjic@med.unibl.org051/463-88617 dr Aleksandra Salapura Dugonjic
дрЗвјезданаСандићдоцентПриродно-математички факултетzvjezdana.sandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Zvjezdana Sandic
дрЖељкоСекулићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.sekulic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Sekulic
дрТајанаСердар РаковићдоцентЕкономски факултетtajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
дрИгорСимановићдоцентФилолошки факултетigor.simanovic@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Igor Simanovic
дрМитарСимићдоцентЕлектротехнички факултетmitar.simic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Mitar Simic
дрВладеСимовићдоцентФакултет политичких наукаvlade.simovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Vlade Simovic
дрДијанаСимоновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdijana.simonovic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Dijana Simonovic
дрМаргаретаСкопљакдоцентФилозофски факултетmargareta.skopljak@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Margareta Skopljak
дрИгорСладојевићдоцентМедицински факултетigor.sladojevic@med.unibl.org051-234-13117saradnik dr Igor Sladojevic
мрБиљанаСмаилагићдоцентФилозофски факултетbiljana.smailagic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik mr Biljana Smailagic
дрАранђелСмиљанићдоцентФилозофски факултетarandjel.smiljanic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Arandjel Smiljanic
дрСвјетланаСредићдоцентРударски факултетsvjetlana.sredic@rf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Sredic
дрМладенСтанчићдоцентТехнолошки факултетmladen.stancic@tf.unibl.org051/465-032 лок 15417saradnik dr Mladen Stancic
дрНаташаСтојаковићдоцентМедицински факултетnatasa.stojakovic@med.unibl.org051/258-23017saradnik dr Natasa Stojakovic
дрГоранСтојановићдоцентФилозофски факултетgoran.stojanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Goran Stojanovic
дрНенадСтојановићдоцентПољопривредни факултетnenad.stojanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Nenad Stojanovic
дрТамараСтојановићдоцентПољопривредни факултетtamara.stojanovic@agrofabl.org17saradnik dr Tamara Stojanovic
дрДраганаСтојисављевићдоцентМедицински факултетdragana.stojisavljevic@med.unibl.org17 dr Dragana Stojisavljevic
дрВладимирСтупардоцентШумарски факултетvladimir.stupar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vladimir Stupar
ДианаСтупардоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11218saradnik Diana Stupar
дрСинишаСуботићдоцентФилозофски факултетsinisa.subotic@pmf.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sinisa Subotic
дрСлаваСукарадоцентМедицински факултетslava.sukara@med.unibl.org17saradnik dr Slava Sukara
РадославТадићдоцентАкадемија умјетностиradoslav.tadic@au.unibl.org17saradnik Radoslav Tadic
дрГоранТалићдоцентМедицински факултет17 dr Goran Talic
дрГоранаТешановићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаgorana.tesanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Gorana Tesanovic
дрДијанаТицадоцентФилолошки факултетdijana.tica@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dijana Tica
дрДраганаТодоровићдоцентПриродно-математички факултетdragana.todorovic@pmf.unibl.org17 dr Dragana Todorovic
дрНебојшаТодоровићдоцентШумарски факултет17 dr Nebojsa Todorovic
дрБиљанаТомашевићдоцентПриродно-математички факултетbiljana.tomasevic@pmf.unibl.org17 dr Biljana Tomasevic
дрБранкаТопић-ПавковићдоцентЕкономски факултетbranka.topic-pavkovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
дрДражанаТошићдоцентРударски факултетdrazana.tosic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Drazana Tosic
дрМајаТравардоцентМедицински факултетmaja.travar@med.unibl.org17 dr Maja Travar
дрЈеленаТривићдоцентЕкономски факултетjelena.trivic@ef.unibl.org051/460-02217saradnik dr Jelena Trivic
дрМлађенТрифуновићдоцентПриродно-математички факултетmladjen.trifunovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mladjen Trifunovic
ДејанТркуљадоцентАкадемија умјетностиdejan.trkulja@au.unibl.org17saradnik Dejan Trkulja
дрТањаТркуљадоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtanja.trkulja@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Tanja Trkulja
дрДраганаТрнинићдоцентФакултет политичких наука dragana.trninic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Dragana Trninic
дрДушкоТрнинићдоцентФакултет политичких наукаdusko.trninic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Dusko Trninic
дрНаташаТртићдоцентМедицински факултетnatasa.trtic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Trtic
дрСлађанТурковићдоцентФилолошки факултетsladjan.turkovic@flf.unibl.org051/340-12617 dr Sladjan Turkovic
дрСлавицаТутњевићдоцентФилозофски факултетslavica.tutnjevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavica Tutnjevic
дрПредрагЋеранићдоцентФакултет безбједносних наукаpredrag.ceranic@fbn.unibl.org051/333-60317saradnik dr Predrag Ceranic
мрМариоЋулумдоцентАкадемија умјетностиmario.culum@au.unibl.org17saradnik mr Mario Culum
дрБобанЋурићдоцентФилолошки факултетboban.curic@flf.unibl.org051/340-14217 dr Boban Curic
дрАлександраФигурекдоцентПољопривредни факултетaleksandra.figurek@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Figurek
СашаХајдуковићдоцентАкадемија умјетностиsasa.hajdukovic@au.unibl.org17saradnik Sasa Hajdukovic
дрБојанаЦарић РадошевићдоцентМедицински факултет17 dr Bojana Caric Radosevic
дрМалинаЧвородоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmalina.cvoro@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Malina Cvoro
дрСашаЧвородоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsasa.cvoro@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Sasa Cvoro
мрЗораЧоловић ШарићдоцентПољопривредни факултетzora.colovic.saric@agro.unibl.org17 mr Zora Colovic Saric
дрДраганЧомићдоцентШумарски факултетdragan.comic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dragan Comic
дрМетодЧрешнардоцентТехнолошки факултетmetod.cresnar@tf.unibl.org051/465-03217 dr Metod Cresnar
СоњаЧуледоцентАкадемија умјетностиsonja.cule@au.unibl.org17saradnik Sonja Cule
дрЖељкаШајиндоцентФилозофски факултетzeljka.sajin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zeljka Sajin
дрЈеленаШајиновић-НоваковићдоцентФилолошки факултетjelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
дрСлавкоШајићдоцентЕлектротехнички факултетslavko.sajic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Slavko Sajic
дрМилеШикмандоцентФакултет безбједносних наука051/339-02417 dr Mile Sikman
дрСинишаШкондрићдоцентПриродно-математички факултетsinisa.skondric@pmf.unibl.org052/437-47217saradnik dr Sinisa Skondric
дрАлександраШмитрандоцентМедицински факултетaleksandra.smitran@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Smitran
дрДраганаШћеповићдоцентФакултет политичких наукаdragana.scepovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Dragana Scepovic
дрГоранШукалодоцентПриродно-математички факултетgoran.sukalo@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Sukalo
дрОгњенШукалодоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетognjen.sukalo@aggf.unibl.org051/393-19917saradnik dr Ognjen Sukalo
мрМилицаБогдановићнаставник страног језика и вјештинаЕкономски факултетmilica.bogdanovic@ef.unibl.org051/430-03417saradnikmr Milica Bogdanovic
мрНевенаВученнаставник страног језика и вјештинаПриродно-математички факултетnevena.vucen@pmf.unibl.org17saradnikmr Nevena Vucen
дрДијанаЗрнићнаставник страног језика и вјештинаПравни факултетdijana.zrnic@pf.unibl.org051/339-03417saradnikdr Dijana Zrnic
мрМајаМандићнаставник страног језика и вјештинаФилолошки факултетmaja.mandic@flf.unibl.org051/340-13517saradnikmr Maja Mandic
ЈеленаПажиннаставник страног језика и вјештинаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.pazin@aggf.unibl.org051/324-11117saradnik Jelena Pazin
мрАндријанаСтокић Пенданаставник страног језика и вјештинаФилозофски факултетandrijana.stokic-penda@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Andrijana Stokic Penda
дрMariaFornariлекторФилолошки факултетmaria.fornari@flf.unibl.org051/340-13417nastavnikdr Maria Fornari
мрHeiko WolfgangNauthлекторФилолошки факултетheiko.nauth@flf.unibl.org051/340-12617nastavnikmr Heiko Wolfgang Nauth
AnitaSelec MarieлекторФилолошки факултетanita.selec-marie@flf.unibl.org051/340-13617nastavnik Anita Selec Marie
мрРадаСтакићлекторФилолошки факултетrada.stakic@flf.unibl.org051/340-12617nastavnikmr Rada Stakic
мрДарка