Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоОрг. јединицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
мрPavelCihlarСарадник - II-5Филолошки факултетpavel.cihlar@flf.unibl.org051/340-14217nenastavno_osobljemr Pavel Cihlar
ВеснаАгбабаСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Vesna Agbaba
ВелимирАјдарићКућни мајстор - II-36Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
ДалиборкаАјдарићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
ВањаАлексићРуководилац службе за правне, кадровске и административне послове - I-3-2-1Ректорат18nenastavno_osoblje Vanja Aleksic
ЗдравкоАљетићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
РенатаАљетићВиши лаборант - II-29Медицински факултетrenata.aljetic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Renata Aljetic
ДрагославАндрићРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратdragoslav.andric@unibl.org051/321-18918nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
ЗораАндрићРеферент за књиговодствене послове - II-33Економски факултетzora.andric@ef.unibl.org051/430-02118nenastavno_osoblje Zora Andric
ЗлатаАнђелићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
дрМаринаАнтићИстраживач у истраживачком звању - II-9Институт за генетичке ресурсеmarina.antic@agro.unibl.org17nenastavno_osobljedr Marina Antic
НадаАнчићРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетnada.ancic@med.unibl.org051-234-10018nenastavno_osoblje Nada Ancic
мрМаријанаАраповић-СавићСарадник - II-5Медицински факултетmarijana.arapovic-savic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Marijana Arapovic-Savic
АидаАрсовићСтручни сарадник у настави - II-19Филолошки факултетaida.arsovic@flf.unibl.org051/340-14418nenastavno_osoblje Aida Arsovic
ЈеленаАтлагићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетjelena.atlagic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
МилијанаАћимовићТехнички секретар - II-32Пољопривредни факултетmilijana.acimovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
МаркоАћићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Филозофски факултетmarko.acic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Marko Acic
мрДрагутинАџићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdragutin.adzic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Dragutin AdZic
ВераБабићРеферент за студентска питања - II-23Машински факултетvera.babic@mf.unibl.org051/433-000 лок.10818nenastavno_osoblje Vera Babic
ДушкаБабићДоктор стоматологије - III-2-3-1-8Медицински факултет18nenastavno_osoblje Duska Babic
ЈеленаБабићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Jelena Babic
МиленкоБабићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Milenko Babic
МиљанаБабићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетmiljana.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Miljana Babic
МладенБабићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетmladen.babic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladen Babic
НебојшаБабићВиши стручни сарадник - мрежни администратор - I-3-4-4Ректоратnebojsa.babic@unibl.org051/321-08218nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
РадеБабићРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетrade.babic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Rade Babic
СузанаБабићБиблиотекар - II-27Правни факултетsuzana.babic@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osoblje Suzana Babic
ТањаБабићСтручни сарадник за послове набавке - I-4-2-3Ректоратtanja.babic@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Tanja Babic
БиљанаБадњарСтручни сарадник у Конфучијевом институту - I-1-6-2Ректорат18nenastavno_osoblje Biljana Badnjar
ЛелаБајићРуководилац Јединице за интерну ревизију - I-1-5-1Ректоратlela.bajic@unibl.org051/326-00218nenastavno_osoblje Lela Bajic
мрСветиславБајићСекретар факултета/академије/института - II-10Пољопривредни факултетsvetislav.bajic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Svetislav Bajic
БојанаБајукРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетbojana.bajuk@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojana Bajuk
ВелимирБалабанРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратvelimir.balaban@unibl.org18nenastavno_osoblje Velimir Balaban
МилицаБалтаСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Milica Balta
МилицаБандићРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Milica Bandic
ВањаБањацВиши књижничар / књижничар - II-28Рударски факултетvanja.banjac@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Vanja Banjac
НовакБањацКућни мајстор - електричар - I-4-2-6Ректорат18nenastavno_osoblje Novak Banjac
СлободанкаБањацСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slobodanka Banjac
СанелаБарешићСпремачица - II-37Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Sanela Baresic
АнаБарошВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратana.baros@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Ana Baros
МиљаБарошСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Milja Baros
ВеснаБарош-ШтрбацШеф студентске службе - II-11Факултет физичког васпитања и спортаvesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Baros-Strbac
ДраганБашићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Факултет политичких наукаdragan.basic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Dragan Basic
ЖељкаБашићШеф студентске службе - II-11Филолошки факултетzeljka.basic@flf.unibl.org051/340-12218nenastavno_osoblje Zeljka Basic
СлавицаБејатовићВозач-курир - II-37Технолошки факултет051/465-03218nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
ЈеленаБећаревићВиши лаборант - II-29Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Becarevic
СлавенБећаревићРеферент за књиговодствене послове - II-33Медицински факултетslaven.becarevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
ЛореданаБијелићРеферент за рачуноводствене и књиговодствене послове - III-2-3-1-14Медицински факултет18nenastavno_osoblje Loredana Bijelic
ПетарБикићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Електротехнички факултетpetar.bikic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Petar Bikic
ДијанаБилановићСтручни сарадник - пројект менаџер - I-2-2-3-4Ректоратdijana.bilanovic@unibl.org051/349-97218nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
ДрагославаБјелајацШеф студентске службе - II-11Медицински факултетdragoslava.bjelajac@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
БраниславБлагојевићСтручни сарадник у Конфучијевом институту - I-1-6-2Ректорат18nenastavno_osoblje Branislav Blagojevic
СањаБогданСтручни сарадник за вођење нефинансијске имовине - I-4-4-5Ректоратsanja.bogdan@unibl.org051/326-02318nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
СунчицаБодружићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеsuncica.bodruzic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Suncica Bodruzic
БојанБожићКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат18nenastavno_osoblje Bojan Bozic
БорисБожићЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Boris Bozic
ГорданаБожићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетgordana.bozic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Bozic
ДраганаБожићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултетdragana.bozic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Bozic
ЈелаБожићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/282-76818nenastavno_osoblje Jela Bozic
ЈеленаБожићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.bozic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Jelena Bozic
ЖељкоБојанићРеферент за студентска питања - II-23Факултет физичког васпитања и спортаzeljko.bojanic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
МиркоБојиновићСекретар факултета/академије/института - II-10Машински факултетmirko.bojinovic@mf.unibl.org051/433-004 лок.11518nenastavno_osoblje Mirko Bojinovic
МајаБојићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Академија умјетностиmaja.bojic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Maja Bojic
МарицаБојићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Marica Bojic
МирелаБоројаВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmirela.boroja@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mirela Boroja
ГоранБоројевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Borojevic
ЉиљанаБоројевићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
НаташаБоројевић ЋускићБиблиотекар - II-27Машински факултет18nenastavno_osoblje Natasa Borojevic Cuskic
БожицаБошкићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетbozica.boskic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Bozica Boskic
ВиолетаБранковићРеферент за оперативни рад дворане - II-31Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
ДаријаБранковићРеферент за студентска питања - II-23Филолошки факултетdarija.brankovic@flf.unibl.org05134014318nenastavno_osoblje Darija Brankovic
ВладиславБрковићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Филолошки факултетvladislav.brkovic@flf.unibl.org17nenastavno_osoblje Vladislav Brkovic
ГорданаБрчинСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Gordana Brcin
КовиљкаБујићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/465-032 лок 11418nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
ЈовицаБуловићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Електротехнички факултетjovica.bulovic@etf.unibl.org051/221-87118nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
ОлгаБуловићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетolga.bulovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Olga Bulovic
ПредрагБухаШеф студентске службе - II-11Природно-математички факултетpredrag.buha@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Buha
СилвијеВаванВозач-курир - II-37Филолошки факултет05134012018nenastavno_osoblje Silvije Vavan
дрЛадиславВасилишинНаставник - II-4Технолошки факултетladislav.vasilisin@tf.unibl.org051/434-37617nenastavno_osobljedr Ladislav Vasilisin
СтојанкаВасиљевићАдминистративни радник - II-35Електротехнички факултетstojanka.vasiljevic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Stojanka Vasiljevic
БиљанаВасићШеф студентске службе - II-11Правни факултетbiljana.vasic@pf.unibl.org051/339-05718nenastavno_osoblje Biljana Vasic
ДраганаВасићРадник на телефонској централи - II-38Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Dragana Vasic
мрАнаВелемирСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетana.velemir@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osobljemr Ana Velemir
АлександраВерхасБиблиотекар - II-27Шумарски факултет051/326-00018nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
МилошВидићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Пољопривредни факултетmilos.vidic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Vidic
ДанилоВидовићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетdanilo.vidovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danilo Vidovic
СлађанаВидовићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Sladjana Vidovic
СлободанкаВидовићРеферент за студентска питања - II-23Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Slobodanka Vidovic
БосаВидовић-РакићВиши стручни сарадник за план и анализу - I-4-4-3Ректоратbosa.vidovic-rakic@unibl.org051/326-02218nenastavno_osoblje Bosa Vidovic-Rakic
ИгорВинчићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетigor.vincic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Vincic
БраниславВишекрунаВозач-курир - II-37Шумарски факултетbranislav.visekruna@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
МаринаВишковићРуководилац Службе за материјалне послове - I-4-2-1Ректоратmarina.viskovic@unibl.org051/326-00418nenastavno_osoblje Marina Viskovic
НаташаВојиновићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетnatasa.vojinovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
ДамјанВојновићКућни мајстор - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
ТањаВојновићРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет безбједносних наука051/333-60518nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
АлександраВрањешСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
ЈеленаВрањешРуководилац у студентском мултимедијалном центру Академије умјетности - II-14Академија умјетностиjelena.vranjes@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
МомиркаВрањешСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Momirka Vranjes
СенитаВрањешРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Факултет физичког васпитања и спортаsenita.vranjes@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Senita Vranjes
мрДушанВрућинићВиши стручни сарадник за издавачку дјелатност - I-2-2-2Ректоратdusan.vrucinic@unibl.org051/321-27718nenastavno_osobljemr Dusan Vrucinic
МирјанаВрховацВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректорат051/326-01518nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
ЖаркоВујанушићШеф студентске службе - II-11Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzarko.vujanusic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
РадаВујанушићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
АлександраВујасиновићРеферент за административно-техничке послове - II-34Пољопривредни факултетaleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
мрСузанаВујасиновићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетsuzana.vujasinovic@tf.unibl.org051/463-13418nenastavno_osobljemr Suzana Vujasinovic
БориславкаВујиновићВозач-курир - II-37Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Borislavka Vujinovic
ДејанВујиновићКућни мајстор - II-36Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
ЈевросимаВујиновићРецепционер - курир - I-3-3-4Ректоратjevrosima.vujinovic@unibl.org051/321-48818nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
ДрагицаВујић-ВучановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
СањаВукајловићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
ВелинкаВуклишевићРадник на телефонској централи - II-38Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
МилкаВукмировићСекретар факултета/академије/института - II-10Медицински факултетmilka.vukmirovic@med.unibl.org051/223-11218nenastavno_osoblje Milka Vukmirovic
ДанилоВуковићЗубни техничар - III-2-3-1-11Медицински факултет18nenastavno_osoblje Danilo Vukovic
ДобрицаВуковићГардеробер економ - II-39Факултет физичког васпитања и спортаdobrica.vukovic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
ЈованаВуковићВиши стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректоратjovana.vukovic@unibl.org051/321-17618nenastavno_osoblje Jovana Vukovic
ВесоВуколићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Veso Vukolic
МиладинкаВукомановићСпремачица - II-40Правни факултет18nenastavno_osoblje Miladinka Vukomanovic
АлександраВучановићШеф библиотеке - II-12Филолошки факултетaleksandra.vucanovic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
СвјетланаВучићВиши књижничар / књижничар - II-28Медицински факултетsvjetlana.vucic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
БиљанаГајићСпремачица - II-40Машински факултет066/768-21318nenastavno_osoblje Biljana Gajic
ДостаГајићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/363-37918nenastavno_osoblje Dosta Gajic
ЈеленаГајићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Jelena Gajic
МиленаГајићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Milena Gajic
МилицаГајићСпремачица - II-40Машински факултет051/465-85518nenastavno_osoblje Milica Gajic
РанкоГајићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Ranko Gajic
СавоГајићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Savo Gajic
СпоменкоГајићКућни мајстор - II-36Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
ЗорицаГаковићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
БранкаГалићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Медицински факултетbranka.galic@med.unibl.org051/234-10017nenastavno_osoblje Branka Galic
ЗорицаГалићТехнички секретар - II-32Медицински факултетzorica.galic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zorica Galic
НебојшаГалићДоктор медицине - III-2-3-2-2Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nebojsa Galic
СтојанкаГалићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/465-032 лок 11418nenastavno_osoblje Stojanka Galic
ЗоранГарачаКућни мајстор - II-36Машински факултет051/433-000 лок.15018nenastavno_osoblje Zoran Garaca
ЗлаткоГарићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетzlatko.garic@med.unibl.org051/234-10017nenastavno_osoblje Zlatko Garic
АлександарГатарићРадник на телефонској централи - II-38Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
БогданкаГвозденАдминистративно-технички секретар - I-4-1-1Ректорат18nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
ГоранГвозденацВозач-курир - II-37Правни факултет051/339-02918nenastavno_osoblje Goran Gvozdenac
БиљанаГламочићРеферент за књиговодствене послове - II-33Пољопривредни факултетbiljana.glamocic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
НиколаГламочићВозач-курир - II-37Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
ГоранГлишићКућни мајстор - II-36Академија умјетности18nenastavno_osoblje Goran Glisic
ВладоГњатоЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Vlado Gnjato
ПредрагГоведарицаВиши стручни сарадник за развој предузетништва - I-2-2-3-2Ректоратpredrag.govedarica@unibl.org051/340-10218nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
мрСлаваГоведарицаШеф студентске службе - II-11Економски факултетslava.govedarica@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osobljemr Slava Govedarica
ГорданаГојићСпремачица - II-40Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Gordana Gojic
МилкицаГојићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Milkica Gojic
НебојшаГоргиСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетnebojsa.gorgi@tf.unibl.org051/465-032 лок 15618nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
БојанГостићВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратbojan.gostic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Bojan Gostic
НедељкоГрбићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nedeljko Grbic
мрРадаГрбићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетrada.grbic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljemr Rada Grbic
СашаГрбићСарадник за помоћ (асистенцију) студентима са посебним потребама - I-2-1-3-2Ректоратsasa.grbic@unibl.org051/301-43018nenastavno_osoblje Sasa Grbic
ПераГрозданићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Pera Grozdanic
СлађанаГрујићВиши стручни сарадник - систем администратор - I-3-4-2Ректоратsladjana.grujic@unibl.org051/321-07818nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
СлободанГрујићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
СлађанаГрумићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsladjana.jankovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
СвјетланаГузијанБиблиотекар - II-27Машински факултетsvjetlana.guzijan@mf.unibl.org051/433-000 лок.15718nenastavno_osoblje Svjetlana Guzijan
СилванаДакићРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетsilvana.dakic@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Silvana Dakic
СинишаДакићКућни мајстор - II-36Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
АлександраДамјановићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Aleksandra Damjanovic
МиланДамјановићМрежни администратор II-25Економски факултетmilan.damjanovic@ef.unibl.org051/430-05418nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
СњежанаДамјановићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
ДраганаДекићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdragana.dekic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragana Dekic
СтевицаДеспенићВозач-курир - II-37Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Stevica Despenic
ВеснаДеспотРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Пољопривредни факултетvesna.despot@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Despot
ЖељкоДеспотовићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
ИванаДојчиновићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетivana.milosevic@tf.unibl.org051/466-33418nenastavno_osoblje Ivana Dojcinovic
МирјанаДојчиновићРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетmirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org051/307-77518nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
НадаДојчиновићРеферент за административно-техничке послове - II-34Факултет политичких наукаnada.dojcinovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
МаријаДомузСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Marija Domuz
БорисДраганићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетboris.draganic@med.unibl.org051/466-13818nenastavno_osoblje Boris Draganic
СлободанДрагојевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
СнежанаДрагојевићШеф студентске службе - II-11Технолошки факултетsnezana.dragojevic@tf.unibl.org051/434-352 лок 10418nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
мрДраганДрагомировићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетdragan.dragomirovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osobljemr Dragan Dragomirovic
ДраганДробацОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Природно-математички факултетdragan.drobac@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Drobac
ВуканДубочанинРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетvukan.dubocanin@pf.unibl.org051/339-00718nenastavno_osoblje Vukan Dubocanin
НиколаДувњакСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Медицински факултетnikola.duvnjak@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
СањаДугоњићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
ТањаДумкаРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетtanja.dumka@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Tanja Dumka
СнежанаЂаковићРеферент за студентска питања - II-23Шумарски факултетsnezana.djakovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Snezana Djakovic
ВелиборЂалићСарадник - II-5Електротехнички факултетvelibor.djalic@etf.unibl.org051/221-82017nenastavno_osoblje Velibor Djalic
НадаЂорђићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Nada Djordjic
ГоранЂугумовићКућни мајстор - II-36Технолошки факултет051/465-032 лок 13218nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
БиљанаЂукићРеферент за књиговодствене послове - II-33Економски факултет18nenastavno_osoblje Biljana Djukic
ЈеленаЂукићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Економски факултетjelena.djukic@ef.unibl.org051/430-03518nenastavno_osoblje Jelena Djukic
РадославЂукићВозач-курир - II-37Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Radoslav Djukic
РадославаЂукићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
УрошЂукићПриправникРекторат18nenastavno_osoblje Uros Djukic
РадмилаЂурашиновићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратradmila.djurasinovic@unibl.org051/326-01218nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
СлавкоЂурђевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
ЖељанаЂурићШеф студентске службе - II-11Машински факултетzeljana.djuric@mf.unibl.org051/433-030 лок.10718nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
ТијанаЂуричићСарадник - II-5Технолошки факултетtijana.malinovic@tf.unibl.org051/465-03217nenastavno_osoblje Tijana Djuricic
ВукосаваЖарић ДакићСарадник - II-5Филозофски факултетvukosava.dakic@ff.unibl.org17nenastavno_osoblje Vukosava Zaric Dakic
МираЗелићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Mira Zelic
АнкаЗечевићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/437-14918nenastavno_osoblje Anka Zecevic
СањаЗимоњаРеферент за студентска питања - II-23Медицински факултетsanja.zimonja@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
СлавишаЗимоњаБиблиотекар - II-27Медицински факултетslavisa.zimonja@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
НинаЗубовићДоктор стоматологије - специјалиста ортопедије вилица - III-2-3-1-3Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nina Zubovic
РадославИванишШеф студентске службе - II-11Факултет безбједносних наукаradoslav.ivanis@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
МиаИванчевићСтручни сарадник у настави - II-19Академија умјетности18nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
МилошИгњатићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilos.ignjatic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
НевенкаИгњићРеферент за књиговодствене послове - II-33Правни факултетnevenka.ignjic@pf.unibl.org051/339-05618nenastavno_osoblje Nevenka Ignjic
РадаИликићВиши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратrada.ilikic@unibl.org051/326-01518nenastavno_osoblje Rada Ilikic
АлександарИлићВозач-курир - II-37Академија умјетностиaleksandar.ilic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
ДрагицаИлићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетdragica.ilic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragica Ilic
ЖeљкoИлићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
ИванаИлићДоктор стоматологије - специјалиста ортопедије вилица - III-2-3-1-3Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ivana Ilic
ЈосифИлићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет политичких наукаjosif.ilic@fpn.unibl.org051/304-02218nenastavno_osoblje Josif Ilic
мрПредрагИлићСарадник на пројекту - III-2-6-5Институт за генетичке ресурсеpredrag.ilic@igr.unibl.org18nenastavno_osobljemr Predrag Ilic
ГорданаЈакшићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетgordana.jaksic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
ИванаЈанковићПриправникАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Ivana Jankovic
МаријанаЈанковићАдминистративни радник - II-35Правни факултетmarijana.jankovic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
МладенЈанковићСарадник - II-5Академија умјетностиmladen.jankovic@au.unibl.org17nenastavno_osoblje Mladen Jankovic
СветланаЈанковићДомаћица - рецепционер - II-41Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
КрстинаЈањићСпремачица - I-3-3-5Ректорат18nenastavno_osoblje Krstina Janjic
МиаЈевђенићСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Mia Jevdjenic
ДалиборкаЈекићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
СветланаЈеремићРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
ГоранЈованићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Jovanic
СлободанкаЈованићБиблиотекар - II-27Филолошки факултетslobodanka.radjevic@flf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodanka Jovanic
МилеЈовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Mile Jovic
ЈугославЈовичићСарадник на пројекту - III-2-6-5Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Jugoslav Jovicic
БраниславЈовковићВиши стручни сарадник - администратор сигурности - I-3-4-5Ректоратbranislav.jovkovic@unibl.org051/321-08118nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
СмиљаЈовчићРеферент за студентска питања - II-23Електротехнички факултетsmilja.jovcic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
ЈадранкаЈојићКонтролор улазне документације - I-4-3-4Ректоратjadranka.jojic@unibl.org051/326-01618nenastavno_osoblje Jadranka Jojic
ВеснаЈокановићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Jokanovic
СнежанаЈокановићСпремачица - II-40Технолошки факултет051/429-52518nenastavno_osoblje Snezana Jokanovic
ЛукаЈокићРадник на телефонској централи - II-38Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Luka Jokic
СветиславЈокићРуководилац Службе за финансије - I-4-3-1Ректоратsvetislav.jokic@unibl.org051/326-00318nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
ТијанаЈокићСекретар факултета/академије/института - II-10Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Tijana Jokic
БранкаЈокић ШиматовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Медицински факултетbranka.jokic-simatovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Branka Jokic Simatovic
ЉиљанаЈосиповићРеферент за књиговодствене послове - II-33Медицински факултетljiljana.josipovic@med.unibl.org05132602118nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
БранкицаКајкутТехнички секретар - II-32Шумарски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
МилеКајкутРеферент за протокол и архиву - I-3-3-3Ректоратmile.kajkut@unibl.org05132117118nenastavno_osoblje Mile Kajkut
ДараКалуђер-РадошевићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
ДушкоКандићБиблиотекар - II-27Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdusko.kandic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dusko Kandic
СањаКарајлићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетsanja.karajlic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
МајаКаралићСтручни сарадник за послове набавке - I-4-2-3Ректоратmaja.karalic@unibl.org18nenastavno_osoblje Maja Karalic
МаринкоКаралићЛаборант / Виши лаборант - II-29Машински факултет065/277-43118nenastavno_osoblje Marinko Karalic
МајаКатићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетmaja.cica@tf.unibl.org051/386-95818nenastavno_osoblje Maja Katic
МилорадКашћеланРеферент за административно-техничке послове - II-34Академија умјетностиmilorad.kascelan@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
КристинаКекићСтручни сарадник у настави - II-19Филолошки факултетkristina.kekic@flf.unibl.org05134014018nenastavno_osoblje Kristina Kekic
ЂорђеКењалоВиши стручни сарадник за размјену особља и студената - I-2-3-2Ректорат+387 51 266 17018nenastavno_osoblje Djordje Kenjalo
СлађанаКењалоСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
мрЗоранКењићСтручни сарадник у настави - II-19Природно-математички факултетzoran.kenjic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Zoran Kenjic
МараКерановићРеферент за књиговодствене послове - II-33Филолошки факултетmara.keranovic@flf.unibl.org05134012918nenastavno_osoblje Mara Keranovic
МаријаКерезовићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетmarija.kerezovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
МилкаКеровићВиши књижничар / књижничар - II-28Академија умјетностиmilka.kerovic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Milka Kerovic
ВеснаКецманДоктор стоматологије - III-2-3-1-8Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vesna Kecman
МариоКнежевићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Mario Knezevic
БранкаКовачевићРуководилац службе за стручне послове - I-3-3-1Ректоратbranka.kovacevic@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
ЖељанаКовачевићРеферент за књиговодствене послове - II-33Филозофски факултетzeljana.kovacevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
ЗагоркаКовачевићВиши лаборант - II-29Медицински факултетzagorka.kovacevic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
ЗдравкоКовачевићШеф библиотеке - II-12Шумарски факултетzdravko.kovacevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
ЗоранКовачевићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетzoran.kovacevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
ЗоркаКовачевићТехнички секретар - II-32Факултет политичких наукаstudentska.sluzba@fpn.unibl.org 051/304-00118nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
ОливераКовачевићВиши лаборант - II-29Медицински факултетolivera.kovacevic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
СтанаКовачевићСпремачица - III-2-3-1-15Медицински факултет18nenastavno_osoblje Stana Kovacevic
ИренаКовачевић БлагојевићПриправникИнститут за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Irena Kovacevic Blagojevic
МиливојКомљеновићКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат051/321-17118nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
МирјанаКомљеновићСпремачица - II-40Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Mirjana Komljenovic
ДраганаКондићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Kondic
СинишаКондићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
БожанаКопањаСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
ДрагоКопренВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетdrago.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Drago Kopren
ЉиљаКопренШеф библиотеке - II-12Природно-математички факултетljilja.kopren@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
мрЕмилијаКорицаРеферент за студентска питања - II-23Академија умјетностиemilija.korica@au.unibl.org051/435-41018nenastavno_osobljemr Emilija Korica
ВањаКосићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Факултет физичког васпитања и спортаvanja.kosic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Vanja Kosic
ПредрагКосићВозач-курир - II-37Факултет политичких наука051/304-01118nenastavno_osoblje Predrag Kosic
ЈадранкаКосорићЛаборант / Виши лаборант - II-29Медицински факултетjadranka.kosoric@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Jadranka Kosoric
НадаКостадиновићВиши књижничар / књижничар - II-28Филозофски факултетnada.kostadinovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
ЈованкаКотурШеф библиотеке - II-12Технолошки факултетjovanka.todic@tf.unibl.org051/465- 032 лок 121 18nenastavno_osoblje Jovanka Kotur
ЗоркаКременовићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zorka Kremenovic
МилкаКременовићРадник на телефонској централи - II-38Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
СашаКременовићВозач-курир - II-37Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
РужицаКривокућаСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
ЖиванаКрчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Природно-математички факултетzivana.krcic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zivana Krcic
МирјанаКудрићСекретар факултета/академије/института - II-10Филолошки факултетmirjana.kudric@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
МаркоКузманБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Marko Kuzman
МладенКузмановићКућни мајстор - II-36Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
ЈелкаКузмићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Jelka Kuzmic
НинаКујачаШеф библиотеке - II-12Факултет политичких наукаnina.kujaca@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Nina Kujaca
МиљкаКукрићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Miljka Kukric
ДанијелаКурузовићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdanijela.kuruzovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
НиколаКутићРуководилац Службе обезбјеђења - I-4-5-1Ректоратnikola.kutic@unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Nikola Kutic
ДушкоЛазићФинансијски директор - I-4-1Ректоратdusko.lazic@unibl.org051/326-00118nenastavno_osoblje Dusko Lazic
НовицаЛакићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Novica Lakic
СпоменкаЛакићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетspomenka.lakic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
СтанишаЛатиновићПриправникТехнолошки факултет18nenastavno_osoblje Stanisa Latinovic
СузанаЛетинаСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11018nenastavno_osoblje Suzana Letina
дрБиљанаЛолићСарадник на пројекту - III-2-6-5Институт за генетичке ресурсеbiljana.lolic@agro.unibl.org18nenastavno_osobljedr Biljana Lolic
ДанијелаЛолићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.16318nenastavno_osoblje Danijela Lolic
ГорданаЛончарВиши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима - I-3-2-2Ректоратgordana.loncar@unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Gordana Loncar
ДраганЛукићВозач-курир - II-37Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Dragan Lukic
МилкаЛучићСпремачица - II-40Природно-математички факултет051/392-37318nenastavno_osoblje Milka Lucic
БојаЉубојаСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Boja Ljuboja
СањаМагловСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетsanja.maglov@mf.unibl.org051/433-000 лок.16718nenastavno_osoblje Sanja Maglov
СандраМајкићРеферент за административно-техничке послове - II-34Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Sandra Majkic
РаденкоМајсторовићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
МираМакивићРуководилац Универзитетског центра за помоћ студентима са посебним потребама - I-2-1-3-1Ректоратmira.makivic@unibl.org18nenastavno_osoblje Mira Makivic
ПредрагМаксимовићРеферент за административно-техничке послове - II-34Електротехнички факултетpredrag.maksimovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Predrag Maksimovic
ГорданаМалетићТехнички секретар - II-32Академија умјетностиgordana.maletic@au.unibl.org051/464-69018nenastavno_osoblje Gordana Maletic
НеђоМалешевићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетnedjo.malesevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
дрБориславМалиновићНаставник - II-4Технолошки факултетborislav.malinovic@tf.unibl.org051/434-365 лок 12017nenastavno_osobljedr Borislav Malinovic
БогданМалићПриправникИнститут за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Bogdan Malic
БиљанаМалчићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Правни факултетbiljana.malcic@pf.unibl.org051/339-04918nenastavno_osoblje Biljana Malcic
дрМираМандићНаставник - II-4Природно-математички факултетmira.mandic@pmf.unibl.org17nenastavno_osobljedr Mira Mandic
РанкаМандићТехнички секретар - II-32Рударски факултетranka.mandic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Ranka Mandic
СањаМандићВиши лаборант - II-29Пољопривредни факултетsanja.mandic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Sanja Mandic
СоњаМандићРеферент за књиговодствене послове - II-33Рударски факултетsonja.mandic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Sonja Mandic
НебојшаМандић-КовачевићСарадник - II-5Медицински факултет17nenastavno_osoblje Nebojsa Mandic-Kovacevic
ДушкоМаринковићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетdusko.marinkovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
БожицаМарићСтручни сарадник у настави - II-19Шумарски факултетbozica.maric@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Bozica Maric
БороМарићСекретар факултета/академије/института - II-10Технолошки факултетboro.maric@tf.unibl.org18nenastavno_osoblje Boro Maric
МилицаМарићПриправникРекторат18nenastavno_osoblje Milica Maric
СлавојкаМарићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Slavojka Maric
СретенМарићЧувар - портир - II-42Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Sreten Maric
мрТатјанаМарићВиши стручни сарадник за људске и материјалне ресурсе - I-2-4-1Ректоратtatjana.maric@unibl.org051/321-18018nenastavno_osobljemr Tatjana Maric
ДобрилаМарјановићКњижничар - II-28Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdobrila.marjanovic@aggf.unibl.org051/429-20518nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
мрЂорђеМаркезГенерални секретар Универзитета - I-3-1Ректоратgensek@unibl.org051/321-27518nenastavno_osobljemr Djordje Markez
ЗдравкоМарковићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетzdravko.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
ИзабелаМарковићВиши стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректоратizabela.markovic@unibl.org18nenastavno_osoblje Izabela Markovic
ЈеленаМарковићШеф библиотеке - II-12Пољопривредни факултетjelena.markovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Jelena Markovic
МиливојМарковићСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетmilivoj.markovic@mf.unibl.org051/ 433-038 лок.12618nenastavno_osoblje Milivoj Markovic
СањаМарковићВиши стручни сарадник - систем аналитичар - I-3-4-6Ректоратsanja.markovic@unibl.org051/321-08018nenastavno_osoblje Sanja Markovic
ВеснаМарчетићСекретар факултета/академије/института - II-10Рударски факултетvesna.marcetic@rf.unibl.org052/241-66118nenastavno_osoblje Vesna Marcetic
ДавидМастикосаСарадник - II-5Академија умјетностиdavid.mastikosa@au.unibl.org17nenastavno_osoblje David Mastikosa
ДивнаМацановићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Divna Macanovic
ИгорМацановићРуководилац експериментално-едукативног центра - II-17Пољопривредни факултетigor.macanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Macanovic
ДијанаМиздракСтручни сарадник у настави - II-19Факултет политичких наукаdijana.mizdrak@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
РајкаМијатовићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.16318nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
СњежанаМијатовићСпремачица - II-40Економски факултет051-430-01018nenastavno_osoblje Snjezana Mijatovic
СтаменкоМијатовићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетstamenko.mijatovic@aggf.unibl.org05132118918nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
СузанаМијатовићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Академија умјетностиsuzana.mijatovic@au.unibl.org051/348-80618nenastavno_osoblje Suzana Mijatovic
мрРаденкоМикановићСтручни сарадник у настави - II-19Рударски факултетradenko.mikanovic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osobljemr Radenko Mikanovic
ГоранМилаковићРеферент за студентска питања - II-23Филолошки факултетgoran.milakovic@flf.unibl.org051/340-14318nenastavno_osoblje Goran Milakovic
ГорданаМилаковићКурир - спремачица - I-3-4-9Ректорат051/321-07018nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
НадаМилаковићКњижничар - II-28Пољопривредни факултетnada.milakovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nada Milakovic
БорисМилановићБиблиотекар - II-27Економски факултет18nenastavno_osoblje Boris Milanovic
ГорданаМилановићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
ЂорђијеМилановићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Шумарски факултетdjordjije.milanovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
ЖаркоМилановићВиши стручни сарадника за сарадњу са привредом Машинског факултета - II-19Машински факултетzarko.milanovic@mf.unibl.org065/896-67718nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
мрВалентинаМилекићСарадник - II-5Филолошки факултетvalentina.milekic@flf.unibl.org051/340-12317nenastavno_osobljemr Valentina Milekic
ЈадранкаМилетићРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/300-99918nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
НеђељкаМилетићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Nedjeljka Miletic
СлободанкаМилинковићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
ДрагицаМилиновићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
ДаркoМилинчићМрежни администратор II-25Електротехнички факултетdarko.milincic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Darko Milincic
ДраганаМилинчићШеф библиотеке - II-12Правни факултетdragana.milincic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Dragana Milincic
ДраганМиличићСекретар факултета/академије/института - II-10Правни факултетdragan.milicic@pf.unibl.org051/339-00618nenastavno_osoblje Dragan Milicic
БиљанаМиловановићШеф студентске службе - II-11Факултет политичких наукаbiljana.milovanovic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
ГоранМиловановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Машински факултетgoran.milovanovic@mf.unibl.org051/433-034 лок.11118nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
ДраганаМиловановићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетdragana.milovanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
СњежанаМиловановићСтручни сарадник у настави - II-19Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Snjezana Milovanovic
ГоранаМилојевићСпремачица - II-40Економски факултет18nenastavno_osoblje Gorana Milojevic
ПредрагМилосавићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетpredrag.milosavic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
ВладимирМилошевићРеферент за административно-техничке послове - II-34Шумарски факултетvladimir.milosevic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Vladimir Milosevic
МирјанаМилошевићСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетmirjana.milosevic@tf.unibl.org051/465-032 лок 13118nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
СинишаМиљевићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
дрДраженМиљићСекретар факултета/академије/института - II-10Шумарски факултетdrazen.miljic@sf.unibl.org051/460-55018nenastavno_osobljedr Drazen Miljic
мрМирославМирковићШеф студентске службе - II-11Шумарски факултетmiroslav.mirkovic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osobljemr Miroslav Mirkovic
НаташаМирковићПриправникТехнолошки факултет18nenastavno_osoblje Natasa Mirkovic
НаташаМитровићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
НебојшаМитровићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетnebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
АнђелкоМихајловићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Andjelko Mihajlovic
ДраганМихајловићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Пољопривредни факултетdragan.mihajlovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
ДрагицаМихаљчићРеферент за књиговодствене послове - II-33Шумарски факултетdragica.mihaljcic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Dragica Mihaljcic
НевенМишићВозач-курир - II-37Филозофски факултет051/322-78018nenastavno_osoblje Neven Misic
ЖељкаМомићРеферент за правне послове - III-2-3-1-12Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zeljka Momic
НаташаМрђа БошњакСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnatasa.mrdja@aggf.unibl.org17nenastavno_osoblje Natasa Mrdja Bosnjak
АнђелијаМрђенСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
АњаМудреновићПреводилац и предавач за кинески језик у Конфучијевом институту - III-1-2Ректоратanja.mudrenovic@unibl.org18nenastavno_osoblje Anja Mudrenovic
ЈованаМуњизаСарадник - II-5Рударски факултетjovana.crnogorac@rf.unibl.org052/241-66017nenastavno_osoblje Jovana Munjiza
МаркоМуњизаОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Рударски факултетmarko.munjiza@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Marko Munjiza
СтојанМучаловићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат051/339-00118nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
НиколаНедимовићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
СлавицаНедимовићТехнички секретар - II-32Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетslavica.nedimovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
ДушкаНенадићРадник на телефонској централи - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Duska Nenadic
МомирНикићАдминистративни радник - II-35Академија умјетностиmomir.nikic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Momir Nikic
БраниславНиколићСарадник - II-5Филолошки факултетbranislav.nikolic@flf.unibl.org05134014217nenastavno_osoblje Branislav Nikolic
ДаркоНинићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Darko Ninic
МиладаНишевићСпремачица - II-40Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Milada Nisevic
БоркаНишићРадник на телефонској централи - II-38Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Borka Nisic
БојанаНоваковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Машински факултетbojana.novakovic@mf.unibl.org051/433-000 лок. 10818nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
МилошНоваковићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilos.novakovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milos Novakovic
РадаНоваковићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Rada Novakovic
СањаНоваковићРеферент за књиговодствене послове - II-33Технолошки факултетsanja.novakovic@tf.unibl.org051/434-353 лок 10618nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
ЈеленаНовковићСтручни сарадник у настави - II-19Факултет безбједносних наука18nenastavno_osoblje Jelena Novkovic
ТамараЊежићРеферент за студентска питања - II-23Факултет политичких наукаtamara.njezic@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Tamara Njezic
мрНинаОкукаСарадник - II-5Медицински факултет17nenastavno_osobljemr Nina Okuka
БранкицаОпарницаТехнички секретар - II-32Електротехнички факултетbrankica.oparnica@etf.unibl.org051/221-82418nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
НеђоОпарницаРадник на телефонској централи - II-38Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/462-54318nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
СвјетланаОрозовићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
ЖељкаОстојићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетzeljka.ostojic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
НевенкаОстојићДомаћица - рецепционер - II-41Електротехнички факултетnevenka.ostojic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
НаташаПавловићШеф библиотеке - II-12Академија умјетностиnatasa.pavlovic@au.unibl.org051/464-61518nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
БојанПајићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетbojan.pajic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Bojan Pajic
МладенкаПајићШеф студентске службе - II-11Пољопривредни факултетmladenka.pajic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
мрРадојкаПајчинВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетradojka.pajcin@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljemr Radojka Pajcin
ГоранПалалићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Goran Palalic
МаријаПалачковићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Marija Palackovic
МираПалачковићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Mira Palackovic
ДараПантелићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Dara Pantelic
ДајанаПапазПриправникАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18nenastavno_osoblje Dajana Papaz
ДраганПапићСарадник - II-5Природно-математички факултетdragan.papic@pmf.unibl.org17nenastavno_osoblje Dragan Papic
дрСашаПапугаНаставник - II-4Технолошки факултетsasa.papuga@tf.unibl.org051/465-032 лок10917nenastavno_osobljedr Sasa Papuga
дрСмиљанаПарашНаставник - II-4Природно-математички факултетsmiljana.paras@pmf.unibl.org051/371-46417nenastavno_osobljedr Smiljana Paras
ЈованаПаспаљСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Jovana Paspalj
ЉубицаПашагићДоктор стоматологије - специјалиста ортопедије вилица - III-2-3-1-3Медицински факултет18nenastavno_osoblje Ljubica Pasagic
НаташаПашалићСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеnatasa.pasalic@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
МираПејаковићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Mira Pejakovic
МилицаПејовићМрежни администратор II-25Правни факултетmilica.pejovic@pf.unibl.org051/339-00818nenastavno_osoblje Milica Pejovic
АнђелаПепићРуководилац Центра за предузетништво и трансфер технологија - I-2-2-3-1Ректоратandjela.pepic@unibl.org18nenastavno_osoblje Andjela Pepic
СтевкаПеришићВиши стручни сарадник - финансијски књиговођа - I-4-4-2Ректоратstevka.perisic@unibl.org051/326-01718nenastavno_osoblje Stevka Perisic
БорисПетковићСарадник - II-5Природно-математички факултетboris.petkovic@pmf.unibl.org17nenastavno_osoblje Boris Petkovic
мрБошкоПетковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Технолошки факултетbosko.petkovic@tf.unibl.org051/465-032 18nenastavno_osobljemr Bosko Petkovic
НаташаПетковићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Економски факултетnatasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-03518nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
СинишаПетковићСтручни сарадник у настави - II-19Медицински факултетsinisa.petkovic@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
ДраганПетровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филолошки факултетdragan.petrovic@flf.unibl.org05134012218nenastavno_osoblje Dragan Petrovic
мрСтојанаПетровићСарадник - II-5Правни факултетstojana.petrovic@pf.unibl.org051/339-01317nenastavno_osobljemr Stojana Petrovic
ЉупкаПећанацСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
МирославПећанацСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Машински факултетmiroslav.pecanac@mf.unibl.org051/464-36118nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
ВладанаПећоВиши стручни сарадник за послове набавке - I-4-2-2Ректоратvladana.peco@unibl.org051/326-00918nenastavno_osoblje Vladana Peco
МирјанаПиљагићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратmirjana.piljagic@unibl.org051/326-01318nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
СањаПоликЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетsanja.polik@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osoblje Sanja Polik
ГорданаПолићРеферент за административно-техничке послове - II-34Академија умјетностиgordana.polic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Gordana Polic
БоркаПонорацТехнички секретар - II-32Филозофски факултетborka.ponorac@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Borka Ponorac
ЖељкоПонорацРеферент за студентска питања - II-23Правни факултет051/339-02918nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
ГојкоПопараЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Gojko Popara
ПетарПоплашенКњижничар - II-28Економски факултетpetar.poplasen@ef.unibl.org051/430-04018nenastavno_osoblje Petar Poplasen
БранкаПоповићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратbranka.popovic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Branka Popovic
БранкицаПоповићРеферент за административно-техничке послове - II-34Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Brankica Popovic
ГорданаПоповићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетgordana.popovic@pf.unibl.org051/339-03118nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ГорданаПоповићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Gordana Popovic
ЖељкаПоповићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
МиланПоповићЛаборант / Виши лаборант - II-29Природно-математички факултетmilan.popovic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Milan Popovic
ВеснаПрашталоВиши књижничар / књижничар - II-28Факултет политичких наукаvesna.prastalo@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
МирјанаПредићВиши стручни сарадник за наставу и студентска питања - I-2-1-1Ректоратmirjana.predic@unibl.org051/321-18018nenastavno_osoblje Mirjana Predic
ЛидијаПредраговићРеферент за административно-техничке послове - II-34Економски факултетlidija.predragovic@ef.unibl.org051/430-02118nenastavno_osoblje Lidija Predragovic
СлободанПријићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Природно-математички факултетslobodan.prijic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
РанкоПроданКућни мајстор - II-36Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Ranko Prodan
МиркоПролеСтручни сарадник - III-2-3-4-2Медицински факултет051/254-55418nenastavno_osoblje Mirko Prole
мрБиљанаПрохаскаМрежни администратор II-25Машински факултет biljana.prochaska@mf.unibl.org051/433-000 лок.15918nenastavno_osobljemr Biljana Prohaska
ИванаПуцарСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Ivana Pucar
ЖељкоРадановићСекретар факултета/академије/института - II-10Електротехнички факултетzeljko.radanovic@etf.unibl.org051/221-82318nenastavno_osoblje Zeljko Radanovic
СмиљкаРадановићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
мрСнежанаРадинковићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетsnezana.radinkovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osobljemr Snezana Radinkovic
НиколаРадићКућни мајстор - II-36Факултет физичког васпитања и спортаnikola.radic@unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Radic
Орнела ОрландоРадмановићВиши књижничар / књижничар - II-28Електротехнички факултетornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
СлавицаРадовановићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Slavica Radovanovic
БранкоРадонићКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234/10017nenastavno_osoblje Branko Radonic
МилосаваРадоњићРеферент за књиговодствене послове - II-33Електротехнички факултетmilosava.radonjic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
НадаРадоњићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Nada Radonjic
СлавојкаРадоњићАдминистративни радник - II-35Филозофски факултетslavojka.radonjic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Slavojka Radonjic
СњежанаРадоњићРеферент за студентска питања - II-23Филозофски факултетsnjezana.radonjic@ff.unibl.org18nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
БиљанаРадуловићСпремачица - II-40Рударски факултет052/241-66018nenastavno_osoblje Biljana Radulovic
ДанеРадуловићВозач-курир - II-37Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Dane Radulovic
мрДраганаРадуловићВиши стручни сарадник за научно-истраживачки рад и развој Универзитета - I-2-2-1Ректоратdragana.radulovic@unibl.org051/321-17318nenastavno_osobljemr Dragana Radulovic
мрРадмилаРадуловићВиши лаборант - II-29Медицински факултетradmila.radulovic@med.unibl.org051/340-01518nenastavno_osobljemr Radmila Radulovic
БожоРадумилоКућни мајстор - II-36Медицински факултет18nenastavno_osoblje Bozo Radumilo
МиленаРадумилоСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Milena Radumilo
МилкаРадумилоСпремачица - III-2-3-1-15Медицински факултет18nenastavno_osoblje Milka Radumilo
ЦвијоРадумилоКућни мајстор - котловничар - I-4-2-5Ректорат18nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
НадаРадусинТехнички секретар - II-32Технолошки факултетnada.radusin@tf.unibl.org051/463-13318nenastavno_osoblje Nada Radusin
АлександарРаилићБиблиотекар - II-27Факултет безбједносних наукаbiblioteka@fbn.unibl.org051/333-64818nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
СњежанаРатковићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултетsnjezana.ratkovic@pmf.unibl.org051/280-77418nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
ДобрилаРачићАдминистративни радник - II-35Факултет политичких наукаdobrila.racic@fpn.unibl.org051/304-01118nenastavno_osoblje Dobrila Racic
ДраганаРачићСпремачица - II-40Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Dragana Racic
дрЖељкоРачићНаставник - II-4Економски факултетzeljko.racic@ef.unibl.org051/430-04617nenastavno_osobljedr Zeljko Racic
МиољкаРачићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетmioljka.racic@pf.unibl.org051/339-03218nenastavno_osoblje Mioljka Racic
АлександраРегојевићВиши стручни сарадник за рачуноводствено-финансијске послове Ректората - I-4-4-4Ректоратaleksandra.regojevic@unibl.org051/326-01218nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
НемањаРељинЗубни техничар - III-2-3-1-11Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nemanja Reljin
МихаелРесановићБиблиотекар - II-27Филозофски факултетmihael.resanovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
БраниславРистићСтручни сарадник у настави - II-19Машински факултетbranislav.ristic@mf.unibl.org051/433-000 лок.10318nenastavno_osoblje Branislav Ristic
ВладоРистићРадник на телефонској централи - II-38Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Vlado Ristic
ЗлатанРистићБаштован-ложач у Универзитетском граду - II-43Институт за генетичке ресурсе18nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
МладенРитанОператер - I-3-4-8Ректоратmladen.ritan@unibl.org051/321-08318nenastavno_osoblje Mladen Ritan
РанкоРитанВозач путничког возила - I-1-4Ректоратranko.ritan@unibl.org051/321-17118nenastavno_osoblje Ranko Ritan
ЖељкоРогићЧувар - портир - II-42Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
ИванаРогићШеф кабинета ректора - I-1-1Ректоратivana.rogic@unibl.org051/321-17118nenastavno_osoblje Ivana Rogic
НевенаРогићСтручни сарадник за евиденције пореза и доприноса - I-4-3-6Ректоратnevena.rogic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Nevena Rogic
МаринаРодићСтручни сарадник у настави - II-19Пољопривредни факултетmarina.rodic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Marina Rodic
МладенРодићДоктор стоматологије - специјалиста оралне хирургије - III-2-3-1-2Медицински факултет18nenastavno_osoblje Mladen Rodic
ПредрагРодићЛаборант / Виши лаборант - II-29Електротехнички факултетpredrag.rodic@etf.unibl.org18nenastavno_osoblje Predrag Rodic
ЈеленаРожићВиши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета - I-2-3-1Ректоратjelena.rozic@unibl.org+387 51 266 17018nenastavno_osoblje Jelena Rozic
ЈеленаРоквићТехнички секретар - II-32Машински факултет051/433-001 лок.10218nenastavno_osoblje Jelena Rokvic
МилошРоквићВиши стручни сарадник за матичну евиденцију радника и матичне књиге - I-3-2-4Ректоратmilos.rokvic@unibl.org051/321-27718nenastavno_osoblje Milos Rokvic
БранкаРужичићВиши лаборант - II-29Технолошки факултетbranka.ruzicic@tf.unibl.org051/465-032 лок 16218nenastavno_osoblje Branka Ruzicic
ЖељкоСавановићПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
МиленаСавановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milena Savanovic
НевенаСавановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетnevena.savanovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
РужицаСавановићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
СлавицаСавановићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетslavica.savanovic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
дрАлександарСавићНаставник - II-4Технолошки факултетaleksandar.savic@tf.unibl.org051/434-372 лок 14617nenastavno_osobljedr Aleksandar Savic
БранкицаСавићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Brankica Savic
ВерицаСавићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетverica.savic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Verica Savic
ВеснаСавићРеферент за књиговодствене послове - II-33Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvesna.savic@aggf.unibl.org051/206-28018nenastavno_osoblje Vesna Savic
ЗоранСавићЧувар - портир - II-42Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zoran Savic
РадославаСавићСпремачица - II-40Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Radoslava Savic
БраниславСавковићВозач-курир - II-37Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
ДијанаСавковићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
ИванСамелакСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Природно-математички факултетivan.samelak@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Ivan Samelak
БојанаСарићШеф библиотеке - II-12Електротехнички факултетbojana.saric@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Bojana Saric
РајкаСејмановићСпремачица - II-40Машински факултет051/433-000 лок.10618nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
СлавицаСердар ЈањушРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Медицински факултетslavica.serdar-janjus@med.unibl.org051/234-10018nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
ЈеленаСикимићРеферент за књиговодствене послове - II-33Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sikimic
АлександраСимановићСтручни сарадник у настави - II-19Филозофски факултетaleksandra.simanovic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
ДраганаСимеунићРеферент за административно-техничке послове - II-34Филолошки факултетsimeunic.dragana@flf.unibl.org051/340-12918nenastavno_osoblje Dragana Simeunic
ВинкаСлијепчевићРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетvinka.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
ЖељкоСмиљанићКућни мајстор - II-36Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
ВеснаСмољићРадник на телефонској централи - II-34Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
ТомиславкаСмољићСпремачица - II-40Филозофски факултет18nenastavno_osoblje Tomislavka Smoljic
СлавицаСпасојевићРеферент за обрачун личних примања - I-4-3-5Ректоратslavica.spasojevic@unibl.org051/326-02118nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
ЉиљанаСпремоСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Пољопривредни факултетljiljana.spremo@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
ДушкоСтакићКућни мајстор - II-36Електротехнички факултет18nenastavno_osoblje Dusko Stakic
ЛазаркаСтанивуковићРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетlazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-81218nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
МиланСтанивуковићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет безбједносних наукаmilan.stanivukovic@fbn.unibl.org051/333-60518nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
НинаСтанивуковићСтоматолошка сестра - III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nina Stanivukovic
ВилаСтанићСпремачица - II-40Факултет политичких наука051/304-00118nenastavno_osoblje Vila Stanic
ЈеленаСтанићЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултет18nenastavno_osoblje Jelena Stanic
ДраганаСтанишићСпремачица - II-40Економски факултет051/430-01018nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
ЈованСтанишићВиши књижничар / књижничар - II-28Технолошки факултетjovan.stanisic@tf.unibl.org051/465-032 лок 12118nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
БранкаСтанковићТехнички секретар - II-32Економски факултетbranka.stankovic@ef.unibl.org051/430-01218nenastavno_osoblje Branka Stankovic
ДариоСтанковићВиши стручни сарадник за односе са јавношћу - I-1-2Ректоратdario.stankovic@unibl.org 051/321-48018nenastavno_osoblje Dario Stankovic
ЗанаСтевандићВиши стручни сарадник за правне послове у Ректорату Универзитета - I-3-2-3Ректоратzana.stevandic@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Zana Stevandic
ДанијелаСтевићРеферент за унос у СУФИ систем - I-4-3-3Ректоратdanijela.stevic@unibl.org051/326-00518nenastavno_osoblje Danijela Stevic
ЉиљанаСтевићДиректор Конфучијевог института - I-1-6-1Ректорат18nenastavno_osoblje Ljiljana Stevic
МирјанаСтевићСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Mirjana Stevic
МиливојСтипановићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Машински факултетmilivoj.stipanovic@mf.unibl.org051/433-000 лок.16818nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
МирославСтоисављевићВозач-курир - II-37Медицински факултет051/216-53118nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
ЗорицаСтојаковићШеф студентске службе - II-11Електротехнички факултетzorica.stojakovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
ЛидијаСтојаковићРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултетlidija.stojakovic@unibl.org051/321-18718nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
АлександарСтојановићЛаборант / Виши лаборант - II-29Технолошки факултетaleksandar.stojanovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 12718nenastavno_osoblje Aleksandar Stojanovic
ЗораСтојановићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Zora Stojanovic
ДанијелаСтојичићРеферент за административно-техничке послове - II-34Правни факултетdanijela.stojicic@pf.unibl.org051/339-05518nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
СоњаСтојичић ГрујићКњижничар - II-28Машински факултетsonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org051/453-000 lok.15718nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
мрСандраСтојковићВиши лаборант - II-29Технолошки факултетsandra.stojkovic@tf.unibl.org051/465-03218nenastavno_osobljemr Sandra Stojkovic
ОгњенСтојнићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Шумарски факултетognjen.stojnic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Ognjen Stojnic
СлађанаСтојнићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултетsladjana.stojnic@pf.unibl.org051/339-03018nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
БожанаСтојчевићРадник на телефонској централи - II-38Филозофски факултетbozana.stojcevic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
ВеснаСтраживукТехнички секретар - II-32Правни факултет051/339-00218nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
ДраганаСтупарРеферент за студентска питања - II-23Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.stupar@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Stupar
РадаСтупарЛаборант / Виши лаборант - II-29Институт за генетичке ресурсеrada.stupar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Stupar
РанкаСубашићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Ranka Subasic
АндрејаСуботићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Andreja Subotic
СањаСуботићСарадник - II-5Медицински факултет17nenastavno_osoblje Sanja Subotic
ОлгаСувајацШеф рачуноводства - I-4-4-1Ректоратolga.suvajac@unibl.org051/326-00618nenastavno_osoblje Olga Suvajac
НаташаСукара-ЂурицаРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет политичких наука18nenastavno_osoblje Natasa Sukara-Djurica
ИренаТадићРеферент за студентска питања - II-23Природно-математички факултетirena.tadic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Irena Tadic
СтелаТадићРеферент за књиговодствене послове - II-33Факултет физичког васпитања и спортаstela.tadic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Stela Tadic
МитјаТањгаШеф рачунарског центра - II-13Природно-математички факултетmitja.tanjga@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
ДанијелТелебакСекретар факултета/академије/института - II-10Економски факултетdanijel.telebak@unibl.org051/321-27818nenastavno_osoblje Danijel Telebak
НиколинаТелебакРеферент за књиговодствене послове - II-33Академија умјетностиnikolina.telebak@rf.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
ДраганаТепићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.tepic@aggf.unibl.org051/324-11217nenastavno_osoblje Dragana Tepic
АнаТешићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20Академија умјетностиana.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Ana Tesic
ИгорТешићСтручни сарадник за сценске и музичке умјетности - II-21Академија умјетностиigor.tesic@au.unibl.org18nenastavno_osoblje Igor Tesic
РадаТодићВиши књижничар / књижничар - II-28Природно-математички факултетrada.todic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Rada Todic
ВањаТодоровићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Електротехнички факултетvanja.todorovic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
МаринаТодоровићСекретар факултета/академије/института - II-10Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.todorovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Marina Todorovic
ВераТокићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Vera Tokic
ЗоркаТомашевићСпремачица - II-40Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/388-57818nenastavno_osoblje Zorka Tomasevic
ЉиљанаТомовићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетljiljana.tomovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
мрЖанаТопаловићСарадник - II-5Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzana.topalovic@aggf.unibl.org051/462-54317nenastavno_osobljemr Zana Topalovic
ЗоранТопићРеферент за противпожарну заштиту и заштиту на раду - I-4-5-2Ректоратzoran.topic@unibl.org051/326-00718nenastavno_osoblje Zoran Topic
мрВалентинаТопић ВученовићСарадник - II-5Медицински факултетvalentina.topic-vucenovic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Valentina Topic Vucenovic
ЖанаТопић СтоисављевићСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Zana Topic Stoisavljevic
ЛазарелаТраварВиши стручни сарадник за послове одржавања - I-4-2-4Ректоратlazarela.travar@unibl.org051/326-01018nenastavno_osoblje Lazarela Travar
НиколаТраварСтручни сарадник за хортикултуру у Универзитетском граду - II-22Институт за генетичке ресурсеnikola.travar@igr.unibl.org18nenastavno_osoblje Nikola Travar
дрИгорТрбојевићВиши лаборант - II-29Природно-математички факултетigor.trbojevic@pmf.unibl.org18nenastavno_osobljedr Igor Trbojevic
МиланкаТремлСарадник - II-5Природно-математички факултетmilanka.treml@pmf.unibl.org17nenastavno_osoblje Milanka Treml
МирославТремлСтручни сарадник у настави - II-19Природно-математички факултетmiroslav.treml@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Miroslav Treml
БоркаТривићСпремачица - II-40Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Borka Trivic
ДобрилаТривићРеферент за студентска питања - II-23Рударски факултетdobrila.trivic@rf.unibl.org052/241-66018nenastavno_osoblje Dobrila Trivic
ЗоранТривићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Филозофски факултетzoran.trivic@ff.unibl.org051/322-78018nenastavno_osoblje Zoran Trivic
ОзренТришићВиши стручни сарадник - координатор за осигурање квалитета - I-2-1-2Ректоратozren.trisic@unibl.org051/321-18218nenastavno_osoblje Ozren Trisic
РанкоТришићРеферент за студентска питања - II-23Факултет политичких наукаranko.trisic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Ranko Trisic
БранкаТрнинићСекретар факултета/академије/института - II-10Природно-математички факултетbranka.trninic@pmf.unibl.org18nenastavno_osoblje Branka Trninic
МирјанаТрубајићСпремачица - II-40Правни факултет051/339-02618nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
ДраганаТубићСпремачица - II-40Академија умјетности18nenastavno_osoblje Dragana Tubic
ЈагодаЋетојевићСпремачица - II-40Академија умјетности051/217-73718nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
НевенкаЋојоСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
ЗвезданЋулафићРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
ДобрилаЋулумСпремачица - II-40Академија умјетности051/315-08818nenastavno_osoblje Dobrila Culum
ЗоранЋупУправник дворане - II-30Факултет физичког васпитања и спортаzoran.cup@unibl.org051/312-61218nenastavno_osoblje Zoran Cup
ВанесаЋурковићПриправникТехнолошки факултет18nenastavno_osoblje Vanesa Curkovic
СвијетланаЋућунТехнички секретар - II-32Факултет безбједносних наукаinfo@fbn.unibl.org051/333-60318nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
ДраганУбовићВозач-курир - II-37Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
ЉубишаУдовичићИнтерни ревизор - I-1-5-2Ректоратljubisa.udovicic@unibl.org051/326-01118nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
ЖивкоУдовчићРадник на телефонској централи - II-38Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
ТатјанаУдовчићСпремачица - II-40Пољопривредни факултет18nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
БиљанаУлетиловићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетbiljana.uletilovic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
ВладимиркаУмићевићСпремачица - II-40Филолошки факултет18nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
мрМирјанаУмићевић-ДавидовићСарадник - II-5Медицински факултетmirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org17nenastavno_osobljemr Mirjana Umicevic-Davidovic
ГорданаЦвијетићСпремачица - II-40Машински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
ЈованаЦвијићСекретар факултета/академије/института - II-10Факултет физичког васпитања и спортаjovana.cvijic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
МилијаЦвишићРадник на телефонској централи - II-34Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Milija Cvisic
МиркоЦвишићКућни мајстор - II-36Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Mirko Cvisic
ТањаЦвјетковићВиши лаборант - II-29Медицински факултетtanja.cvjetkovic@med.unibl.org18nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
ТатјанаЦимешаСтоматолошка сестра - III-2-3-1-9Медицински факултет18nenastavno_osoblje Tatjana Cimesa
мрБранкоЦрногорацБиблиотекар - II-27Филолошки факултетbranko.crnogorac@flf.unibl.org051/340-13618nenastavno_osobljemr Branko Crnogorac
ВукашинЦрногорацСарадник - II-5Природно-математички факултет17nenastavno_osoblje Vukasin Crnogorac
ОгњенЧалићШеф рачунарског центра - II-13Електротехнички факултетognjen.calic@etf.unibl.org051/221-82018nenastavno_osoblje Ognjen Calic
СвјетланаЧекоЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетsvjetlana.ceko@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
МомиркаЧолићСпремачица - II-40Природно-математички факултет18nenastavno_osoblje Momirka Colic
ЈеленаЧоловићВиши стручни сарадник за подршку рада органа управљања - I-3-3-2Ректорат18nenastavno_osoblje Jelena Colovic
ЈеленаЧучковићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24Шумарски факултетjelena.subotic@sf.unibl.org051/464-62818nenastavno_osoblje Jelena Cuckovic
дрСлавкоШајићНаставник - II-4Електротехнички факултетslavko.sajic@etf.unibl.org051/221-82017nenastavno_osobljedr Slavko Sajic
БоркаШакићСпремачица - II-40Шумарски факултет051/464-62818nenastavno_osoblje Borka Sakic
ДанијелШамараПортир - чувар - I-4-5-3Ректорат18nenastavno_osoblje Danijel Samara
МиркаШаровић ВукајловићСарадник - II-5Медицински факултетmirka.sarovic-vukajlovic@med.unibl.org17nenastavno_osoblje Mirka Sarovic Vukajlovic
ЛанаШаулаПриправникФилолошки факултет18nenastavno_osoblje Lana Saula
НаташаШвракаДоктор стоматологије - III-2-3-1-8Медицински факултет18nenastavno_osoblje Natasa Svraka
МаријаШеваСпремачица - II-40Медицински факултет18nenastavno_osoblje Marija Seva
МирјанаШекараШеф студентске службе - II-11Академија умјетностиmirjana.sekara@au.unibl.org051/307-14018nenastavno_osoblje Mirjana Sekara
НаташаШешићРеферент за студентска питања - II-23Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Natasa Sesic
мрЉиљаШикманСтручни сарадник у настави - II-19Технолошки факултетljilja.sikman@tf.unibl.org051/465-032 лок 11318nenastavno_osobljemr Ljilja Sikman
НадаШикманРадник на телефонској централи - II-38Факултет физичког васпитања и спорта18nenastavno_osoblje Nada Sikman
АлександраШиникСарадник - II-5Технолошки факултетaleksandra.sinik@tf.unibl.org051/465-032 лок 15917nenastavno_osoblje Aleksandra Sinik
ЈеленаШиповацРадник на телефонској централи - II-38Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
БожанаШкорићРеферент за студентска питања - II-23Економски факултетbozana.skoric@ef.unibl.org051/430-02018nenastavno_osoblje Bozana Skoric
ВеснаШкрбићЛаборант / Виши лаборант - II-29Пољопривредни факултетvesna.skrbic@agro.unibl.org18nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
НевенкоШкрбићЧувар - портир - II-42Медицински факултет051/234-10018nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
ДушкоШљивићБиблиотекар - II-27Факултет физичког васпитања и спортаdusko.sljivic@ffvs.unibl.org18nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
СашаШљивићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Факултет физичког васпитања и спортаsasa.sljivic@ffvs.unibl.org051/340-14218nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
ЈеленаШоботВиши лаборант - II-29Медицински факултет18nenastavno_osoblje Jelena Sobot
ВеселкаШормазРадник на телефонској централи - II-38Правни факултет051/339-00118nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
ДраганаШормазШеф студентске службе - II-11Правни факултет051/339-03018nenastavno_osoblje Dragana Sormaz
МиломиркаШтрбацСпремачица - II-40Машински факултет065/701-45818nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
БориславШтулићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26Факултет политичких наукаborislav.stulic@fpn.unibl.org051/304-00118nenastavno_osoblje Borislav Stulic
БоркаШтулићСпремачица - II-40Природно-математички факултет051/219-61018nenastavno_osoblje Borka Stulic
ДијанаШукалоСекретар факултета/академије/института - II-10Академија умјетностиdijana.sukalo@unibl.org051/321-17918nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
РаданаШукалоСпремачица - I-4-1-2Ректорат051/326-02418nenastavno_osoblje Radana Sukalo
СлавицаШукалоСтручни сарадник у настави - II-19Факултет безбједносних наукаslavica.maksimovic@fbn.unibl.org051/333-64418nenastavno_osoblje Slavica Sukalo
РадаШушњар-АћимовићРеферент финансијске оперативе - I-4-4-6Ректоратrada.susnjar-acimovic@unibl.org051/326-01818nenastavno_osoblje Rada Susnjar-Acimovic
дрВеснаАлексићредовни професорЕкономски факултетvesna.aleksic@ef.unibl.org051/430-01517saradnik dr Vesna Aleksic
дрЗоранАрсовићредовни професорФилозофски факултетzoran.arsovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zoran Arsovic
дрЈовоАтељевићредовни професорЕкономски факултетjovo.ateljevic@ef.unibl.org051/430-03117saradnik dr Jovo Ateljevic
дрБиљанаБабићредовни професорФилолошки факултетbiljana.babic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Biljana Babic
дрЖељкаБабићредовни професорФилолошки факултетzeljka.babic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Zeljka Babic
дрЗденкаБабићредовни професорЕлектротехнички факултетzdenka.babic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zdenka Babic
мрЗоранБановићредовни професорАкадемија умјетностиzoran.banovic@au.unibl.org051/301-21117saradnik mr Zoran Banovic
дрСнежанаБијелићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаsnezana.bijelic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Snezana Bijelic
дрТатјанаБијелићредовни професорФилолошки факултетtatjana.bijelic@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Tatjana Bijelic
дрМирославБобрекредовни професорМашински факултетmiroslav.bobrek@gmail.com 051/433-09317saradnik dr Miroslav Bobrek
дрАлександарБогданићредовни професорФакултет политичких наука051/304-02917saradnik dr Aleksandar Bogdanic
дрСветозарБогојевићредовни професорФилозофски факултетsvetozar.bogojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Svetozar Bogojevic
дрВасоБојанићредовни професорПољопривредни факултетvaso.bojanic@agro.unibl.org17saradnik dr Vaso Bojanic
НенадБојићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.bojic@au.unibl.org051/305-25017saradnik Nenad Bojic
дрГоранБошњакредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.bosnjak@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Bosnjak
мрДанкоБркићредовни професорАкадемија умјетностиdanko.brkic@au.unibl.org17saradnik mr Danko Brkic
дрЗлаткоБундалоредовни професорЕлектротехнички факултетzlatko.bundalo@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zlatko Bundalo
дрБожоВажићредовни професорПољопривредни факултетbozo.vazic@agro.unibl.org17saradnik dr Bozo Vazic
дрНадаВаселићредовни професорФилозофски факултетnada.vaselic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Nada Vaselic
дрСлавицаВасиљевић Илићредовни професорФилолошки факултетslavica.vasiljevic-ilic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
дрЖељкоВашкоредовни професорПољопривредни факултетzeljko.vasko@agro.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vasko
дрДушкоВејновићредовни професорФакултет безбједносних наукаdusko.vejnovic@fbn.unibl.org17saradnik dr Dusko Vejnovic
дрСтојкоВидовићредовни професорМедицински факултетstojko.vidovic@med.unibl.org17saradnik dr Stojko Vidovic
дрЗоранВујковићредовни професорМедицински факултетzoran.vujkovic@med.unibl.org17saradnik dr Zoran Vujkovic
дрЉиљанаВукићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.vukic@tf.unibl.org051/434-368 лок 14417saradnik dr Ljiljana Vukic
дрДушкоВулићредовни професорМедицински факултетdusko.vulic@med.unibl.org051/241-23918saradnik dr Dusko Vulic
мрБиљанаГаврановићредовни професорАкадемија умјетностиbiljana.gavranovic@au.unibl.org051/312-97717saradnik mr Biljana Gavranovic
дрРадославГајанинредовни професорМедицински факултетradoslav.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Radoslav Gajanin
дрПетарГвероредовни професорМашински факултетpetar.gvero@mf.unibl.org051/433-09717saradnik dr Petar Gvero
дрГорданаГлобочки Лакићредовни професорМашински факултетgordana.globocki-lakic@mf.unibl.org051/433-03417saradnik dr Gordana Globocki Lakic
дрРајкоГњаторедовни професорПриродно-математички факултетrajko.gnjato@pmf.unibl.org051/319-14217saradnik dr Rajko Gnjato
дрЗоранГоведарредовни професорШумарски факултетzoran.govedar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Govedar
дрСлободанГорановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.goranovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Goranovic
дрСлавицаГрујићредовни професорТехнолошки факултетslavica.grujic@tf.unibl.org051/434-374 лок 14117saradnik dr Slavica Grujic
мрМајаДодигредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.dodig@aggf.unibl.org051/214-44517saradnik mr Maja Dodig
дрПредрагДрагосављевићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаpredrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Predrag Dragosavljevic
дрМиланкаДринићредовни професорПољопривредни факултетmilanka.drinic@agro.unibl.org051/330-95117saradnik dr Milanka Drinic
дрМирославДринићредовни професорФилозофски факултетmiroslav.drinic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Miroslav Drinic
дрПероДугићредовни професорТехнолошки факултетpero.dugic@tf.unibl.org051/434-373 лок 13417saradnik dr Pero Dugic
дрТатјанаДуроњићредовни професорФакултет политичких наукаtatjana.duronjic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Tatjana Duronjic
дрПејоЂурашиновићредовни професорФакултет политичких наукаpejo.djurasinovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Pejo Djurasinovic
дрГорданаЂурићредовни професорПољопривредни факултетgordana.djuric@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Djuric
мрНенадЗељићредовни професорАкадемија умјетностиnenad.zeljic@au.unibl.org011/355-330617saradnik mr Nenad Zeljic
дрЗдравкоЗлокапаредовни професорФакултет политичких наукаzdravko.zlokapa@fpn.unibl.org051/430-59217saradnik dr Zdravko Zlokapa
дрБогданЗрнићредовни професорМедицински факултетbogdan.zrnic@med.unibl.org17saradnik dr Bogdan Zrnic
дрСинишаИгњатовићредовни професорПриродно-математички факултетsinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Ignjatovic
дрГорданаИлићредовни професорЕкономски факултетgordana.ilic@ef.unibl.org051/430-05817saradnik dr Gordana Ilic
дрСлавицаЈандрићредовни професорМедицински факултетslavica.jandric@med.unibl.org17saradnik dr Slavica Jandric
мрБиљанаЈашић-Радовановићредовни професорАкадемија умјетностиbiljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org051/214-62217saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
дрМиланЈовановићредовни професорПриродно-математички факултетmilan.jovanovic@pmf.unibl.org051/438-13917saradnik dr Milan Jovanovic
дрДушкоЈојићредовни професорПриродно-математички факултетdusko.jojic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Jojic
дрСимоЈокановићредовни професорМашински факултетsimo.jokanovic@mf.unibl.org051/433-09017saradnik dr Simo Jokanovic
дрСтојаЈотановићредовни професорПољопривредни факултетstoja.jotanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Stoja Jotanovic
мрЈеленаКаришикредовни професорАкадемија умјетностиjelena.karisik@au.unibl.org057/265-02517saradnik mr Jelena Karisik
дрРадивојеКеровићредовни професорФилозофски факултетradivoje.kerovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Radivoje Kerovic
дрЛукаКецманредовни професорАкадемија умјетностиluka.kecman@au.unibl.org17saradnik dr Luka Kecman
дрДаркоКнежевићредовни професорМашински факултетdarko.knezevic@mf.unibl.org051/433-00217saradnik dr Darko Knezevic
дрБрацоКовачевићредовни професорФакултет политичких наукаbraco.kovacevic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Braco Kovacevic
дрЗлатанКовачевићредовни професорПољопривредни факултетzlatan.kovacevic@agro.unibl.org17saradnik dr Zlatan Kovacevic
дрИлијаКомљеновићредовни професорПољопривредни факултет051/330-95917saradnik dr Ilija Komljenovic
дрНовакКондићредовни професорЕкономски факултетnovak.kondic@ef.unibl.org051/430-04417saradnik dr Novak Kondic
мрВанесаКременовићредовни професорАкадемија умјетностиvanesa.kremenovic@au.unibl.org17saradnik mr Vanesa Kremenovic
дрЗденкаКривокућаредовни професорМедицински факултетzdenka.krivokuca@med.unibl.org051/234-10117saradnik dr Zdenka Krivokuca
дрБиљанаКукавицаредовни професорПриродно-математички факултетbiljana.kukavica@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Kukavica
дрЗоранКукрићредовни професорТехнолошки факултетzoran.kukric@tf.unibl.org051/434-369 лок 12817saradnik dr Zoran Kukric
дрБранимирКуљанинредовни професорФилозофски факултетbranimir.kuljanin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Branimir Kuljanin
дрЉиљанаЛакићредовни професорМедицински факултетljiljana.lakic@med.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Lakic
дрЗоранЛукићредовни професорЕкономски факултетzoran.lukic@ef.unibl.org051/430-02917saradnik dr Zoran Lukic
дрДанијелаМајсторовићредовни професорФилолошки факултетdanijela.majstorovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Danijela Majstorovic
дрБранкаМаксимовићредовни професорПољопривредни факултетbranka.maksimovic@agro.unibl.org17saradnik dr Branka Maksimovic
дрМилорадМаксимовићредовни професорТехнолошки факултетmilorad.maksimovic@tf.unibl.org051/308-02617saradnik dr Milorad Maksimovic
дрДрашкоМаринковићредовни професорПриродно-математички факултетdrasko.marinkovic@pmf.unibl.org051/319-14217saradnik dr Drasko Marinkovic
дрПетарМарићредовни професорЕлектротехнички факултетpetar.maric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Petar Maric
дрСлавкоМарићредовни професорЕлектротехнички факултетslavko.maric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Slavko Maric
дрЖељкаМарјановић-Балабанредовни професорШумарски факултетzeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
дрИванкаМарковићредовни професорПравни факултетivanka.markovic@pf.unibl.org051/339-05117saradnik dr Ivanka Markovic
дрМихајлоМарковићредовни професорПољопривредни факултетmihajlo.markovic@agro.unibl.org051/330-91517saradnik dr Mihajlo Markovic
дрАмелаМатавуљредовни професорМедицински факултетamela.matavulj@med.unibl.org051/234-12117saradnik dr Amela Matavulj
дрМиланМатаругаредовни професорШумарски факултетmilan.mataruga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Milan Mataruga
дрЗоранМаунагаредовни професорШумарски факултетzoran.maunaga@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Maunaga
дрПерицаМацураредовни професорЕкономски факултетperica.macura@ef.unibl.org051/430-03217saradnik dr Perica Macura
дрСањаМацураредовни професорФилолошки факултетsanja.macura@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sanja Macura
дрДраганМикавицаредовни професорПољопривредни факултетdragan.mikavica@agro.unibl.org17saradnik dr Dragan Mikavica
дрДраганМикеревићредовни професорЕкономски факултетdragan.mikerevic@ef.unibl.org051/430-01617saradnik dr Dragan Mikerevic
дрАлександарМилашиновићредовни професорМашински факултетaleksandar.milasinovic@mf.unibl.org051/433-06417saradnik dr Aleksandar Milasinovic
мрГорицаМилетић-Омчикусредовни професорАкадемија умјетностиgorica.miletic-omickus@au.unibl.org17saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
дрМираМилићредовни професорШумарски факултетmira.milic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Mira Milic
дрЗдравкоМиловановићредовни професорМашински факултетzdravko.milovanovic@mf.unibl.org051/433-06717saradnik dr Zdravko Milovanovic
дрДрагољубМирјанићредовни професорМедицински факултетdragoljub.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Dragoljub Mirjanic
дрЖељкоМирјанићредовни професорПравни факултетzeljko.mirjanic@pf.unibl.org051/339-04617saradnik dr Zeljko Mirjanic
дрСлађанаМирјанићредовни професорПриродно-математички факултетsladjana.mirjanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sladjana Mirjanic
дрЖељкоМитровићредовни професорАкадемија умјетностиzeljko.mitrovic@au.unibl.org051/213-10417saradnik dr Zeljko Mitrovic
дрЗоранМитровићредовни професорЕлектротехнички факултетzoran.mitrovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zoran Mitrovic
дрЈасминкаНиколићредовни професорМедицински факултетjasminka.nikolic@med.unibl.org051/234-12317saradnik dr Jasminka Nikolic
дрРодољубОљачаредовни професорШумарски факултетrodoljub.oljaca@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Rodoljub Oljaca
дрАлександарОстојићредовни професорПољопривредни факултетaleksandar.ostojic@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Ostojic
мрСашаПавловићредовни професорАкадемија умјетностиsasa.pavlovic@au.unibl.org053/292-02017saradnik mr Sasa Pavlovic
дрПетарПендаредовни професорФилолошки факултетpetar.penda@flf.unibl.org051/340-13317saradnik dr Petar Penda
дрМирославПетковићредовни професорМедицински факултетmiroslav.petkovic@med.unibl.org17saradnik dr Miroslav Petkovic
дрСнежанаПетковићредовни професорМашински факултетsnezana.petkovic@mf.unibl.org051/433-00817saradnik dr Snezana Petkovic
дрТатјанаПешић-Брђанинредовни професорЕлектротехнички факултетtatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
дрНиколаПоплашенредовни професорФакултет политичких наукаnikola.poplasen@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Nikola Poplasen
дрВитомирПоповићредовни професорПравни факултетvitomir.popovic@pf.unibl.org051/339-05017saradnik dr Vitomir Popovic
дрГоранПоповићредовни професорЕкономски факултетgoran.popovic@ef.unibl.org051/430-01417saradnik dr Goran Popovic
дрРанкоПоповићредовни професорФилолошки факултетranko.popovic@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Ranko Popovic
дрСњежанаПоповић-Пејичићредовни професорМедицински факултетsnjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org17saradnik dr Snjezana Popovic-Pejicic
дрМирославПранићредовни професорПриродно-математички факултетmiroslav.pranic@pmf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Pranic
дрЉубишаПрерадовићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетljubisa.preradovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Ljubisa Preradovic
дрНовоПржуљредовни професорПољопривредни факултетnovo.przulj@agro.unibl.org17saradnik dr Novo Przulj
дрГоранРадивојацредовни професорЕкономски факултетgoran.radivojac@ef.unibl.org051/430-03317saradnik dr Goran Radivojac
дрМирјанаРађеновићредовни професорПравни факултетmirjana.radjenovic@pf.unibl.org051/339-02117saradnik dr Mirjana Radjenovic
дрЗвезданаРајковачаредовни професорМедицински факултетzvezdana.rajkovaca@med.unibl.org051/219-97717 dr Zvezdana Rajkovaca
дрНелаРашета Симовићредовни професорМедицински факултетnela.raseta@med.unibl.org17saradnik dr Nela Raseta Simovic
дрМиодрагРегодићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiodrag.regodic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miodrag Regodic
дрЛазоРистићредовни професорФакултет политичких наукаlazo.ristic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Lazo Ristic
дрМирославРогићредовни професорМашински факултетmiroslav.rogic@mf.unibl.org051/433-00617saradnik dr Miroslav Rogic
мрНемањаСавићредовни професорАкадемија умјетностиnemanja.savic@au.unibl.org17saradnik mr Nemanja Savic
мрСвјетланаСалић Митровићредовни професорАкадемија умјетностиsvjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
дрМладенкоСаџакредовни професорФилолошки факултетmladenko.sadzak@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Mladenko Sadzak
дрСлавицаСладојевићредовни професорТехнолошки факултетslavica.sladojevic@tf.unibl.org17saradnik dr Slavica Sladojevic
ВесоСовиљредовни професорАкадемија умјетностиveso.sovilj@au.unibl.org17saradnik Veso Sovilj
дрГоранСпасојевићредовни професорМедицински факултетgoran.spasojevic@med.unibl.org17saradnik dr Goran Spasojevic
дрСтанкоСтанићредовни професорЕкономски факултетstanko.stanic@ef.unibl.org051/430-01117saradnik dr Stanko Stanic
дрМиленкоСтанковићредовни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-19017saradnik dr Milenko Stankovic
дрСвјетланаСтоисављевић Шатараредовни професорМедицински факултетsvjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org051/358-41017saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
дрТоплицаСтојановићредовни професорФакултет физичког васпитања и спортаtoplica.stojanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Toplica Stojanovic
дрМилошСтојиљковићредовни професорМедицински факултетmilos.stojiljkovic@med.unibl.org17saradnik dr Milos Stojiljkovic
дрМирјанаСтојисављевићредовни професорФилолошки факултетmirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
дрМихајлоСтојчићредовни професорМашински факултетmihajlo.stojcic@mf.unibl.org051/433-06317saradnik dr Mihajlo Stojcic
дрДрагоТешановићредовни професорФилолошки факултетdrago.tesanovic@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Drago Tesanovic
дрМладенТодићредовни професорМашински факултетmladen.todic@mf.unibl.org051/433-09517saradnik dr Mladen Todic
дрЗдравкоТодоровићредовни професорЕкономски факултетzdravko.todorovic@ef.unibl.org051/430-05117saradnik dr Zdravko Todorovic
дрРајкоТомашредовни професорЕкономски факултетrajko.tomas@ef.unibl.org051/430-03017saradnik dr Rajko Tomas
дрЉиљанаТопалић-Тривуновићредовни професорТехнолошки факултетljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org051/434-370 лок. 13017saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
дрРадиславТошићредовни професорПриродно-математички факултетradislav.tosic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radislav Tosic
дрГоранТрбићредовни професорПриродно-математички факултетgoran.trbic@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Trbic
дрСнежанаУлетиловићредовни професорМедицински факултетsnezana.uletilovic@med.unibl.org17saradnik dr Snezana Uletilovic
ТимеаХотићредовни професорАкадемија умјетностиtimea.hotic@au.unibl.org051/358-82417saradnik Timea Hotic
дрДијанаЦрњакредовни професорФилолошки факултетdijana.crnjak@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Dijana Crnjak
дрВалеријаШауларедовни професорПравни факултетvalerija.saula@pf.unibl.org051/339-06117saradnik dr Valerija Saula
дрЉиљанаШеворедовни професорАкадемија умјетностиljiljana.sevo@au.unibl.org051/240-11017saradnik dr Ljiljana Sevo
дрИванШијаковићредовни професорФакултет политичких наукаivan.sijakovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Ivan Sijakovic
дрРанкоШкрбићредовни професорМедицински факултетranko.skrbic@med.unibl.org051/234-11717saradnik dr Ranko Skrbic
дрДушкоШњеготаредовни професорЕкономски факултетdusko.snjegota@ef.unibl.org051/430-01917saradnik dr Dusko Snjegota
дрМладенШукалоредовни професорФилолошки факултетmladen.sukalo@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Mladen Sukalo
дрНадаШуматићредовни професорШумарски факултетnada.sumatic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Nada Sumatic
дрRobertoRussiванредни професорФилолошки факултетroberto.russi@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Roberto Russi
мрРенатаАгостиниванредни професорАкадемија умјетностиrenata.agostini@au.unibl.org17saradnik mr Renata Agostini
дрБиљанаАнтуновићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbiljana.antunovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Biljana Antunovic
дрМирјанаАрежинаванредни професорФилолошки факултетmirjana.arezina@flf.unibl.org051/340-12117saradnik dr Mirjana Arezina
дрЉиљанаАћимовићванредни професорФилолошки факултетljiljana.acimovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Ljiljana Acimovic
дрВинкоБабићванредни професорМашински факултетvinko.babic@mf.unibl.org051/433-09817saradnik dr Vinko Babic
дрЖивкоБабићванредни професорМашински факултетzivko.babic@mf.unibl.org051/433-00717saradnik dr Zivko Babic
дрДаворинБајићванредни професорПриродно-математички факултетdavorin.bajic@pmf.unibl.org17saradnik dr Davorin Bajic
дрМилицаБалабанванредни професорПриродно-математички факултетmilica.balaban@pmf.unibl.org17saradnik dr Milica Balaban
дрДраганаБашићванредни професорЕкономски факултетdragana.basic@ef.unibl.org051/430-01317saradnik dr Dragana Basic
мрДинкоБлагојевићванредни професорАкадемија умјетностиdinko.blagojevic@au.unibl.org051/308-26317saradnik mr Dinko Blagojevic
дрБранкоБланушаванредни професорЕлектротехнички факултетbranko.blanusa@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Branko Blanusa
дрДушкоБогданићванредни професорПриродно-математички факултетdusko.bogdanic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusko Bogdanic
дрСветланаБоројевићванредни професорФилозофски факултетsvetlana.borojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Svetlana Borojevic
дрТатјанаБотићванредни професорТехнолошки факултетtatjana.botic@tf.unibl.org051/434-377 лок 13917saradnik dr Tatjana Botic
дрЗвонимирБошковићванредни професорРударски факултетzvonimir.boskovic@rf.unibl.org17saradnik dr Zvonimir Boskovic
дрДраженБрђанинванредни професорЕлектротехнички факултетdrazen.brdjanin@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Drazen Brdjanin
дрБороБронзаванредни професорФилозофски факултетboro.bronza@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Boro Bronza
дрЈугославБрујићванредни професорШумарски факултетjugoslav.brujic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Jugoslav Brujic
дрДушанкаБундалованредни професорФилозофски факултетdusanka.bundalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dusanka Bundalo
дрЗоранВасиљевићванредни професорПравни факултетzoran.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-01417saradnik dr Zoran Vasiljevic
дрДрагишаВасићванредни професорФилозофски факултетdragisa.vasic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Dragisa Vasic
ДрагоВејновићванредни професорАкадемија умјетностиdrago.vejnovic@au.unibl.org17saradnik Drago Vejnovic
дрСинишаВидаковићванредни професорАкадемија умјетностиsinisa.vidakovic@au.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vidakovic
дрДраганаВилићванредни професорЕкономски факултетdragana.vilic@ef.unibl.org051/430-03717saradnik dr Dragana Vilic
дрНаташаВилићванредни професорФилозофски факултетnatasa.vilic@ff.unibl.org17saradnik dr Natasa Vilic
дрМиленкоВојводићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаmilenko.vojvodic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Milenko Vojvodic
дрЂорђеВуковићванредни професорФакултет политичких наукаdjordje.vukovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Djordje Vukovic
дрСашаВученовићванредни професорЕкономски факултет051/430-03717saradnik dr Sasa Vucenovic
дрСинишаВученовићванредни професорПриродно-математички факултетsinisa.vucenovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Vucenovic
дрИгорВучковићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаigor.vuckovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Igor Vuckovic
дрВеснаГајанинванредни професорМедицински факултетvesna.gajanin@med.unibl.org17saradnik dr Vesna Gajanin
ДрашкоГајићванредни професорАкадемија умјетностиdrasko.gajic@au.unibl.org051/310-25917saradnik Drasko Gajic
дрГорданаГардашевићванредни професорЕлектротехнички факултетgordana.gardasevic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Gordana Gardasevic
дрНаташаГлишићванредни професорАкадемија умјетностиnatasa.glisic@au.unibl.org17saradnik dr Natasa Glisic
мрСлавицаГлувићванредни професорАкадемија умјетностиslavica.gluvic@au.unibl.org051/663-72517saradnik mr Slavica Gluvic
дрДрагојлаГолубванредни професорПриродно-математички факултетdragojla.golub@pmf.unibl.org051/436-73217saradnik dr Dragojla Golub
дрВалентинаГолубовић Бугарскиванредни професорМашински факултетvalentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org051 433 06117saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
дрГоранГраховацванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаgoran.grahovac@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Grahovac
дрДраганаГрујићванредни професорТехнолошки факултетdragana.grujic@tf.unibl.org051/434-364 лок 11817saradnik dr Dragana Grujic
дрБојанГузинаванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаbojan.guzina@ffvs.unibl.org17saradnik dr Bojan Guzina
дрБиљанаДавидовић-Плавшићванредни професорПриродно-математички факултетbiljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Davidovic-Plavsic
дрРадославДекићванредни професорПриродно-математички факултетradoslav.dekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Radoslav Dekic
дрДушкаДелићванредни професорПољопривредни факултетduska.delic@agro.unibl.org17saradnik dr Duska Delic
мрНовакДемоњићванредни професорАкадемија умјетностиnovak.demonjic@au.unibl.org17saradnik mr Novak Demonjic
дрДрагославДобрашванредни професорМашински факултетdragoslav.dobras@mf.unibl.org051/433-06217saradnik dr Dragoslav Dobras
дрРаденкоДобрашванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаradenko.dobras@ffvs.unibl.org17saradnik dr Radenko Dobras
дрМиркоДобрњацванредни професорМашински факултетmirko.dobrnjac@mf.unibl.org051/433-06017saradnik dr Mirko Dobrnjac
дрСандаДодикванредни професорАкадемија умјетностиsanda.dodik@au.unibl.org17saradnik dr Sanda Dodik
дрОливераДолићванредни професорМедицински факултетolivera.dolic@med.unibl.org17saradnik dr Olivera Dolic
дрЉиљанаДошеновићванредни професорШумарски факултетljiljana.dosenovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Ljiljana Dosenovic
дрЉиљанаДринићванредни професорПољопривредни факултетljiljana.drinic@agro.unibl.org17saradnik dr Ljiljana Drinic
ГоранДујаковићванредни професорАкадемија умјетностиgoran.dujakovic@au.unibl.org17saradnik Goran Dujakovic
дрВојиславДукићванредни професорШумарски факултетvojislav.dukic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vojislav Dukic
дрСрђанДушанићванредни професорФилозофски факултетsrdjan.dusanic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Srdjan Dusanic
мрМладенЂукићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.djukic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Djukic
дрНемањаЂукићванредни професорФакултет политичких наукаnemanja.djukic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Nemanja Djukic
дрВеснаЂурићванредни професорФакултет политичких наукаvesna.djuric@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Vesna Djuric
дрЗоранЂурићванредни професорЕлектротехнички факултетzoran.djuric@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Zoran Djuric
дрМирјанаЖабићванредни професорПољопривредни факултетmirjana.zabic@agro.unibl.org17saradnik dr Mirjana Zabic
дрВасиљЖарковићванредни професорЕкономски факултетvasilj.zarkovic@ef.unibl.org051/430-05517saradnik dr Vasilj Zarkovic
дрМиленкоЖивковићванредни професорПриродно-математички факултетmilenko.zivkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Milenko Zivkovic
дрИгорЗекановићванредни професорПриродно-математички факултетigor.zekanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Igor Zekanovic
дрСашаЗељковићванредни професорПриродно-математички факултетsasa.zeljkovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Sasa Zeljkovic
дрЧедомирЗељковићванредни професорЕлектротехнички факултетcedomir.zeljkovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Cedomir Zeljkovic
дрИванаЗечевићванредни професорФилозофски факултетivana.zecevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Ivana Zecevic
дрРадомирЗрнићванредни професорФакултет физичког васпитања и спорта17saradnik dr Radomir Zrnic
дрВладимирЈаковљевићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаvladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jakovljevic
дрГоранЈанковићванредни професорАкадемија умјетностиgoran.jankovic@au.unibl.org17saradnik dr Goran Jankovic
дрГоранЈањићванредни професорМашински факултетgoran.janjic@mf.unibl.org051/433-000 локал 11917saradnik dr Goran Janjic
дрНинаЈањићванредни професорПриродно-математички факултетnina.janjic@pmf.unibl.org17saradnik dr Nina Janjic
дрСвјетланаЈањићванредни професорТехнолошки факултетsvjetlana.janjic@tf.unibl.org051/434-361 лок 14517saradnik dr Svjetlana Janjic
дрДијанаЈелићванредни професорПриродно-математички факултетdijana.jelic@med.unibl.org17saradnik dr Dijana Jelic
дрСлавишаЈењићванредни професорФилозофски факултетslavisa.jenjic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavisa Jenjic
дрВладимирЈовановићванредни професорПриродно-математички факултетvladimir.jovanovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vladimir Jovanovic
дрСашаЈовановићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаsasa.jovanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Sasa Jovanovic
дрТатјанаЈовановић-Цветковићванредни професорПољопривредни факултетtatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
НаташаЈокићванредни професорАкадемија умјетностиnatasa.jokic@au.unibl.org17saradnik Natasa Jokic
дрДраженкоЈоргићванредни професорФилозофски факултетdrazenko.jorgic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Drazenko Jorgic
дрСањаЈосифовић-Елезовићванредни професорФилолошки факултетsanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
дрРаденкоЈотановићванредни професорПравни факултетradenko.jotanovic@pf.unibl.org051/339-06317saradnik dr Radenko Jotanovic
дрМаријанаКаповић Соломунванредни професорШумарски факултетmarijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Marijana Kapovic Solomun
дрТамараКаралићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаtamara.karalic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Tamara Karalic
дрМиленаКарапетровићванредни професорФилозофски факултетmilena.karapetrovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milena Karapetrovic
дрДалиборКесићванредни професорФилолошки факултетdalibor.kesic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dalibor Kesic
дрСлавишаКовачевићванредни професорЕкономски факултетslavisa.kovacevic@ef.unibl.org051/430-02817saradnik dr Slavisa Kovacevic
дрДрагомирКозомараванредни професорФилолошки факултетdragomir.kozomara@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Dragomir Kozomara
дрДанијелаКондићванредни професорПољопривредни факултетdanijela.kondic@agro.unibl.org17saradnik dr Danijela Kondic
мрЕленаКостић - Трепетоваванредни професорАкадемија умјетностиelena.kostic@au.unibl.org17saradnik mr Elena Kostic - Trepetova
дрМиленкоКрајишникванредни професорЕкономски факултетmilenko.krajisnik@ef.unibl.org051/430-04917saradnik dr Milenko Krajisnik
дрИгорКрнетићванредни професорФилозофски факултетigor.krnetic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Igor Krnetic
дрВладоКрунићванредни професорПриродно-математички факултетvlado.krunic@med.unibl.org17saradnik dr Vlado Krunic
дрИгорКрчмарванредни професорЕлектротехнички факултетigor.krcmar@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Igor Krcmar
дрАлександарКукрићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаaleksandar.kukric@ffvs.unibl.org17saradnik dr Aleksandar Kukric
дрСинишаКуртешванредни професорЕкономски факултетsinisa.kurtes@ef.unibl.org051/430-05617saradnik dr Sinisa Kurtes
дрГоранЛатиновићванредни професорФилозофски факултетgoran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 78017saradnik dr Goran Latinovic
дрТихомирЛатиновићванредни професорМашински факултетtihomir.latinovic@mf.unibl.org051/433-000 локал 12317saradnik dr Tihomir Latinovic
дрЗораЛевиванредни професорТехнолошки факултетzora.levi@tf.unibl.org051/434-36617saradnik dr Zora Levi
дрЉубоЛепирванредни професорФакултет политичких наукаljubo.lepir@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Ljubo Lepir
дрСвјетланаЛолићванредни професорПриродно-математички факултетsvjetlana.lolic@pmf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Lolic
дрБиљанаЛубардаванредни професорПриродно-математички факултетbiljana.lubarda@pmf.unibl.org17saradnik dr Biljana Lubarda
дрРаданаЛукајићванредни професорФилолошки факултетradana.lukajic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Radana Lukajic
дрАдрианаЉубојевићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаadriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Adriana Ljubojevic
дрСлободанМајсторовићванредни професорРударски факултетslobodan.majstorovic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Slobodan Majstorovic
дрВладимирМалбашићванредни професорРударски факултетvladimir.malbasic@rf.unibl.org052/234-14217saradnik dr Vladimir Malbasic
дрСњежанаМандићванредни професорТехнолошки факултетsnjezana.mandic@tf.unibl.org051/434-375 лок 13317saradnik dr Snjezana Mandic
мрЛеонилаМарићванредни професорАкадемија умјетностиleonila.jocic@au.unibl.org051/313-64217saradnik mr Leonila Maric
дрТатјанаМарјановићванредни професорФилолошки факултетtatjana.marjanovic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Tatjana Marjanovic
дрДраганМатићванредни професорПриродно-математички факултетdragan.matic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragan Matic
дрПетарМатићванредни професорЕлектротехнички факултетpetar.matic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Petar Matic
дрНебојшаМацановићванредни професорФакултет политичких наукаnebojsa.macanovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Nebojsa Macanovic
дрИренаМедар-Тањгаванредни професорПриродно-математички факултетirena.medar-tanjga@pmf.unibl.org17saradnik dr Irena Medar-Tanjga
дрЉиљанаМијовићванредни професорПравни факултетljiljana.mijovic@pf.unibl.org051/339-03517saradnik dr Ljiljana Mijovic
дрБранеМикановићванредни професорФилозофски факултетbrane.mikanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Brane Mikanovic
дрДејанМикеревићванредни професорЕкономски факултетdejan.mikerevic@ef.unibl.org051/430-04717saradnik dr Dejan Mikerevic
дрИгорМилинковићванредни професорПравни факултетigor.milinkovic@pf.unibl.org051/339-02517saradnik dr Igor Milinkovic
дрБранкицаМилојевићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbrankica.milojevic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Brankica Milojevic
дрАлексејМилошевићванредни професорРударски факултетaleksej.milosevic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Aleksej Milosevic
мрМладенМиљановићванредни професорАкадемија умјетностиmladen.miljanovic@au.unibl.org17saradnik mr Mladen Miljanovic
дрСинишаМитрићванредни професорПољопривредни факултетsinisa.mitric@agro.unibl.org17saradnik dr Sinisa Mitric
дрТатјанаМихајловићванредни професорФилозофски факултетtatjana.mihajlovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Tatjana Mihajlovic
дрЛанаНежићванредни професорМедицински факултетlana.nezic@med.unibl.org17saradnik dr Lana Nezic
дрЗорицаНикитовићванредни професорФилолошки факултетzorica.nikitovic@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Zorica Nikitovic
мрЗоранНиколићванредни професорАкадемија умјетностиzoran.nikolic@au.unibl.org17saradnik mr Zoran Nikolic
мрИванОташевићванредни професорАкадемија умјетностиivan.otasevic@au.unibl.org17saradnik mr Ivan Otasevic
дрЈеленкаПандуревићванредни професорФилолошки факултетjelenka.pandurevic@flf.unibl.org051/340-12417saradnik dr Jelenka Pandurevic
дрДрагицаПанић Кашанскиванредни професорАкадемија умјетностиdragica.panic-kasanski@au.unibl.org17saradnik dr Dragica Panic Kasanski
дрМиленаПашићванредни професорФилозофски факултетmilena.pasic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milena Pasic
дрДушкоПевуљаванредни професорФилолошки факултетdusko.pevulja@flf.unibl.org051/340-12817saradnik dr Dusko Pevulja
дрРанкаПерић-Ромићванредни професорФакултет политичких наукаranka.peric-romic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Ranka Peric-Romic
дрСашаПетковићванредни професорЕкономски факултетsasa.petkovic@ef.unibl.org051/430-05717saradnik dr Sasa Petkovic
дрАлександраПетрашевићванредни професорПриродно-математички факултетaleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Petrasevic
дрБоркоПетровићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаborko.petrovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Borko Petrovic
дрЈагодаПетровићванредни професорФакултет политичких наукаjagoda.petrovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Jagoda Petrovic
дрРадаПетровићванредни професорТехнолошки факултетrada.petrovic@tf.unibl.org051/434-379 лок 12617saradnik dr Rada Petrovic
дрДушицаПешевићванредни професорПриродно-математички факултетdusica.pesevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusica Pesevic
дрЈеленаПољашевићванредни професорЕкономски факултетjelena.poljasevic@ef.unibl.org051/430-04117saradnik dr Jelena Poljasevic
дрНенадПонорацванредни професорМедицински факултетnenad.ponorac@med.unibl.org17saradnik dr Nenad Ponorac
мрСњежанаПоповић-Вулетаванредни професорАкадемија умјетностиsnjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org17saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
дрСтраинПосављакванредни професорМашински факултетstrain.posavljak@mf.unibl.org051/433-09117saradnik dr Strain Posavljak
дрТамараПрибишев-Белеслинванредни професорФилозофски факултетtamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org051/322-78018saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
дрСлободанкаПртијаванредни професорФилозофски факултетslobodanka.prtija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slobodanka Prtija
ДраганаПурковић-Мацанванредни професорАкадемија умјетностиdragana.purkovic-macan@au.unibl.org17saradnik Dragana Purkovic-Macan
дрСтевоПуцарванредни професорЕкономски факултетstevo.pucar@ef.unibl.org051/430-03817saradnik dr Stevo Pucar
дрСањаРадановићванредни професорФилолошки факултетsanja.radanovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Sanja Radanovic
дрСањаРадетић-Ловрићванредни професорФилозофски факултетsanja.radetic-lovric@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Radetic-Lovric
дрДаркоРадићванредни професорПравни факултетdarko.radic@pf.unibl.org051/339-00317saradnik dr Darko Radic
дрЉубомирРадошванредни професорПољопривредни факултетljubomir.rados@agro.unibl.org17saradnik dr Ljubomir Rados
мрБранкаРадошевић-Митровићванредни професорАкадемија умјетностиbranka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org17saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
дрЗоранРајилићванредни професорПриродно-математички факултетzoran.rajilic@pmf.unibl.org051/302-87417saradnik dr Zoran Rajilic
дрВеснаРајчевићванредни професорПриродно-математички факултетvesna.rajcevic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vesna Rajcevic
дрВладимирРисојевићванредни професорЕлектротехнички факултетvladimir.risojevic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Vladimir Risojevic
дрБранкаРодић-Грабовацванредни професорТехнолошки факултетbranka.rodic-grabovac@tf.unibl.org051/434-358 лок 11017saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
дрГорданаРоквићванредни професорПољопривредни факултетgordana.rokvic@agro.unibl.org17saradnik dr Gordana Rokvic
дрАлександарСавановићванредни професорФакултет политичких наукаaleksandar.savanovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Aleksandar Savanovic
дрЂорђеСавићванредни професорПољопривредни факултетdjordje.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Djordje Savic
дрНебојшаСавићванредни професорПољопривредни факултетnebojsa.savic@agro.unibl.org17saradnik dr Nebojsa Savic
мрДуњаСимићванредни професорАкадемија умјетностиdunja.simic@au.unibl.org17saradnik mr Dunja Simic
дрСлободанСимовићванредни професорФакултет физичког васпитања и спортаslobodan.simovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Slobodan Simovic
дрМаргаретаСкопљакванредни професорФилозофски факултетmargareta.skopljak@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Margareta Skopljak
дрАранђелСмиљанићванредни професорФилозофски факултетarandjel.smiljanic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Arandjel Smiljanic
мрПредрагСоломунванредни професорАкадемија умјетностиpredrag.solomun@au.unibl.org17saradnik mr Predrag Solomun
дрЗоранСтанивуковићванредни професорШумарски факултетzoran.stanivukovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Zoran Stanivukovic
дрЗдраваСтојановићванредни професорПравни факултетzdrava.stojanovic@pf.unibl.org051/339-04817saradnik dr Zdrava Stojanovic
дрЗлатанСтојановићванредни професорМедицински факултетzlatan.stojanovic@med.unibl.org17saradnik dr Zlatan Stojanovic
дрЛазарСтојановићванредни професорРударски факултетlazar.stojanovic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Lazar Stojanovic
дрЗоранаТанасићванредни професорМашински факултетzorana.tanasic@mf.unibl.org051/433-00317saradnik dr Zorana Tanasic
дрГорданаТицаванредни професорМашински факултетgordana.tica@mf.unibl.org051/433-03917saradnik dr Gordana Tica
дрДијанаТицаванредни професорФилолошки факултетdijana.tica@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Dijana Tica
дрМиланТицаванредни професорМашински факултетmilan.tica@mf.unibl.org051/433-03917saradnik dr Milan Tica
дрВидаТодоровићванредни професорПољопривредни факултетvida.todorovic@agro.unibl.org17saradnik dr Vida Todorovic
дрИгорТодоровићванредни професорЕкономски факултетigor.todorovic@ef.unibl.org051/430-06617saradnik dr Igor Todorovic
дрЈеленаТривићванредни професорЕкономски факултетjelena.trivic@ef.unibl.org051/460-02217saradnik dr Jelena Trivic
дрДушкоТрнинићванредни професорФакултет политичких наукаdusko.trninic@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Dusko Trninic
дрМомирЋелићванредни професорЕлектротехнички факултетmomir.celic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Momir Celic
дрМираЋукванредни професорФакултет политичких наукаmira.cuk@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Mira Cuk
мрМариоЋулумванредни професорАкадемија умјетностиmario.culum@au.unibl.org17saradnik mr Mario Culum
дрМатоУљаревићванредни професорАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmato.uljarevic@aggf.unibl.org17saradnik dr Mato Uljarevic
дрАлександраХаџићванредни професорФилозофски факултетaleksandra.hadzic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Hadzic
дрМиљанЦветковићванредни професорПољопривредни факултетmiljan.cvetkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Miljan Cvetkovic
мрАрсенЧаркићванредни професорАкадемија умјетностиarsen.carkic@au.unibl.org051/304-24517saradnik mr Arsen Carkic
дрЂорђеЧекрлијаванредни професорФилозофски факултетdjordje.cekrlija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Djordje Cekrlija
дрЂорђеЧичаванредни професорМашински факултетdjordje.cica@mf.unibl.org051/433-06817saradnik dr Djordje Cica
дрСашаШмуљаванредни професорФилолошки факултетsasa.smulja@flf.unibl.org051/340-12317saradnik dr Sasa Smulja
дрМилошШолајаванредни професорФакултет политичких наукаmilos.solaja@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Milos Solaja
дрДраганаШћеповићванредни професорФакултет политичких наукаdragana.scepovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Dragana Scepovic
дрВеснаШућур Јањетовићванредни професорФакултет политичких наукаvesna.sucur-janjetovic@fpn.unibl.org 051/304-01717saradnik dr Vesna Sucur Janjetovic
дрStefano SachaAdamoдоцентФилолошки факултетstefano.adamo@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Stefano Sacha Adamo
дрАлексејАврамовићдоцентЕлектротехнички факултетaleksej.avramovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Aleksej Avramovic
дрДубравкоАлексићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdubravko.aleksic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dubravko Aleksic
дрАдрианаАрбутинадоцентМедицински факултетadriana.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Adriana Arbutina
дрРадмилаАрбутинадоцентМедицински факултетradmila.arbutina@med.unibl.org17saradnik dr Radmila Arbutina
дрБорисБабићдоцентФилозофски факултетboris.babic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Boris Babic
дрСлавојкаБештић-БронзадоцентФилозофски факултетslavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavojka Bestic-Bronza
ВелимирБланићдоцентАкадемија умјетностиvelimir.blanic@au.unibl.org17saradnik Velimir Blanic
дрАлександарБорковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетaleksandar.borkovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Aleksandar Borkovic
дрСтевоБоројевићдоцентМашински факултетstevo.borojevic@mf.unibl.org051/433-06617saradnik dr Stevo Borojevic
дрНиколинаБошњакдоцентЕкономски факултетnikolina.bosnjak@ef.unibl.org051/430-06617saradnik dr Nikolina Bosnjak
дрБошкоБранковићдоцентФилозофски факултетbosko.brankovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Bosko Brankovic
дрГорданаБроћетадоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgordana.broceta@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Gordana Broceta
дрМилијанаБухадоцентПравни факултетmilijana.buha@pf.unibl.org051/339-01217saradnik dr Milijana Buha
дрБојанаВасиљевић ПољашевићдоцентПравни факултетbojana.vasiljevic@pf.unibl.org051/339-04217saradnik dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
дрВалентинаВеселиновићдоцентМедицински факултетvalentina.veselinovic@med.unibl.org17saradnik dr Valentina Veselinovic
дрАлександарВрањешдоцентФакултет политичких наукаaleksandar.vranjes@fpn.unibl.org051/304-00117saradnik dr Aleksandar Vranjes
дрНевенкоВрањешдоцентФакултет политичких наукаnevenko.vranjes@fpn.unibl.org17saradnik dr Nevenko Vranjes
дрЖанаВрућинићдоцентФакултет безбједносних наукаzana.vrucinic@fbn.unibl.org051/333-61417saradnik dr Zana Vrucinic
дрТијанаВујичићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtijana.vujicic@aggf.unibl.org051/466-22017saradnik dr Tijana Vujicic
дрМилорадВујнићдоцентМедицински факултет17saradnik dr Milorad Vujnic
дрЖељкоВукићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.vukic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Vukic
мрГоранВучићдоцентТехнолошки факултетgoran.vucic@tf.unibl.org051/434-376 лок 12317saradnik mr Goran Vucic
дрЖаркоГагићдоцентМедицински факултетzarko.gagic@med.unibl.org17saradnik dr Zarko Gagic
дрДаријаГајићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdarija.gajic@aggf.unibl.org17saradnik dr Darija Gajic
дрНиколинаГердијандоцентФакултет физичког васпитања и спортаnikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org17saradnik dr Nikolina Gerdijan
дрДраганГлигорићдоцентЕкономски факултетdragan.gligoric@ef.unibl.org051/430-04317saradnik dr Dragan Gligoric
дрСањаГњатодоцентМедицински факултетsanja.gnjato@med.unibl.org17saradnik dr Sanja Gnjato
дрСузанаГотовац-АтлагићдоцентПриродно-математички факултет17saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
ЈаснаГраховацдоцентАкадемија умјетностиjasna.grahovac@au.unibl.org17saradnik Jasna Grahovac
ЈеленаГрубордоцентАкадемија умјетностиjelena.manojlovic@au.unibl.org17saradnik Jelena Grubor
дрБојанаГрујићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетbojana.grujic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Bojana Grujic
мрГорданаГрујићдоцентАкадемија умјетностиgordana.grujic@au.unibl.org17saradnik mr Gordana Grujic
дрМиланГужвицадоцентФакултет безбједносних наукаmilan.guzvica@fbn.unibl.org051/333-61817saradnik dr Milan Guzvica
дрДејанДмитровићдоцентПриродно-математички факултетdejan.dmitrovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dejan Dmitrovic
дрПавлеДрагичевићдоцентФилозофски факултетpavle.dragicevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Pavle Dragicevic
дрМилицаДробац ПавићевићдоцентФилозофски факултетmilica.drobac@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Milica Drobac Pavicevic
дрСњежанаДупљаниндоцентПриродно-математички факултетsnjezana.dupljanin@pmf.unibl.org17saradnik dr Snjezana Dupljanin
дрАлександраЂеридоцентМедицински факултетaleksandra.djeri@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Djeri
дрМајаЂиласдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.djilas@aggf.unibl.org051/314-07917saradnik dr Maja Djilas
дрМањаЂурић ЏакићдоцентФакултет политичких наукаmanja.djuric@fpn.unibl.org17saradnik dr Manja Djuric Dzakic
дрНедаЖивакдоцентПриродно-математички факултетneda.zivak@pmf.unibl.org17saradnik dr Neda Zivak
дрСвјетланаЗељковићдоцентПољопривредни факултетsvjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Zeljkovic
дрБранкаЗолак ПољашевићдоцентЕкономски факултетbranka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
дрДијанаЗрнићдоцентПравни факултетdijana.zrnic@pf.unibl.org051/339-03417saradnik dr Dijana Zrnic
дрЖељкоИвановићдоцентЕлектротехнички факултетzeljko.ivanovic@etf.unibl.org17saradnik dr Zeljko Ivanovic
МајаИлићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmaja.ilic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Maja Ilic
дрАлександарЈанковићдоцентФакултет политичких наукаaleksandar.jankovic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Aleksandar Jankovic
дрДејанЈанковићдоцентАкадемија умјетностиdejan.jankovic@au.unibl.org17saradnik dr Dejan Jankovic
дрОгњенкаЈанковићдоцентМедицински факултетognjenka.jankovic@med.unibl.org17saradnik dr Ognjenka Jankovic
дрДрагомирЈовичићдоцентФакултет безбједносних наукаdragomir.jovicic@fbn.unibl.org051/333-67517saradnik dr Dragomir Jovicic
дрЖељанаЈовичићдоцентЕкономски факултетzeljana.jovicic@ef.unibl.org051/430-06417saradnik dr Zeljana Jovicic
дрОгњенЈолџићдоцентЕлектротехнички факултетognjen.joldzic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Ognjen Joldzic
дрИренаКасагић ВујановићдоцентМедицински факултетirena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
дрБојанКнежевићдоцентМашински факултетbojan.knezevic@mf.unibl.org051/433-000 локал 147,16417saradnik dr Bojan Knezevic
дрНаташаКнежевићдоцентМедицински факултетnatasa.knezevic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Knezevic
дрМладенКнежићдоцентЕлектротехнички факултетmladen.knezic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Mladen Knezic
дрСањаКобиљ ЋуићдоцентФилолошки факултетsanja.kobilj@flf.unibl.org051/340-14117saradnik dr Sanja Kobilj Cuic
дрЗоранаКовачевићдоцентФилолошки факултетzorana.kovacevic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Zorana Kovacevic
дрЖељкаКојићдоцентМедицински факултет17saradnik dr Zeljka Kojic
дрИванаКолешкадоцентПољопривредни факултет17saradnik dr Ivana Koleska
дрДиноКосићдоцентЕлектротехнички факултетdino.kosic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Dino Kosic
дрСандраКосић-JеремићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
дрАлександраКостадиновић-РачићдоцентФилозофски факултетaleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
дрМилованКотурдоцентМашински факултетmilovan.kotur@mf.unibl.org051/433-09917saradnik dr Milovan Kotur
мрМиланКрајновићдоцентАкадемија умјетностиmilan.krajnovic@au.unibl.org17saradnik mr Milan Krajnovic
дрАнђелкаКрстановић-ЈанковићдоцентФилолошки факултетandjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org051/340-12517saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
дрМијанаКубурић МацурадоцентФилолошки факултетmijana.kuburic-macura@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Mijana Kuburic Macura
дрИренаКузмановић-РадмандоцентМедицински факултетirena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org17saradnik dr Irena Kuzmanovic-Radman
мрАнђелаКупрешанин ВукелићдоцентФакултет политичких наукаandjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik mr Andjela Kupresanin Vukelic
дрСашаЛакетадоцентФилозофски факултетsasa.laketa@ff.unibl.org051/322--78017saradnik dr Sasa Laketa
дрСинишаЛакићдоцентФилозофски факултетsinisa.lakic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sinisa Lakic
дрВелиборЛалићдоцентФакултет безбједносних наукаvelibor.lalic@fbn.unibl.org051/333-64417saradnik dr Velibor Lalic
дрДушкоЛепирдоцентФакултет физичког васпитања и спортаdusko.lepir@ffvs.unibl.org17saradnik dr Dusko Lepir
дрСањаЉубишићдоцентФилозофски факултетsanja.ljubisic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Ljubisic
дрСњежанаМаксимовићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsnjezana.maksimovic@etf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Snjezana Maksimovic
дрТањаМаксимовићдоцентПриродно-математички факултетtanja.maksimovic@pmf.unibl.org051/439-35117saradnik dr Tanja Maksimovic
дрДраганаМаливук ГакдоцентПриродно-математички факултетdragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org17saradnik dr Dragana Malivuk Gak
дрМирославМалиновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmiroslav.malinovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Miroslav Malinovic
дрЗоранМаличевићдоцентПољопривредни факултетzoran.malicevic@agro.fabl.org17saradnik dr Zoran Malicevic
дрМајаМанојловићдоцентПриродно-математички факултетmaja.manojlovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Maja Manojlovic
дрТатјанаМарићдоцентПриродно-математички факултет17saradnik dr Tatjana Maric
дрЗлатаМарјановићдоцентАкадемија умјетности17saradnik dr Zlata Marjanovic
дрДимитријеМарковићдоцентПољопривредни факултетdimitrije.markovic@agro.unibl.org17saradnik dr Dimitrije Markovic
дрДанеМарчетадоцентШумарски факултетdane.marceta@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dane Marceta
дрДушанкаМарчетићдоцентПриродно-математички факултетdusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.org17saradnik dr Dusanka Marcetic
дрДраганМацановићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragan.macanovic@aggf.unibl.org17saradnik dr Dragan Macanovic
дрЈовицаМикићдоцентФилолошки факултетjovica.mikic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik dr Jovica Mikic
дрМајаМилић-АлексићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11017saradnik dr Maja Milic-Aleksic
дрДраганМиловановићдоцентЕкономски факултетdragan.milovanovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Dragan Milovanovic
дрБоривојеМилошевићдоцентФилозофски факултетborivoje.milosevic@ff.unibl.org051/ 322-78017saradnik dr Borivoje Milosevic
дрВладанМирјанићдоцентМедицински факултетvladan.mirjanic@med.unibl.org17saradnik dr Vladan Mirjanic
дрГоранМирјанићдоцентПољопривредни факултетgoran.mirjanic@agro.unibl.org17saradnik dr Goran Mirjanic
дрБиљанаМирковићдоцентФилозофски факултетbiljana.mirkovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Biljana Mirkovic
дрДијанаМихајловићдоцентПољопривредни факултетdijana.mihajlovic@agro.unibl.org17saradnik dr Dijana Mihajlovic
дрТањаМишлицки ТомићдоцентПриродно-математички факултетtanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org17saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
дрВеснаМрдаљдоцентПољопривредни факултетvesna.mrdalj@agro.unibl.org17saradnik dr Vesna Mrdalj
мрБорјанаМрђадоцентАкадемија умјетностиborjana.mrdja@au.unibl.org17saradnik mr Borjana Mrdja
дрЕмирМухићдоцентФилолошки факултетemir.muhic@flf.unibl.org051/340-13517saradnik dr Emir Muhic
НевенаНоваковићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnevena.novakovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Nevena Novakovic
дрБранимирЊежићдоцентПољопривредни факултетbranimir.njezic@agro.unibl.org17saradnik dr Branimir Njezic
дрВидомирОбрадовићдоцентПриродно-математички факултетvidomir.obradovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Vidomir Obradovic
дрМаријаОбрадовићдоцентМедицински факултет051/355-25917saradnik dr Marija Obradovic
дрБожанаОџаковићдоцентТехнолошки факултетbozana.odzakovic@tf.unibl.org051/434-36017saradnik dr Bozana OdZakovic
мрЛидијаПајићдоцентАкадемија умјетностиlidija.pajic@au.unibl.org051/319-78417saradnik mr Lidija Pajic
дрКристинаПантелић БабићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаkristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Kristina Pantelic Babic
дрСањаПарталодоцентФилозофски факултетsanja.partalo@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sanja Partalo
дрДаркоПаспаљдоцентФакултет безбједносних наукаdarko.paspalj@fbn.unibl.org17saradnik dr Darko Paspalj
дрГоранПашићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаgoran.pasic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Goran Pasic
дрМиланПилиповићдоцентПравни факултетmilan.pilipovic@pf.unibl.org051/339-04517saradnik dr Milan Pilipovic
дрТатјанаПоповдоцентПриродно-математички факултетtatjana.popov@pmf.unibl.org17saradnik dr Tatjana Popov
дрАндреаПухалићдоцентФакултет политичких наукаandrea.puhalic@fpn.unibl.org051/304-00617saradnik dr Andrea Puhalic
дрВојоРадићдоцентПољопривредни факултетvojo.radic@agro.unibl.org17saradnik dr Vojo Radic
дрМаринаРадуљдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmarina.radulj@aggf.unibl.org051/324-11217saradnik dr Marina Radulj
дрБиљанаРогићдоцентПољопривредни факултетbiljana.rogic@agro.unibl.org17saradnik dr Biljana Rogic
дрМаријаРунићдоцентФилолошки факултетmarija.runic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik dr Marija Runic
дрДаницаСавановићдоцентТехнолошки факултетdanica.savanovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 14017saradnik dr Danica Savanovic
дрДалиборСавићдоцентФакултет политичких наукаdalibor.savic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Dalibor Savic
дрМатејСавићдоцентФакултет политичких наукаmatej.savic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik dr Matej Savic
мрПероСаиловићдоцентТехнолошки факултетpero.sailovic@tf.unibl.org051/434-367 лок 12217saradnik mr Pero Sailovic
дрЗвјезданаСандићдоцентПриродно-математички факултетzvjezdana.sandic@pmf.unibl.org17saradnik dr Zvjezdana Sandic
дрЖељкоСекулићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаzeljko.sekulic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Zeljko Sekulic
дрТајанаСердар РаковићдоцентЕкономски факултетtajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
дрИгорСимановићдоцентФилолошки факултетigor.simanovic@flf.unibl.org051/340-13217saradnik dr Igor Simanovic
дрМитарСимићдоцентЕлектротехнички факултетmitar.simic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik dr Mitar Simic
дрВладеСимовићдоцентФакултет политичких наукаvlade.simovic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Vlade Simovic
дрДијанаСимоновићдоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdijana.simonovic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Dijana Simonovic
дрИгорСладојевићдоцентМедицински факултетigor.sladojevic@med.unibl.org051-234-13117saradnik dr Igor Sladojevic
мрБиљанаСмаилагићдоцентФилозофски факултетbiljana.smailagic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik mr Biljana Smailagic
дрБраниславСредановићдоцентМашински факултетbranislav.sredanovic@mf.unibl.org051/433-06917saradnik dr Branislav Sredanovic
дрСвјетланаСредићдоцентРударски факултетsvjetlana.sredic@rf.unibl.org17saradnik dr Svjetlana Sredic
дрМладенСтанчићдоцентТехнолошки факултетmladen.stancic@tf.unibl.org051/465-032 лок 15417saradnik dr Mladen Stancic
дрНаташаСтојаковићдоцентМедицински факултетnatasa.stojakovic@med.unibl.org051/258-23017saradnik dr Natasa Stojakovic
дрГоранСтојановићдоцентФилозофски факултетgoran.stojanovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Goran Stojanovic
дрНенадСтојановићдоцентПољопривредни факултетnenad.stojanovic@agro.unibl.org17saradnik dr Nenad Stojanovic
дрТамараСтојановићдоцентПољопривредни факултетtamara.stojanovic@agrofabl.org17saradnik dr Tamara Stojanovic
дрВладимирСтупардоцентШумарски факултетvladimir.stupar@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Vladimir Stupar
ДианаСтупардоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/324-11218saradnik Diana Stupar
дрСинишаСуботићдоцентПриродно-математички факултетsinisa.subotic@pmf.unibl.org051/322-78017saradnik dr Sinisa Subotic
дрСлаваСукарадоцентМедицински факултетslava.sukara@med.unibl.org17saradnik dr Slava Sukara
мрРадославТадићдоцентАкадемија умјетностиradoslav.tadic@au.unibl.org17saradnik mr Radoslav Tadic
дрГоранаТешановићдоцентФакултет физичког васпитања и спортаgorana.tesanovic@ffvs.unibl.org17saradnik dr Gorana Tesanovic
дрБранкаТопић-ПавковићдоцентЕкономски факултетbranka.topic-pavkovic@ef.unibl.org051/430-05217saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
дрДражанаТошићдоцентРударски факултетdrazana.tosic@rf.unibl.org052/241-66017saradnik dr Drazana Tosic
дрМлађенТрифуновићдоцентПриродно-математички факултетmladjen.trifunovic@pmf.unibl.org17saradnik dr Mladjen Trifunovic
ДејанТркуљадоцентАкадемија умјетностиdejan.trkulja@au.unibl.org17saradnik Dejan Trkulja
дрТањаТркуљадоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетtanja.trkulja@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Tanja Trkulja
дрДраганаТрнинићдоцентФакултет политичких наука dragana.trninic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik dr Dragana Trninic
дрНаташаТртићдоцентМедицински факултетnatasa.trtic@med.unibl.org17saradnik dr Natasa Trtic
дрСлавицаТутњевићдоцентФилозофски факултетslavica.tutnjevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Slavica Tutnjevic
дрПредрагЋеранићдоцентФакултет безбједносних наукаpredrag.ceranic@fbn.unibl.org051/333-60317saradnik dr Predrag Ceranic
дрАлександраФигурекдоцентПољопривредни факултетaleksandra.figurek@agro.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Figurek
СашаХајдуковићдоцентАкадемија умјетностиsasa.hajdukovic@au.unibl.org17saradnik Sasa Hajdukovic
дрСлађанаЦукутдоцентФилолошки факултетsladjana.cukut@flf.unibl.org051/340-12717saradnik dr Sladjana Cukut
дрМалинаЧвородоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmalina.cvoro@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik dr Malina Cvoro
дрСашаЧвородоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsasa.cvoro@aggf.unibl.org051/462-61617saradnik dr Sasa Cvoro
дрДраганЧомићдоцентШумарски факултетdragan.comic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik dr Dragan Comic
мрСоњаЧуледоцентАкадемија умјетностиsonja.cule@au.unibl.org17saradnik mr Sonja Cule
дрЖељкаШајиндоцентФилозофски факултетzeljka.sajin@ff.unibl.org051/322-78017saradnik dr Zeljka Sajin
дрЈеленаШајиновић-НоваковићдоцентФилолошки факултетjelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
дрСинишаШкондрићдоцентПриродно-математички факултетsinisa.skondric@pmf.unibl.org17saradnik dr Sinisa Skondric
дрАлександраШмитрандоцентМедицински факултетaleksandra.smitran@med.unibl.org17saradnik dr Aleksandra Smitran
дрГоранШукалодоцентПриродно-математички факултетgoran.sukalo@pmf.unibl.org17saradnik dr Goran Sukalo
дрОгњенШукалодоцентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетognjen.sukalo@aggf.unibl.org051/393-19917saradnik dr Ognjen Sukalo
мрМилицаБогдановићнаставник страног језика и вјештинаЕкономски факултетmilica.bogdanovic@ef.unibl.org051/430-03417saradnikmr Milica Bogdanovic
мрНевенаВученнаставник страног језика и вјештинаПриродно-математички факултетnevena.vucen@pmf.unibl.org17saradnikmr Nevena Vucen
мрМајаМандићнаставник страног језика и вјештинаФилолошки факултетmaja.mandic@flf.unibl.org051/340-13517saradnikmr Maja Mandic
ЈеленаПажиннаставник страног језика и вјештинаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетjelena.pazin@aggf.unibl.org051/324-11117saradnik Jelena Pazin
мрАндријанаСтокић Пенданаставник страног језика и вјештинаФилозофски факултетandrijana.stokic-penda@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Andrijana Stokic Penda
дрMariaFornariлекторФилолошки факултетmaria.fornari@flf.unibl.org051/340-13417nastavnikdr Maria Fornari
мрHeiko WolfgangNauthлекторФилолошки факултетheiko.nauth@flf.unibl.org051/340-12617nastavnikmr Heiko Wolfgang Nauth
AnitaSelec MarieлекторФилолошки факултетanita.selec-marie@flf.unibl.org051/340-13617nastavnik Anita Selec Marie
мрДаркаХербезлекторФилолошки факултетdarka.herbez@flf.unibl.org17nastavnikmr Darka Herbez
мрТијанаАдамовићвиши асистентМедицински факултетtijana.adamovic@med.unibl.org17saradnikmr Tijana Adamovic
МладенАмовићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmladen.amovic@aggf.unibl.org051/324-11017saradnik Mladen Amovic
мрВеснаАнтуновићвиши асистентМедицински факултетvesna.antunovic@med.unibl.org17saradnikmr Vesna Antunovic
мрСлађанаБабићвиши асистентПриродно-математички факултетsladjana.babic@pmf.unibl.org051/323-90017saradnikmr Sladjana Babic
мрЗориславаБајићвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Zorislava Bajic
ГоранБањацвиши асистентЕлектротехнички факултетgoran.banjac@etf.unibl.org051/221-83117saradnik Goran Banjac
ДанијелаБањацвиши асистентЕлектротехнички факултетdanijela.banjac@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Danijela Banjac
БранкаБилбијавиши асистентПриродно-математички факултетbranka.bilbija@pmf.unibl.org17saradnik Branka Bilbija
мрОзренкаБјелобрк-Бабићвиши асистентФилозофски факултетozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Ozrenka Bjelobrk-Babic
мрДраганаБлагојевићвиши асистентПриродно-математички факултетdragana.blagojevic@pmf.unibl.org17saradnikmr Dragana Blagojevic
мрАмирБлажевићвиши асистентФилолошки факултетamir.blazevic@flf.unibl.org051/340-12517saradnikmr Amir Blazevic
мрДаркоБодрожавиши асистентТехнолошки факултетdarko.bodroza@tf.unibl.org051/465-032 лок 15217saradnikmr Darko Bodroza
мрИгорБожићвиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаigor.bozic@ffvs.unibl.org17saradnikmr Igor Bozic
ЉиљанаБожићвиши асистентМедицински факултетljiljana.bozic@med.unibl.org17saradnik Ljiljana Bozic
мрЈованкаБожовић Миловановићвиши асистентАкадемија умјетностиjovanka.bozovic-milovanovic@au.unibl.org17saradnikmr Jovanka Bozovic Milovanovic
дрЗоранБоровићвиши асистентЕкономски факултетzoran.borovic@ef.unibl.org051/430-02317saradnikdr Zoran Borovic
мрИван-ВањаБоројавиши асистентЕлектротехнички факултетivan-vanja.boroja@etf.unibl.org051/221-82017saradnikmr Ivan-Vanja Boroja
дрБорутБосанчићвиши асистентПољопривредни факултетborut.bosancic@agro.unibl.org17saradnikdr Borut Bosancic
мрДраганБрковићвиши асистентПољопривредни факултетdragan.brkovic@agro.unibl.org17saradnikmr Dragan Brkovic
НаташаБубић Пајићвиши асистентМедицински факултетnatasa.bubic-pajic@med.unibl.org17saradnik Natasa Bubic Pajic
мрЖељкоБудимирвиши асистентФакултет политичких наукаzeljko.budimir@fpn.unibl.org051/304-02917saradnikmr Zeljko Budimir
АњаБундаловиши асистентФилолошки факултетanja.bundalo@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Anja Bundalo
мрДраганаВасиљевићвиши асистентФакултет безбједносних наукаdragana.vasiljevic@fbn.unibl.org051/333-61417saradnikmr Dragana Vasiljevic
СлавкоВасиљевићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетslavko.vasiljevic@aggf.unibl.org051/324-11217saradnik Slavko Vasiljevic
ДејанВасићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdejan.vasic@aggf.unibl.org051/324-11017saradnik Dejan Vasic
мрМаринкоВекићвиши асистентПољопривредни факултетmarinko.vekic@agro.unibl.org17saradnikmr Marinko Vekic
ВањаВидовићвиши асистентМедицински факултетvanja.tomic@med.unibl.org17saradnik Vanja Vidovic
БојанВлашкивиши асистентПравни факултетbojan.vlaski@pf.unibl.org051/339-03917saradnik Bojan Vlaski
мрБиљанаВрањешвиши асистентМашински факултетbiljana.vranjes@mf.unibl.org051/433-09417saradnikmr Biljana Vranjes
СвјетланаВрањешвиши асистентЕкономски факултетsvjetlana.vranjes@ef.unibl.org051/430-05217saradnik Svjetlana Vranjes
ЂорђеВујчићвиши асистентТехнолошки факултетdjordje.vujcic@tf.unibl.org051/465-03217saradnik Djordje Vujcic
мрДанијелаВуковићвиши асистентЕлектротехнички факултетdanijela.vukovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnikmr Danijela Vukovic
ДијанаВуковић Грбићвиши асистентЕлектротехнички факултетdijana.vukovic.grbic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Dijana Vukovic Grbic
БојанаВукојевићвиши асистентФакултет политичких наукаbojana.vukojevic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnik Bojana Vukojevic
БориславВукојевићвиши асистентФакултет политичких наукаborislav.vukojevic@fpn.unibl.org051/304-02917saradnik Borislav Vukojevic
РадованВукомановићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетradovan.vukomanovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Radovan Vukomanovic
мрНаташаВученовићвиши асистентФилолошки факултетnatasa.vucenovic@flf.unibl.org051/340-14117saradnikmr Natasa Vucenovic
мрДрашкоГајићвиши асистентФакултет политичких наукаdrasko.gajic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnikmr Drasko Gajic
ЈеленаГајићвиши асистентТехнолошки факултет051/465-032 лок 11317saradnik Jelena Gajic
СлавицаГајићвиши асистентЕлектротехнички факултетslavica.gajic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Slavica Gajic
ЈованГалићвиши асистентЕлектротехнички факултетjovan.galic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Jovan Galic
БиљанаГатарићвиши асистентМедицински факултетbiljana.gataric@med.unibl.org17saradnik Biljana Gataric
СандаГверовиши асистентПравни факултетsanda.gvero@pf.unibl.org051/339-01117saradnik Sanda Gvero
ТањаГлишићвиши асистентФилозофски факултетtanja.glisic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Tanja Glisic
СлободанГњатовиши асистентПриродно-математички факултетslobodan.gnjato@pmf.unibl.org17saradnik Slobodan Gnjato
мрНинаГоведарвиши асистентФилолошки факултетnina.govedar@flf.unibl.org05134012417saradnikmr Nina Govedar
АнаГолић Јелићвиши асистентМедицински факултет051/236-03317saradnik Ana Golic Jelic
мрМилкицаГрабежвиши асистентМедицински факултетmilkica.grabez@med.unibl.org17saradnikmr Milkica Grabez
МиланаГрбићвиши асистентПриродно-математички факултетmilana.grbic@pmf.unibl.org17saradnik Milana Grbic
мрОливераГрбићвиши асистентФакултет политичких наукаolivera.grbic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnikmr Olivera Grbic
мрАлександраГребенарвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Aleksandra Grebenar
ЖаркоГрујићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетzarko.grujic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Zarko Grujic
мрЈеленаДавидовић Гидасвиши асистентПољопривредни факултетjelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org051/330-93317saradnikmr Jelena Davidovic Gidas
ГоранДамјанацвиши асистентАкадемија умјетности17saradnik Goran Damjanac
мрВањаДаничићвиши асистентШумарски факултетvanja.danicic@sf.unibl.org051/464-62817saradnikmr Vanja Danicic
ЗлаткоДејановићвиши асистентЕлектротехнички факултетzlatko.dejanovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Zlatko Dejanovic
мрДанијелДојчиновићвиши асистентФилолошки факултетdanijel.dojcinovic@flf.unibl.org051/340-12417saradnikmr Danijel Dojcinovic
мрДраганаДошеновићвиши асистентЕкономски факултетdragana.dosenovic@ef.unibl.org051/430-06417saradnikmr Dragana Dosenovic
мрМирославДрагићвиши асистентТехнолошки факултетmiroslav.dragic@tf.unibl.org051/465-032 лок 10317saradnikmr Miroslav Dragic
мрДијанаДрљачавиши асистентТехнолошки факултет051/465-032 лок 15917saradnikmr Dijana Drljaca
ИгорДујловићвиши асистентЕлектротехнички факултетigor.dujlovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Igor Dujlovic
мрОљаЂорђићвиши асистентПриродно-математички факултетolja.djordjic@pmf.unibl.org17saradnikmr Olja Djordjic
МаркоЂукановићвиши асистентПриродно-математички факултетmarko.djukanovic@pmf.unibl.org17saradnik Marko Djukanovic
мрИгорЂукићвиши асистентМедицински факултетigor.djukic@med.unibl.org17saradnikmr Igor Djukic
ЖељкоЂурићвиши асистентМашински факултетzeljko.djuric@mf.unibl.org051/460-19917saradnik Zeljko Djuric
НебојшаЂурићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnebojsa.djuric@aggf.unibl.org17saradnik Nebojsa Djuric
БојанЕрцегвиши асистентЕлектротехнички факултетbojan.erceg@etf.unibl.org051/221-86817saradnik Bojan Erceg
ДраганаЗељићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdragana.zeljic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Dragana Zeljic
мрТатјанаЗецвиши асистентПриродно-математички факултетtatjana.zec@pmf.unibl.org052/770-25417saradnikmr Tatjana Zec
мрМелсадаЗец - Зејнићвиши асистентФилолошки факултетmelsadazec@gmail.com051/340-12617saradnikmr Melsada Zec - Zejnic
мрТатјанаЗиројевићвиши асистентФилозофски факултетtatjana.zirojevic@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Tatjana Zirojevic
мрМатеаЗлатковићвиши асистентЕкономски факултет051/430-04617saradnikmr Matea Zlatkovic
мрНемањаЗлојутровиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаnemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org17saradnikmr Nemanja Zlojutro
мрМаркоИванишевићвиши асистентПриродно-математички факултетmarko.ivanisevic@pmf.unibl.org17saradnikmr Marko Ivanisevic
ВеснаИвановићвиши асистентТехнолошки факултетvesna.ivanovic@tf.unibl.org051/465-032 лок 14917saradnik Vesna Ivanovic
мрМиланЈакшићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет051/464-02517saradnikmr Milan Jaksic
АлександарЈањићвиши асистентМашински факултетaleksandar.janjic@mf.unibl.org051/433-000 локал 11817saradnik Aleksandar Janjic
мрДанијелаЈелићвиши асистентФилолошки факултетdanijela.jelic@flf.unibl.org05134012817saradnikmr Danijela Jelic
ВедранЈовановићвиши асистентЕлектротехнички факултетvedran.jovanovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Vedran Jovanovic
мрДушкаЈовићвиши асистентМедицински факултетduska.jovic@med.unibl.org17saradnikmr Duska Jovic
ЊегославЈовићвиши асистентПравни факултетnjegoslav.jovic@pf.unibl.org051/339-02217saradnik Njegoslav Jovic
мрРенатаЈосиповићвиши асистентМедицински факултетrenata.josipovic@med.unibl.org17saradnikmr Renata Josipovic
ГоранЈотићвиши асистентМашински факултетgoran.jotic@mf.unibl.org051/433-031 лок 10917saradnik Goran Jotic
МилицаЈошић-Милиновићвиши асистентФилолошки факултетmilica.josic-milinovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Milica Josic-Milinovic
мрЈаснаЈуришић Рољићвиши асистентФилолошки факултетjasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org051/340-13617saradnikmr Jasna Jurisic Roljic
мрМирелаКајкут Зељковићвиши асистентИнститут за генетичке ресурсеmirela.kajkut@igr.unibl.org17saradnikmr Mirela Kajkut Zeljkovic
ДејанКантарвиши асистентФилозофски факултетdejan.kantar@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Dejan Kantar
ДанијелаКардашвиши асистентМашински факултетdanijela.kardas@mf.unibl.org065/738-99017saradnik Danijela Kardas
мрСњежанаКевић-Зрнићвиши асистентФилозофски факултетsnjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Snjezana Kevic-Zrnic
АлександарКелечвиши асистентЕлектротехнички факултетaleksandar.kelec@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Aleksandar Kelec
мрБиљанаКелечевићвиши асистентПољопривредни факултетbiljana.kelecevic@agro.unibl.org17saradnikmr Biljana Kelecevic
ВладимирКлепићвиши асистентАкадемија умјетностиvladimir.klepic@au.unibl.org17saradnik Vladimir Klepic
мрДаријаКнежевићвиши асистентМедицински факултетdarija.knezevic@med.unibl.org051/234-10017saradnikmr Darija Knezevic
мрЖаркоКовачевићвиши асистентРударски факултетzarko.kovacevic@rf.unibl.org17saradnikmr Zarko Kovacevic
мрАлександарКраљвиши асистентПољопривредни факултетaleksandar.kralj@agro.unibl.org17saradnikmr Aleksandar Kralj
ТањаКрмпотвиши асистентПољопривредни факултетtanja.krmpot@agro.unibl.org17saradnik Tanja Krmpot
МилаКрнетавиши асистентФилозофски факултетmila.krneta@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Mila Krneta
мрНаташаЛакић - Каралићвиши асистентТехнолошки факултетnatasa.lakic@tf.unibl.org051/465-032 лок 14317saradnikmr Natasa Lakic - Karalic
СашаЛалошвиши асистентМашински факултетsasa.lalos@mf.unibl.org065/622-61617saradnik Sasa Lalos
ЂорђеЛекићвиши асистентЕлектротехнички факултетdjordje.lekic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Djordje Lekic
СњежанаЛепирвиши асистентФилолошки факултетsnjezana.babic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Snjezana Lepir
СоњаЛеро Максимовићвиши асистентФилолошки факултет05134012117saradnik Sonja Lero Maksimovic
НовицаЛоврићвиши асистентПриродно-математички факултетnovica.lovric@pmf.unibl.org051/281-20117saradnik Novica Lovric
СтојанкаЛужијавиши асистентФилозофски факултетstojanka.luzija@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Stojanka Luzija
мрМилицаЛукачвиши асистентПриродно-математички факултетmilica.lukac@pmf.unibl.org17saradnikmr Milica Lukac
мрАлександарМајићвиши асистентПриродно-математички факултетaleksandar.majic@pmf.unibl.org17saradnikmr Aleksandar Majic
ДијанаМајсторовићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетdijana.majstorovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Dijana Majstorovic
МилицаМалешевићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmilica.malesevic@aggf.unibl.org051/324-11017saradnik Milica Malesevic
ДејанМалчићвиши асистентФилолошки факултетdejan.malcic@flf.unibl.org051/340-13417saradnik Dejan Malcic
мрСашаМаринвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Sasa Marin
мрАндрејаМарићвиши асистентФилолошки факултетandreja.maric@flf.unibl.org051/340-12817saradnikmr Andreja Maric
МилисавМарковићвиши асистентМашински факултетmilisav.markovic@mf.unibl.org065/744-32717saradnik Milisav Markovic
мрСашаМарковићвиши асистентФакултет физичког васпитања и спортаsasa.markovic@ffvs.unibl.org17saradnikmr Sasa Markovic
ВеснаМарчетавиши асистентФилолошки факултетvesna.marceta@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Vesna Marceta
ТихомирМачкићвиши асистентМашински факултетtihomir.mackic@mf.unibl.org051/433-000 локал 15317saradnik Tihomir Mackic
АндреаМедићвиши асистентФилолошки факултетandrea.medic@flf.unibl.org051/340-12617saradnik Andrea Medic
МилицаМијатовићвиши асистентФилолошки факултетmilica.mijatovic@flf.unibl.org051/340-13117saradnik Milica Mijatovic
АнитаМилаковићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетanita.milakovic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnik Anita Milakovic
мрГоранМилашинвиши асистентФилолошки факултетgoran.milasin@flf.unibl.org051/340-12717saradnikmr Goran Milasin
мрТатјанаМиливојацвиши асистентМедицински факултет17saradnikmr Tatjana Milivojac
ДејанМилиновићвиши асистентФилолошки факултетdejan.milinovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Dejan Milinovic
АлександраМилићевићвиши асистентФилолошки факултетaleksandra.milicevic@flf.unibl.org051/340-12518saradnik Aleksandra Milicevic
мрИринаМиловацвиши асистентМедицински факултетirina.vulic@med.unibl.org17saradnikmr Irina Milovac
СветланаМилошевићвиши асистентПриродно-математички факултетsvjetlana.milosevic@pmf.unibl.org17saradnik Svetlana Milosevic
мрДаркоМилуновићвиши асистентЕкономски факултетdarko.milunovic@ef.unibl.org051/430-02517saradnikmr Darko Milunovic
мрСветланаМитићвиши асистентФилолошки факултетsvetlana.mitic@flf.unibl.org051/340-13617saradnikmr Svetlana Mitic
ЉубишаМићићвиши асистентЕкономски факултетljubisa.micic@ef.unibl.org051/430-02617saradnik Ljubisa Micic
МирјанаМишкићвиши асистентПравни факултетmirjana.miskic@pf.unibl.org051/339-01917saradnik Mirjana Miskic
ПредрагМршићвиши асистентЕлектротехнички факултетpredrag.mrsic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Predrag Mrsic
мрЈеленаНикитовићвиши асистентИнститут за генетичке ресурсе jelena.nikitovic@igr.unibl.org17saradnikmr Jelena Nikitovic
мрБојанНиколићвиши асистентПриродно-математички факултетbojan.nikolic@pmf.unibl.org17saradnikmr Bojan Nikolic
мрСашаЊежићвиши асистентМедицински факултетsasa.njezic@med.unibl.org17saradnikmr Sasa Njezic
НиколаОбрадовићвиши асистентЕлектротехнички факултетnikola.obradovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Nikola Obradovic
НиколаОжеговићвиши асистентФилозофски факултетnikola.ozegovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Nikola Ozegovic
мрУнаОкиљвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетuna.umicevic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnikmr Una Okilj
дрАлександарПајкановићвиши асистентЕлектротехнички факултетaleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnikdr Aleksandar Pajkanovic
ВладимирПетковићвиши асистентШумарски факултетvladimir.petkovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Vladimir Petkovic
мрДанијелаПетровићвиши асистентШумарски факултетdanijela.petrovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnikmr Danijela Petrovic
мрМаријаПилиповићвиши асистентАкадемија умјетностиmarija.pilipovic@au.unibl.org17saradnikmr Marija Pilipovic
мрКристијанПоповићвиши асистентФилозофски факултетkristijan.popovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Kristijan Popovic
мрПредрагПоповићвиши асистентФакултет безбједносних наукаpredrag.popovic@fbn.unibl.org051/333-67517saradnikmr Predrag Popovic
ТијанаПоповићвиши асистентФилолошки факултетtijana.popovic@flf.unibl.org051/340-13617saradnik Tijana Popovic
мрНаташаПоповић-Милетићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетnatasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnikmr Natasa Popovic-Miletic
АњаПравуљацвиши асистентФилолошки факултетanja.pravuljac@flf.unibl.org051/340-13417saradnik Anja Pravuljac
ДраганаПрерадовићвиши асистентЕкономски факултетdragana.preradovic@ef.unibl.org051/430-02617saradnik Dragana Preradovic
мрСањаПржуљвиши асистентПриродно-математички факултетsanja.sehovac@pmf.unibl.org17saradnikmr Sanja Przulj
мрАлмаПртинавиши асистентМедицински факултетalma.prtina@med.unibl.org17saradnikmr Alma Prtina
мрАндреаРакановић Радоњићвиши асистентФакултет политичких наукаandrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org051/304-01717saradnikmr Andrea Rakanovic Radonjic
НемањаРакићвиши асистентПриродно-математички факултетnemanja.rakic@pmf.unibl.org17saradnik Nemanja Rakic
мрДаркоРатковићвиши асистентФилозофски факултетdarko.ratkovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Darko Ratkovic
АнђелкаРачићвиши асистентМедицински факултет17saradnik Andjelka Racic
КорнелијаРистићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетkornelija.ristic@aggf.unibl.org17saradnik Kornelija Ristic
мрМихајлоСавићвиши асистентЕлектротехнички факултетmihajlo.savic@etf.unibl.org051/221-87117saradnikmr Mihajlo Savic
мрМилијанаСладојевић-Малешвиши асистентФилозофски факултетmilijana.sladojevic-males@ff.unibl.org051/322-78017saradnikmr Milijana Sladojevic-Males
мрМладенСлијепчевићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетmladen.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-61617saradnikmr Mladen Slijepcevic
мрСандаСтанивуковићвиши асистентИнститут за генетичке ресурсеsanda.stanivukovic@igr.unibl.org17saradnikmr Sanda Stanivukovic
МајаСтојковићвиши асистентТехнолошки факултет17saradnik Maja Stojkovic
мрСлободанСтојнићвиши асистентПољопривредни факултетslobodan.stojnic@agro.unibl.org17saradnikmr Slobodan Stojnic
РадованСубићвиши асистентФилозофски факултетradovan.subic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Radovan Subic
мрЉиљанаСуручићвиши асистентМедицински факултетljiljana.surucic@med.unibl.org17saradnikmr Ljiljana Surucic
мрРељаСуручићвиши асистентМедицински факултетrelja.surucic@med.unibl.org051-340-11117saradnikmr Relja Surucic
мрЉиљанаТанкосићвиши асистентРударски факултетljiljana.tankosic@rf.unibl.org052/241-66017saradnikmr Ljiljana Tankosic
мрДалиборТомашвиши асистентЕкономски факултет051/430-03017saradnikmr Dalibor Tomas
мрЈеленаТриванвиши асистентРударски факултетjelena.trivan@rf.unibl.org052/241-66017saradnikmr Jelena Trivan
СањаТуцикешићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетsanja.tucikesic@aggf.unibl.org17saradnik Sanja Tucikesic
НинаУмићевићвиши асистентМедицински факултетnina.umicevic@med.unibl.org17saradnik Nina Umicevic
мрЉубицаФигунвиши асистентРударски факултетljubica.figun@rf.unibl.org052/241-66017saradnikmr Ljubica Figun
ЂурађХајдервиши асистентПољопривредни факултетdjuradj.hajder@agro.unibl.org17saradnik Djuradj Hajder
мрДиноХасанагићвиши асистентПриродно-математички факултетdino.hasanagic@pmf.unibl.org051/319-14217saradnikmr Dino Hasanagic
ЗоранаХркић-Илићвиши асистентШумарски факултетzorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Zorana Hrkic-Ilic
мрРадомирЦвијићвиши асистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетradomir.cvijic@aggf.unibl.org051/462-54317saradnikmr Radomir Cvijic
СвјетланаЦвијићвиши асистентПриродно-математички факултетsvjetlana.cvijic@pmf.unibl.org17saradnik Svjetlana Cvijic
БраниславЦвјетковићвиши асистентШумарски факултетbranislav.cvjetkovic@sf.unibl.org051/464-62817saradnik Branislav Cvjetkovic
ДимитријеЧвокићвиши асистентПриродно-математички факултетdimitrije.cvokic@pmf.unibl.org051/230-150 051/230-15217saradnik Dimitrije Cvokic
мрМиодрагЧелебићвиши асистентРударски факултетmiodrag.celebic@rf.unibl.org17saradnikmr Miodrag Celebic
ИванаЧетићвиши асистентФилолошки факултетivana.popovic@flf.unibl.org05134012617saradnik Ivana Cetic
мрВераЧолаковићвиши асистентФилолошки факултетvera.colakovic@flf.unibl.org051/340-12417saradnikmr Vera Colakovic
ВукосаваЧолићвиши асистентПриродно-математички факултет17saradnik Vukosava Colic
мрЖељкоШарићвиши асистентФилозофски факултетzeljko.saric@ff.unibl.org17saradnikmr Zeljko Saric
ИгорШевовиши асистентЕлектротехнички факултетigor.sevo@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Igor Sevo
дрГојкоШеткавиши асистентФакултет безбједносних наукаgojko.setka@fbn.unibl.org051/333-67517saradnikdr Gojko Setka
мрМајаШибаревићвиши асистентПриродно-математички факултетmaja.sibarevic@pmf.unibl.org17saradnikmr Maja Sibarevic
мрБланкаШкипинавиши асистентТехнолошки факултетblanka.skipina@tf.unibl.org051/465-032 лок 10317saradnikmr Blanka Skipina
ВелиборШкобићвиши асистентЕлектротехнички факултетvelibor.skobic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Velibor Skobic
мрЈованШкундрићвиши асистентМашински факултетjovan.skundric@mf.unibl.org051/433-000 локал 13617saradnikmr Jovan Skundric
ВасилисаШљиварвиши асистентФилолошки факултетvasilisa.sljivar@flf.unibl.org051/340-14217saradnik Vasilisa Sljivar
дрДраганаШњеготавиши асистентПриродно-математички факултетdragana.snjegota@pmf.unibl.org17saradnikdr Dragana Snjegota
ТањаШоботвиши асистентМедицински факултет17saradnik Tanja Sobot
СоњаБобрек Савићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиsonja.bobrek@au.unibl.org17saradnik Sonja Bobrek Savic
мрДуњаЈанковићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиdunja.markovic@au.unibl.org17saradnikmr Dunja Jankovic
мрЖељкаЈованићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиzeljka.jovanic@au.unibl.org17saradnikmr Zeljka Jovanic
мрМајаРегодићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиmaja.regodic@au.unibl.org17saradnikmr Maja Regodic
мрМаријаШестићвиши умјетнички сарадникАкадемија умјетностиmarija.sestic@au.unibl.org17saradnikmr Marija Sestic
МатијаАнтонићасистентАкадемија умјетности17saradnik Matija Antonic
ДушанБајовићасистентЕлектротехнички факултетdusan.bajovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Dusan Bajovic
мрМајаБатаковићасистентАкадемија умјетности17saradnikmr Maja Batakovic
БиљанаВатрешасистентМедицински факултет17saradnik Biljana Vatres
ЛанаВујаковићасистентФилозофски факултетlana.vujakovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Lana Vujakovic
ЈеленаВуковићасистентПриродно-математички факултетjelena.vukovic@pmf.unibl.org17saradnik Jelena Vukovic
СофијаВучићевићасистентАкадемија умјетностиsofija.vucicevic@au.unibl.org17saradnik Sofija Vucicevic
ДраганаГајићасистентПриродно-математички факултетdragana.milisavic@pmf.unibl.org17saradnik Dragana Gajic
мрМиланГајићасистентАкадемија умјетностиmilan.gajic@au.unibl.org17saradnikmr Milan Gajic
МирославГалићасистентФилозофски факултетmiroslav.galic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Miroslav Galic
АлександарГаћинаасистентРекторатaleksandar.gacina@unibl.org051/321-07018saradnik Aleksandar Gacina
МиланаДамјенићасистентФилозофски факултетmilana.damjenic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Milana Damjenic
ДрагицаДелићасистентПриродно-математички факултет17saradnik Dragica Delic
ДејанДошлићасистентФилозофски факултетdejan.doslic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Dejan Doslic
ДајанаДрагићасистентТехнолошки факултет17saradnik Dajana Dragic
ДијанаДуроњићасистентЕкономски факултетdijana.duronjic@ef.unibl.org051/430-02617saradnik Dijana Duronjic
ДијанаЂеорђићасистентМашински факултетdijana.djeordjic@mf.unibl.org051/433-000 локал 14817saradnik Dijana Djeordjic
ЈовицаИлићасистентМашински факултетjovica.ilic@mf.unibl.org051/433-03617saradnik Jovica Ilic
ВладанЈагузовићасистентПриродно-математички факултет17saradnik Vladan Jaguzovic
ГорданаЈаковљевићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултетgordana.jakovljevic@aggf.unibl.org17saradnik Gordana Jakovljevic
СавкаЈанковићасистентПриродно-математички факултетsavka.jankovic@pmf.unibl.org17saradnik Savka Jankovic
СараЈевђенићасистентПриродно-математички факултет17saradnik Sara Jevdjenic
СањаЈовичићасистентМедицински факултетsanja.jovicic@med.unibl.org17saradnik Sanja Jovicic
мрСашаКаракашасистентАкадемија умјетностиsasa.karakas@au.unibl.org17saradnikmr Sasa Karakas
НемањаКитићасистентЕлектротехнички факултетnemanja.kitic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Nemanja Kitic
БојанКресојевићасистентЕкономски факултетbojan.kresojevic@ef.unibl.org051/430-04617saradnik Bojan Kresojevic
МаринаЛатиновићасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет17saradnik Marina Latinovic
МилицаЛекићасистентЕлектротехнички факултетmilica.lekic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Milica Lekic
БорисМалчићасистентЕлектротехнички факултетboris.malcic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Boris Malcic
НелаМаринковићасистентФилозофски факултетnela.marinkovic@ff.unibl.org051/322-78017saradnik Nela Marinkovic
Александар АцоМарковићасистентЕлектротехнички факултетaleksandar-aco.markovic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Aleksandar Aco Markovic
МирјанаМарковићасистентПриродно-математички факултет17saradnik Mirjana Markovic
МирјанаМарковићасистентПриродно-математички факултетmirjana.markovic@pmf.unibl.org17saradnik Mirjana Markovic
ДејанПилиповићасистентПравни факултетdejan.pilipovic@pf.unibl.org051/339-01417saradnik Dejan Pilipovic
ТањаПљеваљчићасистентПриродно-математички факултет17saradnik Tanja Pljevaljcic
ИгорПоповићасистентПравни факултетigor.popovic@pf.unibl.org051/339-03717saradnik Igor Popovic
ПетарПрашталоасистентАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет18saradnik Petar Prastalo
МиланПредојевићасистентПриродно-математички факултетmilan.predojevic@pmf.unibl.org17saradnik Milan Predojevic
ЖанаРадићасистентМедицински факултет17saradnik Zana Radic
ИренаРадићасистентПравни факултетirena.radic@pf.unibl.org051/339-00917saradnik Irena Radic
БиљанаРадусин-СопићасистентПриродно-математички факултет biljana.radusin-sopic@igr.unibl.org17saradnik Biljana Radusin-Sopic
МаринаРакановићасистентТехнолошки факултетmarina.rakanovic@tf.unibl.org051/434-367 лок 12217saradnik Marina Rakanovic
ИванаСавковићасистентМашински факултетivana.savkovic@mf.unibl.org051/433-000 локал 14817saradnik Ivana Savkovic
МилицаСикимићасистентФакултет безбједносних наукаmilica.sikimić@fbn.unibl.org051/333-64417saradnik Milica Sikimic
ДушанкаСлијепчевићасистентФакултет политичких наука051/304-01717saradnik Dusanka Slijepcevic
МиланаСмиљанићасистентАкадемија умјетностиmilana.smiljanic@au.unibl.org17saradnik Milana Smiljanic
ВањаСтарчевићасистентЕлектротехнички факултет17saradnik Vanja Starcevic
ЂорђеСтојисављевићасистентРекторатdjordje.stojisavljevic@unibl.org051/321-07017saradnik Djordje Stojisavljevic
ВладанСтојнићасистентЕлектротехнички факултетvladan.stojnic@etf.unibl.org051/221-82017saradnik Vladan Stojnic
СашаТешићасистентМашински факултетsasa.tesic@mf.unibl.org065/322-13817saradnik Sasa Tesic
ДушкоТорбицаасистентРударски факултетdusko.torbica@rf.unibl.org052/241-66017saradnik Dusko Torbica
ГорданаТошићасистентМашински факултетgordana.tosic@mf.unibl.org065/764-91817saradnik Gordana Tosic
ДушанУрошевићасистентАкадемија умјетности17saradnik Dusan Urosevic
БосиљкаЧубриловићасистентПравни факултетbosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org051/339-02717saradnik Bosiljka Cubrilovic
РобертШвракаасистентПравни факултетrobert.svraka@pf.unibl.org051/339-03617saradnik Robert Svraka
ОливераШевоасистентПравни факултетolivera.sevo@pf.unibl.org051/339-01617saradnik Olivera Sevo
МаркоШипкаасистентАкадемија умјетностиmarko.sipka@au.unibl.org17saradnik Marko Sipka
МиланШипкаасистентПољопривредни факултетmilan.sipka@agro.unibl.org17saradnik Milan Sipka