Navigacija

Adresar

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
mr Anita Selec Marie Saradnik - II-5 Filološki fakultet anita.selec-marie@flf.unibl.org 051/340-136 17 nenastavno_osoblje mr Anita Selec Marie
Vesna Agbaba Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Vesna Agbaba
Velimir Ajdarić Vozač-kurir - II-37 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Velimir Ajdaric
Daliborka Ajdarić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Daliborka Ajdaric
Zdravko Aljetić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zdravko Aljetic
Renata Aljetić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet renata.aljetic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Renata Aljetic
Dragoslav Andrić Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat dragoslav.andric@unibl.org 051/321-189 18 nenastavno_osoblje Dragoslav Andric
Zora Andrić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Ekonomski fakultet zora.andric@ef.unibl.org 051/251-302 18 nenastavno_osoblje Zora Andric
Zlata Anđelić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zlata Andjelic
mr Marina Antić Istraživač u istraživačkom zvanju - II-9 Institut za genetičke resurse marina.antic@igr.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Marina Antic
Matija Antonić Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje Matija Antonic
Nada Ančić Referent za studentska pitanja - II-23 Medicinski fakultet nada.ancic@med.unibl.org 051-234-100 18 nenastavno_osoblje Nada Ancic
Aida Arsović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Filološki fakultet aida.arsovic@flf.unibl.org 051/340-144 18 nenastavno_osoblje Aida Arsovic
Jelena Atlagić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet jelena.atlagic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Atlagic
dr Siniša Atlagić Fakultet političkih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Sinisa Atlagic
Milijana Aćimović Referent za studentska pitanja - II-23 Poljoprivredni fakultet milijana.acimovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milijana Acimovic
Marko Aćić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Filozofski fakultet marko.acic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marko Acic
Dragutin Adžić Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet dragutin.adzic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragutin AdZic
Vera Babić Referent za studentska pitanja - II-23 Mašinski fakultet vera.babic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vera Babic
Jelena Babić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Babic
Milenko Babić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Babic
dr Miloš Babić Akademija umjetnosti milos.babic@au.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Milos Babic
Miljana Babić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet miljana.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miljana Babic
Mladen Babić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet mladen.babic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladen Babic
Nebojša Babić Viši stručni saradnik - mrežni administrator - I-3-4-4 Rektorat nebojsa.babic@unibl.org 051/321-082 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Babic
Rade Babić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Medicinski fakultet rade.babic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rade Babic
Suzana Babić Bibliotekar - II-27 Ekonomski fakultet suzana.babic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Suzana Babic
Tanja Babić Stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-3 Rektorat tanja.babic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Babic
Lela Bajić Rukovodilac Odjeljenja interne revizije - I-1-5-1 Rektorat lela.bajic@unibl.org 051/326-002 18 nenastavno_osoblje Lela Bajic
mr Svetislav Bajić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Poljoprivredni fakultet svetislav.bajic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Svetislav Bajic
Bojana Bajuk Referent za studentska pitanja - II-23 Prirodno-matematički fakultet bojana.bajuk@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Bajuk
Velimir Balaban Referent za studentska pitanja - II-23 Tehnološki fakultet velimir.balaban@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Velimir Balaban
Milica Balta Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Milica Balta
dr Božidar Banović Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Bozidar Banovic
Vanja Banjac Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Rudarski fakultet vanja.banjac@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Banjac
Novak Banjac Kućni majstor - električar - I-4-2-6 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Novak Banjac
Sanela Barešić Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Sanela Baresic
Ana Baroš Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat ana.baros@unibl.org 051/326-004 18 nenastavno_osoblje Ana Baros
Milja Baroš Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milja Baros
Dragan Bašić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Fakultet političkih nauka dragan.basic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Basic
Željka Bašić Šef studentske službe - II-11 Filološki fakultet zeljka.basic@flf.unibl.org 051/340-122 18 nenastavno_osoblje Zeljka Basic
Slavica Bejatović Vozač-kurir - II-37 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Bejatovic
dr Stanko Bejatović Fakultet bezbjednosnih nauka 051/339-015 17 nenastavno_osoblje dr Stanko Bejatovic
Branko Bera Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - I-3-2-2 Rektorat branko.bera@unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Branko Bera
Slaven Bećarević Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Medicinski fakultet slaven.becarevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slaven Becarevic
Petar Bikić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Elektrotehnički fakultet petar.bikic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Petar Bikic
Dijana Bilanović Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Dijana Bilanovic
Dragoslava Bjelajac Šef studentske službe - II-11 Medicinski fakultet dragoslava.bjelajac@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dragoslava Bjelajac
dr Miroslav Bobrek Nastavnik - II-4 Mašinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Miroslav Bobrek
Sanja Bogdan Stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine - I-4-4-5 Rektorat sanja.bogdan@unibl.org 051/326-023 18 nenastavno_osoblje Sanja Bogdan
Sunčica Bodružić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22 Institut za genetičke resurse suncica.bodruzic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Suncica Bodruzic
Bojan Božić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Bojan Bozic
Boris Božić Čuvar - portir - II-42 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Boris Bozic
Gordana Božić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet gordana.bozic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Bozic
Dragana Božić Domaćica - recepcioner - II-41 Prirodno-matematički fakultet dragana.bozic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Bozic
Jela Božić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/282-768 18 nenastavno_osoblje Jela Bozic
Jelena Božić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jelena.bozic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Bozic
Željko Bojanić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.bojanic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljko Bojanic
Mirko Bojinović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Mašinski fakultet mirko.bojinovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirko Bojinovic
Maja Bojić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Akademija umjetnosti maja.bojic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Maja Bojic
Marica Bojić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Marica Bojic
Mirela Boroja Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet mirela.boroja@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirela Boroja
Goran Borojević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Borojevic
Željka Borojević Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Zeljka Borojevic
Ljiljana Borojević Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Borojevic
Božica Boškić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet bozica.boskic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozica Boskic
dr Goran Bošković Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Goran Boskovic
Violeta Branković Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Violeta Brankovic
Darija Branković Referent za studentska pitanja - II-23 Filološki fakultet darija.brankovic@flf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Darija Brankovic
Vladislav Brković Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Filološki fakultet vladislav.brkovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vladislav Brkovic
Gordana Brčin Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/463-034 18 nenastavno_osoblje Gordana Brcin
mr Željko Budimir Saradnik - II-5 Fakultet političkih nauka zeljko.budimir@fpn.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Zeljko Budimir
Koviljka Bujić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/395-504 18 nenastavno_osoblje Koviljka Bujic
Jovica Bulović Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Elektrotehnički fakultet jovica.bulovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jovica Bulovic
Olga Bulović Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet olga.bulovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olga Bulovic
Predrag Buha Šef studentske službe - II-12 Prirodno-matematički fakultet predrag.buha@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Buha
Saša Vavan Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1 Rektorat sasa.vavan@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Sasa Vavan
Silvije Vavan Kućni majstor - II-36 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Silvije Vavan
Stojanka Vasiljević Administrativni radnik - II-35 Elektrotehnički fakultet stojanka.vasiljevic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Stojanka Vasiljevic
dr Bojana Vasiljević Poljašević Nastavnik - II-4 Pravni fakultet bojana.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-042 17 nenastavno_osoblje dr Bojana Vasiljevic Poljasevic
Biljana Vasić Šef studentske službe - II-11 Pravni fakultet biljana.vasic@pf.unibl.org 051/339-057 18 nenastavno_osoblje Biljana Vasic
Dragana Vasić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Dragana Vasic
dr Duško Vejnović Nastavnik - II-4 Fakultet bezbjednosnih nauka dusko.vejnovic@ffvs.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Dusko Vejnovic
Ana Velemir Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet ana.velemir@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ana Velemir
Aleksandra Verhas Bibliotekar - II-27 Šumarski fakultet aleksandra.verhas@unibl.org 051/326-000 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Verhas
Slavica Vesić Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Vesic
Miloš Vidić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Milos Vidic
Danilo Vidović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet danilo.vidovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danilo Vidovic
Bosa Vidović-Rakić Viši stručni saradnik za plan i analizu - I-4-4-3 Rektorat bosa.vidovic-rakic@unibl.org 051/326-022 18 nenastavno_osoblje Bosa Vidovic-Rakic
Igor Vinčić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Medicinski fakultet igor.vincic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Vincic
Branislav Višekruna Vozač-kurir - II-37 Šumarski fakultet branislav.visekruna@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Branislav Visekruna
Marina Višković Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1 Rektorat marina.viskovic@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Marina Viskovic
dr Biljana Vojvodić Mašinski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Biljana Vojvodic
Nataša Vojinović Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet natasa.vojinovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Vojinovic
Mira Vojnica Bibliotekar - II-27 Šumarski fakultet mira.vojnica@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Mira Vojnica
Damjan Vojnović Kućni majstor - II-36 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Damjan Vojnovic
Tanja Vojnović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Tanja Vojnovic
Aleksandra Vranješ Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vranjes
Jelena Vranješ Rukovodilac u studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-14 Akademija umjetnosti jelena.vranjes@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Vranjes
Momirka Vranješ Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Momirka Vranjes
Senita Vranješ Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta senita.vranjes@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Senita Vranjes
Dušan Vrućinić Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost - I-2-2-2 Rektorat dusan.vrucinic@unibl.org 051/321-277 18 nenastavno_osoblje Dusan Vrucinic
Mirjana Vrhovac Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat mirjana.dragojevic@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Mirjana Vrhovac
Lana Vujaković Saradnik - II-5 Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje Lana Vujakovic
Žarko Vujanušić Šef studentske službe - II-11 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zarko.vujanusic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
Rada Vujanušić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Rada Vujanusic
Aleksandra Vujasinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Poljoprivredni fakultet aleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vujasinovic
mr Suzana Vujasinović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet suzana.vujasinovic@tf.unibl.org 051/463-134 18 nenastavno_osoblje mr Suzana Vujasinovic
Borislavka Vujinović Vozač-kurir - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Borislavka Vujinovic
Dejan Vujinović Kućni majstor - II-36 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dejan Vujinovic
Jevrosima Vujinović Recepcioner - kurir - I-3-3-4 Rektorat jevrosima.vujinovic@unibl.org 051/321-488 18 nenastavno_osoblje Jevrosima Vujinovic
Dragica Vujić-Vučanović Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragica Vujic-Vucanovic
Tijana Vujičić Saradnik - II-5 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tijana.vujicic@aggf.unibl.org 051/466-220 17 nenastavno_osoblje Tijana Vujicic
dr Zoran Vujković Nastavnik - II-4 Medicinski fakultet zoran.vujkovic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Zoran Vujkovic
Sanja Vukajlović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Vukajlovic
mr Nina Vukičević Pripravnik Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje mr Nina Vukicevic
Velinka Vuklišević Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Velinka Vuklisevic
Milka Vukmirović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Medicinski fakultet milka.vukmirovic@med.unibl.org 051/223-112 18 nenastavno_osoblje Milka Vukmirovic
mr Danijela Vuković Saradnik - II-5 Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje mr Danijela Vukovic
Dobrica Vuković Garderober ekonom - II-39 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dobrica.vukovic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dobrica Vukovic
Veso Vukolić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Veso Vukolic
Biljana Vuksan Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Vuksan
dr Duško Vulić Nastavnik - II-4 Medicinski fakultet dusko.vulic@med.unibl.org 051/241-239 18 nenastavno_osoblje dr Dusko Vulic
mr Irina Vulić Saradnik - II-5 Medicinski fakultet irina.vulic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Irina Vulic
Aleksandra Vučanović Šef biblioteke - II-12 Filološki fakultet aleksandra.vucanovic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Vucanovic
Svjetlana Vučić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Medicinski fakultet svjetlana.vucic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Vucic
Biljana Gajić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Gajic
Dosta Gajić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/363-379 18 nenastavno_osoblje Dosta Gajic
Jelena Gajić Garderober ekonom - II-39 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Gajic
Milena Gajić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milena Gajic
Milica Gajić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/465-855 18 nenastavno_osoblje Milica Gajic
Ognjen Gajić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Filološki fakultet ognjen.gajic@flf.unibl.org 051/340-122 18 nenastavno_osoblje Ognjen Gajic
Ranko Gajić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Ranko Gajic
Savo Gajić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Savo Gajic
Spomenko Gajić Kućni majstor - II-36 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Spomenko Gajic
Zorica Gaković Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 051/313-167 18 nenastavno_osoblje Zorica Gakovic
Branka Galić Referent za studentska pitanja - II-23 Medicinski fakultet branka.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Branka Galic
Zorica Galić Tehnički sekretar - II-32 Medicinski fakultet zorica.galic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zorica Galic
Stojanka Galić Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Stojanka Galic
Zoran Garača Kućni majstor - II-36 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Garaca
Zlatko Garić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet zlatko.garic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zlatko Garic
Aleksandar Gatarić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gataric
Aleksandar Gaćina Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1 Rektorat aleksandar.gacina@unibl.org 051/321-070 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gacina
Aleksandar Gašić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Gasic
Bogdanka Gvozden Administrativno-tehnički sekretar - I-4-1-1 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Bogdanka Gvozden
mr Ina Gitel Saradnik - II-5 Filološki fakultet ina.gitel@flf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Ina Gitel
Biljana Glamočić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Poljoprivredni fakultet biljana.glamocic@gri.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Glamocic
Nikola Glamočić Vozač-kurir - II-37 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Nikola Glamocic
Goran Glišić Kućni majstor - II-36 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Goran Glisic
Vlado Gnjato Čuvar - portir - II-42 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Vlado Gnjato
Predrag Govedarica Stručni saradnik - projekt menadžer - I-2-2-3-4 Rektorat predrag.govedarica@unibl.org 051/340-102 18 nenastavno_osoblje Predrag Govedarica
mr Slava Govedarica Šef biblioteke - II-12 Ekonomski fakultet slava.govedarica@ef.unibl.org 051/430-040 18 nenastavno_osoblje mr Slava Govedarica
Milkica Gojić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milkica Gojic
Ana Golić Jelić Saradnik - II-5 Medicinski fakultet 051/236-033 17 nenastavno_osoblje Ana Golic Jelic
Nebojša Gorgi Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet nebojsa.gorgi@tf.unibl.org 051/462-792 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Gorgi
Bojan Gostić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Akademija umjetnosti bojan.gostic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojan Gostic
Nedeljko Grbić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nedeljko Grbic
mr Rada Grbić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet rada.grbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Rada Grbic
Saša Grbić Saradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama - I-2-1-3-2 Rektorat sasa.grbic@unibl.org 051/301-430 18 nenastavno_osoblje Sasa Grbic
Pera Grozdanić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 051/430-010 18 nenastavno_osoblje Pera Grozdanic
Slađana Grujić Viši stručni saradnik - sistem administrator - I-3-4-2 Rektorat sladjana.grujic@unibl.org 051/321-078 18 nenastavno_osoblje Sladjana Grujic
Slobodan Grujić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Slobodan Grujic
Svjetlana Guzijan Bibliotekar - II-27 Mašinski fakultet svjetlana.guzijan@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Guzijan
Vukosava Dakić Referent za studentska pitanja - II-23 Filozofski fakultet vukosava.dakic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vukosava Dakic
Silvana Dakić Referent za studentska pitanja - II-23 Ekonomski fakultet silvana.dakic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Silvana Dakic
Siniša Dakić Kućni majstor - II-36 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Sinisa Dakic
Tamara Dakić Pripravnik Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Tamara Dakic
Mia Damjanac Stručni saradnik u nastavi - II-19 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Mia Damjanac
Biljana Damjanović Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Damjanovic
Milan Damjanović Mrežni administrator II-25 Ekonomski fakultet milan.damjanovic@ef.unibl.org 051/430-054 18 nenastavno_osoblje Milan Damjanovic
Snježana Damjanović Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Snjezana Damjanovic
Dragana Dekić Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet dragana.dekic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Dekic
Stevica Despenić Vozač-kurir - II-37 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Stevica Despenic
Vesna Despot Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Poljoprivredni fakultet vesna.despot@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Despot
Željko Despotović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Despotovic
Mirjana Dojčinović Referent za studentska pitanja - II-23 Prirodno-matematički fakultet mirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org 051/307-775 18 nenastavno_osoblje Mirjana Dojcinovic
Nada Dojčinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Fakultet političkih nauka nada.dojcinovic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Dojcinovic
Marija Domuz Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Domuz
Boris Draganić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet boris.draganic@med.unibl.org 051/466-138 18 nenastavno_osoblje Boris Draganic
Dušanka Dragić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Ekonomski fakultet dusanka.dragic@ef.unibl.org 051/306-675 18 nenastavno_osoblje Dusanka Dragic
Igor Dragić Referent za operativni rad dvorane - II-31 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.dragic@unibl.org 051/340-101 18 nenastavno_osoblje Igor Dragic
Slavko Dragojević Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavko Dragojevic
Slobodan Dragojević Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodan Dragojevic
Snežana Dragojević Šef studentske službe - II-11 Tehnološki fakultet snezana.dragojevic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Snezana Dragojevic
mr Dragan Dragomirović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Filozofski fakultet dragan.dragomirovic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Dragan Dragomirovic
Dragan Drobac Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Prirodno-matematički fakultet dragan.drobac@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Drobac
Vukan Dubočanin Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Pravni fakultet vukan.dubocanin@pf.unibl.org 051/339-007 18 nenastavno_osoblje Vukan Dubocanin
Nikola Duvnjak Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Medicinski fakultet nikola.duvnjak@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nikola Duvnjak
Sanja Dugonjić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sanja Dugonjic
Tanja Dumka Referent za studentska pitanja - II-23 Ekonomski fakultet tanja.dumka@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Dumka
Dijana Duronjić Saradnik - II-5 Ekonomski fakultet dijana.bojic@ef.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Dijana Duronjic
Snežana Đaković Referent za studentska pitanja - II-23 Šumarski fakultet snezana.djakovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Snezana Djakovic
mr Jugoslav Đeri Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje mr Jugoslav Djeri
Nada Đorđić Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nada Djordjic
Goran Đugumović Kućni majstor - II-36 Tehnološki fakultet 051/439-032 18 nenastavno_osoblje Goran Djugumovic
Biljana Đukić Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Biljana Djukic
mr Igor Đukić Saradnik - II-5 Medicinski fakultet igor.djukic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Igor Djukic
Jelena Đukić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Ekonomski fakultet jelena.djukic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Djukic
Radoslav Đukić Vozač-kurir - II-37 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslav Djukic
Radoslava Đukić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslava Djukic
Dajana Đurašinović Pripravnik Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Dajana Djurasinovic
Radmila Đurašinović Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat radmila.djurasinovic@unibl.org 051/326-013 18 nenastavno_osoblje Radmila Djurasinovic
dr Zoran Đurđević Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Zoran Djurdjevic
Slavko Đurđević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Slavko Djurdjevic
Mladen Đuriđ Saradnik - II-5 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Mladen Djuridj
Željana Đurić Šef studentske službe - II-11 Mašinski fakultet zeljana.djuric@mf.unibl.org 051/462-272 18 nenastavno_osoblje Zeljana Djuric
Gordana Đurica Knjižničar - II-28 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta gordana.djurica@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Djurica
dr Miloš Zatkalik Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Milos Zatkalik
Mira Zelić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-027 18 nenastavno_osoblje Mira Zelic
Mile Zec Garderober ekonom - II-39 Akademija umjetnosti mile.zec@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mile Zec
mr Melsada Zec - Zejnić Saradnik - II-5 Filološki fakultet 051/340-126 17 nenastavno_osoblje mr Melsada Zec - Zejnic
Anka Zečević Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/437-149 18 nenastavno_osoblje Anka Zecevic
Sanja Zimonja Referent za studentska pitanja - II-23 Medicinski fakultet sanja.zimonja@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Zimonja
Slaviša Zimonja Bibliotekar - II-27 Medicinski fakultet slavisa.zimonja@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavisa Zimonja
mr Tatjana Zirojević Saradnik - II-5 Filozofski fakultet tatjana.zirojevic@ff.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Tatjana Zirojevic
Radoslav Ivaniš Šef studentske službe - II-11 Fakultet bezbjednosnih nauka radoslav.ivanis@fbn.unibl.org 051/333-648 18 nenastavno_osoblje Radoslav Ivanis
Mia Ivančević Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Akademija umjetnosti mia.ivancevic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mia Ivancevic
Miloš Ignjatić Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet milos.ignjatic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Ignjatic
Nevenka Ignjić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Pravni fakultet nevenka.ignjic@pf.unibl.org 051/339-056 18 nenastavno_osoblje Nevenka Ignjic
Rada Ilikić Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat rada.ilikic@unibl.org 051/326-015 18 nenastavno_osoblje Rada Ilikic
Aleksandar Ilić Vozač-kurir - II-37 Akademija umjetnosti aleksandar.ilic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Ilic
Dragica Ilić Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet dragica.ilic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragica Ilic
Željko Ilić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ilic
Josif Ilić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet političkih nauka josif.ilic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Josif Ilic
mr Predrag Ilić Saradnik u centru - II-16 Institut za genetičke resurse predrag.ilic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Predrag Ilic
dr Vladimir Jakovljević Nastavnik - II-4 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Vladimir Jakovljevic
Gordana Jakšić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet gordana.jaksic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Jaksic
Boris Jandrić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet boris.jandric@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Boris Jandric
Marijana Janković Administrativni radnik - II-35 Pravni fakultet marijana.jankovic@pf.unibl.org 051/339-008 18 nenastavno_osoblje Marijana Jankovic
Svetlana Janković Domaćica - recepcioner - II-41 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jankovic
Slađana Janković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sladjana.jankovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sladjana Jankovic
Krstina Janjić Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Krstina Janjic
Daliborka Jekić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Daliborka Jekic
Svetlana Jeremić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/310-543 18 nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
mr Ljiljana Jerković Saradnik - II-5 Filozofski fakultet ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Ljiljana Jerkovic
Goran Jovanić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Jovanic
dr Saša Jovanović Nastavnik - II-4 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Sasa Jovanovic
Tatjana Jovanović Tehnički sekretar - I-1-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Tatjana Jovanovic
Mile Jović Kućni majstor - II-36 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Mile Jovic
Branislav Jovković Viši stručni saradnik - administrator sigurnosti - I-3-4-5 Rektorat branislav.jovkovic@unibl.org 051/321-081 18 nenastavno_osoblje Branislav Jovkovic
Smilja Jovčić Referent za studentska pitanja - II-23 Elektrotehnički fakultet smilja.jovcic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Smilja Jovcic
Jadranka Jojić Kontrolor ulazne dokumentacije - I-4-3-4 Rektorat jadranka.jojic@unibl.org 051/326-016 18 nenastavno_osoblje Jadranka Jojic
Vesna Jokanović Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vesna Jokanovic
Snežana Jokanović Spremačica - II-40 Tehnološki fakultet 051/429-525 18 nenastavno_osoblje Snezana Jokanovic
Luka Jokić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Luka Jokic
Svetislav Jokić Rukovodilac Službe za finansije - I-4-3-1 Rektorat svetislav.jokic@unibl.org 051/310-160 18 nenastavno_osoblje Svetislav Jokic
Tijana Jokić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Tijana Jokic
Branka Jokić Šimatović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Medicinski fakultet branka.jokic-simatovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Branka Jokic Simatovic
Ljiljana Josipović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Medicinski fakultet ljiljana.josipovic@med.unibl.org 051326021 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Josipovic
Brankica Kajkut Tehnički sekretar - I-1-3 Rektorat brankica.kajkut@unibl.org 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Brankica Kajkut
Mile Kajkut Referent za protokol i arhivu - I-3-3-3 Rektorat mile.kajkut@unibl.org 051321171 18 nenastavno_osoblje Mile Kajkut
Dara Kaluđer-Radošević Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dara Kaludjer-Radosevic
Duško Kandić Bibliotekar - II-27 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dusko.kandic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Kandic
Sanja Karajlić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet sanja.karajlic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Karajlic
Marinko Karalić Vozač-kurir - II-37 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marinko Karalic
Branka Karanović Spremačica - I-3-3-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Branka Karanovic
Nikola Karić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Šumarski fakultet nikola.karic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Nikola Karic
Maja Katić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet maja.cica@tf.unibl.org 051/386-958 18 nenastavno_osoblje Maja Katic
Milorad Kašćelan Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Akademija umjetnosti milorad.kascelan@au.unibl.org 051321480 18 nenastavno_osoblje Milorad Kascelan
Kristina Kekić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Filološki fakultet kristina.kekic@flf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Kristina Kekic
Slađana Kenjalo Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Sladjana Kenjalo
mr Zoran Kenjić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Prirodno-matematički fakultet zoran.kenjic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Zoran Kenjic
Mara Keranović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Filološki fakultet mara.keranovic@flf.unibl.org 051/340-143 18 nenastavno_osoblje Mara Keranovic
Marija Kerezović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Medicinski fakultet marija.kerezovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marija Kerezovic
Milka Kerović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Akademija umjetnosti milka.kerovic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milka Kerovic
Mario Knežević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Mario Knezevic
Branka Kovačević Rukovodilac službe za stručne poslove - I-3-3-1 Rektorat branka.kovacevic@unibl.org 051/321-179 18 nenastavno_osoblje Branka Kovacevic
Željana Kovačević Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Filozofski fakultet zeljana.kovacevic@ff.unibl.org 051/467-495 18 nenastavno_osoblje Zeljana Kovacevic
Zagorka Kovačević Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet zagorka.kovacevic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zagorka Kovacevic
Zdravko Kovačević Šef biblioteke - II-12 Šumarski fakultet zdravko.kovacevic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Zdravko Kovacevic
Zoran Kovačević Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet zoran.kovacevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zoran Kovacevic
Zorka Kovačević Tehnički sekretar - II-32 Fakultet političkih nauka zorka.kovacevic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zorka Kovacevic
Olivera Kovačević Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet olivera.kovacevic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Olivera Kovacevic
Dušanka Kovačić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dusanka Kovacic
Milivoj Komljenović Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Milivoj Komljenovic
Dragana Kondić Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Kondic
Siniša Kondić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Sinisa Kondic
Božana Kopanja Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Bozana Kopanja
Drago Kopren Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet drago.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Drago Kopren
Ljilja Kopren Šef biblioteke - II-12 Prirodno-matematički fakultet ljilja.kopren@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljilja Kopren
mr Zdravko Kordić Stručni saradnik - administrator baze podataka - I-3-4-3 Rektorat zdravko.kordic@unibl.org 051/321-079 18 nenastavno_osoblje mr Zdravko Kordic
Emilija Korica Referent za studentska pitanja - II-23 Akademija umjetnosti emilija.korica@au.unibl.org 051/435-410 18 nenastavno_osoblje Emilija Korica
Vanja Kosić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vanja.kosic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Kosic
Predrag Kosić Vozač-kurir - II-37 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Predrag Kosic
Jadranka Kosorić Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet jadranka.kosoric@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jadranka Kosoric
Nada Kostadinović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Filozofski fakultet nada.kostadinovic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Kostadinovic
Zorka Kremenović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zorka Kremenovic
Milka Kremenović Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Ekonomski fakultet 051/437-682 18 nenastavno_osoblje Milka Kremenovic
Saša Kremenović Vozač-kurir - II-37 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Sasa Kremenovic
Ružica Krivokuća Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Ruzica Krivokuca
Živana Krčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Prirodno-matematički fakultet zivana.krcic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zivana Krcic
Igor Kuvač Stručni saradnik u nastavi - II-19 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 nenastavno_osoblje Igor Kuvac
Mirjana Kudrić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filološki fakultet mirjana.kudric@flf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Mirjana Kudric
Marko Kuzman Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Marko Kuzman
Mladen Kuzmanović Kućni majstor - II-36 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Mladen Kuzmanovic
Jelka Kuzmić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-027 18 nenastavno_osoblje Jelka Kuzmic
Nina Kujača Šef biblioteke - II-12 Fakultet političkih nauka nina.kujaca@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nina Kujaca
Nina Kujundžić Saradnik u centru - II-16 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Nina Kujundzic
Miljka Kukrić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Miljka Kukric
mr Anđela Kuprešanin Vukelić Saradnik - II-5 Fakultet političkih nauka andjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Andjela Kupresanin Vukelic
Danijela Kuruzović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet danijela.kuruzovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Danijela Kuruzovic
Nikola Kutić Rukovodilac Službe obezbjeđenja - I-4-5-1 Rektorat nikola.kutic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Nikola Kutic
Milka Labus Šef biblioteke - II-12 Filozofski fakultet milka.labus@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milka Labus
Duško Lazić Finansijski direktor - I-4-1 Rektorat dusko.lazic@unibl.org 051/326-001 18 nenastavno_osoblje Dusko Lazic
Žarko Lazić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zarko Lazic
Bjelica Lakić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-027 18 nenastavno_osoblje Bjelica Lakic
dr Željko Lakić Poljoprivredni fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zeljko Lakic
Novica Lakić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Novica Lakic
Spomenka Lakić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet spomenka.lakic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Spomenka Lakic
Sreten Lekić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Prirodno-matematički fakultet sreten.lekic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sreten Lekic
Suzana Letina Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Suzana Letina
mr Biljana Lolić Saradnik u centru - II-16 Institut za genetičke resurse biljana.lolic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Biljana Lolic
Danijela Lolić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Danijela Lolic
Dragan Lukić Vozač-kurir - II-37 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragan Lukic
Milka Lučić Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 051/392-373 18 nenastavno_osoblje Milka Lucic
Desanka Ljubičić Tehnički sekretar - II-32 Poljoprivredni fakultet desanka.ljubicic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Desanka Ljubicic
Boja Ljuboja Garderober ekonom - II-39 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Boja Ljuboja
Sanja Maglov Stručni saradnik u nastavi - II-19 Mašinski fakultet sanja.maglov@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Maglov
Sandra Majkić Saradnik u centru - II-16 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Sandra Majkic
Radenko Majstorović Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Radenko Majstorovic
Mira Makivić Rukovodilac Univerzitetskog centra za pomoć studentima sa posebnim potrebama - I-2-1-3-1 Rektorat mira.makivic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mira Makivic
Predrag Maksimović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Elektrotehnički fakultet predrag.maksimovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Maksimovic
Slavica Maksimović Pripravnik Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Slavica Maksimovic
dr Masimiliana Malavasije Nastavnik - II-4 Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Masimiliana Malavasije
Gordana Maletić Tehnički sekretar - II-32 Akademija umjetnosti gordana.maletic@au.unibl.org 051/464-690 18 nenastavno_osoblje Gordana Maletic
Milana Maletić Garderober ekonom - II-39 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Milana Maletic
Branka Malešević Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 051/368-090 18 nenastavno_osoblje Branka Malesevic
Neđo Malešević Bibliotekar - II-27 Filozofski fakultet nedjo.malesevic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nedjo Malesevic
Biljana Malčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Pravni fakultet biljana.malcic@pf.unibl.org 051/339-049 18 nenastavno_osoblje Biljana Malcic
Ranka Mandić Tehnički sekretar - II-32 Rudarski fakultet ranka.mandic@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ranka Mandic
Sanja Mandić Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet sanja.mandic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Mandic
Markus Manojlović Saradnik - II-5 Filozofski fakultet markus.manojlovic@ff.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Markus Manojlovic
Duško Marinković Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet dusko.marinkovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Marinkovic
Nela Marinković Saradnik - II-5 Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje Nela Marinkovic
mr Andreja Marić Saradnik - II-5 Filološki fakultet andreja.maric@flf.unibl.org 051/340-128 18 nenastavno_osoblje mr Andreja Maric
Božica Marić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Šumarski fakultet bozica.maric@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Bozica Maric
Boro Marić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Tehnološki fakultet boro.maric@tf.unibl.org 051/281-620 18 nenastavno_osoblje Boro Maric
Slavojka Marić Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Slavojka Maric
Sreten Marić Čuvar - portir - II-42 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Sreten Maric
mr Tatjana Marić Viši stručni saradnik za ljudske i materijalne resurse - I-2-4-1 Rektorat tatjana.maric@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje mr Tatjana Maric
Vojislav Marjanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Vojislav Marjanovic
Dobrila Marjanović Knjižničar - II-28 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org 051/429-205 18 nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
Momirka Marjanović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Momirka Marjanovic
mr Đorđe Markez Generalni sekretar Univerziteta - I-3-1 Rektorat gensek@unibl.org 051/321-275 18 nenastavno_osoblje mr Djordje Markez
Zdravko Marković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Poljoprivredni fakultet zdravko.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zdravko Markovic
Izabela Marković Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Izabela Markovic
Jelena Marković Šef studentske službe - II-11 Poljoprivredni fakultet jelena.markovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jelena Markovic
Milivoj Marković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Mašinski fakultet milivoj.markovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milivoj Markovic
Mirjana Marković Saradnik - II-5 Prirodno-matematički fakultet 17 nenastavno_osoblje Mirjana Markovic
dr Nenad Marković Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Nenad Markovic
Sanja Marković Viši stručni saradnik - sistem analitičar - I-3-4-6 Rektorat sanja.markovic@unibl.org 051/321-080 18 nenastavno_osoblje Sanja Markovic
Vesna Marčetić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Rudarski fakultet vesna.marcetic@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Marcetic
Slađana Mastalica Recepcioner - kurir - I-3-3-4 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Sladjana Mastalica
Divna Macanović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Divna Macanovic
Igor Macanović Rukovodilac eksperimentalno-edukativnog centra - II-17 Poljoprivredni fakultet 17 nenastavno_osoblje Igor Macanovic
Dijana Mizdrak Stručni saradnik u nastavi - II-19 Fakultet političkih nauka dijana.mizdrak@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dijana Mizdrak
Rajka Mijatović Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Rajka Mijatovic
Stamenko Mijatović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org 051321189 18 nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
Suzana Mijatović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Akademija umjetnosti suzana.mijatovic@au.unibl.org 051/437-053 18 nenastavno_osoblje Suzana Mijatovic
mr Radenko Mikanović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Rudarski fakultet radenko.mikanovic@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Radenko Mikanovic
Goran Milaković Referent za studentska pitanja - II-23 Filološki fakultet goran.milakovic@flf.unibl.org 051/340-143 18 nenastavno_osoblje Goran Milakovic
Gordana Milaković Kurir - spremačica - I-3-4-9 Rektorat 051/321-070 18 nenastavno_osoblje Gordana Milakovic
Nada Milaković Knjižničar - II-28 Poljoprivredni fakultet nada.milakovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nada Milakovic
Gordana Milanović Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Gordana Milanovic
Đorđije Milanović Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Šumarski fakultet djordjije.milanovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Djordjije Milanovic
Žarko Milanović Viši laborant - II-29 Mašinski fakultet zarko.milanovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zarko Milanovic
Jadranka Miletić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/300-999 18 nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
Nedeljka Miletić Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Nedeljka Miletic
Slobodanka Milinković Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Milinkovic
Dragica Milinović Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragica Milinovic
Darko Milinčić Mrežni administrator II-25 Elektrotehnički fakultet darko.milincic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Darko Milincic
Dragana Milinčić Šef biblioteke - II-12 Pravni fakultet dragana.milincic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Dragana Milincic
Mirjana Milisavić Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Milisavic
Jovana Milić Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Jovana Milic
Aleksandra Milićević Saradnik - II-5 Filološki fakultet 051/340-125 17 nenastavno_osoblje Aleksandra Milicevic
Dragan Miličić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Pravni fakultet dragan.milicic@pf.unibl.org 051/339-006 18 nenastavno_osoblje Dragan Milicic
Biljana Milovanović Šef studentske službe - II-11 Fakultet političkih nauka biljana.milovanovic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Milovanovic
Goran Milovanović Laborant / Viši laborant - II-29 Mašinski fakultet goran.milovanovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Goran Milovanovic
Dane Milovanović Laborant - II-28 Medicinski fakultet dane.milovanovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dane Milovanovic
Dragana Milovanović Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet dragana.milovanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Dragana Milovanovic
Milica Milojević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Prirodno-matematički fakultet milica.milojevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milica Milojevic
Predrag Milosavić Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet predrag.milosavic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Milosavic
Vladimir Milošević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Šumarski fakultet vladimir.milosevic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Vladimir Milosevic
mr Dragan Milošević Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje mr Dragan Milosevic
Ivana Milošević Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet ivana.milosevic@tf.unibl.org 051/466-334 18 nenastavno_osoblje Ivana Milosevic
Mirjana Milošević Stručni saradnik u nastavi - II-19 Tehnološki fakultet mirjana.milosevic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mirjana Milosevic
Siniša Miljević Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Sinisa Miljevic
dr Dražen Miljić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Šumarski fakultet drazen.miljic@sf.unibl.org 051/460-550 18 nenastavno_osoblje dr Drazen Miljic
mr Miroslav Mirković Šef studentske službe - II-11 Šumarski fakultet miroslav.mirkovic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje mr Miroslav Mirkovic
Ljiljana Mirčeta Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet političkih nauka ljiljana.mirceta@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Mirceta
mr Svetlana Mitić Saradnik - II-5 Filološki fakultet svetlana.mitic@flf.unibl.org 051/340-136 17 nenastavno_osoblje mr Svetlana Mitic
Nataša Mitrović Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-027 18 nenastavno_osoblje Natasa Mitrovic
Nebojša Mitrović Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet nebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nebojsa Mitrovic
Gvozden Mićić Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Gvozden Micic
Marko Mićić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Marko Micic
Anđelko Mihajlović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Andjelko Mihajlovic
Dragan Mihajlović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Poljoprivredni fakultet dragan.mihajlovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragan Mihajlovic
Dragica Mihaljčić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Šumarski fakultet dragica.mihaljcic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Dragica Mihaljcic
Neven Mišić Vozač-kurir - II-37 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Neven Misic
Regina Mortl Saradnik - II-5 Filološki fakultet regina.mortl@flf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Regina Mortl
Anđelija Mrđen Spremačica - II-40 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Andjelija Mrdjen
Marko Munjiza Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Rudarski fakultet marko.munjiza@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marko Munjiza
Stojan Mučalović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Stojan Mucalovic
dr Mihajlo Nedeljković Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Mihajlo Nedeljkovic
Nikola Nedimović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Nikola Nedimovic
Slavica Nedimović Tehnički sekretar - II-32 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slavica.nedimovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
Duška Nenadić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Duska Nenadic
Momir Nikić Administrativni radnik - II-35 Akademija umjetnosti momir.nikic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Momir Nikic
Petar Nikolić Saradnik - II-5 Poljoprivredni fakultet petar.nikolic@agro.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Petar Nikolic
Darko Ninić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Darko Ninic
Milada Nišević Spremačica - II-40 Rudarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milada Nisevic
Borka Nišić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Borka Nisic
Miodrag Nišić Čuvar - portir - II-42 Elektrotehnički fakultet 051/464-480 18 nenastavno_osoblje Miodrag Nisic
Bojana Novaković Tehnički sekretar - II-32 Mašinski fakultet bojana.novakovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Novakovic
Miloš Novaković Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet milos.novakovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milos Novakovic
Rada Novaković Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Rada Novakovic
Sanja Novaković Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Tehnološki fakultet sanja.novakovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Novakovic
Tamara Nježić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet političkih nauka tamara.njezic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tamara Njezic
dr Vidomir Obradović Nastavnik - II-4 Prirodno-matematički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Vidomir Obradovic
Brankica Oparnica Tehnički sekretar - II-32 Elektrotehnički fakultet brankica.oparnica@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Brankica Oparnica
Neđo Oparnica Kućni majstor - II-36 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
Svjetlana Orozović Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Orozovic
Željka Ostojić Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet zeljka.ostojic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljka Ostojic
Nevenka Ostojić Domaćica - recepcioner - II-41 Elektrotehnički fakultet nevenka.ostojic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevenka Ostojic
Nataša Pavlović Šef biblioteke - II-12 Akademija umjetnosti natasa.pavlovic@au.unibl.org 051/464-615 18 nenastavno_osoblje Natasa Pavlovic
Bojan Pajić Bibliotekar - II-27 Filozofski fakultet bojan.pajic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojan Pajic
Mladenka Pajić Šef studentske službe - II-11 Poljoprivredni fakultet mladenka.pajic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mladenka Pajic
Radojka Pajčin Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet radojka.pajcin@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Radojka Pajcin
Goran Palalić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Goran Palalic
Marija Palačković Spremačica - II-40 Pravni fakultet 051/339-027 18 nenastavno_osoblje Marija Palackovic
Mira Palačković Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Mira Palackovic
Dara Pantelić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Dara Pantelic
dr Eko Paremuzašvil Saradnik - II-5 Filološki fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Eko Paremuzasvil
Nataša Pašalić Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22 Institut za genetičke resurse natasa.pasalic@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Natasa Pasalic
Mira Pejaković Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Mira Pejakovic
Milica Pejović Mrežni administrator II-25 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Milica Pejovic
Anđela Pepić Rukovodilac Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija - I-2-2-3-1 Rektorat andjela.pepic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Andjela Pepic
Stevka Perišić Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-4-4-2 Rektorat stevka.perisic@unibl.org 051/326-017 18 nenastavno_osoblje Stevka Perisic
mr Boško Petković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Tehnološki fakultet bosko.petkovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Bosko Petkovic
Nataša Petković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Ekonomski fakultet natasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-020 18 nenastavno_osoblje Natasa Petkovic
Saša Petković Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Filološki fakultet 051326007 18 nenastavno_osoblje Sasa Petkovic
Siniša Petković Stručni saradnik u nastavi - II-19 Medicinski fakultet sinisa.petkovic@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Sinisa Petkovic
dr Nenad Petrović Šumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Nenad Petrovic
Slavica Petrović Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Mašinski fakultet slavica.petrovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavica Petrovic
Ljupka Pećanac Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Ljupka Pecanac
Miroslav Pećanac Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Mašinski fakultet miroslav.pecanac@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miroslav Pecanac
Vladana Pećo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-4-2-2 Rektorat vladana.peco@unibl.org 051/326-009 18 nenastavno_osoblje Vladana Peco
Mirjana Piljagić Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat mirjana.piljagic@unibl.org 051/326-013 18 nenastavno_osoblje Mirjana Piljagic
Branka Plavšić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta branka.plavsic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Plavsic
Sanja Polik Laborant / Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet sanja.polik@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sanja Polik
Gordana Polić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Akademija umjetnosti gordana.polic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Gordana Polic
Borka Ponorac Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Filozofski fakultet borka.ponorac@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Borka Ponorac
Željko Ponorac Kućni majstor - II-36 Pravni fakultet 051/339-029 18 nenastavno_osoblje Zeljko Ponorac
Gojko Popara Čuvar - portir - II-42 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Gojko Popara
Petar Poplašen Knjižničar - II-28 Ekonomski fakultet petar.poplasen@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Petar Poplasen
Branka Popović Referent za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat branka.popovic@unibl.org 051/326-024 18 nenastavno_osoblje Branka Popovic
Brankica Popović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Brankica Popovic
Gordana Popović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Gordana Popović Knjižničar - II-28 Pravni fakultet gordana.popovic@pf.unibl.org 051/339-031 18 nenastavno_osoblje Gordana Popovic
Željka Popović Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljka Popovic
dr Zoran Popović Nastavnik - II-4 Prirodno-matematički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Zoran Popovic
Milan Popović Laborant / Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet milan.popovic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milan Popovic
Nada Popović Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Nada Popovic
mr Predrag Popović Saradnik - II-5 Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje mr Predrag Popovic
dr Ivan Pravdić Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Ivan Pravdic
Anja Pravuljac Saradnik - II-5 Filološki fakultet anja.pravuljac@flf.unibl.org 051/340-134 17 nenastavno_osoblje Anja Pravuljac
Vesna Praštalo Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Fakultet političkih nauka vesna.prastalo@fpn.unibl.org 051/280-491 18 nenastavno_osoblje Vesna Prastalo
Mirjana Predić Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja - I-2-1-1 Rektorat mirjana.subotic@unibl.org 051/321-180 18 nenastavno_osoblje Mirjana Predic
Lidija Predragović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Ekonomski fakultet lidija.predragovic@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Lidija Predragovic
Slobodan Prijić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Prirodno-matematički fakultet slobodan.prijic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slobodan Prijic
Ranko Prodan Kućni majstor - II-36 Rudarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranko Prodan
Mirko Prole Referent za studentska pitanja - II-23 Tehnološki fakultet 051/254-554 18 nenastavno_osoblje Mirko Prole
Biljana Prohaska Mrežni administrator II-25 Mašinski fakultet biljana.prochaska@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Prohaska
dr Marijana Prpa Fink Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Marijana Prpa Fink
Željko Radanović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Elektrotehnički fakultet zeljko.radanovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zeljko Radanovic
Smiljka Radanović Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Smiljka Radanovic
mr Snežana Radinković Referent za studentska pitanja - II-23 Filozofski fakultet snezana.radinkovic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Snezana Radinkovic
dr Sanja Radinović Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje dr Sanja Radinovic
Nikola Radić Kućni majstor - II-36 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nikola.radic@unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Radic
Ornela Orlando Radmanović Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Elektrotehnički fakultet ornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ornela Orlando Radmanovic
Slavica Radovanocić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Slavica Radovanocic
Branko Radonić Kućni majstor - II-36 Medicinski fakultet 051/234/100 18 nenastavno_osoblje Branko Radonic
Milosava Radonjić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Elektrotehnički fakultet milosava.radonjic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milosava Radonjic
Nada Radonjić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Nada Radonjic
Slavojka Radonjić Administrativni radnik - II-35 Filozofski fakultet slavojka.radonjic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Slavojka Radonjic
Snježana Radonjić Referent za studentska pitanja - II-23 Filozofski fakultet snjezana.radonjic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Snjezana Radonjic
Biljana Radulović Spremačica - II-40 Rudarski fakultet 18 nenastavno_osoblje Biljana Radulovic
Dane Radulović Vozač-kurir - II-37 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Dane Radulovic
mr Dragana Radulović Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-2-2-1 Rektorat dragana.radulovic@unibl.org 051/321-173 18 nenastavno_osoblje mr Dragana Radulovic
Radmila Radulović Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet radmila.radulovic@med.unibl.org 051/340-015 18 nenastavno_osoblje Radmila Radulovic
Milena Radumilo Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Milena Radumilo
Cvijo Radumilo Kućni majstor - kotlovničar - I-4-2-5 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Cvijo Radumilo
Nada Radusin Tehnički sekretar - II-32 Tehnološki fakultet nada.radusin@tf.unibl.org 051/463-133 18 nenastavno_osoblje Nada Radusin
Gordana Rađević Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Gordana Radjevic
Slobodanka Rađević Bibliotekar - II-27 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Slobodanka Radjevic
Aleksandar Railić Bibliotekar - II-27 Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Railic
Milica Rajić Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja - I-4-3-2 Rektorat milica.rajic@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Milica Rajic
mr Siniša Rakita Šef studentske službe - II-11 Ekonomski fakultet sinisa.rakita@ef.unibl.org 051/430-042 18 nenastavno_osoblje mr Sinisa Rakita
dr Dejan Rančić Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Dejan Rancic
Jelica Rastoka Pripravnik Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelica Rastoka
Snježana Ratković Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Prirodno-matematički fakultet snjezana.ratkovic@pmf.unibl.org 051/280-774 18 nenastavno_osoblje Snjezana Ratkovic
Anđelka Račić Saradnik - II-5 Medicinski fakultet 17 nenastavno_osoblje Andjelka Racic
Dobrila Račić Administrativni radnik - II-35 Fakultet političkih nauka dobrila.racic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dobrila Racic
Dragana Račić Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Dragana Racic
Mioljka Račić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Pravni fakultet mioljka.racic@pf.unibl.org 051/339-032 18 nenastavno_osoblje Mioljka Racic
Aleksandra Regojević Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4 Rektorat aleksandra.regojevic@unibl.org 051/326-012 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Regojevic
Mihael Resanović Bibliotekar - II-27 Filozofski fakultet mihael.resanovic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mihael Resanovic
Branislav Ristić Stručni saradnik u nastavi - II-19 Mašinski fakultet branislav.ristic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branislav Ristic
Vlado Ristić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Vlado Ristic
Zlatan Ristić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Zlatan Ristic
Mladen Ritan Operater - I-3-4-8 Rektorat mladen.ritan@unibl.org 051/321-078 18 nenastavno_osoblje Mladen Ritan
Ranko Ritan Vozač putničkog vozila - I-1-4 Rektorat 051/321-171 18 nenastavno_osoblje Ranko Ritan
Željko Rogić Čuvar - portir - II-42 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zeljko Rogic
Nevena Rogić Stručni saradnik za evidencije poreza i doprinosa - I-4-3-6 Rektorat nevena.rogic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Nevena Rogic
Marina Rodić Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet marina.rodic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marina Rodic
Predrag Rodić Laborant / Viši laborant - II-29 Elektrotehnički fakultet predrag.rodic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Predrag Rodic
Jelena Rožić Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-2-3-1 Rektorat jelena.rozic@unibl.org 051/321-173 18 nenastavno_osoblje Jelena Rozic
dr Gordana Rokvić Nastavnik - II-4 Poljoprivredni fakultet gordana.rokvic@agro.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Gordana Rokvic
Branka Ružičić Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet branka.ruzicic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Ruzicic
Boris Rujević Pripravnik Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Boris Rujevic
Željko Savanović Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zeljko Savanovic
Milena Savanović Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milena Savanovic
Nevena Savanović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet nevena.savanovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nevena Savanovic
Ružica Savanović Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Ruzica Savanovic
Slavica Savanović Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet slavica.savanovic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Slavica Savanovic
Brankica Savić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Brankica Savic
Verica Savić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet verica.savic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Verica Savic
Vesna Savić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vesna.savic@aggf.unibl.org 051/206-280 18 nenastavno_osoblje Vesna Savic
Zoran Savić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Zoran Savic
Milenko Savić Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Milenko Savic
mr Nemanja Savić Nastavnik - II-4 Akademija umjetnosti nemanja.savic@au.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Nemanja Savic
Radoslava Savić Spremačica - II-40 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Radoslava Savic
Branislav Savković Vozač-kurir - II-37 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Branislav Savkovic
Dijana Savković Garderober ekonom - II-39 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Dijana Savkovic
Bojana Sarić Šef biblioteke - II-12 Elektrotehnički fakultet bojana.saric@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bojana Saric
Zorica Sejmanović Pripravnik Rektorat 18 nenastavno_osoblje Zorica Sejmanovic
Rajka Sejmanović Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Rajka Sejmanovic
Slavica Serdar Janjuš Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Medicinski fakultet slavica.serdar-janjus@med.unibl.org 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Slavica Serdar Janjus
Milica Sikimić Saradnik - II-5 Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje Milica Sikimic
Aleksandra Simanović Stručni saradnik u nastavi - II-19 Filozofski fakultet aleksandra.simanovic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandra Simanovic
mr Milijana Sladojević-Maleš Saradnik - II-5 Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje mr Milijana Sladojevic-Males
Vinka Slijepčević Referent za studentska pitanja - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
Dušanka Slijepčević Saradnik - II-5 Fakultet političkih nauka 17 nenastavno_osoblje Dusanka Slijepcevic
Željko Smiljanić Kućni majstor - II-36 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zeljko Smiljanic
Vesna Smoljić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Vesna Smoljic
Tomislavka Smoljić Spremačica - II-40 Filozofski fakultet 18 nenastavno_osoblje Tomislavka Smoljic
Dušanka Soković Laborant / Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet dusanka.sokovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusanka Sokovic
Slavica Spasojević Referent za obračun ličnih primanja - I-4-3-5 Rektorat slavica.spasojevic@unibl.org 051/326-021 18 nenastavno_osoblje Slavica Spasojevic
Ljiljana Spremo Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Poljoprivredni fakultet ljiljana.spremo@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Spremo
Duško Stakić Čuvar - portir - II-42 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Dusko Stakic
Lazarka Stanivuković Referent za studentska pitanja - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org 051/309-812 18 nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
Milan Stanivuković Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Fakultet bezbjednosnih nauka milan.stanivukovic@fbn.unibl.org 051/333-605 18 nenastavno_osoblje Milan Stanivukovic
Vila Stanić Spremačica - II-40 Fakultet političkih nauka 18 nenastavno_osoblje Vila Stanic
Dragana Stanišić Spremačica - II-40 Ekonomski fakultet 18 nenastavno_osoblje Dragana Stanisic
Jovan Stanišić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Tehnološki fakultet jovan.stanisic@tf.unibl.org 051/340-129 18 nenastavno_osoblje Jovan Stanisic
Branka Stanković Tehnički sekretar - II-32 Ekonomski fakultet branka.stankovic@ef.unibl.org 051/430-012 18 nenastavno_osoblje Branka Stankovic
Dario Stanković Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2 Rektorat dario.stankovic@unibl.org 051/321-480 18 nenastavno_osoblje Dario Stankovic
Danijela Stević Referent za unos u SUFI sistem - I-4-3-3 Rektorat danijela.stevic@unibl.org 051/326-005 18 nenastavno_osoblje Danijela Stevic
Ljiljana Stević Rukovodilac Konfučijevog instituta - I-1-6-1 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Stevic
Mirjana Stević Spremačica - II-40 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Mirjana Stevic
Milivoj Stipanović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Mašinski fakultet milivoj.stipanovic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Milivoj Stipanovic
Miroslav Stoisavljević Vozač-kurir - II-37 Medicinski fakultet 051/216-531 18 nenastavno_osoblje Miroslav Stoisavljevic
Zorica Stojaković Šef studentske službe - II-11 Elektrotehnički fakultet zorica.stojakovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zorica Stojakovic
Lidija Stojaković Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Medicinski fakultet lidija.stojakovic@unibl.org 051/321-187 18 nenastavno_osoblje Lidija Stojakovic
Aleksandar Stojanović Laborant / Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet aleksandar.stojanovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Aleksandar Stojanovic
dr Zlatan Stojanović Nastavnik - II-4 Medicinski fakultet zlatan.stojanovic@med.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Zlatan Stojanovic
Zora Stojanović Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Zora Stojanovic
Đorđe Stojisavljević Viši stručni saradnik - programer - I-3-4-7 Rektorat djordje.stojisavljevic@unibl.org 051/321-070 18 nenastavno_osoblje Djordje Stojisavljevic
Danijela Stojičić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-34 Pravni fakultet danijela.stojicic@pf.unibl.org 051/339-055 18 nenastavno_osoblje Danijela Stojicic
Sonja Stojičić Grujić Knjižničar - II-28 Mašinski fakultet sonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Sonja Stojicic Grujic
mr Sandra Stojković Viši laborant - II-29 Tehnološki fakultet sandra.stojkovic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje mr Sandra Stojkovic
Vladan Stojnić Saradnik - II-5 Elektrotehnički fakultet 17 nenastavno_osoblje Vladan Stojnic
Ognjen Stojnić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Šumarski fakultet ognjen.stojnic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Ognjen Stojnic
Slađana Stojnić Referent za studentska pitanja - II-23 Pravni fakultet sladjana.stojnic@pf.unibl.org 051/339-030 18 nenastavno_osoblje Sladjana Stojnic
Božana Stojčević Šef studentske službe - II-11 Filozofski fakultet bozana.stojcevic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozana Stojcevic
dr Mihajlo Stojčić Nastavnik - II-4 Mašinski fakultet mihajlo.stojcic@mf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje dr Mihajlo Stojcic
Vesna Straživuk Tehnički sekretar - II-32 Šumarski fakultet vesna.strazivuk@sf.unibl.org 051/460-550 18 nenastavno_osoblje Vesna Strazivuk
Diana Stupar Nastavnik - II-4 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 18 nenastavno_osoblje Diana Stupar
Dragana Stupar Referent za studentska pitanja - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.stupar@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dragana Stupar
Đorđe Stupar Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Djordje Stupar
Jovan Stupar Kućni majstor - II-36 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Jovan Stupar
Rada Stupar Laborant / Viši laborant - II-29 Institut za genetičke resurse rada.stupar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Stupar
Ranka Subašić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Ranka Subasic
Andreja Subotić Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Andreja Subotic
dr Dane Subotić Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Dane Subotic
Jelena Subotić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Šumarski fakultet jelena.subotic@sf.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Jelena Subotic
Olga Suvajac Šef računovodstva - I-4-4-1 Rektorat olga.suvajac@unibl.org 051/326-006 18 nenastavno_osoblje Olga Suvajac
Borislav Tadić Kućni majstor - II-36 Elektrotehnički fakultet 18 nenastavno_osoblje Borislav Tadic
Irena Tadić Referent za studentska pitanja - II-23 Prirodno-matematički fakultet irena.tadic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Irena Tadic
Stela Tadić Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta stela.tadic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Stela Tadic
Mitja Tanjga Šef računarskog centra - II-13 Prirodno-matematički fakultet mitja.tanjga@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Mitja Tanjga
Danijel Telebak Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika i matične knjige - I-3-2-4 Rektorat danijel.telebak@unibl.org 051/321-278 18 nenastavno_osoblje Danijel Telebak
Nikolina Telebak Referent za knjigovodstvene poslove - II-33 Rudarski fakultet nikolina.telebak@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikolina Telebak
Ana Tešić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20 Akademija umjetnosti ana.tesic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ana Tesic
Igor Tešić Stručni saradnik za scenske i muzičke umjetnosti - II-21 Akademija umjetnosti igor.tesic@au.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Tesic
Jovanka Todić Šef biblioteke - II-13 Tehnološki fakultet jovanka.todic@tf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Jovanka Todic
Rada Todić Viši knjižničar / knjižničar - II-28 Prirodno-matematički fakultet rada.todic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Rada Todic
Vanja Todorović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Elektrotehnički fakultet vanja.todorovic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vanja Todorovic
Marina Todorović Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.todorovic@aggf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Marina Todorovic
dr Nebojša Todorović Šumarski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Nebojsa Todorovic
Vera Tokić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Vera Tokic
Zorka Tomašević Spremačica - II-40 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/388-578 18 nenastavno_osoblje Zorka Tomasevic
Ljiljana Tomović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet ljiljana.tomovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ljiljana Tomovic
mr Žana Topalović Saradnik - II-5 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zana.topalovic@aggf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje mr Zana Topalovic
Zoran Topić Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu - I-4-5-2 Rektorat zoran.topic@unibl.org 051/326-007 18 nenastavno_osoblje Zoran Topic
Duško Torbica Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Rudarski fakultet dusko.torbica@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Torbica
Lazarela Travar Viši stručni saradnik za poslove održavanja - I-4-2-4 Rektorat lazarela.travar@unibl.org 051/326-010 18 nenastavno_osoblje Lazarela Travar
Nikola Travar Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22 Institut za genetičke resurse nikola.travar@igr.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Nikola Travar
Igor Trbojević Viši laborant - II-29 Prirodno-matematički fakultet igor.trbojevic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Igor Trbojevic
Miroslav Treml Stručni saradnik u nastavi - II-19 Prirodno-matematički fakultet miroslav.treml@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Miroslav Treml
Borka Trivić Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Borka Trivic
Dobrila Trivić Referent za studentska pitanja - II-23 Rudarski fakultet dobrila.trivic@rf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dobrila Trivic
Zoran Trivić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Filozofski fakultet zoran.trivic@ff.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Zoran Trivic
Ozren Trišić Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-2-1-2 Rektorat ozren.trisic@unibl.org 051/321-182 18 nenastavno_osoblje Ozren Trisic
Ranko Trišić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet političkih nauka ranko.trisic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ranko Trisic
Branka Trninić Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10 Prirodno-matematički fakultet branka.trninic@pmf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Branka Trninic
Miloš Trninić Domaćica - recepcioner - II-41 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milos Trninic
Mirjana Trubajić Spremačica - II-40 Pravni fakultet 18 nenastavno_osoblje Mirjana Trubajic
Vanja Tubić Referent za studentska pitanja - II-23 Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Vanja Tubic
Dragana Tubić Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 18 nenastavno_osoblje Dragana Tubic
Dario Ćetojević Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Dario Cetojevic
Jagoda Ćetojević Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 051/217-737 18 nenastavno_osoblje Jagoda Cetojevic
Nevenka Ćojo Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Nevenka Cojo
Zvezdan Ćulafić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Zvezdan Culafic
Dobrila Ćulum Spremačica - II-40 Akademija umjetnosti 051/315-088 18 nenastavno_osoblje Dobrila Culum
Zoran Ćup Upravnik dvorane - II-30 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zoran.cup@unibl.org 051/312-612 18 nenastavno_osoblje Zoran Cup
Biljana Ćurlić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-43 Institut za genetičke resurse 18 nenastavno_osoblje Biljana Curlic
Svijetlana Ćućun Tehnički sekretar - II-32 Fakultet bezbjednosnih nauka 18 nenastavno_osoblje Svijetlana Cucun
Dragan Ubović Vozač-kurir - II-37 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Dragan Ubovic
Ljubiša Udovičić Viši stručni saradnik - Interni revizor - I-1-5-2 Rektorat ljubisa.udovicic@unibl.org 051/326-012 18 nenastavno_osoblje Ljubisa Udovicic
Živko Udovčić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Zivko Udovcic
Tatjana Udovčić Spremačica - II-40 Poljoprivredni fakultet 18 nenastavno_osoblje Tatjana Udovcic
Biljana Uletilović Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet biljana.uletilovic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Biljana Uletilovic
Vladimirka Umićević Spremačica - II-40 Filološki fakultet 18 nenastavno_osoblje Vladimirka Umicevic
Dušan Urošević Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti 17 nenastavno_osoblje Dusan Urosevic
Gordana Cvijetić Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Gordana Cvijetic
Jovana Cvijić Viši stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta - I-3-2-3 Rektorat jovana.cvijic@unibl.org 051/321-279 18 nenastavno_osoblje Jovana Cvijic
Danijela Cvitković Spremačica - II-40 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Danijela Cvitkovic
Milija Cvišić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Prirodno-matematički fakultet 18 nenastavno_osoblje Milija Cvisic
Tanja Cvjetković Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet tanja.cvjetkovic@med.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Tanja Cvjetkovic
Branko Crnogorac Bibliotekar - II-27 Filološki fakultet branko.crnogorac@flf.unibl.org 051/340-136 18 nenastavno_osoblje Branko Crnogorac
Ognjen Čalić Šef računarskog centra - II-13 Elektrotehnički fakultet ognjen.calic@etf.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Ognjen Calic
Svjetlana Čeko Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet svjetlana.ceko@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Svjetlana Ceko
dr Đorđe Čekrlija Nastavnik - II-4 Filozofski fakultet 17 nenastavno_osoblje dr Djordje Cekrlija
Bosiljka Čubrilović Saradnik - II-5 Pravni fakultet bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org 17 nenastavno_osoblje Bosiljka Cubrilovic
mr Duško Čuković Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-24 Mašinski fakultet dusko.cukovic@ef.unibl.org 051/464-628 18 nenastavno_osoblje mr Dusko Cukovic
Borka Šakić Spremačica - II-40 Šumarski fakultet 051/464-628 18 nenastavno_osoblje Borka Sakic
Danijel Šamara Portir - čuvar - I-4-5-3 Rektorat 18 nenastavno_osoblje Danijel Samara
Marija Ševa Spremačica - II-40 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Marija Seva
Mirjana Šekara Šef studentske službe - II-11 Akademija umjetnosti mirjana.sekara@au.unibl.org 051/307-140 18 nenastavno_osoblje Mirjana Sekara
dr Gojko Šetka Saradnik - II-5 Fakultet bezbjednosnih nauka 17 nenastavno_osoblje dr Gojko Setka
Nataša Šešić Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Pravni fakultet 051/339-027 18 nenastavno_osoblje Natasa Sesic
Nada Šikman Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 18 nenastavno_osoblje Nada Sikman
Jelena Šipovac Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Sipovac
Božana Škorić Referent za studentska pitanja - II-23 Ekonomski fakultet bozana.skoric@ef.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Bozana Skoric
Vesna Škrbić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet vesna.skrbic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Skrbic
Nevenko Škrbić Čuvar - portir - II-42 Medicinski fakultet 051/234-100 18 nenastavno_osoblje Nevenko Skrbic
Vasilisa Šljivar Saradnik - II-5 Filološki fakultet vasilisa.sljivar@flf.unibl.org 051/340-142 17 nenastavno_osoblje Vasilisa Sljivar
Duško Šljivić Bibliotekar - II-27 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.sljivic@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusko Sljivic
Saša Šljivić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.sljivic@ffvs.unibl.org 051/340-142 18 nenastavno_osoblje Sasa Sljivic
Dušan Šljukić Laborant / Viši laborant - II-29 Poljoprivredni fakultet dusan.sljukic@agro.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Dusan Sljukic
Jelena Šobot Laborant / Viši laborant - II-29 Medicinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Jelena Sobot
Veselka Šormaz Radnik na telefonskoj centrali - II-38 Pravni fakultet 051/339-001 18 nenastavno_osoblje Veselka Sormaz
Milomirka Štrbac Spremačica - II-40 Mašinski fakultet 18 nenastavno_osoblje Milomirka Strbac
Vesna Štrbac Baroš Šef studentske službe - II-11 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Vesna Strbac Baros
Borislav Štulić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Fakultet političkih nauka borislav.stulic@fpn.unibl.org 18 nenastavno_osoblje Borislav Stulic
Borka Štulić Spremačica - II-40 Prirodno-matematički fakultet 051/219-610 18 nenastavno_osoblje Borka Stulic
Dijana Šukalo Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2 Rektorat dijana.sukalo@unibl.org 051/321-179 18 nenastavno_osoblje Dijana Sukalo
Radana Šukalo Spremačica - I-4-1-2 Rektorat 051/326-024 18 nenastavno_osoblje Radana Sukalo
Rada Šušnjar-Aćimović Referent finansijske operative - I-4-4-6 Rektorat rada.susnjar-acimovic@unibl.org 051/326-018 18 nenastavno_osoblje Rada Susnjar-Acimovic
dr Vesna Aleksić redovni profesor Ekonomski fakultet vesna.aleksic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Aleksic
dr Zoran Arsović redovni profesor Filozofski fakultet zoran.arsovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Arsovic
dr Jovo Ateljević redovni profesor Ekonomski fakultet jovo.ateljevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Jovo Ateljevic
dr Zdenka Babić redovni profesor Elektrotehnički fakultet zdenka.babic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zdenka Babic
mr Zoran Banović redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.banovic@au.unibl.org 051/301-211 17 saradnik mr Zoran Banovic
dr Snežana Bijelić redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta snezana.bijelic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Bijelic
dr Aleksandar Bogdanić redovni profesor Fakultet političkih nauka 17 saradnik dr Aleksandar Bogdanic
dr Svetozar Bogojević redovni profesor Filozofski fakultet svetozar.bogojevic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Svetozar Bogojevic
dr Milorad Božić redovni profesor Elektrotehnički fakultet milorad.bozic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Milorad Bozic
dr Vaso Bojanić redovni profesor Poljoprivredni fakultet vaso.bojanic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vaso Bojanic
Nenad Bojić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.bojic@au.unibl.org 051/305-250 17 saradnik Nenad Bojic
dr Goran Bošnjak redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.bosnjak@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Bosnjak
mr Danko Brkić redovni profesor Akademija umjetnosti danko.brkic@au.unibl.org 17 saradnik mr Danko Brkic
dr Zlatko Bundalo redovni profesor Elektrotehnički fakultet zlatko.bundalo@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zlatko Bundalo
dr Slavica Vasiljević Ilić redovni profesor Filološki fakultet 051/340-124 17 saradnik dr Slavica Vasiljevic Ilic
dr Stojko Vidović redovni profesor Medicinski fakultet stojko.vidovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Stojko Vidovic
dr Milovan Vinčić redovni profesor Ekonomski fakultet milovan.vincic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Milovan Vincic
dr Ljiljana Vukić redovni profesor Tehnološki fakultet ljiljana.vukic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Vukic
Biljana Gavranović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.gavranovic@au.unibl.org 051/312-977 17 saradnik Biljana Gavranovic
dr Radoslav Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet radoslav.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Gajanin
dr Petar Gvero redovni profesor Mašinski fakultet petar.gvero@mf.unibl.org 17 saradnik dr Petar Gvero
dr Gordana Globočki Lakić redovni profesor Mašinski fakultet gordana.globocki-lakic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Globocki Lakic
dr Rajko Gnjato redovni profesor Prirodno-matematički fakultet rajko.gnjato@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Rajko Gnjato
dr Zoran Govedar redovni profesor Šumarski fakultet zoran.govedar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Govedar
dr Slobodan Goranović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta slobodan.goranovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Goranovic
dr Slavica Grujić redovni profesor Tehnološki fakultet slavica.grujic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Grujic
dr Asima Davidović redovni profesor Tehnološki fakultet asima.davidovic@tf.unibl.org 051/462-400 17 saradnik dr Asima Davidovic
dr Ratko Dejanović redovni profesor Elektrotehnički fakultet ratko.dejanovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Ratko Dejanovic
dr Maja Dodig redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.dodig@aggf.unibl.org 051/214-445 17 saradnik dr Maja Dodig
dr Predrag Dragosavljević redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta predrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Predrag Dragosavljevic
dr Milanka Drinić redovni profesor Poljoprivredni fakultet milanka.drinic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Milanka Drinic
dr Miroslav Drinić redovni profesor Filozofski fakultet miroslav.drinic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Drinic
dr Pero Dugić redovni profesor Tehnološki fakultet pero.dugic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Pero Dugic
dr Vlado Đajić redovni profesor Medicinski fakultet vlado.djajic@med.unibl.org 17 dr Vlado Djajic
dr Pejo Đurašinović redovni profesor Fakultet političkih nauka pejo.djurasinovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Pejo Djurasinovic
dr Gordana Đurić redovni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.djuric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Djuric
dr Miodrag Živanović redovni profesor Filozofski fakultet miodrag.zivanovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Miodrag Zivanovic
mr Nenad Zeljić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.zeljic@au.unibl.org 011/355-3306 17 saradnik mr Nenad Zeljic
dr Zdravko Zlokapa redovni profesor Fakultet političkih nauka zdravko.zlokapa@fpn.unibl.org 051/430-592 17 saradnik dr Zdravko Zlokapa
dr Bogdan Zrnić redovni profesor Medicinski fakultet bogdan.zrnic@med.unibl.org 17 saradnik dr Bogdan Zrnic
dr Siniša Ignjatović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Ignjatovic
dr Gordana Ilić redovni profesor Ekonomski fakultet gordana.ilic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Ilic
dr Mile Ilić redovni profesor Filozofski fakultet mile.ilic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Mile Ilic
dr Slavica Jandrić redovni profesor Medicinski fakultet slavica.jandric@med.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Jandric
dr Milan Janjić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.janjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milan Janjic
dr Milan Jovanović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.jovanovic@pmf.unibl.org 051/438-139 17 saradnik dr Milan Jovanovic
dr Stoja Jotanović redovni profesor Poljoprivredni fakultet stoja.jotanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Stoja Jotanovic
mr Jelena Karišik redovni profesor Akademija umjetnosti jelena.karisik@au.unibl.org 057/265-025 17 saradnik mr Jelena Karisik
dr Radivoje Kerović redovni profesor Filozofski fakultet radivoje.kerovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Radivoje Kerovic
dr Braco Kovačević redovni profesor Fakultet političkih nauka braco.kovacevic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Braco Kovacevic
dr Ilija Komljenović redovni profesor Poljoprivredni fakultet ilija.komljenovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ilija Komljenovic
dr Novak Kondić redovni profesor Ekonomski fakultet novak.kondic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Novak Kondic
dr Zdenka Krivokuća redovni profesor Medicinski fakultet zdenka.krivokuca@med.unibl.org 051/234-101 17 saradnik dr Zdenka Krivokuca
dr Zoran Kukrić redovni profesor Tehnološki fakultet zoran.kukric@tf.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Kukric
dr Branimir Kuljanin redovni profesor Filozofski fakultet branimir.kuljanin@ff.unibl.org 17 saradnik dr Branimir Kuljanin
dr Ljiljana Lakić redovni profesor Medicinski fakultet ljiljana.lakic@med.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Lakic
dr Branka Maksimović redovni profesor Poljoprivredni fakultet branka.maksimovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Branka Maksimovic
dr Milorad Maksimović redovni profesor Tehnološki fakultet milorad.maksimovic@tf.unibl.org 051/308-026 17 saradnik dr Milorad Maksimovic
dr Draško Marinković redovni profesor Prirodno-matematički fakultet drasko.marinkovic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik dr Drasko Marinkovic
dr Petar Marić redovni profesor Elektrotehnički fakultet petar.maric@etf.unibl.org 17 saradnik dr Petar Maric
dr Slavko Marić redovni profesor Elektrotehnički fakultet slavko.maric@etf.unibl.org 17 saradnik dr Slavko Maric
dr Ivanka Marković redovni profesor Pravni fakultet ivanka.markovic@pf.unibl.org 051/339-023 17 saradnik dr Ivanka Markovic
dr Mihajlo Marković redovni profesor Poljoprivredni fakultet mihajlo.markovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Mihajlo Markovic
dr Amela Matavulj redovni profesor Medicinski fakultet amela.matavulj@med.unibl.org 051/234-121 17 saradnik dr Amela Matavulj
dr Milan Mataruga redovni profesor Šumarski fakultet milan.mataruga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Milan Mataruga
dr Zoran Maunaga redovni profesor Šumarski fakultet zoran.maunaga@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Maunaga
dr Perica Macura redovni profesor Ekonomski fakultet perica.macura@ef.unibl.org 17 saradnik dr Perica Macura
dr Dragan Mikavica redovni profesor Poljoprivredni fakultet dragan.mikavica@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Mikavica
dr Dragan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dragan.mikerevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Mikerevic
mr Gorica Miletić-Omčikus redovni profesor Akademija umjetnosti gorica.miletic-omickus@au.unibl.org 17 saradnik mr Gorica Miletic-Omcikus
dr Mira Milić redovni profesor Šumarski fakultet mira.milic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Mira Milic
dr Zdravko Milovanović redovni profesor Mašinski fakultet zdravko.milovanovic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Zdravko Milovanovic
dr Dragoljub Mirjanić redovni profesor Medicinski fakultet dragoljub.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dragoljub Mirjanic
dr Željko Mirjanić redovni profesor Pravni fakultet zeljko.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-046 17 saradnik dr Zeljko Mirjanic
dr Slađana Mirjanić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet sladjana.mirjanic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sladjana Mirjanic
dr Željko Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti zeljko.mitrovic@au.unibl.org 051/213-104 17 saradnik dr Zeljko Mitrovic
dr Zoran Mitrović redovni profesor Elektrotehnički fakultet zoran.mitrovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Mitrovic
dr Nikola Mićić redovni profesor Poljoprivredni fakultet nikola.micic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nikola Micic
dr Nikola Mojović redovni profesor Pravni fakultet nikola.mojovic@pf.unibl.org 051/339-052 17 saradnik dr Nikola Mojovic
dr Jasminka Nikolić redovni profesor Medicinski fakultet jasminka.nikolic@med.unibl.org 051/234-123 17 saradnik dr Jasminka Nikolic
dr Rodoljub Oljača redovni profesor Šumarski fakultet rodoljub.oljaca@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Rodoljub Oljaca
dr Petar Pavlović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta petar.pavlovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Petar Pavlovic
dr Miroslav Petković redovni profesor Medicinski fakultet miroslav.petkovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Petkovic
dr Snežana Petković redovni profesor Mašinski fakultet snezana.petkovic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Petkovic
dr Pero Petrović redovni profesor Mašinski fakultet pero.petrovic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Pero Petrovic
dr Nikola Poplašen redovni profesor Fakultet političkih nauka nikola.poplasen@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nikola Poplasen
dr Vitomir Popović redovni profesor Pravni fakultet vitomir.popovic@pf.unibl.org 051/339-050 17 saradnik dr Vitomir Popovic
dr Goran Popović redovni profesor Ekonomski fakultet goran.popovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Goran Popovic
dr Ranko Popović redovni profesor Filološki fakultet ranko.popovic@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Ranko Popovic
dr Ljubiša Preradović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Ljubisa Preradovic
dr Novo Pržulj redovni profesor Poljoprivredni fakultet novo.przulj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Novo Przulj
dr Mirjana Rađenović redovni profesor Pravni fakultet mirjana.radjenovic@pf.unibl.org 051/339-021 17 saradnik dr Mirjana Radjenovic
dr Borislav Railić redovni profesor Poljoprivredni fakultet borislav.railic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Borislav Railic
dr Nela Rašeta redovni profesor Medicinski fakultet nela.raseta@med.unibl.org 17 saradnik dr Nela Raseta
dr Miodrag Regodić redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miodrag.regodic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miodrag Regodic
dr Lazo Ristić redovni profesor Fakultet političkih nauka lazo.ristic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Lazo Ristic
dr Miroslav Rogić redovni profesor Mašinski fakultet miroslav.rogic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Rogic
mr Svjetlana Salić Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti svjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Svjetlana Salic Mitrovic
dr Mladenko Sadžak redovni profesor Filološki fakultet mladenko.sadzak@flf.unibl.org 051/340-138 17 saradnik dr Mladenko Sadzak
dr Slavica Sladojević redovni profesor Tehnološki fakultet slavica.sladojevic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Sladojevic
Veso Sovilj redovni profesor Akademija umjetnosti veso.sovilj@au.unibl.org 17 saradnik Veso Sovilj
dr Miloš Sorak redovni profesor Tehnološki fakultet milos.sorak@tf.unibl.org 17 saradnik dr Milos Sorak
dr Goran Spasojević redovni profesor Medicinski fakultet goran.spasojevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Goran Spasojevic
dr Stanko Stanić redovni profesor Ekonomski fakultet stanko.stanic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Stanko Stanic
dr Milenko Stanković redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet milenko.stankovic@aggf.unibl.org 051/225-190 17 saradnik dr Milenko Stankovic
dr Svjetlana Stoisavljević Šatara redovni profesor Medicinski fakultet svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org 051/358-410 17 saradnik dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
dr Dušanka Stojanović redovni profesor Tehnološki fakultet dusanka.stojanovic@tf.unibl.org 051/217-013 17 saradnik dr Dusanka Stojanovic
dr Toplica Stojanović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta toplica.stojanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Toplica Stojanovic
dr Mirjana Stojisavljević redovni profesor Filološki fakultet mirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mirjana Stojisavljevic
dr Nenad Suzić redovni profesor Filozofski fakultet nenad.suzic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Suzic
dr Zdravko Todorović redovni profesor Ekonomski fakultet zdravko.todorovic@ef.unibl.org 051/464-900 17 saradnik dr Zdravko Todorovic
dr Rajko Tomaš redovni profesor Ekonomski fakultet rajko.tomas@ef.unibl.org 17 saradnik dr Rajko Tomas
dr Ljiljana Topalić-Trivunović redovni profesor Tehnološki fakultet ljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
dr Radislav Tošić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet radislav.tosic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radislav Tosic
dr Goran Trbić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet goran.trbic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Trbic
dr Vladimir Turjačanin redovni profesor Filozofski fakultet vladimir.turjacanin@ff.unibl.org 051/323-980 17 saradnik dr Vladimir Turjacanin
dr Snežana Uletilović redovni profesor Medicinski fakultet snezana.uletilovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Snezana Uletilovic
Timea Hotić redovni profesor Akademija umjetnosti timea.hotic@au.unibl.org 051/358-824 17 saradnik Timea Hotic
dr Čedomir Crnogorac redovni profesor Prirodno-matematički fakultet cedomir.crnogorac@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Cedomir Crnogorac
dr Dijana Crnjak redovni profesor Filološki fakultet dijana.crnjak@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Dijana Crnjak
dr Gordana Čenić-Jotanović redovni profesor Ekonomski fakultet gordana.cenic-jotanovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Cenic-Jotanovic
dr Valerija Šaula redovni profesor Pravni fakultet valerija.saula@pf.unibl.org 051/339-061 17 saradnik dr Valerija Saula
dr Ljiljana Ševo redovni profesor Akademija umjetnosti ljiljana.sevo@au.unibl.org 051/240-110 17 saradnik dr Ljiljana Sevo
dr Ivan Šijaković redovni profesor Fakultet političkih nauka ivan.sijakovic@fpn.unibl.org 051/430-041 17 saradnik dr Ivan Sijakovic
dr Ranko Škrbić redovni profesor Medicinski fakultet ranko.skrbic@med.unibl.org 051/234-117 17 saradnik dr Ranko Skrbic
dr Duško Šnjegota redovni profesor Ekonomski fakultet 17 saradnik dr Dusko Snjegota
dr Mladen Šukalo redovni profesor Filološki fakultet mladen.sukalo@flf.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Mladen Sukalo
dr Nada Šumatić redovni profesor Šumarski fakultet nada.sumatic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Nada Sumatic
dr Danilo Capasso vanredni profesor Filološki fakultet danilo.capasso@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik dr Danilo Capasso
dr Roberto Russi vanredni profesor Filološki fakultet roberto.russi@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Roberto Russi
mr Renata Agostini vanredni profesor Akademija umjetnosti renata.agostini@au.unibl.org 17 saradnik mr Renata Agostini
dr Biljana Antunović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet biljana.antunovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Antunovic
dr Mirjana Arežina vanredni profesor Filološki fakultet mirjana.arezina@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Mirjana Arezina
dr Ljiljana Aćimović vanredni profesor Filološki fakultet ljiljana.acimovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Ljiljana Acimovic
dr Biljana Babić vanredni profesor Filološki fakultet biljana.babic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Biljana Babic
dr Željka Babić vanredni profesor Filološki fakultet zeljka.babic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Zeljka Babic
dr Živko Babić vanredni profesor Mašinski fakultet zivko.babic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Zivko Babic
dr Davorin Bajić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet davorin.bajic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Davorin Bajic
dr Mirko Banjac vanredni profesor Filozofski fakultet mirko.banjac@ff.unibl.org 17 saradnik dr Mirko Banjac
dr Dragana Bašić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragana.basic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Basic
dr Tatjana Bijelić vanredni profesor Filološki fakultet tatjana.bijelic@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Tatjana Bijelic
mr Dinko Blagojević vanredni profesor Akademija umjetnosti dinko.blagojevic@au.unibl.org 051/308-263 17 saradnik mr Dinko Blagojevic
dr Branko Blanuša vanredni profesor Elektrotehnički fakultet branko.blanusa@etf.unibl.org 17 saradnik dr Branko Blanusa
dr Duško Bogdanić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusko.bogdanic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Bogdanic
dr Tatjana Botić vanredni profesor Tehnološki fakultet tatjana.botic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Botic
dr Boro Bronza vanredni profesor Filozofski fakultet boro.bronza@ff.unibl.org 17 saradnik dr Boro Bronza
dr Dušanka Bundalo vanredni profesor Filozofski fakultet dusanka.bundalo@ff.unibl.org 17 saradnik dr Dusanka Bundalo
dr Božo Važić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet bozo.vazic@agro.unibl.org 051/287-247 17 saradnik dr Bozo Vazic
dr Nada Vaselić vanredni profesor Filozofski fakultet nada.vaselic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Nada Vaselic
dr Željko Vaško vanredni profesor Poljoprivredni fakultet zeljko.vasko@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vasko
dr Siniša Vidaković vanredni profesor Akademija umjetnosti sinisa.vidakovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vidakovic
dr Dragana Vilić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragana.vilic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Vilic
dr Nataša Vilić vanredni profesor Filozofski fakultet natasa.vilic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Vilic
dr Milenko Vojvodić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta milenko.vojvodic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Milenko Vojvodic
dr Đorđe Vuković vanredni profesor Fakultet političkih nauka djordje.vukovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Vukovic
dr Siniša Vučenović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Vucenovic
dr Igor Vučković vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.vuckovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Igor Vuckovic
dr Vesna Gajanin vanredni profesor Medicinski fakultet vesna.gajanin@med.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Gajanin
dr Gordana Gardašević vanredni profesor Elektrotehnički fakultet gordana.gardasevic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Gardasevic
dr Mićo Gaćanović vanredni profesor Elektrotehnički fakultet mico.gacanovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Mico Gacanovic
dr Nataša Glišić vanredni profesor Akademija umjetnosti natasa.glisic@au.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Glisic
mr Slavica Gluvić vanredni profesor Akademija umjetnosti slavica.gluvic@au.unibl.org 051/663-725 17 saradnik mr Slavica Gluvic
dr Dragojla Golub vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dragojla.golub@pmf.unibl.org 051/436-732 17 saradnik dr Dragojla Golub
dr Valentina Golubović Bugarski vanredni profesor Mašinski fakultet valentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org 051 433 061 17 saradnik dr Valentina Golubovic Bugarski
dr Goran Grahovac vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.grahovac@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Grahovac
dr Dragana Grujić vanredni profesor Tehnološki fakultet dragana.grujic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Grujic
dr Bojan Guzina vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta bojan.guzina@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Bojan Guzina
dr Radoslav Dekić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet radoslav.dekic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Radoslav Dekic
dr Duška Delić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet duska.delic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Duska Delic
mr Novak Demonjić vanredni profesor Akademija umjetnosti novak.demonjic@au.unibl.org 17 saradnik mr Novak Demonjic
dr Dragoslav Dobraš vanredni profesor Mašinski fakultet dragoslav.dobras@mf.unibl.org 17 saradnik dr Dragoslav Dobras
dr Radenko Dobraš vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta radenko.dobras@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radenko Dobras
dr Mirko Dobrnjac vanredni profesor Mašinski fakultet mirko.dobrnjac@mf.unibl.org 17 saradnik dr Mirko Dobrnjac
dr Sanda Dodik vanredni profesor Akademija umjetnosti sanda.dodik@au.unibl.org 051/303-208 17 saradnik dr Sanda Dodik
dr Ljiljana Došenović vanredni profesor Šumarski fakultet ljiljana.dosenovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Ljiljana Dosenovic
dr Ljiljana Drinić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljiljana.drinic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljiljana Drinic
Goran Dujaković vanredni profesor Akademija umjetnosti goran.dujakovic@au.unibl.org 17 saradnik Goran Dujakovic
dr Vojislav Dukić vanredni profesor Šumarski fakultet vojislav.dukic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vojislav Dukic
dr Tatjana Duronjić vanredni profesor Fakultet političkih nauka tatjana.duronjic@fpn.unibl.org 051/304-001 17 saradnik dr Tatjana Duronjic
dr Srđan Dušanić vanredni profesor Filozofski fakultet srdjan.dusanic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Srdjan Dusanic
mr Mladen Đukić vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.djukic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Djukic
dr Vesna Đurić vanredni profesor Fakultet političkih nauka vesna.djuric@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Djuric
dr Zoran Đurić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet zoran.djuric@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Djuric
dr Mirjana Žabić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet mirjana.zabic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Mirjana Zabic
dr Vasilj Žarković vanredni profesor Ekonomski fakultet vasilj.zarkovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Vasilj Zarkovic
dr Milenko Živković vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet milenko.zivkovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milenko Zivkovic
dr Igor Zekanović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet igor.zekanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Igor Zekanovic
dr Saša Zeljković vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Zeljkovic
dr Ivana Zečević vanredni profesor Filozofski fakultet ivana.zecevic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Ivana Zecevic
dr Radomir Zrnić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta radomir.zrnic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Radomir Zrnic
dr Goran Janjić vanredni profesor Mašinski fakultet goran.janjic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Goran Janjic
dr Nina Janjić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet nina.janjic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Nina Janjic
dr Svjetlana Janjić vanredni profesor Tehnološki fakultet svjetlana.janjic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Janjic
mr Biljana Jašić-Radovanović vanredni profesor Akademija umjetnosti biljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org 051/214-622 17 saradnik mr Biljana Jasic-Radovanovic
dr Dijana Jelić vanredni profesor Medicinski fakultet dijana.jelic@med.unibl.org 17 saradnik dr Dijana Jelic
dr Vladimir Jovanović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet vladimir.jovanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Jovanovic
dr Duško Jojić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusko.jojic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Jojic
dr Simo Jokanović vanredni profesor Medicinski fakultet simo.jokanovic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Simo Jokanovic
Nataša Jokić vanredni profesor Akademija umjetnosti natasa.jokic@au.unibl.org 17 saradnik Natasa Jokic
dr Draženko Jorgić vanredni profesor Filozofski fakultet drazenko.jorgic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Drazenko Jorgic
dr Sanja Josifović-Elezović vanredni profesor Filološki fakultet sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Sanja Josifovic-Elezovic
dr Radenko Jotanović vanredni profesor Pravni fakultet radenko.jotanovic@pf.unibl.org 051/339-063 17 saradnik dr Radenko Jotanovic
dr Tamara Karalić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta tamara.karalic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Tamara Karalic
dr Milena Karapetrović vanredni profesor Filozofski fakultet milena.karapetrovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Milena Karapetrovic
dr Dalibor Kesić vanredni profesor Filološki fakultet dalibor.kesic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dalibor Kesic
dr Luka Kecman vanredni profesor Akademija umjetnosti luka.kecman@au.unibl.org 17 saradnik dr Luka Kecman
dr Darko Knežević vanredni profesor Mašinski fakultet darko.knezevic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Darko Knezevic
dr Zlatan Kovačević vanredni profesor Poljoprivredni fakultet zlatan.kovacevic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Zlatan Kovacevic
dr Slaviša Kovačević vanredni profesor Ekonomski fakultet slavisa.kovacevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Slavisa Kovacevic
dr Danijela Kondić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet danijela.kondic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Danijela Kondic
dr Elena Kostić - Trepetova vanredni profesor Akademija umjetnosti elena.kostic@au.unibl.org 17 saradnik dr Elena Kostic - Trepetova
dr Milenko Krajišnik vanredni profesor Ekonomski fakultet milenko.krajisnik@ef.unibl.org 17 saradnik dr Milenko Krajisnik
mr Vanesa Kremenović vanredni profesor Akademija umjetnosti vanesa.kremenovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Vanesa Kremenovic
dr Igor Krnetić vanredni profesor Filozofski fakultet 051/314-405 17 saradnik dr Igor Krnetic
dr Vlado Krunić vanredni profesor Medicinski fakultet vlado.krunic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vlado Krunic
dr Biljana Kukavica vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet biljana.kukavica@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Kukavica
dr Siniša Kurteš vanredni profesor Ekonomski fakultet sinisa.kurtes@ef.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Kurtes
dr Ilija Lalović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet ilija.lalovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Ilija Lalovic
dr Goran Latinović vanredni profesor Filozofski fakultet goran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 780 18 saradnik dr Goran Latinovic
dr Tihomir Latinović vanredni profesor Mašinski fakultet tihomir.latinovic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Tihomir Latinovic
dr Zora Levi vanredni profesor Tehnološki fakultet zora.levi@tf.unibl.org 17 saradnik dr Zora Levi
dr Radana Lukajić vanredni profesor Filološki fakultet radana.lukajic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik dr Radana Lukajic
dr Zoran Lukić vanredni profesor Ekonomski fakultet zoran.lukic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Zoran Lukic
dr Adriana Ljubojević vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Adriana Ljubojevic
dr Danijela Majstorović vanredni profesor Filološki fakultet danijela.majstorovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Danijela Majstorovic
dr Slobodan Majstorović vanredni profesor Rudarski fakultet slobodan.majstorovic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Majstorovic
dr Vladimir Malbašić vanredni profesor Rudarski fakultet vladimir.malbasic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Malbasic
dr Ljiljana Maleš-Bilić vanredni profesor Medicinski fakultet 17 saradnik dr Ljiljana Males-Bilic
dr Mira Mandić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet mira.mandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mira Mandic
dr Snježana Mandić vanredni profesor Tehnološki fakultet snjezana.mandic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Mandic
mr Leonila Marić vanredni profesor Akademija umjetnosti leonila.jocic@au.unibl.org 051/313-642 17 saradnik mr Leonila Maric
dr Tatjana Marjanović vanredni profesor Filološki fakultet tatjana.marjanovic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Tatjana Marjanovic
dr Željka Marjanović-Balaban vanredni profesor Šumarski fakultet zeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zeljka Marjanovic-Balaban
dr Petar Matić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet petar.matic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Petar Matic
dr Sanja Macura vanredni profesor Filološki fakultet sanja.macura@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sanja Macura
dr Irena Medar-Tanjga vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Irena Medar-Tanjga
dr Ljiljana Mijović vanredni profesor Pravni fakultet ljiljana.mijovic@pf.unibl.org 051/339-035 17 saradnik dr Ljiljana Mijovic
dr Brane Mikanović vanredni profesor Filozofski fakultet brane.mikanovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Brane Mikanovic
dr Dejan Mikerević vanredni profesor Ekonomski fakultet dejan.mikerevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Mikerevic
dr Aleksandar Milašinović vanredni profesor Mašinski fakultet aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Milasinovic
dr Igor Milinković vanredni profesor Pravni fakultet igor.milinkovic@pf.unibl.org 051/339-025 17 saradnik dr Igor Milinkovic
dr Brankica Milojević vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet brankica.milojevic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Brankica Milojevic
dr Ljubomir Milutinović vanredni profesor Filozofski fakultet ljubomir.milutinovic@ff.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Ljubomir Milutinovic
dr Jovo Miljanović vanredni profesor Rudarski fakultet jovo.miljanovic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Jovo Miljanovic
mr Mladen Miljanović vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.miljanovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Miljanovic
dr Siniša Miljković vanredni profesor Medicinski fakultet sinisa.miljkovic@med.unibl.org 17 dr Sinisa Miljkovic
dr Siniša Mitrić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet sinisa.mitric@agro.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Mitric
dr Tatjana Mihajlović vanredni profesor Filozofski fakultet tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Mihajlovic
dr Zorica Nikitović vanredni profesor Filološki fakultet zorica.nikitovic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Zorica Nikitovic
mr Zoran Nikolić vanredni profesor Akademija umjetnosti zoran.nikolic@au.unibl.org 17 saradnik mr Zoran Nikolic
dr Aleksandar Ostojić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet aleksandar.ostojic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Ostojic
mr Saša Pavlović vanredni profesor Akademija umjetnosti sasa.pavlovic@au.unibl.org 053/292-020 17 saradnik mr Sasa Pavlovic
dr Jelenka Pandurević vanredni profesor Filološki fakultet jelenka.pandurevic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik dr Jelenka Pandurevic
dr Milena Pašić vanredni profesor Filozofski fakultet milena.pasic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Milena Pasic
dr Duško Pevulja vanredni profesor Filološki fakultet dusko.pevulja@flf.unibl.org 051/340-128 17 saradnik dr Dusko Pevulja
dr Petar Penda vanredni profesor Filološki fakultet petar.penda@flf.unibl.org 051/340-133 17 saradnik dr Petar Penda
dr Saša Petković vanredni profesor Ekonomski fakultet sasa.petkovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Petkovic
dr Aleksandra Petrašević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Petrasevic
dr Borko Petrović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta borko.petrovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Borko Petrovic
dr Jagoda Petrović vanredni profesor Fakultet političkih nauka jagoda.petrovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Jagoda Petrovic
dr Rada Petrović vanredni profesor Tehnološki fakultet rada.petrovic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Rada Petrovic
dr Tatjana Pešić-Brđanin vanredni profesor Elektrotehnički fakultet tatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Pesic-Brdjanin
dr Jelena Poljašević vanredni profesor Ekonomski fakultet jelena.poljasevic@ef.unibl.org 053/225-434 17 saradnik dr Jelena Poljasevic
dr Nenad Ponorac vanredni profesor Medicinski fakultet nenad.ponorac@med.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Ponorac
mr Snježana Popović-Vuleta vanredni profesor Akademija umjetnosti snjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org 17 saradnik mr Snjezana Popovic-Vuleta
dr Strain Posavljak vanredni profesor Mašinski fakultet strain.posavljak@mf.unibl.org 17 saradnik dr Strain Posavljak
dr Miroslav Pranić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet miroslav.pranic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Pranic
dr Branko Predojević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet branko.predojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Branko Predojevic
dr Tamara Pribišev-Beleslin vanredni profesor Filozofski fakultet tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org 051/303-908 17 saradnik dr Tamara Pribisev-Beleslin
dr Slobodanka Prtija vanredni profesor Filozofski fakultet slobodanka.prtija@ff.unibl.org 17 saradnik dr Slobodanka Prtija
Dragana Purković-Macan vanredni profesor Akademija umjetnosti dragana.purkovic-macan@au.unibl.org 17 saradnik Dragana Purkovic-Macan
dr Sanja Radanović vanredni profesor Filološki fakultet sanja.radanovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Sanja Radanovic
dr Sanja Radetić-Lovrić vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.radetic-lovric@ff.unibl.org 051/303-754 17 saradnik dr Sanja Radetic-Lovric
dr Goran Radivojac vanredni profesor Ekonomski fakultet goran.radivojac@ef.unibl.org 17 saradnik dr Goran Radivojac
dr Darko Radić vanredni profesor Pravni fakultet 051/339-003 17 saradnik dr Darko Radic
dr Ljubomir Radoš vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljubomir.rados@agro.unibl.org 17 saradnik dr Ljubomir Rados
mr Branka Radošević-Mitrović vanredni profesor Akademija umjetnosti branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Branka Radosevic-Mitrovic
dr Branka Rodić-Grabovac vanredni profesor Tehnološki fakultet branka.rodic-grabovac@tf.unibl.org 17 saradnik dr Branka Rodic-Grabovac
dr Aleksandar Savanović vanredni profesor Fakultet političkih nauka aleksandar.savanovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Savanovic
dr Nebojša Savić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet nebojsa.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Savic
mr Dunja Simić vanredni profesor Akademija umjetnosti dunja.simic@au.unibl.org 17 saradnik mr Dunja Simic
dr Slobodan Simović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta slobodan.simovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Slobodan Simovic
mr Predrag Solomun vanredni profesor Akademija umjetnosti predrag.solomun@au.unibl.org 17 saradnik mr Predrag Solomun
dr Zoran Stanivuković vanredni profesor Šumarski fakultet zoran.stanivukovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Zoran Stanivukovic
dr Tanja Stanković - Janković vanredni profesor Filozofski fakultet tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Stankovic - Jankovic
dr Zdrava Stojanović vanredni profesor Pravni fakultet zdrava.stojanovic@pf.unibl.org 051/339-048 17 saradnik dr Zdrava Stojanovic
dr Lazar Stojanović vanredni profesor Rudarski fakultet lazar.stojanovic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Lazar Stojanovic
dr Zorana Tanasić vanredni profesor Mašinski fakultet zorana.tanasic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Zorana Tanasic
dr Drago Tešanović vanredni profesor Filološki fakultet drago.tesanovic@flf.unibl.org 051/340-121 17 saradnik dr Drago Tesanovic
dr Gordana Tica vanredni profesor Mašinski fakultet gordana.tica@mf.unibl.org 17 saradnik dr Gordana Tica
dr Milan Tica vanredni profesor Mašinski fakultet milan.tica@mf.unibl.org 17 saradnik dr Milan Tica
dr Mladen Todić vanredni profesor Mašinski fakultet mladen.todic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Mladen Todic
dr Vida Todorović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vida.todorovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vida Todorovic
dr Igor Todorović vanredni profesor Ekonomski fakultet igor.todorovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Igor Todorovic
dr Momir Ćelić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet momir.celic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Momir Celic
dr Mira Ćuk vanredni profesor Fakultet političkih nauka mira.cuk@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Mira Cuk
dr Mato Uljarević vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mato.uljarevic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Mato Uljarevic
dr Aleksandra Hadžić vanredni profesor Filozofski fakultet 051/323-530 17 saradnik dr Aleksandra Hadzic
dr Miljan Cvetković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet miljan.cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Miljan Cvetkovic
mr Arsen Čarkić vanredni profesor Akademija umjetnosti arsen.carkic@au.unibl.org 051/304-245 17 saradnik mr Arsen Carkic
dr Đorđe Čiča vanredni profesor Mašinski fakultet djordje.cica@mf.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Cica
dr Aleksandra Šindić-Radić vanredni profesor Filozofski fakultet aleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Sindic-Radic
dr Saša Šmulja vanredni profesor Filološki fakultet sasa.smulja@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik dr Sasa Smulja
dr Miloš Šolaja vanredni profesor Fakultet političkih nauka milos.solaja@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Milos Solaja
dr Vesna Šućur Janjetović vanredni profesor Fakultet političkih nauka 17 saradnik dr Vesna Sucur Janjetovic
dr Stefano Sacha Adamo docent Filološki fakultet stefano.adamo@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Stefano Sacha Adamo
dr Aleksej Avramović docent Elektrotehnički fakultet aleksej.avramovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksej Avramovic
dr Dubravko Aleksić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dubravko.aleksic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dubravko Aleksic
dr Radmila Arbutina docent Medicinski fakultet radmila.arbutina@med.unibl.org 17 saradnik dr Radmila Arbutina
dr Boris Babić docent Filozofski fakultet boris.babic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Boris Babic
dr Vinko Babić docent Mašinski fakultet vinko.babic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Vinko Babic
dr Milica Balaban docent Prirodno-matematički fakultet milica.balaban@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Milica Balaban
Dragana Banjac docent Akademija umjetnosti dragana.banjac@au.unibl.org 051/208-913 17 saradnik Dragana Banjac
dr Slavojka Beštić-Bronza docent Filozofski fakultet slavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org 17 saradnik dr Slavojka Bestic-Bronza
mr Velimir Blanić docent Akademija umjetnosti velimir.blanic@au.unibl.org 17 saradnik mr Velimir Blanic
dr Aleksandar Borković docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet aleksandar.borkovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Borkovic
dr Svetlana Borojević docent Filozofski fakultet svetlana.borojevic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Svetlana Borojevic
dr Stevo Borojević docent Mašinski fakultet stevo.borojevic@mf.unibl.org 17 saradnik dr Stevo Borojevic
dr Zvonimir Bošković docent Rudarski fakultet zvonimir.boskovic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Zvonimir Boskovic
dr Nikolina Bošnjak docent Ekonomski fakultet nikolina.bosnjak@ef.unibl.org 17 saradnik dr Nikolina Bosnjak
dr Boško Branković docent Filozofski fakultet bosko.brankovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Bosko Brankovic
dr Dražen Brđanin docent Elektrotehnički fakultet drazen.brdjanin@etf.unibl.org 17 saradnik dr Drazen Brdjanin
dr Gordana Broćeta docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/462-616 17 saradnik dr Gordana Broceta
dr Jugoslav Brujić docent Šumarski fakultet jugoslav.brujic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Jugoslav Brujic
dr Milijana Buha docent Pravni fakultet milijana.buha@pf.unibl.org 051/339-012 17 saradnik dr Milijana Buha
dr Ladislav Vasilišin docent Tehnološki fakultet ladislav.vasilisin@tf.unibl.org 17 saradnik dr Ladislav Vasilisin
dr Zoran Vasiljević docent Pravni fakultet zoran.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-014 17 saradnik dr Zoran Vasiljevic
Drago Vejnović docent Akademija umjetnosti drago.vejnovic@au.unibl.org 17 saradnik Drago Vejnovic
dr Valentina Veselinović docent Medicinski fakultet valentina.veselinovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Valentina Veselinovic
dr Nevenko Vranješ docent Fakultet političkih nauka nevenko.vranjes@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nevenko Vranjes
dr Milorad Vujnić docent Medicinski fakultet 17 saradnik dr Milorad Vujnic
dr Saša Vučenović docent Ekonomski fakultet sasa.vucenovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Vucenovic
mr Goran Vučić docent Tehnološki fakultet goran.vucic@tf.unibl.org 17 saradnik mr Goran Vucic
dr Darija Gajić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet darija.gajic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Darija Gajic
mr Draško Gajić docent Akademija umjetnosti drasko.gajic@au.unibl.org 051/310-259 17 saradnik mr Drasko Gajic
dr Nikolina Gerdijan docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Nikolina Gerdijan
mr Dragan Gligorić docent Ekonomski fakultet dragan.gligoric@ef.unibl.org 051/430-043 17 saradnik mr Dragan Gligoric
dr Sanja Gnjato docent Medicinski fakultet sanja.gnjato@med.unibl.org 17 saradnik dr Sanja Gnjato
dr Suzana Gotovac-Atlagić docent Prirodno-matematički fakultet 17 saradnik dr Suzana Gotovac-Atlagic
Jasna Grahovac docent Akademija umjetnosti jasna.grahovac@au.unibl.org 17 saradnik Jasna Grahovac
Jelena Grubor docent Akademija umjetnosti jelena.manojlovic@au.unibl.org 17 saradnik Jelena Grubor
dr Bojana Grujić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet bojana.grujic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Bojana Grujic
dr Milan Gužvica docent Fakultet bezbjednosnih nauka milan.guzvica@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Milan Guzvica
dr Strahinja Dimitrijević docent Filozofski fakultet strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Strahinja Dimitrijevic
dr Olivera Dolić docent Medicinski fakultet olivera.dolic@med.unibl.org 17 saradnik dr Olivera Dolic
dr Pavle Dragičević docent Filozofski fakultet pavle.dragicevic@ff.unibl.org 051/323-530 17 saradnik dr Pavle Dragicevic
dr Milica Drobac docent Filozofski fakultet milica.drobac@ff.unibl.org 17 saradnik dr Milica Drobac
dr Snježana Dupljanin docent Prirodno-matematički fakultet snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Snjezana Dupljanin
dr Aleksandra Đeri docent Medicinski fakultet aleksandra.djeri@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Djeri
dr Maja Đilas docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.djilas@aggf.unibl.org 051/314-079 17 saradnik dr Maja Djilas
dr Nemanja Đukić docent Fakultet političkih nauka nemanja.djukic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nemanja Djukic
dr Manja Đurić Džakić docent Fakultet političkih nauka manja.djuric@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Manja Djuric Dzakic
dr Neda Živak docent Prirodno-matematički fakultet neda.zivak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Neda Zivak
mr Svjetlana Zeljković docent Poljoprivredni fakultet svjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Svjetlana Zeljkovic
dr Čedomir Zeljković docent Elektrotehnički fakultet cedomir.zeljkovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Cedomir Zeljkovic
dr Branka Zolak Poljašević docent Ekonomski fakultet branka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Branka Zolak Poljasevic
dr Željko Ivanović docent Elektrotehnički fakultet zeljko.ivanovic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Ivanovic
Aleksandar Janković docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet aleksandar.jankovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Aleksandar Jankovic
dr Goran Janković docent Akademija umjetnosti goran.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Goran Jankovic
dr Slaviša Jenjić docent Filozofski fakultet slavisa.jenjic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Slavisa Jenjic
dr Tatjana Jovanović-Cvetković docent Poljoprivredni fakultet tatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Tatjana Jovanovic-Cvetkovic
dr Dragomir Jovičić docent Fakultet bezbjednosnih nauka dragomir.jovicic@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Dragomir Jovicic
dr Željana Jovičić docent Ekonomski fakultet 051/430-010 17 saradnik dr Zeljana Jovicic
dr Marijana Kapović-Solomun docent Šumarski fakultet marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Marijana Kapovic-Solomun
dr Irena Kasagić Vujanović docent Medicinski fakultet irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kasagic Vujanovic
dr Nataša Knežević docent Medicinski fakultet natasa.knezevic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Knezevic
dr Sanja Kobilj docent Filološki fakultet sanja.kobilj@flf.unibl.org 051/340-141 17 saradnik dr Sanja Kobilj
dr Zorana Kovačević docent Filološki fakultet zorana.kovacevic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Zorana Kovacevic
dr Dragomir Kozomara docent Filološki fakultet dragomir.kozomara@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Dragomir Kozomara
dr Dino Kosić docent Elektrotehnički fakultet dino.kosic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Dino Kosic
dr Sandra Kosić-Jeremić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Sandra Kosic-Jeremic
dr Aleksandra Kostadinović-Račić docent Filozofski fakultet aleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Kostadinovic-Racic
mr Milan Krajnović docent Akademija umjetnosti milan.krajnovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Krajnovic
dr Anđelka Krstanović-Janković docent Filološki fakultet andjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik dr Andjelka Krstanovic-Jankovic
dr Igor Krčmar docent Elektrotehnički fakultet igor.krcmar@etf.unibl.org 17 saradnik dr Igor Krcmar
dr Mijana Kuburić Macura docent Filološki fakultet mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik dr Mijana Kuburic Macura
dr Irena Kuzmanović-Radman docent Medicinski fakultet irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org 17 saradnik dr Irena Kuzmanovic-Radman
dr Aleksandar Kukrić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Kukric
dr Saša Laketa docent Filozofski fakultet 17 saradnik dr Sasa Laketa
dr Siniša Lakić docent Filozofski fakultet sinisa.lakic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Lakic
dr Duško Lepir docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.lepir@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Lepir
dr Ljubo Lepir docent Fakultet političkih nauka ljubo.lepir@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Ljubo Lepir
dr Svjetlana Lolić docent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.lolic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Lolic
dr Biljana Lubarda docent Prirodno-matematički fakultet biljana.lubarda@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Lubarda
dr Sanja Ljubišić docent Filozofski fakultet sanja.ljubisic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Sanja Ljubisic
mr Snježana Maksimović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet snjezana.maksimovic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Snjezana Maksimovic
dr Tanja Maksimović docent Prirodno-matematički fakultet tanja.maksimovic@pmf.unibl.org 051/439-351 17 saradnik dr Tanja Maksimovic
dr Dragana Malivuk Gak docent Prirodno-matematički fakultet dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Malivuk Gak
dr Borislav Malinović docent Tehnološki fakultet borislav.malinovic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Borislav Malinovic
dr Miroslav Malinović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miroslav.malinovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Miroslav Malinovic
dr Zoran Maličević docent Poljoprivredni fakultet 17 saradnik dr Zoran Malicevic
dr Maja Manojlović docent Prirodno-matematički fakultet maja.manojlovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Maja Manojlovic
dr Dimitrije Marković docent Poljoprivredni fakultet dimitrije.markovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Dimitrije Markovic
dr Dane Marčeta docent Šumarski fakultet dane.marceta@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dane Marceta
dr Dušanka Marčetić-Lekić docent Prirodno-matematički fakultet dusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusanka Marcetic-Lekic
dr Dragan Matić docent Prirodno-matematički fakultet dragan.matic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Matic
mr Mladen Matović docent Akademija umjetnosti mladen.matovic@au.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Matovic
dr Dragan Macanović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.macanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Macanovic
dr Nebojša Macanović docent Fakultet političkih nauka nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Nebojsa Macanovic
dr Maja Milić-Aleksić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik dr Maja Milic-Aleksic
dr Dragan Milovanović docent Ekonomski fakultet dragan.milovanovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Dragan Milovanovic
dr Aleksej Milošević docent Rudarski fakultet aleksej.milosevic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksej Milosevic
dr Borivoje Milošević docent Filozofski fakultet borivoje.milosevic@ff.unibl.org 051/ 322-780 17 saradnik dr Borivoje Milosevic
dr Vladan Mirjanić docent Medicinski fakultet vladan.mirjanic@med.unibl.org 17 saradnik dr Vladan Mirjanic
dr Goran Mirjanić docent Poljoprivredni fakultet goran.mirjanic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Goran Mirjanic
dr Biljana Mirković docent Filozofski fakultet biljana.mirkovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Biljana Mirkovic
mr Dijana Mihajlović docent Poljoprivredni fakultet dijana.mihajlovic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Dijana Mihajlovic
dr Tanja Mišlicki Tomić docent Prirodno-matematički fakultet tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Mislicki Tomic
dr Vesna Mrdalj docent Poljoprivredni fakultet vesna.mrdalj@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vesna Mrdalj
mr Borjana Mrđa docent Akademija umjetnosti borjana.mrdja@au.unibl.org 17 saradnik mr Borjana Mrdja
dr Emir Muhić docent Filološki fakultet emir.muhic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik dr Emir Muhic
dr Lana Nežić docent Medicinski fakultet lana.nezic@med.unibl.org 17 saradnik dr Lana Nezic
Nevena Novaković docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nevena.novakovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Nevena Novakovic
dr Marija Obradović docent Medicinski fakultet 051/355-259 17 saradnik dr Marija Obradovic
mr Ivan Otašević docent Akademija umjetnosti ivan.otasevic@au.unibl.org 17 saradnik mr Ivan Otasevic
dr Božana Odžaković docent Tehnološki fakultet bozana.odzakovic@tf.unibl.org 051/434-360 17 saradnik dr Bozana OdZakovic
mr Lidija Pajić docent Akademija umjetnosti lidija.pajic@au.unibl.org 051/319-784 17 saradnik mr Lidija Pajic
dr Dragica Panić Kašanski docent Akademija umjetnosti dragica.panic-kasanski@au.unibl.org 17 saradnik dr Dragica Panic Kasanski
dr Saša Papuga docent Tehnološki fakultet sasa.papuga@tf.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Papuga
dr Smiljana Paraš docent Prirodno-matematički fakultet smiljana.paras@pmf.unibl.org 051/371-464 17 saradnik dr Smiljana Paras
dr Darko Paspalj docent Fakultet bezbjednosnih nauka darko.paspalj@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Darko Paspalj
dr Goran Pašić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.pasic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Goran Pasic
dr Ranka Perić-Romić docent Fakultet političkih nauka ranka.peric-romic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Ranka Peric-Romic
dr Dušica Pešević docent Prirodno-matematički fakultet dusica.pesevic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Dusica Pesevic
dr Milan Pilipović docent Pravni fakultet milan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-009 17 saradnik dr Milan Pilipovic
dr Andrea Puhalić docent Fakultet političkih nauka andrea.puhalic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Andrea Puhalic
dr Vojo Radić docent Poljoprivredni fakultet vojo.radic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Vojo Radic
dr Marina Radulj docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.radulj@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Marina Radulj
dr Đorđe Raković docent Pravni fakultet djordje.rakovic@pf.unibl.org 051/339-038 17 saradnik dr Djordje Rakovic
dr Željko Račić docent Ekonomski fakultet zeljko.racic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Racic
dr Vladimir Risojević docent Elektrotehnički fakultet vladimir.risojevic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Vladimir Risojevic
dr Biljana Rogić docent Poljoprivredni fakultet biljana.rogic@agro.unibl.org 18 saradnik dr Biljana Rogic
dr Marija Runić docent Filološki fakultet marija.runic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik dr Marija Runic
dr Danica Savanović docent Tehnološki fakultet danica.savanovic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Danica Savanovic
dr Željko Savanović docent Filozofski fakultet zeljko.savanovic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Savanovic
dr Aleksandar Savić docent Tehnološki fakultet aleksandar.savic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Savic
dr Đorđe Savić docent Poljoprivredni fakultet djordje.savic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Djordje Savic
dr Matej Savić docent Fakultet političkih nauka matej.savic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Matej Savic
dr Zvjezdana Sandić docent Prirodno-matematički fakultet zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Zvjezdana Sandic
dr Željko Sekulić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Sekulic
dr Tajana Serdar Raković docent Ekonomski fakultet 051/430-052 17 saradnik dr Tajana Serdar Rakovic
dr Igor Simanović docent Filološki fakultet igor.simanovic@flf.unibl.org 051/340-132 17 saradnik dr Igor Simanovic
dr Vlade Simović docent Fakultet političkih nauka vlade.simovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Vlade Simovic
dr Dijana Simonović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dijana.simonovic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik dr Dijana Simonovic
dr Margareta Skopljak docent Filozofski fakultet margareta.skopljak@ff.unibl.org 17 saradnik dr Margareta Skopljak
dr Igor Sladojević docent Medicinski fakultet igor.sladojevic@med.unibl.org 051-234-131 17 saradnik dr Igor Sladojevic
mr Biljana Smailagić docent Filozofski fakultet biljana.smailagic@ff.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Smailagic
dr Aranđel Smiljanić docent Filozofski fakultet arandjel.smiljanic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Arandjel Smiljanic
dr Svjetlana Sredić docent Rudarski fakultet svjetlana.sredic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Svjetlana Sredic
dr Mladen Stančić docent Tehnološki fakultet mladen.stancic@tf.unibl.org 17 saradnik dr Mladen Stancic
dr Goran Stojanović docent Filozofski fakultet goran.stojanovic@ff.unibl.org 051/322-780 17 saradnik dr Goran Stojanovic
dr Nenad Stojanović docent Poljoprivredni fakultet nenad.stojanovic@agro.unibl.org 17 saradnik dr Nenad Stojanovic
dr Tamara Stojanović docent Poljoprivredni fakultet 17 saradnik dr Tamara Stojanovic
dr Vladimir Stupar docent Šumarski fakultet vladimir.stupar@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Vladimir Stupar
dr Siniša Subotić docent Filozofski fakultet sinisa.subotic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Sinisa Subotic
dr Slava Sukara docent Medicinski fakultet slava.sukara@med.unibl.org 17 saradnik dr Slava Sukara
dr Gorana Tešanović docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta gorana.tesanovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Gorana Tesanovic
dr Dijana Tica docent Filološki fakultet dijana.tica@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Dijana Tica
dr Branka Topić-Pavković docent Ekonomski fakultet branka.topic-pavkovic@ef.unibl.org 17 saradnik dr Branka Topic-Pavkovic
dr Dražana Tošić docent Rudarski fakultet drazana.tosic@rf.unibl.org 17 saradnik dr Drazana Tosic
dr Jelena Trivić docent Ekonomski fakultet jelena.trivic@ef.unibl.org 051/460-022 17 saradnik dr Jelena Trivic
dr Mlađen Trifunović docent Prirodno-matematički fakultet mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org 17 saradnik dr Mladjen Trifunovic
Dejan Trkulja docent Akademija umjetnosti dejan.trkulja@au.unibl.org 17 saradnik Dejan Trkulja
dr Tanja Trkulja docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tanja.trkulja@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Tanja Trkulja
dr Dragana Trninić docent Fakultet političkih nauka dragana.trninic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Trninic
dr Duško Trninić docent Fakultet političkih nauka dusko.trninic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Dusko Trninic
dr Nataša Trtić docent Medicinski fakultet natasa.trtic@med.unibl.org 17 saradnik dr Natasa Trtic
dr Slavica Tutnjević docent Filozofski fakultet slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 17 saradnik dr Slavica Tutnjevic
dr Predrag Ćeranić docent Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.ceranic@fbn.unibl.org 17 saradnik dr Predrag Ceranic
mr Mario Ćulum docent Akademija umjetnosti mario.culum@au.unibl.org 17 saradnik mr Mario Culum
dr Aleksandra Figurek docent Poljoprivredni fakultet aleksandra.figurek@agro.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Figurek
Saša Hajduković docent Akademija umjetnosti sasa.hajdukovic@au.unibl.org 17 saradnik Sasa Hajdukovic
dr Malina Čvoro docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet malina.cvoro@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Malina Cvoro
dr Saša Čvoro docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sasa.cvoro@aggf.unibl.org 17 saradnik dr Sasa Cvoro
dr Dragan Čomić docent Šumarski fakultet dragan.comic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik dr Dragan Comic
Sonja Čule docent Akademija umjetnosti sonja.cule@au.unibl.org 17 saradnik Sonja Cule
dr Željka Šajin docent Filozofski fakultet zeljka.sajin@ff.unibl.org 17 saradnik dr Zeljka Sajin
dr Jelena Šajinović-Novaković docent Filološki fakultet jelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik dr Jelena Sajinovic-Novakovic
dr Slavko Šajić docent Elektrotehnički fakultet slavko.sajic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Slavko Sajic
dr Mile Šikman docent Fakultet bezbjednosnih nauka mile.sikman@pf.unibl.org 051/339-024 17 dr Mile Sikman
dr Siniša Škondrić docent Prirodno-matematički fakultet sinisa.skondric@pmf.unibl.org 052/437-472 17 saradnik dr Sinisa Skondric
dr Aleksandra Šmitran docent Medicinski fakultet aleksandra.smitran@med.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandra Smitran
dr Dragana Šćepović docent Fakultet političkih nauka dragana.scepovic@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Dragana Scepovic
mr Goran Šukalo docent Prirodno-matematički fakultet goran.sukalo@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Goran Sukalo
dr Ognjen Šukalo docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ognjen.sukalo@aggf.unibl.org 051/393-199 17 saradnik dr Ognjen Sukalo
mr Milica Bogdanović nastavnik stranog jezika i vještina Ekonomski fakultet milica.bogdanovic@ef.unibl.org 17 saradnik mr Milica Bogdanovic
mr Nevena Vučen nastavnik stranog jezika i vještina Prirodno-matematički fakultet nevena.vucen@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Nevena Vucen
dr Dijana Zrnić nastavnik stranog jezika i vještina Pravni fakultet dijana.zrnic@pf.unibl.org 051/339-034 17 saradnik dr Dijana Zrnic
Martina Knežević nastavnik stranog jezika i vještina Filozofski fakultet martina.knezevic@ff.unibl.org 17 saradnik Martina Knezevic
mr Maja Mandić nastavnik stranog jezika i vještina Filološki fakultet maja.mandic@flf.unibl.org 051/340-135 17 saradnik mr Maja Mandic
Jelena Pažin nastavnik stranog jezika i vještina Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jelena.pazin@aggf.unibl.org 051/324-111 17 saradnik Jelena Pazin
Andrijana Stokić Penda nastavnik stranog jezika i vještina Filozofski fakultet andrijana.stokic-penda@ff.unibl.org 17 saradnik Andrijana Stokic Penda
mr Dunja Janković viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti dunja.markovic@au.unibl.org 17 nastavnik mr Dunja Jankovic
mr Željka Jovanić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti zeljka.jovanic@au.unibl.org 17 nastavnik mr Zeljka Jovanic
mr Maja Regodić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti maja.regodic@au.unibl.org 17 nastavnik mr Maja Regodic
mr Marija Šestić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti marija.sestic@au.unibl.org 17 nastavnik mr Marija Sestic
Sonja Bobrek Savić umjetnički saradnik Akademija umjetnosti sonja.bobrek@au.unibl.org 17 saradnik Sonja Bobrek Savic
mr Pavel Cihlar lektor Filološki fakultet pavel.cihlar@flf.unibl.org 051/340-142 17 saradnik mr Pavel Cihlar
Maria Fornari lektor Filološki fakultet maria.fornari@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik Maria Fornari
mr Heiko Wolfgang Nauth lektor Filološki fakultet heiko wolfgang.nauth@flf.unibl.org 051/340-126 17 saradnik mr Heiko Wolfgang Nauth
mr Rada Stakić lektor Filološki fakultet rada.stakic@flf.unibl.org 051/340-126 17 saradnik mr Rada Stakic
mr Darka Herbez lektor Filološki fakultet darka.herbez@flf.unibl.org 17 saradnik mr Darka Herbez
mr Marion Evelyne Gouviac viši asistent Filološki fakultet marione - evelyne.gouviac@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik mr Marion Evelyne Gouviac
mr Vesna Antunović viši asistent Medicinski fakultet vesna.antunovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Vesna Antunovic
mr Marijana Arapović-Savić viši asistent Medicinski fakultet marijana.arapovic-savic@med.unibl.org 17 saradnik mr Marijana Arapovic-Savic
mr Slađana Babić viši asistent Prirodno-matematički fakultet sladjana.babic@pmf.unibl.org 051/323-900 17 saradnik mr Sladjana Babic
Snježana Babić viši asistent Filološki fakultet snjezana.babic@flf.unibl.org 17 saradnik Snjezana Babic
mr Zorislava Bajić viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Zorislava Bajic
Goran Banjac viši asistent Elektrotehnički fakultet goran.banjac@etf.unibl.org 051/221-831 17 saradnik Goran Banjac
Branka Bilbija viši asistent Prirodno-matematički fakultet branka.bilbija@pmf.unibl.org 17 saradnik Branka Bilbija
mr Ozrenka Bjelobrk-Babić viši asistent Filozofski fakultet ozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org 17 saradnik mr Ozrenka Bjelobrk-Babic
mr Dragana Blagojević viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragana.blagojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Dragana Blagojevic
Amir Blažević viši asistent Filološki fakultet amir.blazevic@flf.unibl.org 051/340-125 17 saradnik Amir Blazevic
mr Darko Bodroža viši asistent Tehnološki fakultet darko.bodroza@tf.unibl.org 17 saradnik mr Darko Bodroza
mr Igor Božić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.bozic@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Igor Bozic
Ljiljana Božić viši asistent Medicinski fakultet ljiljana.bozic@med.unibl.org 17 saradnik Ljiljana Bozic
Jovanka Božović Milovanović viši asistent Akademija umjetnosti jovanka.bozovic-milovanovic@au.unibl.org 17 saradnik Jovanka Bozovic Milovanovic
mr Zoran Borović viši asistent Ekonomski fakultet 17 saradnik mr Zoran Borovic
mr Ivan-Vanja Boroja viši asistent Prirodno-matematički fakultet ivan-vanja.boroja@etf.unibl.org 17 saradnik mr Ivan-Vanja Boroja
mr Borut Bosančić viši asistent Poljoprivredni fakultet borut.bosancic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Borut Bosancic
mr Dragan Brković viši asistent Poljoprivredni fakultet dragan.brkovic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Dragan Brkovic
Nataša Bubić Pajić viši asistent Medicinski fakultet natasa.bubic-pajic@med.unibl.org 17 saradnik Natasa Bubic Pajic
Anja Bundalo viši asistent Filološki fakultet anja.bundalo@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Anja Bundalo
Slavko Vasiljević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slavko.vasiljevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Slavko Vasiljevic
mr Marinko Vekić viši asistent Poljoprivredni fakultet marinko.vekic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Marinko Vekic
mr Mladen Veletić viši asistent Elektrotehnički fakultet mladen.veletic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Veletic
Bojan Vlaški viši asistent Pravni fakultet bojan.vlaski@pf.unibl.org 051/339-039 17 saradnik Bojan Vlaski
mr Đorđe Vojinović viši asistent Tehnološki fakultet djordje.vojinovic@tf.unibl.org 051/214-264 17 saradnik mr Djordje Vojinovic
dr Aleksandar Vranješ viši asistent Fakultet političkih nauka aleksandar.vranjes@fpn.unibl.org 17 saradnik dr Aleksandar Vranjes
mr Biljana Vranješ viši asistent Mašinski fakultet biljana.vranjes@mf.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Vranjes
Svjetlana Vranješ viši asistent Ekonomski fakultet svejtlana.vranjes@ef.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Vranjes
Đorđe Vujčić viši asistent Tehnološki fakultet djordje.vujcic@tf.unibl.org 17 saradnik Djordje Vujcic
dr Željko Vukić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.vukic@ffvs.unibl.org 17 saradnik dr Zeljko Vukic
mr Dijana Vuković viši asistent Elektrotehnički fakultet dijana.vukovic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Dijana Vukovic
Bojana Vukojević viši asistent Fakultet političkih nauka bojana.vukojevic@fpn.unibl.org 17 saradnik Bojana Vukojevic
mr Borislav Vukojević viši asistent Fakultet političkih nauka borislav.vukojevic@fpn.unibl.org 17 saradnik mr Borislav Vukojevic
mr Žarko Gagić viši asistent Medicinski fakultet zarko.gagic@med.unibl.org 17 saradnik mr Zarko Gagic
mr Draško Gajić viši asistent Fakultet političkih nauka drasko.gajic@fpn.unibl.org 17 saradnik mr Drasko Gajic
Jelena Gajić viši asistent Tehnološki fakultet 17 saradnik Jelena Gajic
mr Slavica Gajić viši asistent Elektrotehnički fakultet slavica.gajic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Slavica Gajic
Jovan Galić viši asistent Elektrotehnički fakultet jovan.galic@etf.unibl.org 17 saradnik Jovan Galic
Sanda Gvero viši asistent Pravni fakultet sanda.gvero@pf.unibl.org 051/339-011 17 saradnik Sanda Gvero
mr Tanja Glišić viši asistent Filozofski fakultet tanja.glisic@ff.unibl.org 17 saradnik mr Tanja Glisic
Slobodan Gnjato viši asistent Prirodno-matematički fakultet slobodan.gnjato@pmf.unibl.org 17 saradnik Slobodan Gnjato
Nina Govedar viši asistent Filološki fakultet nina.govedar@flf.unibl.org 17 saradnik Nina Govedar
mr Milkica Grabež viši asistent Medicinski fakultet milkica.grabez@med.unibl.org 17 saradnik mr Milkica Grabez
Milana Grbić viši asistent Prirodno-matematički fakultet milana.grbic@pmf.unibl.org 17 saradnik Milana Grbic
mr Olivera Grbić viši asistent Fakultet političkih nauka olivera.grbic@fpn.unibl.org 17 saradnik mr Olivera Grbic
mr Aleksandra Grebenar viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Aleksandra Grebenar
mr Gordana Grujić viši asistent Akademija umjetnosti gordana.grujic@au.unibl.org 17 saradnik mr Gordana Grujic
Žarko Grujić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zarko.grujic@aggf.unibl.org 17 saradnik Zarko Grujic
Jelena Davidović Gidas viši asistent Poljoprivredni fakultet jelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org 051/330-933 17 saradnik Jelena Davidovic Gidas
Goran Damjanac viši asistent Akademija umjetnosti 17 saradnik Goran Damjanac
mr Vanja Daničić viši asistent Šumarski fakultet vanja.danicic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik mr Vanja Danicic
mr Zlatko Dejanović viši asistent Elektrotehnički fakultet zlatko.dejanovic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Zlatko Dejanovic
Danijel Dojčinović viši asistent Filološki fakultet danijel.dojcinovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik Danijel Dojcinovic
mr Dragana Došenović viši asistent Ekonomski fakultet dragana.dosenovic@ef.unibl.org 17 saradnik mr Dragana Dosenovic
Želimir Dragić viši asistent Filozofski fakultet zelimir.dragic@ff.unibl.org 17 saradnik Zelimir Dragic
mr Miroslav Dragić viši asistent Tehnološki fakultet miroslav.dragic@tf.unibl.org 17 saradnik mr Miroslav Dragic
mr Dijana Drljača viši asistent Tehnološki fakultet 17 saradnik mr Dijana Drljaca
Igor Dujlović viši asistent Elektrotehnički fakultet igor.dujlovic@etf.unibl.org 17 saradnik Igor Dujlovic
mr Velibor Đalić viši asistent Elektrotehnički fakultet velibor.djalic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Velibor Djalic
mr Olja Đorđić viši asistent Prirodno-matematički fakultet olja.djordjic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Olja Djordjic
Marko Đukanović viši asistent Prirodno-matematički fakultet marko.djukanovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Marko Djukanovic
Željko Đurić viši asistent Mašinski fakultet zeljko.djuric@mf.unibl.org 17 saradnik Zeljko Djuric
Nebojša Đurić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nebojsa.djuric@aggf.unibl.org 17 saradnik Nebojsa Djuric
mr Želimir Erić viši asistent Medicinski fakultet 051/234-151 17 saradnik mr Zelimir Eric
Dragana Zeljić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.zeljic@aggf.unibl.org 17 saradnik Dragana Zeljic
Tatjana Zec viši asistent Prirodno-matematički fakultet tatjana.zec@pmf.unibl.org 052/770-254 17 saradnik Tatjana Zec
mr Matea Zlatković viši asistent Ekonomski fakultet matea.zlatkovic@ef.unibl.org 17 saradnik mr Matea Zlatkovic
Nemanja Zlojutro viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org 17 saradnik Nemanja Zlojutro
mr Brane Zlokapa viši asistent Šumarski fakultet brane.zlokapa@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik mr Brane Zlokapa
Vesna Ivanović viši asistent Tehnološki fakultet vesna.ivanovic@tf.unibl.org 17 saradnik Vesna Ivanovic
Maja Ilić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.ilic@aggf.unibl.org 17 saradnik Maja Ilic
mr Milan Jakšić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/464-025 17 saradnik mr Milan Jaksic
mr Ognjenka Janković viši asistent Medicinski fakultet ognjenka.jankovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Ognjenka Jankovic
Aleksandar Janjić viši asistent Mašinski fakultet 17 saradnik Aleksandar Janjic
mr Danijela Jelić viši asistent Filološki fakultet danijela.jelic@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik mr Danijela Jelic
mr Duška Jović viši asistent Medicinski fakultet duska.jovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Duska Jovic
Njegoslav Jović viši asistent Pravni fakultet njegoslav.jovic@pf.unibl.org 051/339-022 17 saradnik Njegoslav Jovic
dr Ognjen Joldžić viši asistent Elektrotehnički fakultet ognjen.joldzic@etf.unibl.org 17 saradnik dr Ognjen Joldzic
mr Renata Josipović viši asistent Medicinski fakultet renata.josipovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Renata Josipovic
Goran Jotić viši asistent Mašinski fakultet goran.jotic@mf.unibl.org 17 saradnik Goran Jotic
Milica Jošić-Milinović viši asistent Filološki fakultet milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Milica Josic-Milinovic
mr Jasna Jurišić Roljić viši asistent Filološki fakultet jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik mr Jasna Jurisic Roljic
mr Mirela Kajkut Zeljković viši asistent Institut za genetičke resurse mirela.kajkut@igr.unibl.org 17 saradnik mr Mirela Kajkut Zeljkovic
Snježana Kević-Zrnić viši asistent Filozofski fakultet snjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org 051/436-233 17 saradnik Snjezana Kevic-Zrnic
mr Biljana Kelečević viši asistent Poljoprivredni fakultet biljana.kelecevic@agro.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Kelecevic
mr Bojan Knežević viši asistent Mašinski fakultet bojan.knezevic@mf.unibl.org 17 saradnik mr Bojan Knezevic
mr Darija Knežević viši asistent Medicinski fakultet darija.knezevic@med.unibl.org 051/234-100 17 saradnik mr Darija Knezevic
mr Mladen Knežić viši asistent Elektrotehnički fakultet mladen.knezic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Mladen Knezic
mr Žarko Kovačević viši asistent Rudarski fakultet zarko.kovacevic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Zarko Kovacevic
mr Ivana Koleška viši asistent Poljoprivredni fakultet 17 saradnik mr Ivana Koleska
mr Milovan Kotur viši asistent Mašinski fakultet milovan.kotur@mf.unibl.org 17 saradnik mr Milovan Kotur
mr Aleksandar Kralj viši asistent Poljoprivredni fakultet aleksandar.kralj@agro.unibl.org 17 saradnik mr Aleksandar Kralj
Tanja Krmpot viši asistent Poljoprivredni fakultet tanja.krmpot@agro.unibl.org 17 saradnik Tanja Krmpot
mr Sanja Krnetić viši asistent Prirodno-matematički fakultet sanja.krnetic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Sanja Krnetic
mr Nataša Lakić viši asistent Tehnološki fakultet natasa.lakic@tf.unibl.org 17 saradnik mr Natasa Lakic
Saša Laloš viši asistent Mašinski fakultet sasa.lalos@mf.unibl.org 17 saradnik Sasa Lalos
Đorđe Lekić viši asistent Elektrotehnički fakultet djordje.lekic@etf.unibl.org 17 saradnik Djordje Lekic
mr Novica Lovrić viši asistent Prirodno-matematički fakultet novica.lovric@pmf.unibl.org 051/281-201 17 saradnik mr Novica Lovric
mr Milica Lukač viši asistent Prirodno-matematički fakultet milica.lukac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Milica Lukac
Sandra Lukić viši asistent Filozofski fakultet sandra.lukic@ff.unibl.org 17 saradnik Sandra Lukic
Aleksandar Majić viši asistent Prirodno-matematički fakultet aleksandar.majic@pmf.unibl.org 17 saradnik Aleksandar Majic
Dijana Majstorović viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dijana.majstorovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Dijana Majstorovic
Milica Malešević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet milica.malesevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Milica Malesevic
Dejan Malčić viši asistent Filološki fakultet dejan.malcic@flf.unibl.org 051/340-134 17 saradnik Dejan Malcic
mr Saša Marin viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Sasa Marin
Saša Marković viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.markovic@ffvs.unibl.org 17 saradnik Sasa Markovic
Vesna Marčeta viši asistent Filološki fakultet vesna.marceta@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Vesna Marceta
Tihomir Mačkić viši asistent Mašinski fakultet tihomir.mackic@mf.unibl.org 17 saradnik Tihomir Mackic
Milica Mijatović viši asistent Filološki fakultet milica.mijatovic@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Milica Mijatovic
Anita Milaković viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet anita.milakovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Anita Milakovic
Goran Milašin viši asistent Filološki fakultet goran.milasin@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik Goran Milasin
mr Valentina Milekić viši asistent Filološki fakultet valentina.milekic@flf.unibl.org 051/340-123 17 saradnik mr Valentina Milekic
mr Tatjana Milivojac viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik mr Tatjana Milivojac
Dejan Milinović viši asistent Filološki fakultet dejan.milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Dejan Milinovic
Svjetlana Milošević viši asistent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.milosevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Milosevic
mr Darko Milunović viši asistent Ekonomski fakultet darko.milunovic@ef.unibl.org 051/430-025 17 saradnik mr Darko Milunovic
Ljubiša Mićić viši asistent Ekonomski fakultet ljubisa.micic@ef.unibl.org 17 saradnik Ljubisa Micic
mr Mirjana Miškić viši asistent Pravni fakultet mirjana.miskic@pf.unibl.org 051/339-019 17 saradnik mr Mirjana Miskic
Nataša Mrđa Bošnjak viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet natasa.mrdja@aggf.unibl.org 17 saradnik Natasa Mrdja Bosnjak
Predrag Mršić viši asistent Elektrotehnički fakultet predrag.mrsic@etf.unibl.org 17 saradnik Predrag Mrsic
mr Jovana Munjiz viši asistent Rudarski fakultet jovana.crnogorac@rf.unibl.org 17 saradnik mr Jovana Munjiz
mr Jelena Nikitović viši asistent Institut za genetičke resurse jelena.nikitovic@igr.unibl.org 18 saradnik mr Jelena Nikitovic
mr Bojan Nikolić viši asistent Prirodno-matematički fakultet bojan.nikolic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Bojan Nikolic
mr Branimir Nježić viši asistent Poljoprivredni fakultet 17 saradnik mr Branimir Njezic
mr Saša Nježić viši asistent Medicinski fakultet sasa.njezic@med.unibl.org 17 saradnik mr Sasa Njezic
Aleksandar Pajkanović viši asistent Elektrotehnički fakultet aleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org 17 saradnik Aleksandar Pajkanovic
mr Kristina Pantelić Babić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org 17 saradnik mr Kristina Pantelic Babic
Dragan Papić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragan.papic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragan Papic
mr Sanja Partalo viši asistent Filozofski fakultet 17 saradnik mr Sanja Partalo
Vladimir Petković viši asistent Šumarski fakultet vladimir.petkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik Vladimir Petkovic
mr Danijela Petrović viši asistent Šumarski fakultet danijela.petrovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik mr Danijela Petrovic
mr Stojana Petrović viši asistent Pravni fakultet stojana.petrovic@pf.unibl.org 051/339-013 17 saradnik mr Stojana Petrovic
mr Kristijan Popović viši asistent Filozofski fakultet 17 saradnik mr Kristijan Popovic
Tijana Popović viši asistent Filološki fakultet tijana.popovic@flf.unibl.org 051/340-136 17 saradnik Tijana Popovic
mr Nataša Popović-Miletić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org 051/462-616 17 saradnik mr Natasa Popovic-Miletic
mr Alma Prtina viši asistent Medicinski fakultet alma.prtina@med.unibl.org 17 saradnik mr Alma Prtina
Biljana Radusin -Sopić viši asistent Institut za genetičke resurse biljana.radusin-sopic@igr.unibl.org 18 saradnik Biljana Radusin -Sopic
mr Andrea Rakanović Radonjić viši asistent Fakultet političkih nauka andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org 17 saradnik mr Andrea Rakanovic Radonjic
mr Nemanja Rakić viši asistent Prirodno-matematički fakultet nemanja.rakic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Nemanja Rakic
mr Darko Ratković viši asistent Filozofski fakultet darko.ratkovic@ff.unibl.org 17 saradnik mr Darko Ratkovic
Jelena Ristanović Kuprešak viši asistent Filološki fakultet jelena.ristanovic-kupresak@flf.unibl.org 051/340-131 17 saradnik Jelena Ristanovic Kupresak
Kornelija Ristić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet kornelija.ristic@aggf.unibl.org 053/432-229 17 saradnik Kornelija Ristic
mr Dalibor Savić viši asistent Fakultet političkih nauka dalibor.savic@fpn.unibl.org 17 saradnik mr Dalibor Savic
mr Mihajlo Savić viši asistent Elektrotehnički fakultet mihajlo.savic@etf.unibl.org 17 saradnik mr Mihajlo Savic
Pero Sailović viši asistent Tehnološki fakultet pero.sailovic@tf.unibl.org 17 saradnik Pero Sailovic
mr Ivan Samelak viši asistent Prirodno-matematički fakultet ivan.samelak@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Ivan Samelak
mr Branislav Sredanović viši asistent Mašinski fakultet branislav.sredanovic@mf.unibl.org 17 saradnik mr Branislav Sredanovic
mr Sanda Stanivuković viši asistent Institut za genetičke resurse sanda.stanivukovic@igr.unibl.org 17 saradnik mr Sanda Stanivukovic
Marko Stanojević viši asistent Prirodno-matematički fakultet marko.stanojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Marko Stanojevic
dr Nataša Stojaković viši asistent Medicinski fakultet natasa.stojakovic@med.unibl.org 051/258-230 17 saradnik dr Natasa Stojakovic
Slobodan Stojnić viši asistent Poljoprivredni fakultet slobodan.stojnic@agro.unibl.org 17 saradnik Slobodan Stojnic
mr Biljana Sukara-Ćelić viši asistent Prirodno-matematički fakultet biljana.sukara-celic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Biljana Sukara-Celic
mr Ljiljana Suručić viši asistent Medicinski fakultet ljiljana.surucic@med.unibl.org 17 saradnik mr Ljiljana Surucic
mr Relja Suručić viši asistent Medicinski fakultet relja.surucic@med.unibl.org 051-340-111 17 saradnik mr Relja Surucic
Radoslav Tadić viši asistent Akademija umjetnosti radoslav.tadic@au.unibl.org 17 saradnik Radoslav Tadic
mr Ljiljana Tankosić viši asistent Rudarski fakultet ljiljana.tankosic@rf.unibl.org 18 saradnik mr Ljiljana Tankosic
Dragana Tepić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.tepic@aggf.unibl.org 17 saradnik Dragana Tepic
mr Vojislav Timarac viši asistent Ekonomski fakultet vojislav.timarac@ef.unibl.org 17 saradnik mr Vojislav Timarac
mr Dalibor Tomaš viši asistent Ekonomski fakultet 17 saradnik mr Dalibor Tomas
Vanja Tomić viši asistent Medicinski fakultet vanja.tomic@med.unibl.org 17 saradnik Vanja Tomic
mr Valentina Topić Vučenović viši asistent Medicinski fakultet valentina.topic-vucenovic@med.unibl.org 17 saradnik mr Valentina Topic Vucenovic
mr Jelena Trivan viši asistent Rudarski fakultet jelena.trivan@rf.unibl.org 17 saradnik mr Jelena Trivan
Sanja Tucikešić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sanja.tucikesic@aggf.unibl.org 17 saradnik Sanja Tucikesic
Nina Umićević viši asistent Medicinski fakultet nina.umicevic@med.unibl.org 17 saradnik Nina Umicevic
mr Una Umićević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet una.umicevic@aggf.unibl.org 17 saradnik mr Una Umicevic
mr Mirjana Umićević-Davidović viši asistent Medicinski fakultet mirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org 17 saradnik mr Mirjana Umicevic-Davidovic
mr Ljubica Figun viši asistent Rudarski fakultet ljubica.figun@rf.unibl.org 17 saradnik mr Ljubica Figun
mr Jasna Friščić viši asistent Prirodno-matematički fakultet jasna.friscic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Jasna Friscic
mr Dino Hasanagić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dino.hasanagic@pmf.unibl.org 051/319-142 17 saradnik mr Dino Hasanagic
Zorana Hrkić-Ilić viši asistent Šumarski fakultet zorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik Zorana Hrkic-Ilic
mr Radomir Cvijić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 17 saradnik mr Radomir Cvijic
Svjetlana Cvijić viši asistent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Cvijic
Branislav Cvjetković viši asistent Šumarski fakultet branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik Branislav Cvjetkovic
mr Slađana Cukut viši asistent Filološki fakultet sladjana.cukut@flf.unibl.org 051/340-127 17 saradnik mr Sladjana Cukut
Dimitrije Čvokić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dimitrije.cvokic@pmf.unibl.org 051/230-150 051/230-152 17 saradnik Dimitrije Cvokic
mr Miodrag Čelebić viši asistent Rudarski fakultet miodrag.celebic@rf.unibl.org 17 saradnik mr Miodrag Celebic
mr Vera Čolaković viši asistent Filološki fakultet vera.colakovic@flf.unibl.org 051/340-124 17 saradnik mr Vera Colakovic
Željko Šarić viši asistent Filozofski fakultet zeljko.saric@ff.unibl.org 17 saradnik Zeljko Saric
mr Sanja Šehovac viši asistent Prirodno-matematički fakultet sanja.sehovac@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Sanja Sehovac
mr Maja Šibarević viši asistent Prirodno-matematički fakultet maja.sibarevic@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Maja Sibarevic
mr Ljilja Šikman viši asistent Tehnološki fakultet ljilja.sikman@tf.unibl.org 17 saradnik mr Ljilja Sikman
mr Blanka Škipina viši asistent Tehnološki fakultet blanka.skipina@tf.unibl.org 17 saradnik mr Blanka Skipina
mr Velibor Škobić viši asistent Elektrotehnički fakultet 17 saradnik mr Velibor Skobic
mr Jovan Škundrić viši asistent Mašinski fakultet jovan.skundric@mf.unibl.org 17 saradnik mr Jovan Skundric
mr Dragana Šnjegota viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragana.snjegota@pmf.unibl.org 17 saradnik mr Dragana Snjegota
Tanja Šobot viši asistent Medicinski fakultet 17 saradnik Tanja Sobot
Mladen Amović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mladen.amovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Mladen Amovic
Dušan Bajović asistent Elektrotehnički fakultet dusan.bajovic@etf.unibl.org 17 saradnik Dusan Bajovic
Dejan Vasić asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dejan.vasic@aggf.unibl.org 17 saradnik Dejan Vasic
Jelena Vuković asistent Prirodno-matematički fakultet jelena.vukovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Jelena Vukovic
Radovan Vukomanović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org 17 saradnik Radovan Vukomanovic
Nataša Vučenović asistent Filološki fakultet natasa.vucenovic@flf.unibl.org 17 saradnik Natasa Vucenovic
mr Milan Gajić asistent Akademija umjetnosti milan.gajic@au.unibl.org 17 saradnik mr Milan Gajic
Biljana Gatarić asistent Medicinski fakultet biljana.gataric@med.unibl.org 17 saradnik Biljana Gataric
Duško Gatarić asistent Elektrotehnički fakultet dusko.gataric@etf.unibl.org 17 saradnik Dusko Gataric
Milana Damjenić asistent Filozofski fakultet milana.damjenic@ff.unibl.org 17 saradnik Milana Damjenic
Dejan Došlić asistent Filozofski fakultet dejan.doslic@ff.unibl.org 17 saradnik Dejan Doslic
Dijana Đeorđić asistent Mašinski fakultet dijana.djeordjic@mf.unibl.org 17 saradnik Dijana Djeordjic
Tijana Đuričić asistent Tehnološki fakultet tijana.malinovic@tf.unibl.org 17 saradnik Tijana Djuricic
Bojan Erceg asistent Elektrotehnički fakultet bojan.erceg@etf.unibl.org 17 saradnik Bojan Erceg
Marko Ivanišević asistent Prirodno-matematički fakultet marko.ivanisevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Marko Ivanisevic
Jovica Ilić asistent Mašinski fakultet jovica.ilic@mf.unibl.org 17 saradnik Jovica Ilic
Gordana Jakovljević asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet gordana.jakovljevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Gordana Jakovljevic
dr Dejan Janković asistent Akademija umjetnosti dejan.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik dr Dejan Jankovic
Mladen Janković asistent Akademija umjetnosti mladen.jankovic@au.unibl.org 17 saradnik Mladen Jankovic
Savka Janković asistent Prirodno-matematički fakultet savka.jankovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Savka Jankovic
Vedran Jovanović asistent Elektrotehnički fakultet vedran.jovanovic@etf.unibl.org 17 saradnik Vedran Jovanovic
Sanja Jovičić asistent Medicinski fakultet sanja.jovicic@med.unibl.org 17 saradnik Sanja Jovicic
Dejan Kantar asistent Filozofski fakultet dejan.kantar@ff.unibl.org 17 saradnik Dejan Kantar
Saša Karakaš asistent Akademija umjetnosti sasa.karakas@au.unibl.org 17 saradnik Sasa Karakas
Danijela Kardaš asistent Mašinski fakultet danijela.kardas@mf.unibl.org 17 saradnik Danijela Kardas
Aleksandar Keleč asistent Elektrotehnički fakultet aleksandar.kelec@etf.unibl.org 17 saradnik Aleksandar Kelec
mr Vladimir Klepić asistent Akademija umjetnosti vladimir.klepic@au.unibl.org 17 saradnik mr Vladimir Klepic
Svjetlana Kovačević asistent Elektrotehnički fakultet svjetlana.kovacevic@etf.unibl.org 17 saradnik Svjetlana Kovacevic
Mila Krneta asistent Filozofski fakultet mila.krneta@ff.unibl.org 17 saradnik Mila Krneta
Milica Lekić asistent Elektrotehnički fakultet 17 saradnik Milica Lekic
Sonja Lero asistent Filološki fakultet sonja.lero@flf.unibl.org 17 saradnik Sonja Lero
Stojanka Lužija asistent Filozofski fakultet stojanka.luzija@ff.unibl.org 17 saradnik Stojanka Luzija
Boris Malčić asistent Elektrotehnički fakultet boris.malcic@etf.unibl.org 17 saradnik Boris Malcic
Smiljana Marinković asistent Akademija umjetnosti smiljana.marinkovic@au.unibl.org 17 saradnik Smiljana Marinkovic
Milisav Marković asistent Mašinski fakultet milisav.markovic@mf.unibl.org 17 saradnik Milisav Markovic
David Mastikosa asistent Akademija umjetnosti david.mastikosa@au.unibl.org 17 saradnik David Mastikosa
Andrea Medić asistent Filološki fakultet andrea.popovic@flf.unibl.org 051/340-126 17 saradnik Andrea Medic
Dragana Milisavić asistent Prirodno-matematički fakultet dragana.milisavic@pmf.unibl.org 17 saradnik Dragana Milisavic
Branislav Nikolić asistent Filološki fakultet branislav.nikolic@flf.unibl.org 17 saradnik Branislav Nikolic
Nikola Obradović asistent Elektrotehnički fakultet nikola.obradovic@etf.unibl.org 17 saradnik Nikola Obradovic
Nikola Ožegović asistent Filozofski fakultet nikola.ozegovic@ff.unibl.org 17 saradnik Nikola Ozegovic
Boris Petković asistent Prirodno-matematički fakultet boris.petkovic@pmf.unibl.org 17 saradnik Boris Petkovic
Dejan Pilipović asistent Pravni fakultet dejan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-017 17 saradnik Dejan Pilipovic
Marija Pilipović asistent Akademija umjetnosti marija.pilipovic@au.unibl.org 17 saradnik Marija Pilipovic
Ratko Pilipović asistent Elektrotehnički fakultet ratko.pilipovic@etf.unibl.org 17 saradnik Ratko Pilipovic
Ivana Popović asistent Filološki fakultet ivana.popovic@flf.unibl.org 17 saradnik Ivana Popovic
Igor Popović asistent Pravni fakultet igor.popovic@pf.unibl.org 051/339-037 17 saradnik Igor Popovic
Milan Predojević asistent Prirodno-matematički fakultet milan.predojevic@pmf.unibl.org 17 saradnik Milan Predojevic
Marina Rakanović asistent Tehnološki fakultet marina.rakanovic@tf.unibl.org 17 saradnik Marina Rakanovic
Ivana Savković asistent Mašinski fakultet ivana.savkovic@mf.unibl.org 17 saradnik Ivana Savkovic
Mitar Simić asistent Elektrotehnički fakultet mitar.simic@etf.unibl.org 17 saradnik Mitar Simic
Mladen Slijepčević asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org 17 saradnik Mladen Slijepcevic
Milana Smiljanić asistent Akademija umjetnosti milana.smiljanic@au.unibl.org 17 saradnik Milana Smiljanic
Anica Stanković Stojnić asistent Medicinski fakultet anica.stankovic-stojnic@med.unibl.org 17 saradnik Anica Stankovic Stojnic
Radovan Subić asistent Filozofski fakultet radovan.subic@ff.unibl.org 17 saradnik Radovan Subic
Ankica Suzić asistent Filozofski fakultet ankica.suzic@ff.unibl.org 17 saradnik Ankica Suzic
Gordana Tošić asistent Mašinski fakultet gordana.tosic@mf.unibl.org 17 saradnik Gordana Tosic
Svjetlana Ćoralić asistent Šumarski fakultet svjetlana.coralic@sf.unibl.org 051/464-628 17 saradnik Svjetlana Coralic
Drago Čavka asistent Elektrotehnički fakultet drago.cavka@etf.unibl.org 17 saradnik Drago Cavka
Mirka Šarović Vukajlović asistent Medicinski fakultet mirka.sarovic-vukajlovic@med.unibl.org 17 saradnik Mirka Sarovic Vukajlovic
Robert Švraka asistent Pravni fakultet robert.svraka@pf.unibl.org 051/339-036 17 saradnik Robert Svraka
Igor Ševo asistent Elektrotehnički fakultet igor.sevo@etf.unibl.org 17 saradnik Igor Sevo
Olivera Ševo asistent Pravni fakultet olivera.sevo@pf.unibl.org 051/339-016 17 saradnik Olivera Sevo
Aleksandra Šinik asistent Tehnološki fakultet aleksandra.sinik@tf.unibl.org 17 saradnik Aleksandra Sinik
Marko Šipka asistent Akademija umjetnosti marko.sipka@au.unibl.org 17 saradnik Marko Sipka
Milan Šipka asistent Poljoprivredni fakultet milan.sipka@agro.unibl.org 17 saradnik Milan Sipka