Navigacija

Adresar

Prikaži:
Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Organizaciona jedinica E-mail Telefon
Dr Alla Avdeeva Saradnik - II-5 Filološki fakultet alla.avdeeva@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aida Arsović Stručni saradnik u nastavi - II-27 Filološki fakultet aida.arsovic@flf.unibl.org 051/340-144 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandar Gatarić Čuvar - portir - II-35 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandar Gaćina Rukovodilac računarskog centra - I-4-4-1 Rektorat aleksandar.gacina@unibl.org 051/321-070 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandar Gašić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandar Ilić Vozač-kurir - II-33 Akademija umjetnosti aleksandar.ilic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Aleksandar Jugović Fakultet političkih nauka aleksandar.jugovic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandar Railić Fakultet bezbjednosnih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandar Stojanović Laborant - II-28 Tehnološki fakultet aleksandar.stojanovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Babić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Verhas Administrativno-tehnički sekretar - I-5-1-2 Rektorat aleksandra.verhas@unibl.org 051/326-000 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Vujasinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Poljoprivredni fakultet aleksandra.vujasinovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Vučanović Šef biblioteke - II-13 Filološki fakultet aleksandra.vucanovic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Govedarović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Dejanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Regojević Stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-5-4-3 Rektorat aleksandra.regojevic@unibl.org 051/326-012 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Aleksandra Simanović Stručni saradnik u nastavi - II-27 Filozofski fakultet aleksandra.simanovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ana Baroš Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-5-2-2 Rektorat ana.baros@unibl.org 051/326-004 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ana Velemir Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet ana.velemir@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ana Daleora Akademija umjetnosti ana.daleora@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Ana Savić Radojević Medicinski fakultet ana.savic-radojevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ana Tešić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Akademija umjetnosti ana.tesic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Andreja Subotić Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Anđela Pepić Stručni saradnik - projekt menadžer - I-4-6-2 Rektorat andjela.pepic@unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Anđelija Mrđen Spremačica - II-37 Šumarski fakultet 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Anđelko Mihajlović Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Anka Zečević Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet 051/437-149 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Anka Popović-Vranješ Poljoprivredni fakultet anka.popovic-vranjes@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Arnela Cerić Banićević Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Atila Kapitalj Akademija umjetnosti atila.kapitalj@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Biljana Antonijević Medicinski fakultet biljana.antonijevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Božić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Vasić Šef studentske službe - II-12 Pravni fakultet biljana.vasic@pf.unibl.org 051/339-057 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Vuksan Spremačica - II-37 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Gajić Spremačica - II-37 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Damjanović Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Malčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta biljana.malcic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Biljana Marić Filološki fakultet biljana.maric@flf.unibl.org 051/340-142 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Milovanović Šef studentske službe - II-12 Fakultet političkih nauka biljana.milovanovic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Biljana Milošević Šošo Fakultet političkih nauka biljana.milosevic.soso@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Biljana Pavlović Filozofski fakultet biljana.pavlovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Prohaska Sistem inženjer - II-20 Mašinski fakultet biljana.prohaska@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Radulović Spremačica - II-37 Rudarski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Radusin -Sopić Saradnik u centru - II-10 Institut za genetičke resurse biljana.radusin-sopic@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Biljana Tomašević Prirodno-matematički fakultet biljana.tomasevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Biljana Uletilović Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet biljana.uletilovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bjelica Lakić Spremačica - II-37 Pravni fakultet 051/339-027 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Blaženko Vuković Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Boban Ćurić Filološki fakultet boban.curic@flf.unibl.org 051/340-142 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Bogdan Lukić Prirodno-matematički fakultet bogdan.lukic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bogdanka Gvozden Spremačica - I-4-3-7 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Božana Kopanja Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Božana Odžaković Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet bozana.odzakovic@tf.unibl.org 051/434-360 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Božana Stojčević Šef studentske službe - II-12 Filozofski fakultet bozana.stojcevic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Božana Škorić Referent za studentska pitanja - II-22 Ekonomski fakultet bozana.skoric@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Božica Boškić Laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet bozica.boskic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Božica Marić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Šumarski fakultet bozica.maric@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Božo Krivokuća Medicinski fakultet bozo.krivokuca@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boja Ljuboja Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojan Babić Akademija umjetnosti bojan.babic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojan Božić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojan Gostić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Akademija umjetnosti bojan.gostic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Bojan Matić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet bojan.matic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojan Pajić Bibliotekar - II-23 Filozofski fakultet bojan.pajic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojana Bajuk Referent za studentska pitanja - II-22 Prirodno-matematički fakultet bojana.bajuk@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojana Novaković Tehnički sekretar - II-25 Mašinski fakultet bojana.novakovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bojana Sarić Šef biblioteke - II-13 Elektrotehnički fakultet bojana.saric@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boris Božić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boris Draganić Laborant - II-28 Medicinski fakultet boris.draganic@med.unibl.org 051/466-138 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boris Jandrić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet boris.jandric@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boris Malčić Saradnik - II-5 Elektrotehnički fakultet boris.malcic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boris Rujević Pripravnik Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borislav Tadić Kućni majstor - II-32 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Borislav Cicović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta borislav.cicovic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borislav Štulić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Fakultet političkih nauka borislav.stulic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Borislava Blagojević Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet borislava.blagojevic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borislavka Vujinović Vozač-kurir - II-33 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borka Nišić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borka Ponorac Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Filozofski fakultet borka.ponorac@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borka Trivić Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borka Šakić Spremačica - II-37 Šumarski fakultet 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Borka Štulić Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet 051/219-610 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Boro Marić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Tehnološki fakultet boro.maric@tf.unibl.org 051/281-620 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Bosa Vidović-Rakić Viši stručni saradnik za plan i analizu - I-5-1-1 Rektorat bosa.vidovic-rakic@unibl.org 051/326-022 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Boško Petković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Tehnološki fakultet bosko.petkovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Branimir Jovančićević Prirodno-matematički fakultet branimir.jovancicevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branislav Višekruna Vozač-kurir - II-33 Šumarski fakultet branislav.visekruna@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branislav Jovković Viši stručni saradnik - Administrator sigurnosti - I-4-4-5 Rektorat branislav.jovkovic@unibl.org 051/321-081 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branislav Ristić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Mašinski fakultet branislav.ristic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branislav Savković Vozač-kurir - II-33 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Branislava Pušac Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Bojinović Medicinski fakultet 051/302-361 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Galić Referent za studentska pitanja - II-22 Medicinski fakultet branka.galic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Jokić Šimatović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Medicinski fakultet branka.jokic-simatovic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Karanović Spremačica - I-4-3-7 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Kovačević Rukovodilac službe za stručne poslove - I-4-3-1 Rektorat branka.kovacevic@unibl.org 051/321-179 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Kos Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Malešević Spremačica - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 051/368-090 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Plavšić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta branka.plavsic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Popović Referent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6 Rektorat branka.popovic@unibl.org 051/326-024 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Ružičić Viši laborant - II-28 Tehnološki fakultet branka.ruzicic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Stanković Tehnički sekretar - II-25 Ekonomski fakultet branka.stankovic@ef.unibl.org 051/430-012 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Trninić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branka Trninić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Prirodno-matematički fakultet branka.trninic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Brankica Kajkut Tehnički sekretar - II-25 Rektorat brankica.kajkut@unibl.org 051/321-171 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Brankica Marković Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Brankica Oparnica Tehnički sekretar - II-25 Elektrotehnički fakultet brankica.oparnica@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Brankica Popović Spremačica - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branko Bera Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - I-4-2-2 Rektorat branko.bera@unibl.org 051/321-278 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Branko Božić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet branko.bozic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Branko Glavonjić Šumarski fakultet branko.glavonjic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Branko Milovanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet branko.milovanovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branko Radonić Kućni majstor - II-32 Medicinski fakultet 051/234/100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Branko Crnogorac Bibliotekar - II-23 Filološki fakultet branko.crnogorac@flf.unibl.org 051/340-136 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Brižita Đorđević Medicinski fakultet brizita.djordjevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vanja Banjac Viši knjižničar - II-24 Rudarski fakultet vanja.banjac@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vanja Kosić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vanja.kosic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vanja Todorović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Elektrotehnički fakultet vanja.todorovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vanja Tomić Saradnik - II-5 Medicinski fakultet vanja.tomic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vanja Tubić Fakultet bezbjednosnih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vasilije Gvozdenović Filozofski fakultet vasilije.gvozdenovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Velimir Ajdarić Vozač-kurir - II-33 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Velimir Balaban Referent za studentska pitanja - II-22 Tehnološki fakultet velimir.balaban@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Velinka Vuklišević Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vera Babić Referent za studentska pitanja - II-22 Mašinski fakultet vera.babic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vera Tokić Spremačica - II-37 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Veran Stanojević Filološki fakultet veran.stanojevic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Verica Dragović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Verica Savić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet verica.savic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Veselka Gajić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Veselka Šormaz Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Pravni fakultet 051/339-001 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Blagojević Medicinski fakultet 051/342-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Despot Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Poljoprivredni fakultet vesna.despot@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Jokanović Spremačica - II-37 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vesna Karin Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Marčetić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Rudarski fakultet vesna.marcetic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Mikić Akademija umjetnosti vesna.mikic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vesna Milankov Prirodno-matematički fakultet vesna.milankov@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Praštalo Knjižničar - II-24 Fakultet političkih nauka vesna.prastalo@fpn.unibl.org 051/280-491 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vesna Rudić Grujić Medicinski fakultet vesna.rudic-grujic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Savić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vesna.savic@aggf.unibl.org 051/206-280 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Smoljić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Straživuk Tehnički sekretar - II-25 Šumarski fakultet vesna.strazivuk@sf.unibl.org 051/460-550 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Škrbić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet vesna.skrbic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vesna Štrbac Baroš Referent za studentska pitanja - II-22 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vesna.strbac-baros@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Veso Vukolić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vila Stanić Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vinka Slijepčević Referent za studentska pitanja - II-22 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Violeta Branković Spremačica - I-5-6-4 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Višnja Mrđen Medicinski fakultet 051/342-800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vladana Pećo Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-5-2-2 Rektorat vladana.peco@unibl.org 051/326-009 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vladana Rajaković Ognjanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vladana.rajakovic-ognjanovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vladimir Vladičić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vladimir.vladicic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vladimir Milošević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Šumarski fakultet vladimir.milosevic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vladimir Filipović Prirodno-matematički fakultet vladimir.filipovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vladimirka Umićević Spremačica - II-37 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vladislav Brković Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Filološki fakultet vladislav.brkovic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vlado Gnjato Čuvar - portir - II-35 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vlado Ristić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Šumarski fakultet 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vlastimir Radonjanin Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet vlastimir.radonjanin@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vojislav Marjanović Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vojislav Trkulja Poljoprivredni fakultet vojislav.trkulja@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Vujo Vukmirica Ekonomski fakultet vujo.vukmirica@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vukan Dubočanin Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Pravni fakultet vukan.dubocanin@pf.unibl.org 051/339-007 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Vukosava Dakić Referent za studentska pitanja - II-22 Filozofski fakultet vukosava.dakic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Gligor Radenković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet gligor.radenkovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gojko Popara Čuvar - portir - II-35 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Borojević Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Vučić Akademija umjetnosti goran.vucic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Glišić Kućni majstor - II-32 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Đugumović Kućni majstor - II-32 Tehnološki fakultet 051/439-032 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Jovanić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Milaković Referent za studentska pitanja - II-22 Filološki fakultet goran.milakovic@flf.unibl.org 051/340-143 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Milovanović Laborant - II-28 Mašinski fakultet goran.milovanovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Palalić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Goran Peković Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Goran Ćirović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet goran.cirovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Goran Čampara Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Božić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet gordana.bozic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Brčin Spremačica - II-37 Pravni fakultet 051/463-034 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Gordana Bukara-Radujković Medicinski fakultet gordana.bukara-radujkovic@med.unibl.org 051/342-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Vrhovac Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Gordana Vuleta Medicinski fakultet gordana.vuleta@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Gordana Guzijan Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Đurica Knjižničar - II-24 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta gordana.djurica@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Jakovljević Stručni saradnik u nastavi - II-27 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet gordana.jakovljevic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Jakšić Laborant - II-28 Medicinski fakultet gordana.jaksic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Katalina Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Maletić Tehnički sekretar - II-25 Akademija umjetnosti gordana.maletic@au.unibl.org 051/464-690 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Milaković Kurir - spremačica - I-4-4-8 Rektorat 051/321-070 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Milanović Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Gordana Pavlović-Lažetić Prirodno-matematički fakultet gordana.pavlovic-lazetic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Paspalj Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Polić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Akademija umjetnosti gordana.polic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Popović Knjižničar - II-24 Pravni fakultet gordana.popovic@pf.unibl.org 051/339-031 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Popović Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Gordana Ristić Filološki fakultet gordana.ristic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gordana Cvijetić Spremačica - II-37 Mašinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Gospa Vranješ Spremačica - II-37 Mašinski fakultet 051/272-868 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Dalibor Vranješ Medicinski fakultet dalibor.vranjes@med.unibl.org 051/342-666 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dalibor Stević Filozofski fakultet dalibor.stevic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Daliborka Ajdarić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Daliborka Jekić Spremačica - II-37 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Daliborka Petković Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Damjan Vojnović Kućni majstor - II-32 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Damjan Pantić Šumarski fakultet damjan.pantic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dane Milovanović Laborant - II-28 Medicinski fakultet dane.milovanovic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dane Radulović Vozač-kurir - II-33 Institut za genetičke resurse nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Daniel Romano Mašinski fakultet daniel.romano@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Daniela Ratešić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijel Telebak Stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika - I-4-2-4 Rektorat danijel.telebak@unibl.org 051/321-278 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijel Šamara Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Dobrovoljski Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Danijela Đukić Ćosić Medicinski fakultet danijela.djukic-cosic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Kuruzović Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet danijela.kuruzovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Lolić Spremačica - II-37 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Danijela Petrović Saradnik - II-5 Šumarski fakultet danijela.petrovic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Prole Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Stević Referent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6 Rektorat danijela.stevic@unibl.org 051/326-005 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Stojičić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Pravni fakultet danijela.stojicic@pf.unibl.org 051/339-055 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danijela Cvitković Spremačica - II-37 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Danilo Vidović Stručni saradnik u nastavi - II-27 Poljoprivredni fakultet danilo.vidovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dara Kaluđer-Radošević Spremačica - I-5-6-4 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dara Pantelić Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Darija Branković Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Filološki fakultet darija.brankovic@flf.unibl.org 051/340-129 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Darija Knežević Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Darija Olenjuk Akademija umjetnosti darija.olenjuk@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Darko Milinčić Sistem inženjer - II-20 Elektrotehnički fakultet darko.milincic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Darka Herbez Saradnik - II-5 Filološki fakultet darka.herbez@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Darko Jović Medicinski fakultet darko.jovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Darko Kreč Akademija umjetnosti darko.krec@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Darko Lukić Medicinski fakultet darko.lukic@med.unibl.org 053/241-129 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Darko Paspalj Nastavnik - II-4 Fakultet bezbjednosnih nauka darko.paspalj@fbn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dejan Vujinović Kućni majstor - II-32 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dejan Đorđević Prirodno-matematički fakultet dejan.djordjevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dejan Đurđević Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dejan Filipović Prirodno-matematički fakultet dejan.filipovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Desanka Ljubičić Tehnički sekretar - II-25 Poljoprivredni fakultet desanka.ljubicic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Diana Bogdan Rudarski fakultet diana.bogdan@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Divna Macanović Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dijana Bojić Pripravnik Ekonomski fakultet dijana.bojic@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dijana Đeorđić Saradnik - II-5 Mašinski fakultet dijana.djeordjic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dijana Manigoda Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dijana Mizdrak Stručni saradnik u nastavi - II-27 Fakultet političkih nauka dijana.mizdrak@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dijana Savković Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dijana Šukalo Viši stručni saradnik za rad Upravnog odbora - I-4-3-3 Rektorat dijana.sukalo@unibl.org 051/321-179 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dmitar Travar Medicinski fakultet dmitar.travar@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dobrila Marjanović Knjižničar - II-24 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org 051/429-205 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dobrila Račić Administrativni radnik - II-31 Fakultet političkih nauka dobrila.racic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Dobrila Rodić Medicinski fakultet 051/301-041 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dobrila Trivić Referent za studentska pitanja - II-22 Rudarski fakultet dobrila.trivic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dobrila Ćulum Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti 051/315-088 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dobrica Vuković Garderober ekonom - II-36 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dobrica.vukovic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dosta Gajić Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet 051/363-379 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Bašić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Fakultet političkih nauka dragan.basic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragan Blagojević Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.blagojevic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Dakić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Akademija umjetnosti dragan.dakic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Dragomirović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Filozofski fakultet dragan.dragomirovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Drobac Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Prirodno-matematički fakultet dragan.drobac@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Zrnić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.zrnic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Jovanović Akademija umjetnosti dragan.jovanovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragan Karadžić Šumarski fakultet dragan.karadzic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Lukić Vozač-kurir - II-33 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragan Milićev Elektrotehnički fakultet dragan.milicev@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Miličić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Pravni fakultet dragan.milicic@pf.unibl.org 051/339-006 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Dragan Milošević Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragan Mićanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.micanovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Mihajlović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Poljoprivredni fakultet dragan.mihajlovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragan Ubović Vozač-kurir - II-33 Šumarski fakultet 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Dragan Unčanin Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Božić Domaćica - recepcioner - II-38 Prirodno-matematički fakultet dragana.bozic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragana Vasiljević Medicinski fakultet dragana.vasiljevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Vasić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Dekić Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet dragana.dekic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Kondić Spremačica - II-37 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Milinčić Šef biblioteke - II-13 Pravni fakultet dragana.milincic@pf.unibl.org 051/339-031 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Milisavić Saradnik - II-5 Prirodno-matematički fakultet dragana.milisavic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Milovanović Referent za studentska pitanja - II-22 Pravni fakultet dragana.milovanovic@pf.unibl.org 051/339-030 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Radulović Viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta - I-3-2-1 Rektorat dragana.radulovic@unibl.org 051/321-173 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Račić Spremačica - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Stanišić Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Stupar Referent za studentska pitanja - II-22 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.stupar@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragana Todorović Prirodno-matematički fakultet dragana.todorovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragana Tubić Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragica Vujić-Vučanović Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragica Ilić Referent za studentska pitanja - II-22 Pravni fakultet dragica.ilic@pf.unibl.org 051/339-030 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Dragica Jojić Medicinski fakultet dragica.jojic@med.unibl.org 051/217-072 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragica Lazić Prirodno-matematički fakultet dragica.lazic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragica Milinović Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragica Mihaljčić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Šumarski fakultet dragica.mihaljcic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Drago Kopren Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet drago.kopren@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragoja Radanović Poljoprivredni fakultet dragoja.radanovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragoljub Dimitrijević Prirodno-matematički fakultet dragoljub.dimitrijevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragoljub Novaković Tehnološki fakultet dragoljub.novakovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragoljub Radojković Akademija umjetnosti dragoljub.radojkovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragoljub Sekulović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragoljub.sekulovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragomir Jovičić Nastavnik - II-4 Fakultet bezbjednosnih nauka dragomir.jovicic@fbn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragoslav Andrić Referent za protokol i arhivu - I-4-3-5 Rektorat dragoslav.andric@unibl.org 051/321-189 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragoslava Bjelajac Šef studentske službe - II-12 Medicinski fakultet dragoslava.bjelajac@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dragutin Adžić Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet dragutin.adzic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dragutin Mihailović Poljoprivredni fakultet dragutin.mihailovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dražen Miljić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Šumarski fakultet drazen.miljic@sf.unibl.org 051/460-550 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Draško Zrnić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušan Bajović Saradnik - II-5 Elektrotehnički fakultet dusan.bajovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušan Vrućinić Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost - I-3-2-2 Rektorat dusan.vrucinic@unibl.org 051/321-182 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušan Kondić Pripravnik Fakultet političkih nauka dusan.kondic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dušan Milić Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Dušan Prodanović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dusan.prodanovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušan Šljukić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet dusan.sljukic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušanka Dragić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Ekonomski fakultet dusanka.dragic@ef.unibl.org 051/306-675 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušanka Kovačić Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dušanka Soković Laborant - II-28 Tehnološki fakultet dusanka.sokovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duška Mirnić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duška Nenadić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Duško Vejnović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.vejnovic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duško Kandić Bibliotekar - II-23 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dusko.kandic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duško Lazić Finansijski direktor - I-5-1 Rektorat dusko.lazic@unibl.org 051/326-001 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duško Marinković Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet dusko.marinkovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duško Stakić Čuvar - portir - II-35 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duško Torbica Pripravnik Rudarski fakultet dusko.torbica@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Duško Čuković Šef biblioteke - II-13 Ekonomski fakultet dusko.cukovic@ef.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Duško Šljivić Bibliotekar - II-23 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.sljivic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Đorđe Vujčić Saradnik - II-5 Tehnološki fakultet djordje.vujcic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Đorđe Markez Generalni sekretar Univerziteta - I-4-1 Rektorat gensek@unibl.org 051/321-275 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Đorđe Stojisavljević Viši stručni saradnik - Programer - I-4-4-7 Rektorat djordje.stojisavljevic@unibl.org 051/321-070 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Đorđije Milanović Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Šumarski fakultet djordjije.milanovic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Đura Paunić Prirodno-matematički fakultet djura.paunic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Đurđica Kopanja Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Emilija Korica Referent za studentska pitanja - II-22 Akademija umjetnosti emilija.korica@au.unibl.org 051/435-410 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Emina Mihajlović Mašinski fakultet emina.mihajlovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Ilić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Žarko Vujanušić Šef studentske službe - II-12 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zarko.vujanusic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Žarko Milanović Viši laborant - II-28 Mašinski fakultet zarko.milanovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željana Đurić Šef studentske službe - II-12 Mašinski fakultet zeljana.djuric@mf.unibl.org 051/462-272 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željana Kovačević Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Filozofski fakultet zeljana.kovacevic@ff.unibl.org 051/467-495 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željka Bašić Šef studentske službe - II-12 Filološki fakultet zeljka.basic@flf.unibl.org 051/340-122 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željka Borojević Spremačica - I-5-6-4 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željka Ostojić Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet zeljka.ostojic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željka Popović Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Bojanić Referent za studentska pitanja - II-22 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.bojanic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Despotović Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Željko Jovičić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Ponorac Kućni majstor - II-32 Pravni fakultet 051/339-029 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Radanović Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Elektrotehnički fakultet zeljko.radanovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Rogić Čuvar - portir - II-35 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Savanović Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Smiljanić Kućni majstor - II-32 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Željko Topić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Živana Vuković Kostić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Živana Krčić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Prirodno-matematički fakultet zivana.krcic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Živka Eri Medicinski fakultet zivka.eri@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Živko Udovčić Čuvar - portir - II-35 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zagorka Gospavić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zagorka.gospavic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zagorka Kovačević Viši laborant - II-28 Medicinski fakultet zagorka.kovacevic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zagorka Lozanov-Crvenković Prirodno-matematički fakultet zagorka.lozanov-crvenkovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zvezdan Ćulafić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zvonimir Olenjuk Akademija umjetnosti zvonimir.olenjuk@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zdravko Aljetić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zdravko Kovačević Šef biblioteke - II-13 Šumarski fakultet zdravko.kovacevic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Zdravko Kordić Stručni saradnik - administrator baze podataka - I-4-4-3 Rektorat zdravko.kordic@unibl.org 051/321-079 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zdravko Marković Stručni saradnik u nastavi - II-27 Poljoprivredni fakultet zdravko.markovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zdravko Popović Šumarski fakultet 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zijad Mehić Akademija umjetnosti zijad.mehic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zlata Anđelić Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zlatko Garić Laborant - II-28 Medicinski fakultet zlatko.garic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zlatko Maksimović Medicinski fakultet zlatko.maksimovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zora Andrić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Ekonomski fakultet zora.andric@ef.unibl.org 051/251-302 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zora Antonić Medicinski fakultet 051/438-588 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zora Stojanović Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Zora Čolović Šarić Poljoprivredni fakultet zora.colovic.saric@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Zoran Aleksić Medicinski fakultet zoran.aleksic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Garača Kućni majstor - II-32 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Zoran Kenjić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Prirodno-matematički fakultet zoran.kenjic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Kovačević Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet zoran.kovacevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zoran Krajišnik Akademija umjetnosti zoran.krajisnik@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Obradović Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Zoran Roljić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Savić Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zoran Stojanović Elektrotehnički fakultet zoran.stojanovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zoran Tatić Medicinski fakultet zoran.tatic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Topić Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu - I-5-2-5 Rektorat zoran.topic@unibl.org 051/326-007 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Trivić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Filozofski fakultet zoran.trivic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Tucikešić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zoran Ćup Upravnik dvorane - I-5-6-1 Rektorat zoran.cup@unibl.org 051/312-612 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorana Hrkić-Ilić Saradnik - II-5 Šumarski fakultet zorana.hrkic-ilic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorica Gaković Spremačica - II-37 Filozofski fakultet 051/313-167 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorica Galić Tehnički sekretar - II-25 Medicinski fakultet zorica.galic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zorica Đurić Medicinski fakultet zorica.djuric@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorica Stojaković Šef studentske službe - II-12 Elektrotehnički fakultet zorica.stojakovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Zorica Cvetković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zorica.cvetkovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorka Kovačević Tehnički sekretar - II-25 Fakultet političkih nauka zorka.kovacevic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorka Kremenović Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Zorka Tomašević Spremačica - II-37 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/388-578 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Ivana Drobni Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ivana Milošević Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet ivana.milosevic@tf.unibl.org 051/466-334 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ivana Pandžić Filozofski fakultet ivana.pandzic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ivana Savković Saradnik - II-5 Mašinski fakultet ivana.savkovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Ivica Radović Prirodno-matematički fakultet ivica.radovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ivica Stevanović Akademija umjetnosti ivica.stevanovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Igor Vinčić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Medicinski fakultet igor.vincic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Igor Dragić Referent za operativni rad dvorane - I-5-6-2 Rektorat igor.dragic@unibl.org 051/340-101 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Igor Milunović Prirodno-matematički fakultet igor.milunovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Igor Potočnik Šumarski fakultet igor.potocnik@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Igor Tešić Stručni saradnik za scenske i muzičke umjetnosti - II-18 Akademija umjetnosti igor.tesic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Igor Trbojević Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet igor.trbojevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ina Gitel Saradnik - II-5 Filološki fakultet ina.gitel@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Irena Tadić Referent za studentska pitanja - II-22 Prirodno-matematički fakultet irena.tadic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Irfan Handukić Akademija umjetnosti irfan.handukic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jagoda Granolić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jagoda Ljubičić Akademija umjetnosti jagoda.ljubicic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jagoda Ćetojević Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti 051/217-737 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jadranka Jojić Kontrolor ulazne dokumentacije - I-5-3-5 Rektorat jadranka.jojic@unibl.org 051/326-016 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jadranka Kosorić Laborant - II-28 Medicinski fakultet jadranka.kosoric@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jadranka Miletić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/300-999 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Jasminka Halilović Prirodno-matematički fakultet jasminka.halilovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jasna Grahovac Nastavnik - II-4 Akademija umjetnosti jasna.grahovac@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jevrosima Vujinović Recepcioner-kurir - I-4-3-6 Rektorat jevrosima.vujinovic@unibl.org 051/321-488 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jela Božić Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet 051/282-768 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Jela Milić Aškrabić Medicinski fakultet jela.milica.skrabic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Atlagić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet jelena.atlagic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Babić Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Božić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jelena.bozic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Brkić Nastavnik stranog jezika - II-4 Akademija umjetnosti jelena.brkic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Vranješ Šef kabineta rektora - I-1-1 Rektorat jelena.vranjes@unibl.org 051/321-277 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Vuković Saradnik - II-5 Prirodno-matematički fakultet jelena.vukovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Gajić Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Jelena Ginić Filološki fakultet jelena.ginic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Jelena Gučević Šumarski fakultet jelena.gucevic@aggf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Dobrovoljski Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Đukić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Ekonomski fakultet jelena.djukic@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Kremenović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Marković Šef biblioteke - II-13 Poljoprivredni fakultet jelena.markovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Radić-Kandić Viši stručni saradnik za rad Senata - I-4-3-2 Rektorat jelena.radic-kandic@unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Rožić Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta - I-3-3-1 Rektorat jelena.rozic@unibl.org 051/321-173 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Subotić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Šumarski fakultet jelena.subotic@rf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Šipovac Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelena Šobot Laborant - II-28 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Jelica Predojević-Samardžić Medicinski fakultet jelica.predojevic-samardzic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jelka Kuzmić Spremačica - II-37 Pravni fakultet 051/339-027 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovan Radanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovan Stanišić Viši knjižničar - II-24 Tehnološki fakultet jovan.stanisic@tf.unibl.org 051/340-129 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovan Stupar Kućni majstor - II-32 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Jovan Ćulum Medicinski fakultet jovan.culum@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovana Cvijić Viši/stručni saradnik za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta - I-4-2-3 Rektorat jovana.cvijic@unibl.org 051/321-279 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovanka Todić Šef biblioteke - II-13 Tehnološki fakultet jovanka.todic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovica Bulović Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Elektrotehnički fakultet jovica.bulovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovica Ivić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Jovica Ilić Saradnik - II-5 Mašinski fakultet jovica.ilic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Josif Ilić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Fakultet političkih nauka josif.ilic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Jugoslav Đeri Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Koviljka Bujić Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet 051/395-504 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Kornelija Ičin Filološki fakultet kornelija.icin@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Kristina Kekić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Filološki fakultet kristina.kekic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Krstina Janjić Spremačica - I-4-3-7 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lazar Radoja Akademija umjetnosti lazar.radoja@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lazarela Travar Viši stručni saradnik za poslove održavanja - I-5-2-3 Rektorat lazarela.travar@unibl.org 051/326-010 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lazarka Stanivuković Referent za studentska pitanja - II-22 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org 051/309-812 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lela Bajić Rukovodilac Odjeljenja interne revizije - I-2-1 Rektorat lela.bajic@unibl.org 051/326-002 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Leonida Krminac Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lidija Bojinović Pripravnik Akademija umjetnosti lidija.bojinovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lidija Predragović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Ekonomski fakultet lidija.predragovic@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Lidija Stojaković Recepcioner-kurir - I-4-3-6 Rektorat lidija.stojakovic@unibl.org 051/321-187 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Luka Jokić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Luka Popović Prirodno-matematički fakultet luka.popovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ljilja Kerić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljilja Kopren Šef biblioteke - II-13 Prirodno-matematički fakultet ljilja.kopren@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ljilja Solomun Medicinski fakultet ljilja.solomun@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Ljiljana Bajić Filološki fakultet ljiljana.bajic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljiljana Borojević Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljiljana Josipović Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Medicinski fakultet ljiljana.josipovic@med.unibl.org 051326021 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljiljana Lovrić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Ljiljana Milić Marković Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljiljana Mirčeta Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Fakultet političkih nauka ljiljana.mirceta@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljiljana Spremo Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet ljiljana.spremo@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljiljana Tomović Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet ljiljana.tomovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljuba Štrbac Poljoprivredni fakultet ljuba.strbac@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ljubinka Božić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljubinka Smoljić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljubica Bojanić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ljubica Jandrić Medicinski fakultet ljubica.jandric@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljubiša Udovičić Viši stručni saradnik - Interni revizor - I-2-2 Rektorat ljubisa.udovicic@unibl.org 051/326-012 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Ljubomir Zuber Fakultet političkih nauka ljubomir.zuber@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ljupka Pećanac Spremačica - I-5-6-4 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Maja Bojić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Akademija umjetnosti maja.bojic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Maja Čiča Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet maja.cica@tf.unibl.org 051/386-958 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Mališa Antić Prirodno-matematički fakultet malisa.antic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mara Keranović Referent za studentska pitanja - II-22 Filološki fakultet mara.keranovic@flf.unibl.org 051/340-143 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marija Domuz Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Marija Jokanović Akademija umjetnosti marija.jokanovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marija Kerezović Stručni saradnik u nastavi - II-27 Medicinski fakultet marija.kerezovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marija Palačković Spremačica - II-37 Pravni fakultet 051/339-027 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Marija Plješa Ercegovac Medicinski fakultet marija.pljesa-ercegovac@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Marija Primorac Medicinski fakultet marija.primorac@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marija Ševa Spremačica - II-37 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marijana Janković Administrativni radnik - II-31 Pravni fakultet marijana.jankovic@pf.unibl.org 051/339-008 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Marina Antić Stručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29 Institut za genetičke resurse marina.antic@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marina Višković Rukovodilac Službe - I-5-2-1 Rektorat marina.viskovic@unibl.org 051/326-009 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marina Rodić Viši laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet marina.rodic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marina Todorović Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.todorovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Marina Trajković-Bidžovski Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Marinko Domuzin Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marinko Karalić Medicinski fakultet 051/309-247 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marinko Karalić Vozač-kurir - II-33 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mario Knežević Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mario Mizdarić Medicinski fakultet 051/436-325 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marica Bojić Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Marica Vuletić-Naumović Nastavnik - II-4 Akademija umjetnosti marica.vuletic-naumovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marko Aćić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Filozofski fakultet marko.acic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marko Bulajić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marko Mićić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marko Munjiza Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Rudarski fakultet marko.munjiza@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Marko Šipka Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti marko.sipka@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Metod Črešnar Tehnološki fakultet metod.cresnar@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mia Ivančević Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Akademija umjetnosti mia.ivancevic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mila Pejić-Marjanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milada Nišević Spremačica - II-37 Rudarski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Milan Gajić Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti milan.gajic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milan Gužvica Nastavnik - II-4 Fakultet bezbjednosnih nauka milan.guzvica@fbn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milan Damjanović Mrežni administrator II-22 Ekonomski fakultet milan.damjanovic@ef.unibl.org 051/430-054 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milan Damjenić Saradnik - II-5 Filozofski fakultet milana.damjenic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milan Medarević Šumarski fakultet milan.medarevic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milan Pantić Prirodno-matematički fakultet milan.pantic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milan Popović Laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet milan.popovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milan Simatović Medicinski fakultet milan.simatovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milan Stanivuković Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Fakultet bezbjednosnih nauka milan.stanivukovic@fbn.unibl.org 051/333-605 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milan Stojanović Pripravnik Šumarski fakultet milan.stojanovic@sf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milana Smiljanić Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti milana.smiljanic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milanka Babić Fakultet političkih nauka milanka.babic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Milanko Maksić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mile Bokan Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mile Zec Garderober ekonom - II-36 Akademija umjetnosti mile.zec@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mile Jović Kućni majstor - II-32 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mile Kajkut Referent za tekuće održavanje - I-5-2-4 Rektorat mile.kajkut@unibl.org 051321171 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Milena Brkić Medicinski fakultet milena.brkic@med.unibl.org 051/342-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milena Gajić Spremačica - II-37 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milena Kostović Rudarski fakultet milena.kostovic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milena Radumilo Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milena Savanović Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milenko Babić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milenko Blesić Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milenko Savić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milenko Šarić Poljoprivredni fakultet milenko.saric@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milivoj Komljenović Kućni majstor - kotlovničar - I-5-2-6 Rektorat 051/321-171 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milivoj Marković Stručni saradnik u nastavi - II-27 Mašinski fakultet milivoj.markovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milivoj Stipanović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Mašinski fakultet milivoj.stipanovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milija Kraišnik Mašinski fakultet milija.kraisnik@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milija Cvišić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milijana Aćimović Referent za studentska pitanja - II-22 Poljoprivredni fakultet milijana.acimovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milica Balta Spremačica - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milica Gajić Spremačica - II-37 Mašinski fakultet 051/465-855 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milica Latinović Miljević Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milica Milojević Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Prirodno-matematički fakultet milica.milojevic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milica Rajić Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja - I-5-3-2 Rektorat milica.rajic@unibl.org 051/326-005 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milka Vukmirović Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Medicinski fakultet milka.vukmirovic@med.unibl.org 051/223-112 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milka Kerović Viši knjižničar - II-24 Akademija umjetnosti milka.kerovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milka Kremenović Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Ekonomski fakultet 051/437-682 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milka Labus Šef biblioteke - II-13 Filozofski fakultet milka.labus@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milka Lučić Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet 051/392-373 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milka Trivanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milkica Gojić Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milo Tomašević Elektrotehnički fakultet milo.tomasevic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milomirka Štrbac Spremačica - II-37 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milorad Kašćelan Referent za administrativno-tehničke poslove u Studentskom multimedijalnom centru Akademije umjetnosti - II-19 Akademija umjetnosti milorad.kascelan@au.unibl.org 051321480 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milosava Radonjić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Elektrotehnički fakultet milosava.radonjic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miloš Arsenović Prirodno-matematički fakultet milos.arsenovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miloš Babić Akademija umjetnosti milos.babic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miloš Ignjatić Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet milos.ignjatic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miloš Novaković Laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet milos.novakovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miloš Stojiljković Medicinski fakultet milos.stojiljkovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miloš Hadži Mihajlović Medicinski fakultet milos.hadzi-mihajlovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Milutin Mladenović Akademija umjetnosti milutin.mladenovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Milja Baroš Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miljana Babić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet miljana.babic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miljka Kukrić Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miodrag Nišić Čuvar - portir - II-35 Elektrotehnički fakultet 051/464-480 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miodrag Hadžistević Mašinski fakultet miodrag.hadzistevic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miodrag Hrnić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Poljoprivredni fakultet miodrag.hrnic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mioljka Račić Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Pravni fakultet mioljka.racic@pf.unibl.org 051/339-032 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mira Vojnica Bibliotekar - II-23 Šumarski fakultet mira.vojnica@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mira Zelić Spremačica - II-37 Pravni fakultet 051/339-027 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mira Makivić Stručni saradnik u centru - I-4-5-1 Rektorat mira.makivic@unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mira Palačković Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mira Pejaković Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mira Raca Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirela Boroja Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet mirela.boroja@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Dojčinović Referent za studentska pitanja - II-22 Prirodno-matematički fakultet mirjana.dojcinovic@pmf.unibl.org 051/307-775 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Dragojević Viši stručni saradnik/stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-5-4-2 Rektorat mirjana.dragojevic@unibl.org 051/326-015 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Đermanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Kudrić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Filološki fakultet mirjana.kudric@flf.unibl.org 051/340-129 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Mirjana Malešev Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mirjana.malesev@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Marković Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Milisavić Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Milošević Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet mirjana.milosevic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Piljagić Referent za unos u SUFI sistem - I-5-3-3 Rektorat mirjana.piljagic@unibl.org 051/326-013 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Stević Spremačica - II-37 Šumarski fakultet 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Subotić Viši stručni saradnik za nastavu - I-3-1-1 Rektorat mirjana.subotic@unibl.org 051/321-180 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Trubajić Spremačica - II-37 Pravni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirjana Šekara Šef studentske službe - II-12 Akademija umjetnosti mirjana.sekara@au.unibl.org 051/307-140 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mirko Bojinović Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Mašinski fakultet mirko.bojinovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Mirko Grčić Akademija umjetnosti mirko.grcic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Mirko Raković Medicinski fakultet mirko.rakovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miro Govedarica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miro.govedarica@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Miroslav Brkić Fakultet političkih nauka miroslav.brkic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miroslav Lamešić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Miroslav Mirković Šef studentske službe - II-12 Šumarski fakultet miroslav.mirkovic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miroslav Pećanac Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Mašinski fakultet miroslav.pecanac@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Miroslav Popović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miroslav Stoisavljević Vozač-kurir - II-33 Medicinski fakultet 051/216-531 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Miroslav Treml Stručni saradnik u nastavi - II-27 Prirodno-matematički fakultet miroslav.treml@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mitja Tanjga Šef računarskog centra - II-16 Prirodno-matematički fakultet mitja.tanjga@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mihael Resanović Bibliotekar - II-23 Filozofski fakultet mihael.resanovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mišo Perić Akademija umjetnosti miso.peric@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mladen Babić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Poljoprivredni fakultet mladen.babic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mladen Kuzmanović Kućni majstor - II-32 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mladen Ritan Referent za matične knjige i evidenciju diploma i visokoškolskih isprava - I-4-3-4 Rektorat mladen.ritan@unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mladen Šukalo Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mladenka Pajić Šef studentske službe - II-12 Poljoprivredni fakultet mladenka.pajic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mladenka Srdić Akademija umjetnosti mladenka.srdic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Momir Nikić Administrativni radnik - II-31 Akademija umjetnosti momir.nikic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Momirka Vranješ Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Višnjić Spremačica - II-37 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Ančić Referent za studentska pitanja - II-22 Medicinski fakultet nada.ancic@med.unibl.org 051-234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nada Banjac Medicinski fakultet nada.banjac@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Dojčinović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Fakultet političkih nauka nada.dojcinovic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Đorđić Spremačica - II-37 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Kostadinović Viši knjižničar - II-24 Filozofski fakultet nada.kostadinovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Milaković Knjižničar - II-24 Poljoprivredni fakultet nada.milakovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Popović Spremačica - II-37 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Radonjić Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Radusin Tehnički sekretar - II-25 Tehnološki fakultet nada.radusin@tf.unibl.org 051/463-133 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nada Šikman Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nađa Vasiljević Medicinski fakultet nadja.vasiljevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Vojinović Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet natasa.vojinovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Mitrović Spremačica - II-37 Pravni fakultet 051/339-027 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Mihailović Egeljić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Pavlović Šef biblioteke - II-13 Akademija umjetnosti natasa.pavlovic@au.unibl.org 051/464-615 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Pašalić Stručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29 Institut za genetičke resurse natasa.pasalic@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Petković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Ekonomski fakultet natasa.petkovic@ef.unibl.org 051/430-020 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nataša Šešić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Pravni fakultet 051/339-027 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nebojša Babić Viši stručni saradnik - Mrežni administrator - I-4-4-4 Rektorat nebojsa.babic@unibl.org 051/321-082 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nebojša Gorgi Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Tehnološki fakultet nebojsa.gorgi@tf.unibl.org 051/462-792 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nebojša Elez Prirodno-matematički fakultet nebojsa.elez@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nebojša Jović Medicinski fakultet nebojsa.jovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nebojša Mitrović Laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet nebojsa.mitrovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Nebojša Trkulja Medicinski fakultet nebojsa.trkulja@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Neven Mišić Vozač-kurir - II-33 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevena Jokić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevena Rogić Referent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6 Rektorat nevena.rogic@unibl.org 051/326-021 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevena Savanović Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet nevena.savanovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevenka Erceg Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Poljoprivredni fakultet nevenka.erceg@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevenka Ignjić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Pravni fakultet nevenka.ignjic@pf.unibl.org 051/339-056 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevenka Ostojić Domaćica - recepcioner - II-38 Elektrotehnički fakultet nevenka.ostojic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevenka Ćojo Spremačica - II-37 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nevenko Škrbić Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nedeljka Miletić Spremačica - II-37 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nedeljko Grbić Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nedeljko Lakić Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet 051/4234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Neđo Oparnica Kućni majstor - II-32 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nemanja Kašiković Tehnološki fakultet nemanja.kasikovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Nemanja Marjanović Akademija umjetnosti nemanja.marjanovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nemanja Savić Akademija umjetnosti nemanja.savic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nenad Babić Medicinski fakultet nenad.babic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nenad Jaćimović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenad.jacimovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nenad Krstić Filološki fakultet nenad.krstic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nenad Nedeljković Medicinski fakultet nenad.nedeljkovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Nenad Simonović Prirodno-matematički fakultet nenad.simonovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Baroš Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Glamočić Vozač-kurir - II-33 Institut za genetičke resurse nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Duvnjak Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Medicinski fakultet nikola.duvnjak@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Karić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Šumarski fakultet nikola.karic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Kutić Rukovodilac Službe obezbjeđenja- I-5-5-1 Rektorat nikola.kutic@unibl.org 051/326-007 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Maričić Akademija umjetnosti nikola.maricic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Nedimović Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Radić Kućni majstor - I-5-6-3 Rektorat nikola.radic@unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Nikola Srdić Akademija umjetnosti nikola.srdic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikola Travar Stručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29 Institut za genetičke resurse nikola.travar@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nikolina Telebak Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Rudarski fakultet nikolina.telebak@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Nina Vukičević Pripravnik Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nina Zubović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Nina Kujača Šef biblioteke - II-13 Fakultet političkih nauka nina.kujaca@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Novak Banjac Kućni majstor - električar - I-5-2-7 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ognjen Bomoštar Akademija umjetnosti ognjen.bomostar@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ognjen Gajić Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Filološki fakultet ognjen.gajic@flf.unibl.org 051/340-122 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ognjen Čalić Šef računarskog centra - II-16 Elektrotehnički fakultet ognjen.calic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ozren Trišić Viši stručni saradnik - koordinator za osiguranje kvaliteta - I-3-1-3 Rektorat ozren.trisic@unibl.org 051/321-182 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Olga Bulović Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet olga.bulovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Olga Suvajac Šef računovodstva - I-5-4-1 Rektorat olga.suvajac@unibl.org 051/326-006 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Olivera Kovačević Viši laborant - II-28 Medicinski fakultet olivera.kovacevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ornela Orlando Radmanović Viši knjižničar - II-24 Elektrotehnički fakultet ornela-orlando.radmanovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Ostoja Savić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Pera Grozdanić Spremačica - II-37 Ekonomski fakultet 051/430-010 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Petar Bikić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Elektrotehnički fakultet petar.bikic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Petar Dragojević Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Petar Nikolić Pripravnik Poljoprivredni fakultet petar.nikolic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Petar Poplašen Viši knjižničar - II-24 Ekonomski fakultet petar.poplasen@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Predrag Buha Šef studentske službe - II-12 Prirodno-matematički fakultet predrag.buha@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Predrag Velinović Akademija umjetnosti predrag.velinovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Predrag Ilić Saradnik u centru - II-10 Institut za genetičke resurse predrag.ilic@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Predrag Kosić Vozač-kurir - II-33 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Predrag Maksimović Referent za administrativno-tehničke poslove - II-30 Elektrotehnički fakultet predrag.maksimovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Predrag Milosavić Laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet predrag.milosavic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Predrag Rodić Viši laborant - II-28 Elektrotehnički fakultet predrag.rodic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Predrag Ćeranić Nastavnik - II-4 Fakultet bezbjednosnih nauka predrag.ceranic@fbn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Predrag Špirić Medicinski fakultet predrag.spiric@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rada Vujanušić Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Rada Grbić Stručni saradnik u nastavi - II-27 Poljoprivredni fakultet rada.grbic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rada Ilikić Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-5-4-2 Rektorat rada.ilikic@unibl.org 051/326-015 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rada Novaković Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rada Stupar Laborant - II-28 Institut za genetičke resurse rada.stupar@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rada Todić Viši knjižničar - II-24 Prirodno-matematički fakultet rada.todic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rada Šušnjar-Aćimović Referent finansijske operative - I-5-3-7 Rektorat rada.susnjar-acimovic@unibl.org 051/326-018 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radana Šukalo Spremačica - I-5-1-3 Rektorat 051/326-024 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rade Babić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Medicinski fakultet rade.babic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radenko Majstorović Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Radenko Mikanović Stručni saradnik u nastavi - II-27 Rudarski fakultet radenko.mikanovic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Radivoj Radić Filozofski fakultet radivoj.radic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radmila Đurašinović Referent za unos u SUFI sistem - I-5-3-3 Rektorat radmila.djurasinovic@unibl.org 051/326-013 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radmila Radulović Laborant - II-28 Medicinski fakultet radmila.radulovic@med.unibl.org 051/340-015 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Radmilo Marojević Filološki fakultet radmilo.marojevic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Radovan Knežević Akademija umjetnosti radovan.knezevic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radojka Pajčin Viši laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet radojka.pajcin@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Radomir Kapor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radomir.kapor@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radoslav Đukić Vozač-kurir - II-33 Ekonomski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radoslav Ivaniš Šef studentske službe - II-12 Fakultet bezbjednosnih nauka radoslav.ivanis@fbn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radoslava Đukić Spremačica - II-37 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Radoslava Savić Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Radoš Antonijević Akademija umjetnosti rados.antonijevic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Radule Tošović Rudarski fakultet radule.tosovic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rajka Sejmanović Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranka Kraljević Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranka Mandić Tehnički sekretar - II-25 Rudarski fakultet ranka.mandic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranka Subašić Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranko Gajić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranko Prodan Kućni majstor - II-32 Rudarski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranko Ritan Vozač putničkog vozila - I-1-4 Rektorat 051/321-171 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ranko Trišić Referent za studentska pitanja - II-22 Fakultet političkih nauka ranko.trisic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Regina Mortl Saradnik - II-5 Filološki fakultet regina.mortl@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Renata Aljetić Laborant - II-28 Medicinski fakultet renata.aljetic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Rosanda Jevtović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ružica Krivokuća Spremačica - II-37 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Ružica Savanović Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Sabahudin Bajramović Poljoprivredni fakultet sabahudin.bajramovic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Savka Janković Saradnik - II-5 Prirodno-matematički fakultet savka.jankovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Savo Gajić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sandra Radetić Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Sandra Stojković Viši laborant - II-28 Tehnološki fakultet sandra.stojkovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanela Barešić Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Bogdan Knjigovođa osnovnih sredstava - I-5-4-4 Rektorat sanja.bogdan@unibl.org 051/326-023 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Vukajlović Spremačica - II-37 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Dugonjić Spremačica - II-37 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Zimonja Referent za studentska pitanja - II-22 Medicinski fakultet sanja.zimonja@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Karajlić Laborant - II-28 Prirodno-matematički fakultet sanja.karajlic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Maglov Stručni saradnik u nastavi - II-27 Mašinski fakultet sanja.maglov@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Mandić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet sanja.mandic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Marković Stručni saradnik - Sistem analitičar - I-4-4-6 Rektorat sanja.markovic@unibl.org 051/321-080 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Novaković Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Tehnološki fakultet sanja.novakovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Polik Laborant - II-28 Tehnološki fakultet sanja.polik@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sanja Pupac Akademija umjetnosti sanja.pupac@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Sanja Tešanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Sanja Špirić Medicinski fakultet sanja.spiric@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sara Popadić Pripravnik Poljoprivredni fakultet sara.popadic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sara Rondaš Pripravnik Filološki fakultet sara.rondas@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sarita Vujković Akademija umjetnosti sarita.vujkovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Vavan Viši stručni saradnik za poslove nabavke - I-5-2-2 Rektorat sasa.vavan@unibl.org 051/326-009 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Grbić Saradnik za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama - I-4-5-2 Rektorat sasa.grbic@unibl.org 051/301-430 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Karakaš Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti sasa.karakas@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Kremenović Vozač-kurir - II-33 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Petković Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Filološki fakultet 051326007 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Sailović Akademija umjetnosti sasa.sailovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Saša Stojanović Elektrotehnički fakultet sasa.stojanovic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Saša Čakić Medicinski fakultet sasa.cakic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Saša Šljivić Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.sljivic@ffvs.unibl.org 051/340-142 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Svetislav Bajić Sekretar fakulteta/akademije - II-11 Poljoprivredni fakultet svetislav.bajic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svetislav Jokić Rukovodilac Službe za finansije - I-5-3-1 Rektorat svetislav.jokic@unibl.org 051/310-160 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svetlana Janković Čuvar - portir - II-35 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svetlana Jeremić Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/310-543 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svetlana Pavlović Tomašević Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svjetlana Vučić Viši knjižničar - II-24 Medicinski fakultet svjetlana.vucic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svjetlana Guzijan Bibliotekar - II-23 Mašinski fakultet svjetlana.guzijan@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svjetlana Orozović Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Svjetlana Čeko Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet svjetlana.ceko@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Senita Vranješ Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Pravni fakultet senita.vranjes@pf.unibl.org 051/339-049 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Senka Radulović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Silvana Dakić Referent za studentska pitanja - II-22 Ekonomski fakultet silvana.dakic@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Silvana Petrović Medicinski fakultet silvana.petrovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Silvije Vavan Kućni majstor - II-32 Filološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Simona Jevšnik Tehnološki fakultet simona.jevsnik@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Siniša Dakić Kućni majstor - II-32 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Siniša Kovačević Akademija umjetnosti sinisa.kovacevic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Siniša Kondić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Siniša Miljević Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Siniša Petković Stručni saradnik u nastavi - II-27 Medicinski fakultet sinisa.petkovic@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Siniša Rakita Šef studentske službe - II-12 Ekonomski fakultet sinisa.rakita@ef.unibl.org 051/430-042 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Siniša Subotić Nastavnik - II-4 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Siniša Crvenković Prirodno-matematički fakultet sinisa.crvenkovic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slava Govedarica Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2 Rektorat slava.govedarica@unibl.org 051/321-480 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slaven Bećarević Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Medicinski fakultet slaven.becarevic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Bejatović Vozač-kurir - II-33 Tehnološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Vesić Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Gvozdenović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Nedimović Tehnički sekretar - II-25 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slavica.nedimovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Petrović Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Mašinski fakultet slavica.petrovic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Savanović Referent za studentska pitanja - II-22 Pravni fakultet slavica.savanovic@pf.unibl.org 051/339-030 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Serdar Janjuš Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Medicinski fakultet slavica.serdar-janjus@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavica Spasojević Referent za obračun ličnih primanja - I-5-3-6 Rektorat slavica.spasojevic@unibl.org 051/326-021 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slaviša Zimonja Bibliotekar - II-23 Medicinski fakultet slavisa.zimonja@med.unibl.org 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Slaviša Perić Filozofski fakultet slavisa.peric@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavko Dragojević Čuvar - portir - II-35 Medicinski fakultet 051/234-100 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavko Đurđević Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavojka Marić Spremačica - II-37 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slavojka Radonjić Administrativni radnik - II-31 Filozofski fakultet slavojka.radonjic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Slavoljub Živković Medicinski fakultet slavoljub.zivkovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Slađan Turković Filološki fakultet sladjan.turkovic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slađana Grujić Viši stručni saradnik - sistem administrator - I-4-4-2 Rektorat sladjana.grujic@unibl.org 051/321-078 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slađana Janković Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sladjana.jankovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slađana Kenjalo Spremačica - II-37 Akademija umjetnosti nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slađana Stojnić Referent za studentska pitanja - II-22 Pravni fakultet sladjana.stojnic@pf.unibl.org 051/339-030 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Slobodan Gerić Akademija umjetnosti slobodan.geric@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slobodan Gnjato Saradnik - II-5 Prirodno-matematički fakultet slobodan.gnjato@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slobodan Grahovac Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slobodan Grujić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slobodan Dragojević Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slobodan Peulić Pripravnik Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slobodan.peulic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Slobodan Prijić Baštovan-ložač u Univerzitetskom gradu - II-39 Prirodno-matematički fakultet slobodan.prijic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Slobodan Spremo Medicinski fakultet slobodan.spremo@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Smilja Jovčić Referent za studentska pitanja - II-22 Elektrotehnički fakultet smilja.jovcic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Smilja Srdić Filološki fakultet smilja.srdic@flf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Smilja Čolić Spremačica - II-37 Prirodno-matematički fakultet 051/314-213 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Smiljana Marinković Saradnik - II-5 Akademija umjetnosti smiljana.marinkovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Smiljka Radanović Spremačica - II-37 Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snežana Dragojević Šef studentske službe - II-12 Tehnološki fakultet snezana.dragojevic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snežana Đaković Referent za studentska pitanja - II-22 Šumarski fakultet snezana.djakovic@sf.unibl.org 051/464-628 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snežana Jokanović Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet 051/429-525 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Snežana Mitrović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet snezana.mitrovic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snežana Obradović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Snežana Radinković Referent za studentska pitanja - II-22 Filozofski fakultet snezana.radinkovic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Snežana Savić Medicinski fakultet snezana.savic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snježana Damjanović Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snježana Radonjić Referent za studentska pitanja - II-22 Filozofski fakultet snjezana.radonjic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Snježana Ratković Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Prirodno-matematički fakultet snjezana.ratkovic@pmf.unibl.org 051/280-774 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sonja Mandić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Rudarski fakultet sonja.mandic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Sonja Marinković Akademija umjetnosti sonja.marinkovic@au.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sonja Stojičić Grujić Knjižničar - II-24 Mašinski fakultet sonja.stojicic-grujic@mf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Sote Vladimirov Medicinski fakultet sote.vladimirov@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Spomenka Lakić Laborant - II-28 Poljoprivredni fakultet spomenka.lakic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Spomenko Gajić Kućni majstor - II-32 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Srđa Trifković Fakultet političkih nauka srdja.trifkovic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Srđan Kostić Rudarski fakultet srdjan.kostic@rf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Srđan Radanović Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sreten Lekić Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-17 Prirodno-matematički fakultet sreten.lekic@pmf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sreten Marić Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stamenko Mijatović Operater na računarima i održavanju WEB stranice - II-26 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org 051321189 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stevica Despenić Vozač-kurir - II-33 Elektrotehnički fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stevka Perišić Viši stručni saradnik - finansijski knjigovođa - I-5-4-2 Rektorat stevka.perisic@unibl.org 051/326-017 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stevo Bačinski Radnik na telefonskoj centrali - II-34 Mašinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stela Tadić Referent za knjigovodstvene poslove - II-21 Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta stela.tadic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stojan Mučalović Portir - čuvar - I-5-5-3 Rektorat 051/339-001 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stojanka Vasiljević Administrativni radnik - II-31 Elektrotehnički fakultet stojanka.vasiljevic@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stojanka Galić Spremačica - II-37 Tehnološki fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Stojanka Mirković Medicinski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Strahil Gušavac Elektrotehnički fakultet strahil.gusavac@etf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Suzana Babić Bibliotekar - II-23 Ekonomski fakultet suzana.babic@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Suzana Vujasinović Stručni saradnik u nastavi - II-27 Tehnološki fakultet suzana.vujasinovic@tf.unibl.org 051/463-134 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Suzana Letina Spremačica - II-37 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Suzana Mijatović Referent za studije drugog i trećeg ciklusa - II-15 Akademija umjetnosti suzana.mijatovic@au.unibl.org 051/437-053 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Sunčica Bodružić Stručni saradnik za hortikulturu u Studentskom gradu - II-29 Institut za genetičke resurse suncica.bodruzic@gri.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tamara Dakić Pripravnik Fakultet političkih nauka nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tamara Nježić Referent za studentska pitanja - II-22 Fakultet političkih nauka tamara.njezic@fpn.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tanja Babić Pripravnik Rektorat tanja.babic@unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tanja Dumka Referent za studentska pitanja - II-22 Ekonomski fakultet tanja.dumka@ef.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tanja Račić Pripravnik Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta tanja.racic@ffvs.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tanja Cvjetković Viši laborant - II-28 Medicinski fakultet tanja.cvjetkovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Tatjana Zirojević Saradnik - II-5 Filozofski fakultet tatjana.zirojevic@ff.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Tatjana Kundaković Medicinski fakultet tatjana.kundakovic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Mr Tatjana Marić Viši stručni saradnik za kadrovske i materijalne resurse - I-3-4-1 Rektorat tatjana.maric@unibl.org 051/321-180 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Tatjana Pandurević Poljoprivredni fakultet tatjana.pandurevic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Tatjana Simić Medicinski fakultet tatjana.simic@med.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tatjana Udovčić Spremačica - II-37 Poljoprivredni fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Tina Dašić Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tina.dasic@aggf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Tihomir Predić Poljoprivredni fakultet tihomir.predic@agro.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Tomislavka Smoljić Spremačica - II-37 Filozofski fakultet nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Uroš Nedeljković Tehnološki fakultet uros.nedeljkovic@tf.unibl.org nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Cvijo Radumilo Kućni majstor - kotlovničar - I-5-2-6 Rektorat nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje
Dr Aleksandar Bogdanić redovni profesor Fakultet političkih nauka nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Lazarević redovni profesor Medicinski fakultet aleksandar.lazarevic@med.unibl.org 051/301-190 nastavno_osoblje
Dr Amela Matavulj redovni profesor Medicinski fakultet amela.matavulj@med.unibl.org 051/234-121 nastavno_osoblje saradnik
Dr Asima Davidović redovni profesor Tehnološki fakultet asima.davidovic@tf.unibl.org 051/462-400 nastavno_osoblje saradnik
Biljana Gavranović redovni profesor Akademija umjetnosti biljana.gavranovic@au.unibl.org 051/312-977 nastavno_osoblje saradnik
Dr Bogdan Zrnić redovni profesor Medicinski fakultet bogdan.zrnic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Borislav Railić redovni profesor Poljoprivredni fakultet borislav.railic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branimir Kuljanin redovni profesor Filozofski fakultet branimir.kuljanin@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branka Maksimović redovni profesor Poljoprivredni fakultet branka.maksimovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Braco Kovačević redovni profesor Fakultet političkih nauka braco.kovacevic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Valerija Šaula redovni profesor Pravni fakultet valerija.saula@pf.unibl.org 051/339-061 nastavno_osoblje saradnik
Dr Vaso Bojanić redovni profesor Poljoprivredni fakultet vaso.bojanic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Aleksić redovni profesor Ekonomski fakultet vesna.aleksic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Ećim-Zlojutro redovni profesor Medicinski fakultet vesna.ecim-zlojutro@med.unibl.org nastavno_osoblje
Veso Sovilj redovni profesor Akademija umjetnosti veso.sovilj@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vitomir Popović redovni profesor Pravni fakultet vitomir.popovic@pf.unibl.org 051/339-050 nastavno_osoblje saradnik
Dr Vlado Đajić redovni profesor Medicinski fakultet vlado.djajic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Goran Popović redovni profesor Ekonomski fakultet goran.popovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Spasojević redovni profesor Medicinski fakultet goran.spasojevic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Trbić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet goran.trbic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Globočki Lakić redovni profesor Mašinski fakultet gordana.globocki-lakic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Đurić redovni profesor Poljoprivredni fakultet gordana.djuric@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Ilić redovni profesor Ekonomski fakultet gordana.ilic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Tešanović redovni profesor Medicinski fakultet gordana.tesanovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Gordana Čenić-Jotanović redovni profesor Ekonomski fakultet gordana.cenic-jotanovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Gorica Miletić-Omičkus redovni profesor Akademija umjetnosti gorica.miletic-omickus@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Danica Agbaba redovni profesor Medicinski fakultet danica.agbaba@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Danko Brkić redovni profesor Akademija umjetnosti danko.brkic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dijana Crnjak redovni profesor Filološki fakultet dijana.crnjak@flf.unibl.org 051/340-121 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Kostić redovni profesor Medicinski fakultet dragan.kostic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Dragan Mikavica redovni profesor Poljoprivredni fakultet dragan.mikavica@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Mikerević redovni profesor Ekonomski fakultet dragan.mikerevic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Milašinović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.milasinovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Dragoljub Mirjanić redovni profesor Medicinski fakultet dragoljub.mirjanic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragutin Matarugić redovni profesor Poljoprivredni fakultet dragutin.matarugic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragutin Šipka redovni profesor Ekonomski fakultet dragutin.sipka@ef.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Draško Marinković redovni profesor Prirodno-matematički fakultet drasko.marinkovic@pmf.unibl.org 051/319-142 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dušanka Stojanović redovni profesor Tehnološki fakultet dusanka.stojanovic@tf.unibl.org 051/217-013 nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Vasić redovni profesor Medicinski fakultet dusko.vasic@med.unibl.org 053/241-129 nastavno_osoblje
Dr Željko Mirjanić redovni profesor Pravni fakultet zeljko.mirjanic@pf.unibl.org 051/339-046 nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti zeljko.mitrovic@au.unibl.org 051/213-104 nastavno_osoblje saradnik
Dr Živana Gavrić redovni profesor Medicinski fakultet zivana.gavric@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Zvezdana Rajkovača redovni profesor Medicinski fakultet zvezdana.rajkovaca@med.unibl.org 051/219-977 nastavno_osoblje
Dr Zdenka Babić redovni profesor Elektrotehnički fakultet zdenka.babic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zdenka Krivokuća redovni profesor Medicinski fakultet zdenka.krivokuca@med.unibl.org 051/234-101 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zdravko Zlokapa redovni profesor Fakultet političkih nauka zdravko.zlokapa@fpn.unibl.org 051/430-592 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zdravko Milovanović redovni profesor Mašinski fakultet zdravko.milovanovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zdravko Todorović redovni profesor Ekonomski fakultet zdravko.todorovic@ef.unibl.org 051/464-900 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zlatko Bundalo redovni profesor Elektrotehnički fakultet zlatko.bundalo@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Arsović redovni profesor Filozofski fakultet zoran.arsovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Zoran Banović redovni profesor Akademija umjetnosti zoran.banovic@au.unibl.org 051/301-211 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Kukrić redovni profesor Tehnološki fakultet zoran.kukric@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Maunaga redovni profesor Šumarski fakultet zoran.maunaga@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Mitrović redovni profesor Elektrotehnički fakultet zoran.mitrovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ivan Šijaković redovni profesor Fakultet političkih nauka ivan.sijakovic@fpn.unibl.org 051/430-041 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ivanka Marković redovni profesor Pravni fakultet ivanka.markovic@pf.unibl.org 051/339-023 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ilija Komljenović redovni profesor Poljoprivredni fakultet ilija.komljenovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Jasmin Komić redovni profesor Ekonomski fakultet jasmin.komic@ef.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Jasminka Nikolić redovni profesor Medicinski fakultet jasminka.nikolic@med.unibl.org 051/234-123 nastavno_osoblje saradnik
Dr Jovan Vojinović redovni profesor Medicinski fakultet jovan.vojinovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Jovo Ateljević redovni profesor Ekonomski fakultet jovo.ateljevic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Krsto Jandrić redovni profesor Medicinski fakultet krsto.jandric@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Lazo Ristić redovni profesor Fakultet političkih nauka lazo.ristic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Vukić redovni profesor Tehnološki fakultet ljiljana.vukic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Lakić redovni profesor Medicinski fakultet ljiljana.lakic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Topalić-Trivunović redovni profesor Tehnološki fakultet ljiljana.topalic-trivunovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Ševo redovni profesor Akademija umjetnosti ljiljana.sevo@au.unibl.org 051/240-110 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljubiša Preradović redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Marija Burgić-Radmanović redovni profesor Medicinski fakultet marija.burgic-radmanovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Marko Rajčević redovni profesor Pravni fakultet marko.rajcevic@pf.unibl.org 051/339-054 nastavno_osoblje
Dr Milan Janjić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.janjic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milan Jovanović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet milan.jovanovic@pmf.unibl.org 051/438-139 nastavno_osoblje saradnik
Dr Milan Mataruga redovni profesor Šumarski fakultet milan.mataruga@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Milan Stojaković redovni profesor Medicinski fakultet milan.stojakovic@med.unibl.org 051/339-033 nastavno_osoblje
Dr Mile Dmičić redovni profesor Pravni fakultet mile.dmicic@pf.unibl.org 051/339-045 nastavno_osoblje saradnik
Dr Mile Ilić redovni profesor Filozofski fakultet mile.ilic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milenko Stanković redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet milenko.stankovic@aggf.unibl.org 051/225-190 nastavno_osoblje saradnik
Dr Milovan Vinčić redovni profesor Ekonomski fakultet milovan.vincic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milorad Božić redovni profesor Elektrotehnički fakultet milorad.bozic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milorad Kenjalović redovni profesor Akademija umjetnosti 051/348-804 nastavno_osoblje
Dr Milorad Maksimović redovni profesor Tehnološki fakultet milorad.maksimovic@tf.unibl.org 051/308-026 nastavno_osoblje saradnik
Dr Miloš Sorak redovni profesor Tehnološki fakultet milos.sorak@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Miodrag Živanović redovni profesor Filozofski fakultet miodrag.zivanovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Miodrag Regodić redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miodrag.regodic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Miodrag Simović redovni profesor Pravni fakultet miodrag.simovic@pf.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Mira Milić redovni profesor Šumarski fakultet mira.milic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirjana Rađenović redovni profesor Pravni fakultet mirjana.radjenovic@pf.unibl.org 051/339-021 nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirjana Stojisavljević redovni profesor Filološki fakultet mirjana.stojisavljevic@flf.unibl.org 051/340-127 nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirko Stanetić redovni profesor Medicinski fakultet mirko.stanetic@med.unibl.org 051/211-177 nastavno_osoblje
Dr Miroslav Petković redovni profesor Medicinski fakultet miroslav.petkovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Miroslav Rogić redovni profesor Mašinski fakultet miroslav.rogic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mihajlo Marković redovni profesor Poljoprivredni fakultet mihajlo.markovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mihajlo Mijanović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta mihajlo.mijanovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mladen Šukalo redovni profesor Filološki fakultet mladen.sukalo@flf.unibl.org 051/340-132 nastavno_osoblje saradnik
Dr Mladenko Sadžak redovni profesor Filološki fakultet mladenko.sadzak@flf.unibl.org 051/340-138 nastavno_osoblje saradnik
Dr Nada Šumatić redovni profesor Šumarski fakultet nada.sumatic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Nebojša Jovanić redovni profesor Medicinski fakultet nebojsa.jovanic@med.unibl.org 051/214-316 nastavno_osoblje
Dr Nevenka Pavlović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet nevenka.pavlovic@pmf.unibl.org 051/314-580 nastavno_osoblje saradnik
Nenad Bojić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.bojic@au.unibl.org 051/305-250 nastavno_osoblje saradnik
Mr Nenad Zeljić redovni profesor Akademija umjetnosti nenad.zeljic@au.unibl.org 011/355-3306 nastavno_osoblje saradnik
Dr Nenad Kecmanović redovni profesor Fakultet političkih nauka nenad.kecmanovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Nenad Suzić redovni profesor Filozofski fakultet nenad.suzic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nikola Vukmirović redovni profesor Ekonomski fakultet nikola.vukmirovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nikola Gavrić redovni profesor Medicinski fakultet nikola.gavric@med.unibl.org 053/241-129 nastavno_osoblje
Dr Nikola Mićić redovni profesor Poljoprivredni fakultet nikola.micic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nikola Mojović redovni profesor Pravni fakultet nikola.mojovic@pf.unibl.org 051/339-052 nastavno_osoblje saradnik
Dr Nikola Poplašen redovni profesor Fakultet političkih nauka nikola.poplasen@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nikola Špirić redovni profesor Ekonomski fakultet nikola.spiric@ef.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Novak Kondić redovni profesor Ekonomski fakultet novak.kondic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Novo Pržulj redovni profesor Poljoprivredni fakultet novo.przulj@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Pejo Đurašinović redovni profesor Fakultet političkih nauka pejo.djurasinovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Perica Macura redovni profesor Ekonomski fakultet perica.macura@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Pero Petrović redovni profesor Mašinski fakultet pero.petrovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Petar Gvero redovni profesor Mašinski fakultet petar.gvero@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Petar Kunić redovni profesor Pravni fakultet petar.kunic@pf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Petar Marić redovni profesor Elektrotehnički fakultet petar.maric@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Petar Pavlović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta petar.pavlovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Predrag Grubor redovni profesor Medicinski fakultet predrag.grubor@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Predrag Dragosavljević redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta predrag.dragosavljevic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radivoje Kerović redovni profesor Filozofski fakultet radivoje.kerovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radislav Tošić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet radislav.tosic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radoslav Gajanin redovni profesor Medicinski fakultet radoslav.gajanin@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Rajko Gnjato redovni profesor Prirodno-matematički fakultet rajko.gnjato@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Rajko Tomaš redovni profesor Ekonomski fakultet rajko.tomas@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ranka Račić redovni profesor Pravni fakultet ranka.racic@pf.unibl.org 051/339-064 nastavno_osoblje
Dr Ranko Zrilić redovni profesor Mašinski fakultet ranko.zrilic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ranko Popović redovni profesor Filološki fakultet ranko.popovic@flf.unibl.org 051/340-128 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ranko Škrbić redovni profesor Medicinski fakultet ranko.skrbic@med.unibl.org 051/234-117 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ratko Dejanović redovni profesor Elektrotehnički fakultet ratko.dejanovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Rodoljub Oljača redovni profesor Šumarski fakultet rodoljub.oljaca@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Sandra Hotić-Lazarević redovni profesor Medicinski fakultet sandra.hotic-lazarevic@med.unibl.org 051/301-190 nastavno_osoblje
Dr Svetozar Bogojević redovni profesor Filozofski fakultet svetozar.bogojevic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Svjetlana Salić-Mitrović redovni profesor Akademija umjetnosti svjetlana.salic-mitrovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara redovni profesor Medicinski fakultet svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org 051/358-410 nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Ignjatović redovni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavica Grujić redovni profesor Tehnološki fakultet slavica.grujic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavica Jandrić redovni profesor Medicinski fakultet slavica.jandric@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavica Sladojević redovni profesor Tehnološki fakultet slavica.sladojevic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavko Marić redovni profesor Elektrotehnički fakultet slavko.maric@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slađana Mirjanić redovni profesor Prirodno-matematički fakultet sladjana.mirjanic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slobodan Goranović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta slobodan.goranovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Snežana Bijelić redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta snezana.bijelic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Snežana Petković redovni profesor Mašinski fakultet snezana.petkovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Snežana Savić redovni profesor Pravni fakultet snezana.savic@pf.unibl.org 051/339-062 nastavno_osoblje
Dr Snežana Uletilović redovni profesor Medicinski fakultet snezana.uletilovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Snježana Milićević redovni profesor Medicinski fakultet snjezana.milicevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Snježana Popović-Pejičić redovni profesor Medicinski fakultet snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Stanko Stanić redovni profesor Ekonomski fakultet stanko.stanic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Stojko Vidović redovni profesor Medicinski fakultet stojko.vidovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Toplica Stojanović redovni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta toplica.stojanovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Čedomir Crnogorac redovni profesor Prirodno-matematički fakultet cedomir.crnogorac@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Danilo Capasso vanredni profesor Filološki fakultet danilo.capasso@flf.unibl.org 051/340-141 nastavno_osoblje saradnik
Dr Roberto Russi vanredni profesor Filološki fakultet roberto.russi@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Dr Adriana Ljubojević vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Milašinović vanredni profesor Mašinski fakultet aleksandar.milasinovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Ostojić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet aleksandar.ostojic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Savanović vanredni profesor Fakultet političkih nauka aleksandar.savanovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandra Petrašević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet aleksandra.petrasevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandra Šindić-Radić vanredni profesor Filozofski fakultet aleksandra.sindic-radic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Arsen Čarkić vanredni profesor Akademija umjetnosti arsen.carkic@au.unibl.org 051/304-245 nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Antunović vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet biljana.antunovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Babić vanredni profesor Filološki fakultet biljana.babic@flf.unibl.org 051/340-124 nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Jašić-Radovanović vanredni profesor Akademija umjetnosti biljana.jasic-radovanovic@au.unibl.org 051/214-622 nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Kukavica vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet biljana.kukavica@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Božo Važić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet bozo.vazic@agro.unibl.org 051/287-247 nastavno_osoblje saradnik
Dr Bojan Guzina vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta bojan.guzina@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Boris Pašalić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet boris.pasalic@agro.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Borko Petrović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta borko.petrovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Boro Bronza vanredni profesor Filozofski fakultet boro.bronza@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Brane Mikanović vanredni profesor Filozofski fakultet brane.mikanovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branislav Gašić vanredni profesor Medicinski fakultet branislav.gasic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Branka Rodić-Grabovac vanredni profesor Tehnološki fakultet branka.rodic-grabovac@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Brankica Milojević vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet brankica.milojevic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branko Blanuša vanredni profesor Elektrotehnički fakultet branko.blanusa@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branko Despot vanredni profesor Medicinski fakultet branko.despot@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Branko Predojević vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet branko.predojevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Brano Topić vanredni profesor Medicinski fakultet brano.topic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Valentina Golubović Bugarski vanredni profesor Mašinski fakultet valentina.golubovic-bugarski@mf.unibl.org 051 433 061 nastavno_osoblje saradnik
Mr Vanesa Kremenović vanredni profesor Akademija umjetnosti vanesa.kremenovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vasilj Žarković vanredni profesor Ekonomski fakultet vasilj.zarkovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Gajanin vanredni profesor Medicinski fakultet vesna.gajanin@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Đurić vanredni profesor Fakultet političkih nauka vesna.djuric@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Šućur Janjetović vanredni profesor Fakultet političkih nauka nastavno_osoblje saradnik
Dr Vida Todorović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet vida.todorovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vladimir Jovanović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet vladimir.jovanovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vladimir Malbašić vanredni profesor Rudarski fakultet vladimir.malbasic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vlado Krunić vanredni profesor Medicinski fakultet vlado.krunic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vojislav Dukić vanredni profesor Šumarski fakultet vojislav.dukic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Bošnjak vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.bosnjak@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Grahovac vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.grahovac@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Goran Dujaković vanredni profesor Akademija umjetnosti goran.dujakovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Radivojac vanredni profesor Ekonomski fakultet goran.radivojac@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Gardašević vanredni profesor Elektrotehnički fakultet gordana.gardasevic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Stefanovski vanredni profesor Medicinski fakultet gordana.stefanovski@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Gordana Tica vanredni profesor Mašinski fakultet gordana.tica@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Davorin Bajić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet davorin.bajic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dalibor Kesić vanredni profesor Filološki fakultet dalibor.kesic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Dr Danijela Kondić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet danijela.kondic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Danijela Majstorović vanredni profesor Filološki fakultet danijela.majstorovic@flf.unibl.org 051/340-135 nastavno_osoblje saradnik
Dr Darko Golić vanredni profesor Medicinski fakultet darko.golic@med.unibl.org 051/234-100 nastavno_osoblje
Dr Darko Knežević vanredni profesor Mašinski fakultet darko.knezevic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Darko Radić vanredni profesor Pravni fakultet 051/339-003 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dejan Mikerević vanredni profesor Ekonomski fakultet dejan.mikerevic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dinko Blagojević vanredni profesor Akademija umjetnosti dinko.blagojevic@au.unibl.org 051/308-263 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragana Bašić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragana.basic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragana Vilić vanredni profesor Ekonomski fakultet dragana.vilic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragana Grujić vanredni profesor Tehnološki fakultet dragana.grujic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dragana Purković-Macan vanredni profesor Akademija umjetnosti dragana.purkovic-macan@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Drago Tešanović vanredni profesor Filološki fakultet drago.tesanovic@flf.unibl.org 051/340-121 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragojla Golub vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dragojla.golub@pmf.unibl.org 051/436-732 nastavno_osoblje saradnik
Dr Draženko Jorgić vanredni profesor Filozofski fakultet drazenko.jorgic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dunja Simić vanredni profesor Akademija umjetnosti dunja.simic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dušanka Bundalo vanredni profesor Filozofski fakultet dusanka.bundalo@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Duška Delić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet duska.delic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Bogdanić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusko.bogdanic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Vulić vanredni profesor Medicinski fakultet dusko.vulic@med.unibl.org 051/241-239 nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Jojić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet dusko.jojic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Pevulja vanredni profesor Filološki fakultet dusko.pevulja@flf.unibl.org 051/340-128 nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Račić vanredni profesor Medicinski fakultet dusko.racic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Duško Šnjegota vanredni profesor Ekonomski fakultet nastavno_osoblje
Dr Đorđe Vuković vanredni profesor Fakultet političkih nauka djordje.vukovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Đorđe Čiča vanredni profesor Mašinski fakultet djordje.cica@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Elena Kostić vanredni profesor Akademija umjetnosti elena.kostic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željka Babić vanredni profesor Filološki fakultet zeljka.babic@flf.unibl.org 051/340-133 nastavno_osoblje saradnik
Dr Željka Marjanović-Balaban vanredni profesor Šumarski fakultet zeljka.marjanovic-balaban@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Vaško vanredni profesor Poljoprivredni fakultet zeljko.vasko@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Karan vanredni profesor Medicinski fakultet zeljko.karan@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Živko Babić vanredni profesor Mašinski fakultet zivko.babic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zdrava Stojanović vanredni profesor Pravni fakultet zdrava.stojanovic@pf.unibl.org 051/339-048 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zlatan Kovačević vanredni profesor Poljoprivredni fakultet zlatan.kovacevic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zora Levi vanredni profesor Tehnološki fakultet zora.levi@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Vujković vanredni profesor Medicinski fakultet zoran.vujkovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Govedar vanredni profesor Šumarski fakultet zoran.govedar@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Đerić vanredni profesor Akademija umjetnosti zoran.djeric@au.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Zoran Đurić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet zoran.djuric@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Lukić vanredni profesor Ekonomski fakultet zoran.lukic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Mavija vanredni profesor Medicinski fakultet zoran.mavija@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Zoran Nikolić vanredni profesor Akademija umjetnosti zoran.nikolic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Rajilić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet zoran.rajilic@pmf.unibl.org 051/302-874 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Stanivuković vanredni profesor Šumarski fakultet zoran.stanivukovic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zorana Tanasić vanredni profesor Mašinski fakultet zorana.tanasic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zorica Nikitović vanredni profesor Filološki fakultet zorica.nikitovic@flf.unibl.org 051/340-123 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ivana Zečević vanredni profesor Filozofski fakultet ivana.zecevic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Vučković vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.vuckovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Zekanović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet igor.zekanovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Milinković vanredni profesor Pravni fakultet igor.milinkovic@pf.unibl.org 051/339-025 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ilija Lalović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet ilija.lalovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Jagoda Petrović vanredni profesor Fakultet političkih nauka jagoda.petrovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Janja Bojanić vanredni profesor Medicinski fakultet janja.bojanic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Jelena Karišik vanredni profesor Akademija umjetnosti jelena.karisik@au.unibl.org 057/265-025 nastavno_osoblje saradnik
Dr Jelenka Pandurević vanredni profesor Filološki fakultet jelenka.pandurevic@flf.unibl.org 051/340-124 nastavno_osoblje saradnik
Dr Jovo Miljanović vanredni profesor Rudarski fakultet jovo.miljanovic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Lazar Stojanović vanredni profesor Rudarski fakultet lazar.stojanovic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Leonila Jočić vanredni profesor Akademija umjetnosti leonila.jocic@au.unibl.org 051/313-642 nastavno_osoblje saradnik
Dr Luka Kecman vanredni profesor Akademija umjetnosti luka.kecman@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Aćimović vanredni profesor Filološki fakultet ljiljana.acimovic@flf.unibl.org 051/340-125 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Došenović vanredni profesor Šumarski fakultet ljiljana.dosenovic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Drinić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljiljana.drinic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Mijović vanredni profesor Pravni fakultet ljiljana.mijovic@pf.unibl.org 051/339-035 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Tadić-Latinović vanredni profesor Medicinski fakultet ljiljana.tadic-latinovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Ljubomir Milutinović vanredni profesor Filozofski fakultet ljubomir.milutinovic@ff.unibl.org 051/340-132 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljubomir Radoš vanredni profesor Poljoprivredni fakultet ljubomir.rados@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Maja Dodig vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.dodig@aggf.unibl.org 051/214-445 nastavno_osoblje saradnik
Dr Marinko Vučić vanredni profesor Medicinski fakultet marinko.vucic@med.unibl.org 051/342-100 nastavno_osoblje
Dr Mato Uljarević vanredni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mato.uljarevic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milanka Drinić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet milanka.drinic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milena Karapetrović vanredni profesor Filozofski fakultet milena.karapetrovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milena Pašić vanredni profesor Filozofski fakultet milena.pasic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milenko Vojvodić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta milenko.vojvodic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milenko Živković vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet milenko.zivkovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milenko Krajišnik vanredni profesor Ekonomski fakultet milenko.krajisnik@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milka Mavija vanredni profesor Medicinski fakultet milka.mavija@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Miloš Šolaja vanredni profesor Fakultet političkih nauka milos.solaja@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Miljan Cvetković vanredni profesor Poljoprivredni fakultet miljan.cvetkovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mira Mandić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet mira.mandic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mira Spremo vanredni profesor Medicinski fakultet mira.spremo@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Mira Ćuk vanredni profesor Fakultet političkih nauka mira.cuk@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirjana Arežina vanredni profesor Filološki fakultet mirjana.arezina@flf.unibl.org 051/340-121 nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirjana Žabić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet mirjana.zabic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirko Banjac vanredni profesor Filozofski fakultet mirko.banjac@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mirko Dobrnjac vanredni profesor Mašinski fakultet mirko.dobrnjac@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Miroslav Pranić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet miroslav.pranic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mićo Gaćanović vanredni profesor Elektrotehnički fakultet mico.gacanovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mihajlo Stefanovski vanredni profesor Medicinski fakultet mihajlo.stefanovski@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Mihajlo Stojčić vanredni profesor Mašinski fakultet mihajlo.stojcic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mladen Đukić vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.djukic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mladen Ivanić vanredni profesor Ekonomski fakultet mladen.ivanic@ef.unibl.org 051/318-735 nastavno_osoblje
Mr Mladen Miljanović vanredni profesor Akademija umjetnosti mladen.miljanovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mladen Todić vanredni profesor Mašinski fakultet mladen.todic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Momir Ćelić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet momir.celic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nada Vaselić vanredni profesor Filozofski fakultet nada.vaselic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nataša Vilić vanredni profesor Filozofski fakultet natasa.vilic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nataša Glišić vanredni profesor Akademija umjetnosti natasa.glisic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nataša Jokić vanredni profesor Akademija umjetnosti natasa.jokic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nebojša Savić vanredni profesor Poljoprivredni fakultet nebojsa.savic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nenad Lučić vanredni profesor Medicinski fakultet nenad.lucic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Nenad Ponorac vanredni profesor Medicinski fakultet nenad.ponorac@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nenad Prodanović vanredni profesor Medicinski fakultet nenad.prodanovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Nina Janjić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet nina.janjic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Novak Demonjić vanredni profesor Akademija umjetnosti novak.demonjic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Peđa Kovačević vanredni profesor Medicinski fakultet pedja.kovacevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Pero Dugić vanredni profesor Tehnološki fakultet pero.dugic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Petar Matić vanredni profesor Elektrotehnički fakultet petar.matic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Petar Penda vanredni profesor Filološki fakultet petar.penda@flf.unibl.org 051/340-133 nastavno_osoblje saradnik
Mr Predrag Solomun vanredni profesor Akademija umjetnosti predrag.solomun@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Rada Petrović vanredni profesor Tehnološki fakultet rada.petrovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radana Lukajić vanredni profesor Filološki fakultet radana.lukajic@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Dr Radenko Dobraš vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta radenko.dobras@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radoslav Dekić vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet radoslav.dekic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Renata Agostini vanredni profesor Akademija umjetnosti renata.agostini@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanda Dodik vanredni profesor Akademija umjetnosti sanda.dodik@au.unibl.org 051/303-208 nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Josifović-Elezović vanredni profesor Filološki fakultet sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Macura vanredni profesor Filološki fakultet sanja.macura@flf.unibl.org 051/340-123 nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Radanović vanredni profesor Filološki fakultet sanja.radanovic@flf.unibl.org 051/340-125 nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Radetić-Lovrić vanredni profesor Filozofski fakultet sanja.radetic-lovric@ff.unibl.org 051/303-754 nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Sibinčić vanredni profesor Medicinski fakultet sanja.sibincic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Saša Zeljković vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sasa.zeljkovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Saša Pavlović vanredni profesor Akademija umjetnosti sasa.pavlovic@au.unibl.org 053/292-020 nastavno_osoblje saradnik
Dr Saša Petković vanredni profesor Ekonomski fakultet sasa.petkovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Saša Šmulja vanredni profesor Filološki fakultet sasa.smulja@flf.unibl.org 051/340-123 nastavno_osoblje saradnik
Dr Svjetlana Janjić vanredni profesor Tehnološki fakultet svjetlana.janjic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Simo Jokanović vanredni profesor Mašinski fakultet simo.jokanovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Vidaković vanredni profesor Akademija umjetnosti sinisa.vidakovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Vučenović vanredni profesor Prirodno-matematički fakultet sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Maksimović vanredni profesor Medicinski fakultet sinisa.maksimovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Siniša Miljković vanredni profesor Medicinski fakultet sinisa.miljkovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Slavica Gluvić vanredni profesor Akademija umjetnosti slavica.gluvic@au.unibl.org 051/663-725 nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavko Grbić vanredni profesor Medicinski fakultet slavko.grbic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Slobodan Majstorović vanredni profesor Rudarski fakultet slobodan.majstorovic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slobodan Simović vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta slobodan.simovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slobodanka Prtija vanredni profesor Filozofski fakultet slobodanka.prtija@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Snježana Mandić vanredni profesor Tehnološki fakultet snjezana.mandic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Snježana Popović Vuleta vanredni profesor Akademija umjetnosti snjezana.popovic-vuleta@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Srđan Dušanić vanredni profesor Filozofski fakultet srdjan.dusanic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Stoja Jotanović vanredni profesor Poljoprivredni fakultet stoja.jotanovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Strain Posavljak vanredni profesor Mašinski fakultet strain.posavljak@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tamara Karalić vanredni profesor Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta tamara.karalic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tamara Pribišev-Beleslin vanredni profesor Filozofski fakultet tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org 051/303-908 nastavno_osoblje saradnik
Dr Tanja Stanković - Janković vanredni profesor Filozofski fakultet tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Bijelić vanredni profesor Filološki fakultet tatjana.bijelic@flf.unibl.org 051/340-133 nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Bućma vanredni profesor Medicinski fakultet tatjana.bucma@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Tatjana Duronjić vanredni profesor Fakultet političkih nauka tatjana.duronjic@fpn.unibl.org 051/304-001 nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Marjanović vanredni profesor Filološki fakultet tatjana.marjanovic@flf.unibl.org 051/340-135 nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Mihajlović vanredni profesor Filozofski fakultet tatjana.mihajlovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Pešić-Brđanin vanredni profesor Elektrotehnički fakultet tatjana.pesic-brdjanin@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Timea Hotić vanredni profesor Akademija umjetnosti timea.hotic@au.unibl.org 051/358-824 nastavno_osoblje saradnik
Dr Stefano Sacha Adamo docent Filološki fakultet stefano.adamo@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Borković docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet aleksandar.borkovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Kukrić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta aleksandar.kukric@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandar Savić docent Tehnološki fakultet aleksandar.savic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandra Grbić docent Medicinski fakultet aleksandra.grbic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Aleksandra Dominović-Kovačević docent Medicinski fakultet aleksandra.dominovic-kovacevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Aleksandra Đeri docent Medicinski fakultet aleksandra.djeri@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Aleksandra Salapura Dugonjić docent Medicinski fakultet aleksandra.salapura.dugonjic@med.unibl.org 051/463-886 nastavno_osoblje
Dr Aleksandra Figurek docent Poljoprivredni fakultet aleksandra.figurek@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksandra Šmitran docent Medicinski fakultet aleksandra.smitran@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksej Avramović docent Elektrotehnički fakultet aleksej.avramovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Aleksej Milošević docent Rudarski fakultet aleksej.milosevic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Andrea Puhalić docent Fakultet političkih nauka andrea.puhalic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Anđelka Krstanović-Janković docent Filološki fakultet andjelka.krstanovic-jankovic@flf.unibl.org 051/340-125 nastavno_osoblje saradnik
Dr Antonija Verhaz docent Medicinski fakultet antonija.verhaz@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Aranđel Smiljanić docent Filozofski fakultet arandjel.smiljanic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Davidović-Plavšić docent Prirodno-matematički fakultet biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Lubarda docent Prirodno-matematički fakultet biljana.lubarda@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Mirković docent Filozofski fakultet biljana.mirkovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Smailagić docent Filozofski fakultet biljana.smailagic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Borivoje Milošević docent Filozofski fakultet borivoje.milosevic@ff.unibl.org 051/ 322-780 nastavno_osoblje saradnik
Dr Boris Babić docent Filozofski fakultet boris.babic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Borislav Malinović docent Tehnološki fakultet borislav.malinovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Borjana Mrđa docent Akademija umjetnosti borjana.mrdja@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Boško Branković docent Filozofski fakultet bosko.brankovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branka Đajić-Čančarević docent Medicinski fakultet branka.djajic-cancarevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Branka Zolak Poljašević docent Ekonomski fakultet branka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Branka Kuzmanović docent Akademija umjetnosti branka.kuzmanovic@au.unibl.org 051/305-799 nastavno_osoblje saradnik
Mr Branka Radošević-Mitrović docent Akademija umjetnosti branka.radosevic-mitrovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branka Topić-Pavković docent Ekonomski fakultet branka.topic-pavkovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Branko Đurić docent Poljoprivredni fakultet branko.djuric@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Valentina Veselinović docent Medicinski fakultet valentina.veselinovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Velimir Blanić docent Akademija umjetnosti velimir.blanic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Verica Pavlić docent Medicinski fakultet verica.pavlic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Verica Petrović docent Medicinski fakultet verica.petrovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Vesna Ljubojević docent Medicinski fakultet vesna.ljubojevic@med.unibl.org 051/318-650 nastavno_osoblje
Dr Vesna Mrdalj docent Poljoprivredni fakultet vesna.mrdalj@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Rajčević docent Prirodno-matematički fakultet vesna.rajcevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vinko Babić docent Mašinski fakultet vinko.babic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vladan Mirjanić docent Medicinski fakultet vladan.mirjanic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vlade Simović docent Fakultet političkih nauka vlade.simovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vladimir Jakovljević docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta vladimir.jakovljevic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vladimir Risojević docent Elektrotehnički fakultet vladimir.risojevic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Vladimir Stupar docent Šumarski fakultet vladimir.stupar@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Vlastimir Vlatković docent Medicinski fakultet vlastimir.vlatkovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Vojo Radić docent Poljoprivredni fakultet vojo.radic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Goran Vučić docent Tehnološki fakultet goran.vucic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Janković docent Akademija umjetnosti goran.jankovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Janjić docent Mašinski fakultet goran.janjic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Latinović docent Filozofski fakultet goran.latinovic@ff.unibl.org +387 (0)51 322 780 nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Mirjanić docent Poljoprivredni fakultet goran.mirjanic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Goran Stojanović docent Filozofski fakultet goran.stojanovic@ff.unibl.org 051/322-780 nastavno_osoblje saradnik
Dr Gorana Tešanović docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta gorana.tesanovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Broćeta docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 051/462-616 nastavno_osoblje saradnik
Dr Gordana Rokvić docent Poljoprivredni fakultet gordana.rokvic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dane Marčeta docent Šumarski fakultet dane.marceta@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Darija Gajić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet darija.gajic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dejan Trkulja docent Akademija umjetnosti dejan.trkulja@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dijana Jelić docent Medicinski fakultet dijana.jelic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dijana Simonović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dijana.simonovic@aggf.unibl.org 051/462-616 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dijana Tica docent Filološki fakultet dijana.tica@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dimitrije Marković docent Poljoprivredni fakultet dimitrije.markovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragan Gligorić docent Ekonomski fakultet dragan.gligoric@ef.unibl.org 051/430-043 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Matić docent Prirodno-matematički fakultet dragan.matic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Macanović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.macanovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Milovanović docent Ekonomski fakultet dragan.milovanovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragan Nikolić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragan.nikolic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Dragan Čomić docent Šumarski fakultet dragan.comic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dragana Banjac docent Akademija umjetnosti dragana.banjac@au.unibl.org 051/208-913 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragana Malivuk Gak docent Prirodno-matematički fakultet dragana.malivuk-gak@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragana Rašević docent Fakultet političkih nauka dragana.rasevic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragana Stojisavljević docent Medicinski fakultet dragana.stojisavljevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Dragana Šćepović docent Fakultet političkih nauka dragana.scepovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragica Draganović docent Medicinski fakultet dragica.draganovic@med.unibl.org 051/585-564 nastavno_osoblje
Dr Dragica Panić Kašanski docent Akademija umjetnosti dragica.panic-kasanski@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragiša Vasić docent Filozofski fakultet dragisa.vasic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Drago Vejnović docent Akademija umjetnosti drago.vejnovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragomir Kozomara docent Filološki fakultet dragomir.kozomara@flf.unibl.org 051/340-127 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dragoslav Dobraš docent Mašinski fakultet dragoslav.dobras@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dražana Tošić docent Rudarski fakultet drazana.tosic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dražen Brđanin docent Elektrotehnički fakultet drazen.brdjanin@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Draško Gajić docent Akademija umjetnosti drasko.gajic@au.unibl.org 051/310-259 nastavno_osoblje saradnik
Dr Dubravko Aleksić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dubravko.aleksic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dušanka Marčetić-Lekić docent Prirodno-matematički fakultet dusanka.marcetic-lekic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Dušica Pešević docent Prirodno-matematički fakultet dusica.pesevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Duško Trninić docent Fakultet političkih nauka dusko.trninic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Đorđe Raković docent Pravni fakultet djordje.rakovic@pf.unibl.org 051/339-038 nastavno_osoblje saradnik
Dr Đorđe Savić docent Poljoprivredni fakultet djordje.savic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Đuka Ninković-Baroš docent Medicinski fakultet djuka.ninkovic-baros@med.unibl.org 051/234-100 nastavno_osoblje
Dr Emir Muhić docent Filološki fakultet emir.muhic@flf.unibl.org 051/340-135 nastavno_osoblje saradnik
Dr Željka Šajin docent Filozofski fakultet zeljka.sajin@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Ivanović docent Elektrotehnički fakultet zeljko.ivanovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Račić docent Ekonomski fakultet zeljko.racic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Savanović docent Filozofski fakultet zeljko.savanovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Sekulić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zvjezdana Sandić docent Prirodno-matematički fakultet zvjezdana.sandic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zvonimir Bošković docent Rudarski fakultet zvonimir.boskovic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zlatan Stojanović docent Medicinski fakultet zlatan.stojanovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Vasiljević docent Pravni fakultet zoran.vasiljevic@pf.unibl.org 051/339-014 nastavno_osoblje saradnik
Dr Zoran Maličević docent Poljoprivredni fakultet nastavno_osoblje saradnik
Dr Zorana Kovačević docent Filološki fakultet zorana.kovacevic@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Mr Ivan Otašević docent Akademija umjetnosti ivan.otasevic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Krčmar docent Elektrotehnički fakultet igor.krcmar@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Simanović docent Filološki fakultet igor.simanovic@flf.unibl.org 051/340-132 nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Sladojević docent Medicinski fakultet igor.sladojevic@med.unibl.org 051/464-104 nastavno_osoblje saradnik
Dr Igor Todorović docent Ekonomski fakultet igor.todorovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Irena Medar-Tanjga docent Prirodno-matematički fakultet irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Jelena Manojlović docent Akademija umjetnosti jelena.manojlovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Jelena Poljašević docent Ekonomski fakultet jelena.poljasevic@ef.unibl.org 053/225-434 nastavno_osoblje saradnik
Dr Jelena Trivić docent Ekonomski fakultet jelena.trivic@ef.unibl.org 051/460-022 nastavno_osoblje saradnik
Dr Jelena Šajinović-Novaković docent Filološki fakultet jelena.sajinovic-novakovic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Dr Jugoslav Brujić docent Šumarski fakultet jugoslav.brujic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Kosana Stanetić docent Medicinski fakultet kosana.stanetic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Ladislav Vasilišin docent Tehnološki fakultet ladislav.vasilisin@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Lana Nežić docent Medicinski fakultet lana.nezic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Lidija Pajić docent Akademija umjetnosti lidija.pajic@au.unibl.org 051/319-784 nastavno_osoblje saradnik
Dr Ljiljana Amidžić docent Medicinski fakultet ljiljana.amidzic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Ljubo Lepir docent Fakultet političkih nauka ljubo.lepir@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Maja Đilas docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.djilas@aggf.unibl.org 051/314-079 nastavno_osoblje saradnik
Mr Maja Manojlović docent Prirodno-matematički fakultet maja.manojlovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Maja Travar docent Medicinski fakultet maja.travar@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Malina Čvoro docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet malina.cvoro@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Manja Đurić docent Fakultet političkih nauka manja.djuric@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Margareta Skopljak docent Filozofski fakultet margareta.skopljak@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Marija Runić docent Filološki fakultet marija.runic@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Dr Marijana Kapović-Solomun docent Šumarski fakultet marijana.kapovic-solomun@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Dr Marina Babić Mladenović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.babic-mladenovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Marina Radulj docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet marina.radulj@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mario Ćulum docent Akademija umjetnosti mario.culum@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Matej Savić docent Fakultet političkih nauka matej.savic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mijana Kuburić Macura docent Filološki fakultet mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 051/340-127 nastavno_osoblje saradnik
Mr Milan Krajnović docent Akademija umjetnosti milan.krajnovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milan Tica docent Mašinski fakultet milan.tica@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mile Šikman docent Pravni fakultet mile.sikman@pf.unibl.org 051/339-024 nastavno_osoblje
Dr Milica Balaban docent Prirodno-matematički fakultet milica.balaban@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milica Drobac docent Filozofski fakultet milica.drobac@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milorad Grujičić docent Medicinski fakultet milorad.grujicic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Mirjana Gnjatić docent Medicinski fakultet mirjana.gnjatic@med.unibl.org 051/342-100 nastavno_osoblje
Dr Miroslav Malinović docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet miroslav.malinovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mladen Matović docent Akademija umjetnosti mladen.matovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mladen Stančić docent Tehnološki fakultet mladen.stancic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Mlađen Trifunović docent Prirodno-matematički fakultet mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Nataša Knežević docent Medicinski fakultet natasa.knezevic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nataša Trtić docent Medicinski fakultet natasa.trtic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nebojša Macanović docent Fakultet političkih nauka nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nevena Novaković docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nevena.novakovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nevenko Vranješ docent Fakultet političkih nauka nevenko.vranjes@fpn.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Neda Živak docent Prirodno-matematički fakultet neda.zivak@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nemanja Đukić docent Fakultet političkih nauka nemanja.djukic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nenad Baroš docent Ekonomski fakultet nastavno_osoblje
Dr Nenad Stojanović docent Poljoprivredni fakultet nenad.stojanovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Nikolina Gerdijan docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nikolina.gerdijan@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Olivera Dolić docent Medicinski fakultet olivera.dolic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Predrag Gajić docent Ekonomski fakultet predrag.gajic@ef.unibl.org 051/316-136 nastavno_osoblje
Dr Radenko Višnjić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radenko.visnjic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radenko Jotanović docent Pravni fakultet radenko.jotanovic@pf.unibl.org 051/339-063 nastavno_osoblje saradnik
Dr Radmila Arbutina docent Medicinski fakultet radmila.arbutina@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Radomir Zrnić docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta radomir.zrnic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Ranka Perić-Romić docent Fakultet političkih nauka ranka.peric-romic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Sandra Kosić-Jeremić docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Gnjato docent Medicinski fakultet sanja.gnjato@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Grgić docent Medicinski fakultet sanja.grgic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Sanja Ljubišić docent Filozofski fakultet sanja.ljubisic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Saša Vujnović docent Medicinski fakultet sasa.vujnovic@med.unibl.org 051/234-100 nastavno_osoblje
Dr Saša Vučenović docent Ekonomski fakultet sasa.vucenovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Saša Jovanović docent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Saša Papuga docent Tehnološki fakultet sasa.papuga@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Saša Hajduković docent Akademija umjetnosti sasa.hajdukovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Saša Čvoro docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sasa.cvoro@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Svetlana Borojević docent Filozofski fakultet svetlana.borojevic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Svjetlana Zeljković docent Poljoprivredni fakultet svjetlana.zeljkovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Svjetlana Lolić docent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.lolic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Svjetlana Sredić docent Rudarski fakultet svjetlana.sredic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Kurteš docent Ekonomski fakultet sinisa.kurtes@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Lakić docent Filozofski fakultet sinisa.lakic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Mitrić docent Poljoprivredni fakultet sinisa.mitric@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Siniša Škondrić docent Prirodno-matematički fakultet sinisa.skondric@pmf.unibl.org 052/437-472 nastavno_osoblje saradnik
Dr Slava Sukara docent Elektrotehnički fakultet slava.sukara@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavica Tutnjević docent Filozofski fakultet slavica.tutnjevic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slaviša Jenjić docent Filozofski fakultet slavisa.jenjic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slaviša Kovačević docent Ekonomski fakultet slavisa.kovacevic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavko Šajić docent Elektrotehnički fakultet slavko.sajic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Slavojka Beštić-Bronza docent Filozofski fakultet slavojka.bestic-bronza@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Smiljana Paraš docent Prirodno-matematički fakultet smiljana.paras@pmf.unibl.org 051/371-464 nastavno_osoblje saradnik
Dr Snežana Petrović-Tepić docent Medicinski fakultet snezana.petrovic-tepic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Sonja Čule docent Akademija umjetnosti sonja.cule@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Srđan Amidžić docent Ekonomski fakultet srdjan.amidzic@ef.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Sretenka Srdić docent Poljoprivredni fakultet sretenka.srdic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Stevo Bojanić docent Akademija umjetnosti stevo.bojanic@au.unibl.org 051/464-591 nastavno_osoblje saradnik
Dr Stevo Borojević docent Mašinski fakultet stevo.borojevic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Stevo Pucar docent Ekonomski fakultet stevo.pucar@ef.unibl.org 051/430-038 nastavno_osoblje saradnik
Dr Strahinja Dimitrijević docent Filozofski fakultet strahinja.dimitrijevic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Suzana Savić docent Medicinski fakultet suzana.savic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dr Tanja Maksimović docent Prirodno-matematički fakultet tanja.maksimovic@pmf.unibl.org 051/439-351 nastavno_osoblje saradnik
Dr Tanja Mišlicki Tomić docent Prirodno-matematički fakultet tanja.mislicki-tomic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tanja Trkulja docent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tanja.trkulja@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Botić docent Tehnološki fakultet tatjana.botic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tatjana Jovanović-Cvetković docent Poljoprivredni fakultet tatjana.jovanovic-cvetkovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Tihomir Latinović docent Mašinski fakultet tihomir.latinovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Čedomir Zeljković docent Elektrotehnički fakultet cedomir.zeljkovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Andrijana Stokić Penda nastavnik stranog jezika i vještina Filozofski fakultet andrijana.stokic-penda@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dijana Zrnić nastavnik stranog jezika i vještina Pravni fakultet dijana.zrnic@pf.unibl.org 051/339-034 nastavno_osoblje saradnik
Jelena Pažin nastavnik stranog jezika i vještina Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet jelena.pazin@aggf.unibl.org 051/324-111 nastavno_osoblje saradnik
Mr Maja Mandić nastavnik stranog jezika i vještina Filološki fakultet maja.mandic@flf.unibl.org 051/340-135 nastavno_osoblje saradnik
Martina Knežević nastavnik stranog jezika i vještina Filozofski fakultet martina.knezevic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Nevena Vučen nastavnik stranog jezika i vještina Prirodno-matematički fakultet nevena.vucen@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dunja Marković viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti dunja.markovic@au.unibl.org nastavno_osoblje nastavnik
Mr Željka Jovanić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti zeljka.jovanic@au.unibl.org nastavno_osoblje nastavnik
Mr Maja Regodić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti maja.regodic@au.unibl.org nastavno_osoblje nastavnik
Mr Marija Šestić viši umjetnički saradnik Akademija umjetnosti marija.sestic@au.unibl.org nastavno_osoblje nastavnik
Sonja Bobrek umjetnički saradnik Akademija umjetnosti sonja.bobrek@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Anita Selec Marie lektor Filološki fakultet anita.selec-marie@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Mr Heiko Wolfgang Nauth lektor Filološki fakultet heiko wolfgang.nauth@flf.unibl.org 051/340-126 nastavno_osoblje saradnik
Maria Fornari lektor Filološki fakultet maria.fornari@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Mr Pavel Cihlar lektor Filološki fakultet pavel.cihlar@flf.unibl.org 051/340-142 nastavno_osoblje saradnik
Mr Salvatore Cavaliere lektor Filološki fakultet 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Mr Rada Stakić lektor Filološki fakultet rada.stakic@flf.unibl.org 051/340-126 nastavno_osoblje saradnik
Mr Marione - Evelyne Gouviac viši asistent Filološki fakultet marione - evelyne.gouviac@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Mr Adriana Arbutina viši asistent Medicinski fakultet adriana.arbutina@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Aleksandar Vranješ viši asistent Fakultet političkih nauka aleksandar.vranjes@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Aleksandar Janković viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet aleksandar.jankovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Aleksandar Kralj viši asistent Poljoprivredni fakultet aleksandar.kralj@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Aleksandar Majić viši asistent Prirodno-matematički fakultet aleksandar.majic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Aleksandar Pajkanović viši asistent Elektrotehnički fakultet aleksandar.pajkanovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Aleksandra Grebenar viši asistent Medicinski fakultet nastavno_osoblje saradnik
Mr Aleksandra Kostadinović-Račić viši asistent Filozofski fakultet aleksandra.kostadinovic-racic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Alma Prtina viši asistent Medicinski fakultet alma.prtina@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Amir Blažević viši asistent Filološki fakultet amir.blazevic@flf.unibl.org 051/340-125 nastavno_osoblje saradnik
Mr Andrea Rakanović Radonjić viši asistent Fakultet političkih nauka andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Andreja Marić viši asistent Filološki fakultet andreja.maric@flf.unibl.org 051/340-128 nastavno_osoblje saradnik
Mr Anđela Kuprešanin Vukelić viši asistent Fakultet političkih nauka andjela.kupresanin-vukelic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Anita Milaković viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet anita.milakovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Anja Bundalo viši asistent Filološki fakultet anja.bundalo@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Vranješ viši asistent Mašinski fakultet biljana.vranjes@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Kelečević viši asistent Poljoprivredni fakultet biljana.kelecevic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Lolić viši asistent Poljoprivredni fakultet biljana.lolic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Biljana Rogić viši asistent Poljoprivredni fakultet biljana.rogic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Sukara-Ćelić viši asistent Prirodno-matematički fakultet biljana.sukara-celic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Biljana Tubić viši asistent Medicinski fakultet biljana.tubic@med.unibl.org 051/303-430 nastavno_osoblje
Mr Blanka Škipina viši asistent Tehnološki fakultet blanka.skipina@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Bobana Čegar viši asistent Ekonomski fakultet bobana.cegar@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Božana Babić viši asistent Medicinski fakultet bozana.babic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Bojan Vlaški viši asistent Pravni fakultet bojan.vlaski@pf.unibl.org 051/339-039 nastavno_osoblje saradnik
Mr Bojan Knežević viši asistent Mašinski fakultet bojan.knezevic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Bojan Nikolić viši asistent Prirodno-matematički fakultet bojan.nikolic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Bojana Grujić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet bojana.grujic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Bojana Markić viši asistent Medicinski fakultet bojana.markic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Bojana Miodragović viši asistent Fakultet političkih nauka bojana.miodragovic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Borislav Vukojević viši asistent Fakultet političkih nauka borislav.vukojevic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Borut Bosančić viši asistent Poljoprivredni fakultet borut.bosancic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Brane Zlokapa viši asistent Šumarski fakultet brane.zlokapa@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Mr Branimir Nježić viši asistent Poljoprivredni fakultet nastavno_osoblje saradnik
Mr Branislav Sredanović viši asistent Mašinski fakultet branislav.sredanovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Branka Bilbija viši asistent Prirodno-matematički fakultet branka.bilbija@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Valentina Milekić viši asistent Filološki fakultet valentina.milekic@flf.unibl.org 051/340-123 nastavno_osoblje saradnik
Valentina Topić Vučenović viši asistent Medicinski fakultet valentina.topic-vucenovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Vanja Daničić viši asistent Šumarski fakultet vanja.danicic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Mr Velibor Đalić viši asistent Elektrotehnički fakultet velibor.djalic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Velibor Škobić viši asistent Elektrotehnički fakultet nastavno_osoblje saradnik
Dr Vesna Ivanišević viši asistent Medicinski fakultet vesna.ivanisevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Vesna Ivanović viši asistent Tehnološki fakultet vesna.ivanovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Vesna Marčeta viši asistent Filološki fakultet vesna.marceta@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Mr Vladimir Perendija viši asistent Medicinski fakultet vladimir.perendija@med.unibl.org nastavno_osoblje
Vladimir Petković viši asistent Šumarski fakultet vladimir.petkovic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Mr Vojislav Timarac viši asistent Ekonomski fakultet vojislav.timarac@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Goran Banjac viši asistent Elektrotehnički fakultet goran.banjac@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Goran Jotić viši asistent Mašinski fakultet goran.jotic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Goran Milašin viši asistent Filološki fakultet goran.milasin@flf.unibl.org 051/340-127 nastavno_osoblje saradnik
Mr Goran Pašić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta goran.pasic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Goran Šukalo viši asistent Prirodno-matematički fakultet goran.sukalo@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Gordana Grujić viši asistent Akademija umjetnosti gordana.grujic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dalibor Nedić viši asistent Medicinski fakultet dalibor.nedic@med.unibl.org 051/213-322 nastavno_osoblje
Mr Dalibor Savić viši asistent Fakultet političkih nauka dalibor.savic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Danijel Dojčinović viši asistent Filološki fakultet danijel.dojcinovic@flf.unibl.org 051/340-124 nastavno_osoblje saradnik
Mr Danijela Jelić viši asistent Filološki fakultet danijela.jelic@flf.unibl.org 051/340-127 nastavno_osoblje saradnik
Mr Danica Savanović viši asistent Tehnološki fakultet danica.savanovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Darija Knežević viši asistent Medicinski fakultet darija.knezevic@med.unibl.org 051/234-100 nastavno_osoblje saradnik
Mr Darko Bodroža viši asistent Tehnološki fakultet darko.bodroza@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Darko Milunović viši asistent Ekonomski fakultet darko.milunovic@ef.unibl.org 051/430-025 nastavno_osoblje saradnik
Darko Ratković viši asistent Filozofski fakultet darko.ratkovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dejan Dmitrović viši asistent Prirodno-matematički fakultet dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dejan Malčić viši asistent Filološki fakultet dejan.malcic@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Dejan Milinović viši asistent Filološki fakultet dejan.milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Mr Dijana Vuković viši asistent Elektrotehnički fakultet dijana.vukovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dijana Majstorović viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dijana.majstorovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dijana Mihajlović viši asistent Poljoprivredni fakultet dijana.mihajlovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dimitrije Čvokić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dimitrije.cvokic@pmf.unibl.org 051/230-150 051/230-152 nastavno_osoblje saradnik
Dino Hasanagić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dino.hasanagic@pmf.unibl.org 051/319-142 nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragan Brković viši asistent Poljoprivredni fakultet dragan.brkovic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dragan Papić viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragan.papic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragana Blagojević viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragana.blagojevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dragana Grujić-Vujmilović viši asistent Medicinski fakultet dragana.grujic-vujmilovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Dragana Došenović viši asistent Ekonomski fakultet dragana.dosenovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dragana Zeljić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.zeljic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragana Lukajić viši asistent Filološki fakultet dragana.lukajic@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragana Roganović viši asistent Medicinski fakultet dragana.roganovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Dragana Tepić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dragana.tepic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Dragana Šnjegota viši asistent Prirodno-matematički fakultet dragana.snjegota@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dražena Vujičić-Radisavljević viši asistent Ekonomski fakultet drazena.vujicic-radisavljevic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Draško Gajić viši asistent Fakultet političkih nauka drasko.gajic@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Draško Prtina viši asistent Medicinski fakultet drasko.prtina@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Duška Jović viši asistent Medicinski fakultet duska.jovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Duško Lepir viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta dusko.lepir@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Đorđe Vojinović viši asistent Tehnološki fakultet djordje.vojinovic@tf.unibl.org 051/214-264 nastavno_osoblje saradnik
Mr Žana Topalović viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zana.topalovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Žarko Gagić viši asistent Medicinski fakultet zarko.gagic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Žarko Grujić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet zarko.grujic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Žarko Kovačević viši asistent Rudarski fakultet zarko.kovacevic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Želimir Dragić viši asistent Filozofski fakultet zelimir.dragic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Željko Budimir viši asistent Fakultet političkih nauka zeljko.budimir@fpn.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Željko Vukić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta zeljko.vukic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Željko Đurić viši asistent Mašinski fakultet zeljko.djuric@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Željko Šarić viši asistent Filozofski fakultet zeljko.saric@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Zlatko Dejanović viši asistent Elektrotehnički fakultet zlatko.dejanovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Zoran Vukojević viši asistent Medicinski fakultet zoran.vukojevic@med.unibl.org 051/586-981 nastavno_osoblje
Mr Zoran Rakonjac viši asistent Medicinski fakultet zoran.rakonjac@med.unibl.org 051/300-292 nastavno_osoblje
Mr Ivan Samelak viši asistent Prirodno-matematički fakultet ivan.samelak@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ivana Koleška viši asistent Poljoprivredni fakultet nastavno_osoblje saradnik
Mr Ivana Rosić viši asistent Akademija umjetnosti ivana.rosic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Ivan-Vanja Boroja viši asistent Prirodno-matematički fakultet ivan-vanja.boroja@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Igor Božić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta igor.bozic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Igor Đukić viši asistent Medicinski fakultet igor.djukic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Irena Kasagić Vujanović viši asistent Medicinski fakultet irena.kasagic-vujanovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Irena Kuzmanović-Radman viši asistent Medicinski fakultet irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Irina Vulić viši asistent Medicinski fakultet irina.vulic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Jasna Jurišić Roljić viši asistent Filološki fakultet jasna.jurisic.roljic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Mr Jasna Friščić viši asistent Prirodno-matematički fakultet jasna.friscic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Jelena Gajić viši asistent Tehnološki fakultet nastavno_osoblje saradnik
Jelena Davidović Gidas viši asistent Poljoprivredni fakultet jelena.davidovic-gidas@agro.unibl.org 051/330-933 nastavno_osoblje saradnik
Mr Jelena Nikitović viši asistent Institut za genetičke resurse jelena.nikitovic@gri.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Jelena Ristanović Kuprešak viši asistent Filološki fakultet jelena.ristanovic-kupresak@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Mr Jelena Trivan viši asistent Rudarski fakultet jelena.trivan@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Jovan Galić viši asistent Elektrotehnički fakultet jovan.galic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Jovan Škundrić viši asistent Mašinski fakultet jovan.skundric@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Jovana Crnogorac viši asistent Rudarski fakultet jovana.crnogorac@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Jovanka Božović Milovanović viši asistent Akademija umjetnosti jovanka.bozovic-milovanovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Kornelija Ristić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet kornelija.ristic@aggf.unibl.org 053/432-229 nastavno_osoblje saradnik
Mr Kristina Pantelić Babić viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ljilja Šikman viši asistent Tehnološki fakultet ljilja.sikman@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ljiljana Jerković viši asistent Filozofski fakultet ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ljiljana Stanivuk viši asistent Medicinski fakultet ljiljana.stanivuk@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Ljiljana Suručić viši asistent Medicinski fakultet ljiljana.surucic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ljiljana Tankosić viši asistent Rudarski fakultet ljiljana.tankosic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ljubica Figun viši asistent Rudarski fakultet ljubica.figun@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Maja Ilić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet maja.ilic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Maja Petković viši asistent Prirodno-matematički fakultet maja.petkovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Marijana Arapović-Savić viši asistent Medicinski fakultet marijana.arapovic-savic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Marko Đukanović viši asistent Prirodno-matematički fakultet marko.djukanovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Marko Stanojević viši asistent Prirodno-matematički fakultet marko.stanojevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Matea Zlatković viši asistent Ekonomski fakultet matea.zlatkovic@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Milada Nalesnik viši asistent Medicinski fakultet milada.nalesnik@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Milan Pilipović viši asistent Pravni fakultet milan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-009 nastavno_osoblje saradnik
Milana Grbić viši asistent Prirodno-matematički fakultet milana.grbic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Milanka Treml viši asistent Prirodno-matematički fakultet milanka.treml@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Milijana Buha viši asistent Pravni fakultet milijana.buha@pf.unibl.org 051/339-012 nastavno_osoblje saradnik
Milica Jošić-Milinović viši asistent Filološki fakultet milica.josic-milinovic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Mr Milica Lukač viši asistent Prirodno-matematički fakultet milica.lukac@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Milica Malešević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet milica.malesevic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Milica Mijatović viši asistent Filološki fakultet milica.mijatovic@flf.unibl.org 051/340-131 nastavno_osoblje saradnik
Milkica Grabež viši asistent Medicinski fakultet milkica.grabez@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Milovan Kotur viši asistent Mašinski fakultet milovan.kotur@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Miodrag Čelebić viši asistent Rudarski fakultet miodrag.celebic@rf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mirela Kajkut viši asistent Institut za genetičke resurse mirela.kajkut@gri.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mirjana Davidović Umićević viši asistent Medicinski fakultet mirjana.davidovic-umicevic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mirjana Miškić viši asistent Pravni fakultet mirjana.miskic@pf.unibl.org 051/339-019 nastavno_osoblje saradnik
Mr Miroslav Dragić viši asistent Tehnološki fakultet miroslav.dragic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mihajlo Savić viši asistent Elektrotehnički fakultet mihajlo.savic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mladen Veletić viši asistent Elektrotehnički fakultet mladen.veletic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Mladen Knežić viši asistent Elektrotehnički fakultet mladen.knezic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nataša Bubić Pajić viši asistent Medicinski fakultet natasa.bubic-pajic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Nataša Lakić viši asistent Tehnološki fakultet natasa.lakic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nataša Mrđa viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet natasa.mrdja@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Nataša Pilipović-Broćeta viši asistent Medicinski fakultet natasa.pilipovic-broceta@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Nataša Popović-Miletić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet natasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org 051/462-616 nastavno_osoblje saradnik
Mr Nataša Stojaković viši asistent Medicinski fakultet natasa.stojakovic@med.unibl.org 051/258-230 nastavno_osoblje saradnik
Nebojša Đurić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet nebojsa.djuric@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Nevena Todorović viši asistent Medicinski fakultet nevena.todorovic@med.unibl.org 051/216-515 nastavno_osoblje
Nemanja Zlojutro viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nemanja.zlojutro@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Nemanja Rakić viši asistent Prirodno-matematički fakultet nemanja.rakic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nikolina Bošnjak viši asistent Ekonomski fakultet nikolina.bosnjak@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nina Govedar viši asistent Filološki fakultet nina.govedar@flf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nina Umićević viši asistent Medicinski fakultet nina.umicevic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Novica Lovrić viši asistent Prirodno-matematički fakultet novica.lovric@pmf.unibl.org 051/281-201 nastavno_osoblje saradnik
Njegoslav Jović viši asistent Pravni fakultet njegoslav.jovic@pf.unibl.org 051/339-022 nastavno_osoblje saradnik
Mr Obrad Cvijetić viši asistent Filozofski fakultet obrad.cvijetic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ognjen Joldžić viši asistent Elektrotehnički fakultet ognjen.joldzic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ognjen Šukalo viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet ognjen.sukalo@aggf.unibl.org 051/393-199 nastavno_osoblje saradnik
Mr Ognjenka Janković viši asistent Medicinski fakultet ognjenka.jankovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ozrenka Bjelobrk-Babić viši asistent Filozofski fakultet ozrenka.bjelobrk-babic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Olja Đorđić viši asistent Prirodno-matematički fakultet olja.djordjic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Pero Sailović viši asistent Tehnološki fakultet pero.sailovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Radoslav Tadić viši asistent Akademija umjetnosti radoslav.tadic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Ranka Knežević viši asistent Medicinski fakultet ranka.knezevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Relja Suručić viši asistent Medicinski fakultet relja.surucic@med.unibl.org 051-340-111 nastavno_osoblje saradnik
Mr Renata Josipović viši asistent Medicinski fakultet renata.josipovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Renata Hadžić-Hadžibegović viši asistent Medicinski fakultet renata.hadzic-hadzibegovic@med.unibl.org 051/230-630 nastavno_osoblje
Sanda Gvero viši asistent Pravni fakultet sanda.gvero@pf.unibl.org 051/339-011 nastavno_osoblje saradnik
Mr Sanda Stanivuković viši asistent Institut za genetičke resurse sanda.stanivukovic@gri.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Sandra Lukić viši asistent Filozofski fakultet sandra.lukic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dr Sanja Kobilj viši asistent Filološki fakultet sanja.kobilj@flf.unibl.org 051/340-141 nastavno_osoblje saradnik
Mr Sanja Krnetić viši asistent Prirodno-matematički fakultet sanja.krnetic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Sanja Tucikešić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sanja.tucikesic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Sanja Šehovac viši asistent Prirodno-matematički fakultet sanja.sehovac@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Saša Dragić viši asistent Medicinski fakultet sasa.dragic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Saša Laloš viši asistent Mašinski fakultet sasa.lalos@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Saša Marin viši asistent Medicinski fakultet nastavno_osoblje saradnik
Saša Marković viši asistent Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta sasa.markovic@ffvs.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Saša Nježić viši asistent Medicinski fakultet sasa.njezic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Svetlana Mitić viši asistent Filološki fakultet svetlana.mitic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik
Svjetlana Vranješ viši asistent Ekonomski fakultet svejtlana.vranjes@ef.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Svjetlana Milošević viši asistent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.milosevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Svjetlana Cvijić viši asistent Prirodno-matematički fakultet svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Slavica Gajić viši asistent Elektrotehnički fakultet slavica.gajic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Slavko Vasiljević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet slavko.vasiljevic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Slađana Babić viši asistent Prirodno-matematički fakultet sladjana.babic@pmf.unibl.org 051/323-900 nastavno_osoblje saradnik
Mr Slađana Cukut viši asistent Filološki fakultet sladjana.cukut@flf.unibl.org 051/340-127 nastavno_osoblje saradnik
Slobodan Stojnić viši asistent Poljoprivredni fakultet slobodan.stojnic@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Snježana Babić viši asistent Filološki fakultet snjezana.babic@flf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Snježana Dupljanin viši asistent Prirodno-matematički fakultet snjezana.dupljanin@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Snježana Kević-Zrnić viši asistent Filozofski fakultet snjezana.kevic-zrnic@ff.unibl.org 051/436-233 nastavno_osoblje saradnik
Mr Snježana Maksimović viši asistent Elektrotehnički fakultet snjezana.maksimovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Stojana Petrović viši asistent Pravni fakultet stojana.petrovic@pf.unibl.org 051/339-013 nastavno_osoblje saradnik
Mr Tanja Glišić viši asistent Filozofski fakultet tanja.glisic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Tatjana Zec viši asistent Prirodno-matematički fakultet tatjana.zec@pmf.unibl.org 052/770-254 nastavno_osoblje saradnik
Mr Tatjana Marković viši asistent Medicinski fakultet tatjana.markovic@med.unibl.org 051/234-100 nastavno_osoblje
Tatjana Marković Basara viši asistent Filozofski fakultet tatjana.markovic.basara@ff.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Tatjana Nožica Radulović viši asistent Medicinski fakultet tatjana.nozica.radulovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Tatjana Risović viši asistent Medicinski fakultet tatjana.risovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Tatjana Roganović viši asistent Medicinski fakultet tatjana.roganovic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Teodora Talić viši asistent Medicinski fakultet teodora.talic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Mr Tijana Adamović viši asistent Medicinski fakultet tijana.adamovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Tijana Vujičić viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet tijana.vujicic@aggf.unibl.org 051/466-220 nastavno_osoblje saradnik
Tihomir Mačkić viši asistent Mašinski fakultet tihomir.mackic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Una Umićević viši asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet una.umicevic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Aleksandar Keleč asistent Elektrotehnički fakultet aleksandar.kelec@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Aleksandra Serdar asistent Medicinski fakultet aleksandra.serdar@med.unibl.org 051/222-840 nastavno_osoblje
Aleksandra Šinik asistent Tehnološki fakultet aleksandra.sinik@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Andrea Popović asistent Filološki fakultet andrea.popovic@flf.unibl.org 051/340-126 nastavno_osoblje saradnik
Anica Stanković Stojnić asistent Medicinski fakultet anica.stankovic-stojnic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Ankica Suzić asistent Filozofski fakultet ankica.suzic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Anja Pravuljac asistent Filološki fakultet anja.pravuljac@flf.unibl.org 051/340-134 nastavno_osoblje saradnik
Biljana Gatarić asistent Medicinski fakultet biljana.gataric@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Bojan Erceg asistent Elektrotehnički fakultet bojan.erceg@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Boris Petković asistent Prirodno-matematički fakultet boris.petkovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Branislav Nikolić asistent Filološki fakultet branislav.nikolic@flf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Vasilisa Šljivar asistent Filološki fakultet vasilisa.sljivar@flf.unibl.org 051/340-142 nastavno_osoblje saradnik
Vedran Jovanović asistent Elektrotehnički fakultet vedran.jovanovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mr Vladimir Klepić asistent Akademija umjetnosti vladimir.klepic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Vladimir Mirošljević asistent Medicinski fakultet vladimir.mirosljevic@med.unibl.org 051/215-970 nastavno_osoblje
Gordana Tošić asistent Mašinski fakultet gordana.tosic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
David Mastikosa asistent Akademija umjetnosti david.mastikosa@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Danijela Zoran asistent Elektrotehnički fakultet danijela.banjac@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Danijela Kardaš asistent Mašinski fakultet danijela.kardas@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Danica Momčičević asistent Medicinski fakultet danica.momcicevic@med.unibl.org 051/342-510 nastavno_osoblje
Dejan Vasić asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet dejan.vasic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dejan Došlić asistent Filozofski fakultet dejan.doslic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dejan Janković asistent Akademija umjetnosti dejan.jankovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dejan Kantar asistent Filozofski fakultet dejan.kantar@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Dejan Pilipović asistent Pravni fakultet dejan.pilipovic@pf.unibl.org 051/339-017 nastavno_osoblje saradnik
Drago Čavka asistent Elektrotehnički fakultet drago.cavka@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Duško Gatarić asistent Elektrotehnički fakultet dusko.gataric@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Đorđe Lekić asistent Elektrotehnički fakultet djordje.lekic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Emira Ignjatić asistent Medicinski fakultet nastavno_osoblje
Ivana Popović asistent Filološki fakultet ivana.popovic@flf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Igor Popović asistent Pravni fakultet igor.popovic@pf.unibl.org 051/339-037 nastavno_osoblje saradnik
Igor Ševo asistent Elektrotehnički fakultet igor.sevo@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Ljiljana Božić asistent Medicinski fakultet ljiljana.bozic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Marija Pilipović asistent Akademija umjetnosti marija.pilipovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Marina Rakanović asistent Tehnološki fakultet marina.rakanovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Marko Ivanišević asistent Prirodno-matematički fakultet marko.ivanisevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Markus Manojlović asistent Filozofski fakultet markus.manojlovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mila Krneta asistent Filozofski fakultet mila.krneta@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Milan Predojević asistent Prirodno-matematički fakultet milan.predojevic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Milan Šipka asistent Poljoprivredni fakultet milan.sipka@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Milisav Marković asistent Mašinski fakultet milisav.markovic@mf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mirjana Marković asistent Prirodno-matematički fakultet mirjana.markovic@pmf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mirka Šarović Vukajlović asistent Medicinski fakultet mirka.sarovic-vukajlovic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mitar Simić asistent Elektrotehnički fakultet mitar.simic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mladen Amović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mladen.amovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mladen Janković asistent Akademija umjetnosti mladen.jankovic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Mladen Slijepčević asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nataša Vučenović asistent Filološki fakultet natasa.vucenovic@flf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nikola Obradović asistent Elektrotehnički fakultet nikola.obradovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Nikola Ožegović asistent Filozofski fakultet nikola.ozegovic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Olivera Ševo asistent Pravni fakultet olivera.sevo@pf.unibl.org 051/339-016 nastavno_osoblje saradnik
Predrag Mršić asistent Elektrotehnički fakultet predrag.mrsic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Radovan Vukomanović asistent Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Radovan Subić asistent Filozofski fakultet radovan.subic@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Ratko Pilipović asistent Elektrotehnički fakultet ratko.pilipovic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Robert Švraka asistent Pravni fakultet robert.svraka@pf.unibl.org 051/339-036 nastavno_osoblje saradnik
Sanja Jovičić asistent Medicinski fakultet sanja.jovicic@med.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Svjetlana Kovačević asistent Elektrotehnički fakultet svjetlana.kovacevic@etf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Svjetlana Ćoralić asistent Šumarski fakultet svjetlana.coralic@sf.unibl.org 051/464-628 nastavno_osoblje saradnik
Sonja Vojvodić asistent Akademija umjetnosti sonja.vojvodic@au.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Sonja Lero asistent Filološki fakultet sonja.lero@flf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Stojanka Lužija asistent Filozofski fakultet stojanka.luzija@ff.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Stojislav Konjević asistent Medicinski fakultet stojislav.konjevic@med.unibl.org nastavno_osoblje
Tanja Krmpot asistent Poljoprivredni fakultet tanja.krmpot@agro.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Tijana Malinović asistent Tehnološki fakultet tijana.malinovic@tf.unibl.org nastavno_osoblje saradnik
Tijana Popović asistent Filološki fakultet tijana.popovic@flf.unibl.org 051/340-136 nastavno_osoblje saradnik