Навигација

Драгица Михаљчић

Референт за књиговодствене послове - II-33
Шумарски факултет
051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимдоц. др Дане Марчета
доц. др Вања Даничић
проф. др Зоран Станивуковић
доц. др Владимир Ступар
проф. др Љиљана Дошеновић
Ђорђије Милановић
проф. др Југослав Брујић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Маријана Каповић Соломун
Драгица Михаљчић
Зорана Хркић-Илић, ма
проф. др Војислав Дукић
Бранкица Кајкут
доц. др Данијела Петровић
проф. др Нада Шуматић
доц. др Владимир Петковић
доц. Бранислав Цвјетковић, ма
проф. др Мира Милић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
проф. др Родољуб Ољача
доц. др Драган Чомић
др Дражен Миљић
проф. др Милан Матаруга
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдоц. др Дане Марчета
Јелена Чучковић, ма
др Милорад Даниловић
Драгица Михаљчић
доц. др Владимир Петковић
др Дражен Миљић
доц. др Данијела Петровић
проф. др Зоран Маунага
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ