Навигација

Архива новости

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 08. 07. 2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 08. 07. 2015. године, разматрао је Приједлог правила студирања на првом и другом циклуса студија, те је након дискусије усвојен закључак да се у наведени текст уврсте приједлози који су...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 01.07.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 01.07.2015. године разматрао је Нацрт правилника о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових чланица на Интернету. С тим у вези, донесен је закључ...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 28.05.2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 28. 05.2015. године разматрао је и прихватио Приједлога правилника о измјени правилника о листи струковних, академских и научних звања, те ће исти бити упућен ресорном Министарству на р...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 13.05. 2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 13.05.2015. године разматрао приједлоге факултета/Академије о висини школарине за академску 2015/2016. годину, те је исте прослиједио Сенату Универзитета, уз препоруку да наведни при...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 07. 04.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 07. 04. 2015. године разматрао је Извјештај радне групе задужене за анализу стицања, расподјелe и коришћења буџетских и властитих прихода на Универзитету у Бањој Луци. Након опширне ...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 17.02.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 17.02.2015. године, разматрао је Акциони програм рада Универзитета у Бањој Луци у 2015. години. Након дискусије и изношења приједлога за допуну Плана, донесен је закључак да се исти  у...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 10.02. 2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.02. 2015. године расправљао је о елементима Уписне политике за академску 2015/16. годину, те је прихватио приједлоге наставно-научних вијећа факултета/Академије о броју студената кој...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 04.02.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаној 04.02.2015. године, разматрао је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета. Након опширне дискусије, чланови Проширеног колегијума су се усагласили око предложених измјена,...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 28.01.2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаноj 28.01.2015. године расправљао је о Приједлогу финансијског плана Универзитета за 2015. годину, те је након опширне дискусије донесен закључак да се Управном одбору предложи да ус...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Проширени  колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 15. 12. 2014. године разматрао је  Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета, те је након дискусије донесен закључак да се исти упути организационим јединицама Универзитета , уз ...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у понедјељак, 15. 12. 2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 04.12.2014. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 04. 12. 2014. године, разматрао је питање именовања Организационог одбора за обиљежавање 40 година од оснивања Универзитета у Бањој Луци, те је у вези са тим предложено да у његовом сас...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 04. 12. 2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 07.10. 2014. године

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 07. 10.2014. године, донесен је закључак да се радна варијанта Приједлога измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци упути наставно-научним вијећима факултета/Академије и Инст...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 07. 10. 2014. године, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци са почетком у 13.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 11.09. 2014. године

На сјединици Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 11. 09. 2014. године, предсједник Управног одбора и финансијски директор Универзитета предочили су члановима овог тијела Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луц...