Навигација

Весна Вујић-Алексић

Медицински факултет

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСМ07КФКлиничка фармакологија
ИСМ07ФТФармакологија са токсикологијом
ИСС07ФТФармакологија са токсикологијом
ИСФ07ФФФармакологија и фармакотерапија
Академске студије првог циклуса
ОБА18ФАРФармакологија
ОЗЊ16КФКлиничка фармакологија
ОЗЊ16ФКФармакологија
ОФТ18ОФТОснове фармакологије и токсикологије