Navigacija

Kompanija „Elea“

Kompanija „Elea“ d.o.o. iz Brčko Distrikta donirala je našem Univerzitetu 867 izuzetno vrijednih knjiga (594 naslova) najprestižnijih svjetskih izdavača, a donaciju čija vrijednost prelazi 20 hiljada KM , uručio je početkom 2017. godine direktor ove firme Senad Deronjić.

Riječ je stručnim publikacijama monografskog karaktera iz svih naučnih oblasti koje su svojim obimom i sadržajem značajno obogatile bibliotečke fondove svih naših fakulteta. Sva izdanja su novijeg datuma što ovu donaciju čini dodatno vrednijom i korisnijom studentima, nastavnicima i istraživačima našeg Univerziteta.

Kompanija „Elea“ bavi se uvozom i distribucijom stručne literature visokoškolskog, akademskog i profesionalnog nivoa već više od deset godina, a sarađuje sa renomiranim svjetskim izdvačaima među kojima su: CengageLearnings, LippincottWilliams&WilkinsLimited, Springer, Oxford University Press, W.W. Norton, Cambridge University Press, MIT PRESS, Harvard University Press, Yale University Press, Hodder, Palgrave, Sage, Taylor&Francis, Heinle ELT, Elsevier, CQ Press, Human Kinetics, Greenwood i mnogi drugi.