Navigacija

Šumarski fakultet

Prva generacija studenata Šumarskog fakulteta upisana je školske 1993/94. godine na opštem smjeru. Školske 2007/08. na fakultetu je izvršena nova organizacija studija i počela je realizacija studijskog programa Šumarstvo prema trostepenom modelu 3+2+3. Od školske 2010/11. fakultet organizije studije drugog ciklusa na studijskom programu Šumarstvo, a od školske 2011/12. i na studijskom programu Upravljanje šumskim resursima.

Studijski program Šumarstvo je od 2007. godine organizovan prema trostepenom modelu (3+2+3) studija, a od 2013. godine prema modelu (4+1+3) studija.

Telefon +387 51 464 628
Faks +387 51 460 550
Veb-sajt www.sf.unibl.org
E-pošta info@sf.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Vojislav Dukić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Dane Marčeta, docent
Prodekan za naučnoistraživački rad

Dr Marijana Kapović-Solomun, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-2.jpg