Navigacija

Kancelarija prorektora

Prorektor Simo Jokanović

Prof. dr Strain Posavljak
Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 181
E-pošta strain.posavljak@unibl.rs
 

Mirjana Subotić, ma
Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja

Telefon +387 51 321 180
E-pošta nastava@unibl.rs

 Mr Ozren Trišić
Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta

Telefon +387 51 321 182
E-pošta kvalitet@unibl.rs