Navigacija

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine, kada je i održano prvo predavanje za buduće doktore medicine. Odsjek za stomatologiju osnovan je 1994. godine, 1995. godine pokrenut je Odsjek za farmaciju, a od školske 2007/08. godine počela je nastava na studijskom programu Zdravstvena njega. Medicinski fakultet organizuje i obrazovanje za sticanje stručnog naziva specijalista i supspecijalista za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom. Treći ciklus studija Biomedicinske nauke licenciran je 2014. godine.

Studijski programi: Medicina, Stomatologija i Farmacija organizovani su prema integrisanom modelu studija (6+3), a studijski program Zdravstvena njega organizovan je prema trostepenom modelu (4+1+3) studija. 

Telefon +387 51 234 100, 215 454
Faks +387 51 215 454
Veb-sajt www.med.unibl.org
E-pošta info@med.unibl.org
Adresa Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Ranko Škrbić, redovni profesor
Prodekan za nastavu Dr Nenad Ponorac, vanredni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Zoran Vujković, vanredni profesor
Prodekan za međunarodnu saradnju Dr Lana Nežić, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/79/____________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/____________________2.JPG
  • /uploads/attachment/strana/79/medicina-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/79/medicina-4.jpg