Navigacija

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom. Čini ga 9 članova, i to: četiri predstavnika akademskog osoblja, jedan predstavnik administrativnog osoblja, jedan predstavnik studenata i tri predstavnika koja imenuje Vlada Republike Srpske.


Članovi Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci su:

  • Prof. dr Mile Dmičić, akademsko osoblje, predsjednik;
  • Dr Predrag Raosavljević, predstavnik osnivača, zamjenik predsjednika;
  • Prof. dr Bogdan Zrnić, akademsko osoblje;
  • Prof. dr Gordana Ilić, akademsko osoblje;
  • Prof. dr Borislav Railić, akademsko osoblje;
  • Prof. dr Mirko Raković, predstavnik osnivača;
  • Prof. dr Mihajlo Marković, predstavnik osnivača;
  • Josif Ilić, administrativno osoblje;
  • Saša Kukić, student.

Sekretar Upravnog odbora je Mr Đorđe Markez.