Navigacija

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Univerzitetom. Čini ga 9 članova, i to: četiri predstavnika akademskog osoblja, jedan predstavnik administrativnog osoblja, jedan predstavnik studenata i tri predstavnika koja imenuje Vlada Republike Srpske.


Članovi Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci su:

  • Prof. dr Rajko Gnjato , akademsko osoblje, predsjednik;
  • Prof. dr Mile Dmičić, predstavnik osnivača;
  • Prof. dr Bogdan Zrnić, akademsko osoblje;
  • Prof. dr Darko Radić, akademsko osoblje;
  • Prof. mr Saša Pavlović, akademsko osoblje;
  • Prof. dr Igor Milunović, predstavnik osnivača;
  • Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović, predstavnik osnivača;
  • Dipl. pravnik Branka Kovačević, administrativno osoblje;
  • Branko Trninić, student.

Sekretar Upravnog odbora je Mr Đorđe Markez.