Navigacija

Licencirani studijski programi na drugom ciklusu studija

Red.br. FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM Usmjerenje
1 AKADEMIJA UMJETNOSTI Muzička umjetnost  
Likovne  umjetnosti  
Dramske umjetnosti  
2 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET Arhitektura i urbanizam  
Građevinarstvo  
Geodezija  
Energetska efikasnost u zgradarstvu - kombinovani studijski program  
3 EKONOMSKI FAKULTET Finansije i revizija javnog sektora  
Međunarodna ekonomija  
Poslovna ekonomija  
Aktuarstvo  
Finansije, bankarstvo i osiguranje  
Menadžment u turizmu  
Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom  
International master in business and administration  
4 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Računarstvo i informatika  
Elektronika i telekomunikacije  
Elektroenergetski i industrijski sistemi  
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije  
5 MAŠINSKI FAKULTET Proizvodno mašinstvo  
Energetsko i saobraćajno mašinstvo  
Industrijsko inženjerstvo  
Zaštita na radu  
Mehatronika  
Konstrukciono mašinstvo  
Energetska efikasnost u zgradarstvu  
6 MEDICINSKI FAKULTET Zdravstvena njega  
7 POLJOPRIVREDNI FAKULTET Animalna proizvodnja Bezbjednost hrane animalnog porijekla u lancu poljoprivredne proizvodnje
Biljna proizvodnja Vinogradarstvo i vinarstvo
Voćarstvo
Ratarstvo
Zaštita biljaka
Povrtarstvo
Tehnologija biljnih proizvoda
Ukrasne biljke
Upravljanje zemljištem i vodom
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Agro biznis
Ruralni razvoj I
Ruralni razvoj II
8 PRAVNI FAKULTET Državno pravo  
Poslovno pravo  
Upravno pravo  
Krivično pravo  
Građansko pravo  
Pravno-istorijske studije  
Radno i socijalno pravo  
Međunarodno pravo  
9     PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Matematika i informatika  
Fizika Teorijska fizika
Metodika fizike
Biologija  
Geografija  
Prostorno planiranje  
Ekologija i zaštita životne sredine Ekologija biljaka
Hemija  
10 RUDARSKI  FAKULTET Rudarsko i geološko inženjerstvo  
11   TEHNOLOŠKI  FAKULTET Hemijsko inženjerstvo i tehnologije  
Prehrambeno inženjerstvo  
Tekstilno inženjerstvo  
12 FAKULTET BEZBJEDNOSNIH NAUKA Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa  
13 FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Novinarstvo i komunikologija  
Socijalni rad  
Sociologija  
Politikologija  
14 FAKULTET FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA Sport  
Opšti - nastavnički  
15 FILOLOŠKI FAKULTET Srpski jezik i književnost  
Engleski jezik i književnost  
Njemački jezik i književnost  
Metodika nastave stranih jezika i književnosti  
Francuski jezik i književnost  
16 FILOZOFSKI FAKULTET Filozofija  
Psihologija  
Pedagogija  
Istorija  
Razredna nastava  
Predškolsko vaspitanje  
17 ŠUMARSKI FAKULTET Šumarstvo  
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama  
18 Poljoprivredni i Prirodno-matematički fakultet Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa