Navigacija

Fakultet bezbjednosnih nauka

Fakultet bezbjednosnih nauka osnovan je 2017. godine, a nastao je transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova koja je djelovala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjoj Luci.

U skladu sa Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, nastava na Fakultetu se izvodi na studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika (240 ECTS), a izlazni profil koji se stiče završetkom studija je – diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike.

Telefon +387 51 333 603
Faks +387 51 333 603
Veb-sajt www.fbn.unibl.org
E-pošta info@fbn.unibl.org
Adresa Bulevar vojvode Živojina Mišića 10 a, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Predrag Ćeranić, docent
Prodekan za nastavu Doc. dr Darko Paspalj
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Dragomir Jovičić, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/338/fbn-unibl-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/fbn-unibl-02.JPG