Navigacija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta nastao je izdvajanjem Odsjeka za fizičku kulturu iz Filozofskog fakulteta 2001. godin, kada je i upisana prva generacija studenata.

Nastava na prvom i drugom ciklusu studija izvodi se na studijskom programu Opšti nastavnički i Sport.

Studijski program Opšti ­nastavnički je organizovan prema trostepenom modelu (4+1+3) studija, a studijski program Sport prema trostepenom modelu (3+2+3) studija.

Telefon +387 51 312 280
Faks +387 51 312 280
Veb-sajt www.ffvs.unibl.org
E-pošta info@ffvs.unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Dekan Dr Borko Petrović, vanredni profesor
Prodekan za nastavu Dr Radenko Dobraš, vanredni profesor
Prodekan za naučnoistraživački rad Dr Željko Sekulić, docent

Slike

  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-4.jpg