Navigacija

Katalog studijskih programa

Naziv Institucija Tip studija Jezik ESPB
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Upravno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Dentalna medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
Sestrinstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Studijski program Matematika i informatika - 180 ECTS Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Prerada drveta Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Industrijsko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Medicinsko labaratorijska dijagnostika Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Aktuarstvo Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
NIJE DEFINISAN Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I INFORMATIKA 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Grafičko inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 1989 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Pedagogija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Fizioterapija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo Mašinski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Pravno-istorijske studije Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ruski i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geodezija Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Informaciono-komunikacione tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Digitalno emitovanje i širokopojasne tehnologije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Radno i socijalno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Državno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Savremena filozofija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ZAJEDNIČKA GODIŠTA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Era Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 10.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Tekstilno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Industrijsko ineženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 240.0
Međunarodno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Finansije, bankarstvo i osiguranje Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Tekstilno inženjerstvo - 180 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Rudarstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 120.0
Stomatologija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
RAČUNARSKA TEHNIKA i INFORMATIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Elektroenergetski i industrijski sistemi Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Animalna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA 4 (PD) 1995 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Građansko pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Učiteljski studij Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekonomija i poslovno upravljanje Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Računarstvo i informatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Poslovno pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Rudarsko i geološko inžinjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije trećeg ciklusa 180.0
Energetska efikasnost u zgradarstvu Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Medicina Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 360.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Računarstvo i informatika 2014 Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biljna proizvodnja Poljoprivredni fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Međunarodna ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Tehničko vaspitanje i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Babištvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Žurnalistika Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Političke nauke Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad - dokvalifikacija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 120.0
Finansije i revizija javnog sektora Ekonomski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Animalne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Upravljanje bezbjednosnim rizicima prirodnih katastrofa Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Mehatronika Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Ekonomija Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Tekstilno inženjerstvo - 240 ECTS Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Likovne umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biotehnološko prehrambeni Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijska tehnologija Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Krivično pravo Pravni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Prehrambeno inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Prostorno planiranje Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa
Zdravstvena njega Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Socijalni rad-2000 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
ELEKTRONIKA PD 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Matematika i informatika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
ELEKTROENERGETSKI I INDUSTRIJSKI SISTEMI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
ELEKTROENERGETIKA 4 (PD) 2003 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Engleski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Sport Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
TELEKOMUNIKACIJE 4 (PD) 2005 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Biljne nauke Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Farmacija Medicinski fakultet Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) 300.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Elektroenergetika i automatika Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Predškolsko vaspitanje Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Muzička umjetnost Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Biologija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Psihologija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Francuski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Pravo Pravni fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA I AUTOMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Građevina Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa Srpski 60.0
Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije drugog ciklusa
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
ELEKTROENERGETSKI Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Novinarstvo i komunikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Bezbjednost i kriminalistika Fakultet bezbjednosnih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Njemački jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Elektronika i telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Italijanski jezik i književnost i srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
RAČUNARSKA TEHNIKA 4 (PD) 1999 Elektrotehnički fakultet Akademske studije drugog ciklusa 0.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Poslovna informatika Ekonomski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sanitarno inženjerstvo Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Geografija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Energetsko i saobraćajno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 185.0
Geološko inženjerstvo Rudarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Ekologija i zaštita životne sredine Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Žurnalistika-1998 Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Francuski jezik i književnosti i latinski jezik Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Upravljanje šumskim resursima na prirodnim osnovama Šumarski fakultet Akademske studije drugog ciklusa 120.0
Očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa Poljoprivredni fakultet Akademske studije drugog ciklusa 60.0
Zaštita na radu Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Radiološka tehnologija Medicinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Šumarstvo Šumarski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Filozofija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
Opšti nastavnički Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Fizika Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Hemija Prirodno-matematički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Sociologija Fakultet političkih nauka Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Proizvodno mašinstvo Mašinski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 180.0
ELEKTRONIKA I KOMUNIKACIJE Elektrotehnički fakultet Akademske studije prvog ciklusa 0.0
Politikologija Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 300.0
Hemijsko inženjerstvo Tehnološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 60.0
Srpski jezik i književnost Filološki fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Dramske umjetnosti Akademija umjetnosti Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Istorija Filozofski fakultet Akademske studije prvog ciklusa 240.0
Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Akademske studije prvog ciklusa Srpski 240.0
Socijalni rad Fakultet političkih nauka Akademske studije drugog ciklusa 60.0