Navigacija

Licencirani studijski programi na trećem ciklusu studija

Red.br. FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM Usmjerenje
1 EKONOMSKI FAKULTET Ekonomija  
2 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Informaciono-komunikacione tehnologije  
3 MEDICINSKI FAKULTET Biomedicinske nauke  
4 POLJOPRIVREDNI FAKULTET Poljoprivredne nauke  
5 FILOZOFSKI FAKULTET Pedagogija  
Metodika razredne nastave  
6 FILOLOŠKI FAKULTET Nauka o jeziku  
Nauka o književnosti  
7 ŠUMARSKI FAKULTET Šumarstvo  
8 Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu Bioinženjering i medicinska informatika  
9 Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Elektrtehnički, Mašinski i Tehnološki fakultet Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo  
10 FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Studij društvenih nauka  
11 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Matematika i informatika