Navigacija

Studije

OBRAZOVNA DJELATNOST I KADROVSKI POTENCIJAL UNIVERZITETA

Univerzitet u Banjoj Luci, na putu ka evropskim standardima i evropskom prostoru visokog obrazovanja, prati savremena kretanja i usvaja napredne ideje i rješenja. 

Na Univerzitetu je od školske 2007/08. godine počela primjena bolonjskog procesa u nastavi na svim studijskim programima. Usvojen je trostepeni sistem studija i uveden ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenta, ali i princip godišnjeg opterećenja studenta do 60 ECTS.

Da bi se olakšao studij i povećala prolaznost studenata, u nastavne planove su uvedeni  jednosemestralni predmeti, a ispitivanje studenata se obavlja po dijelovima, u obliku kolokvija, testova, semestralnih i domaćih radova, izrade projektnih zadataka, itd. Prati se i vrednuje i aktivnost studenta u toku nastave i tako podstiče interaktivnost nastavnog procesa.

Na Univerzitetu studira oko 20.000 studenata, što iznosi oko 40% ukupnog broja studenata u Srpskoj. U posljednjih pet godina u prosjeku se upisuje oko 3.300, a studije završava nešto više od 2.000 studenata.

Nastava se izvodi na 64 studijskih programa prvog ciklusa studija, 71 programa drugog ciklusu, te 12 studijskih programa trećeg ciklus studija. Među studijskim programima drugog i trećeg ciklusa postoje i kombinovani multidisciplinarni studijski programi koje zajednički izvodi više fakulteta našeg Univerziteta, kao i studijski programi koje naš Univerzitet organizuje u saradnji sa drugim univerzitetima. 

Studijski programi su uglavnom organizovani prema trostepenom modelu (4+1+3), dok je na nekim fakultetima prisutan i model (3+2+3). 

Univerzitet u Banjoj Luci iz godine u godinu povećava broj stalno zaposlenih, a istovremeno smanjuje broj angažovanih spoljnih nastavnika. Od ukupnog broja nastavnog osoblja angažovanog u nastavi, više od 65% je u stalnom radnom odnosu. 

Povećanje kompetentnosti nastavnika i saradnika ostvaruje se putem učešća na inostranim ili domaćim projektima, kao i boravkom u vodećim nastavno-naučnim ustanovama u svijetu. Univerzitet u Banjoj Luci, u skladu sa svojim mogućnostima, pruža podršku posebno mlađem kadru da jedan dio vremena provede u inostranstvu u cilju usavršavanja.  
 
Takođe, Univerzitet u Banjoj Luci se opredijelio da sistemski uredi pitanja osiguranja kvaliteta. Stoga su 2009. godine uspostavljeni Komitet za osiguranje kvaliteta čiji je zadatak da priprema strategije i politike kvaliteta, te Kancelarija za osiguranje kvaliteta koja koordinira aktivnosti na osiguranju kvaliteta sa organizacionim jedinicama.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/16/1.jpg.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/2.jpg.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/3.jpg.jpg
  • /uploads/attachment/strana/16/8.jpg.jpg