Navigacija

Lista stipendija

Erasmus +, Nemačka

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje treća strana vrši selekciju
Tip studija drugi ciklus, prvi ciklus
Oblast društvene nauke
Broj stipendija 1
Prijava od 11.10.2019.
Prijava do 22.11.2019.
Opis

Dostupna je jedna stipendija u trajanju od četiri mjeseca za jednosemestralni studijski boravak na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (IPU Berlin), Njemačka, u ljetnom semestru, od 1. aprila do 31. jula 2020. godine.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih ciklusa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, osim studenata prve godine prvog ciklusa.

ERAZMUS+ stipendije za razmjenu studenata na Fakultetu za računarstvo i informatiku Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje treća strana vrši selekciju
Tip studija treći ciklus, prvi ciklus, drugi ciklus
Oblast tehničke nauke
Broj stipendija 3
Prijava od 28.10.2019.
Prijava do 15.11.2019.
Opis

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Fakultetu za računarstvo i informatiku Univerziteta u Ljubljani, Slovenija.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Dostupne su tri (3) stipendije za studente u trajanju od po pet (5) mjeseci, za izradu završnog rada prvog i drugog ciklusa, odnosno doktorske disertacije.
Razmjena treba da se realizuje u toku ljetnjeg semestra akademske 2019/20. godine.