Navigacija

prof. Timea Hotić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/358-824
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za kamernu muziku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Reprodukcija muzike redovni profesor 27. april 2017.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MIKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM2 Kamerna muzika 2
13MIKM3 Kamerna muzika 3
13MIKM4 Kamerna muzika 4
13MIKM5 Kamerna muzika 5
13MIKM6 Kamerna muzika 6
13MIKM7 Kamerna muzika 7
13MIKM8 Kamerna muzika 8
13MKLGKM1 Kamerna muzika 1
13MKLGKM2 Kamerna muzika 2
13MKLGKM3 Kamerna muzika 3
13MKLGKM4 Kamerna muzika 4
13MKLGKM5 Kamerna muzika 5
13MKLGKM6 Kamerna muzika 6
13MKLGKM7 Kamerna muzika 7
13MKLGKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM1 Kamerna muzika 1
13MSPKM2 Kamerna muzika 2
13MSPKM3 Kamerna muzika 3
13MSPKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM7 Kamerna muzika 7
13MSPKM8 Kamerna muzika 8

Bibliografija

Umjetnički radovi

  1. Internet međunarodno takmičenja Konstantin Veliki Niš, Srbija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Timea Hotić

  1. međunarodno takmičenje iz kamerne muzike "Olivera Đurđević"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2020
  Autori Timea Hotić

  Majstorska radionica kamrne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Majstorska radionica kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncert tri "Mimaran"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Veče kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncerte studenata - manifestacija "Dani Vlade S. Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata u oviru manifestacije "Dani Vlade S. Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata i profesora

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Timea Hotić

  90.međunarodni festival mladih Bratislava

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Timea Hotić

  Takmičenje FIB "Isidor Bajić"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Timea Hotić

  Koncert u okviru saradnje BiH akademija u projektu razmjene Erasmus +

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Timea Hotić

  Interni čas studenata kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Koncert komorne glazbe - komorni sastavi profesora studijskog programa muzičke umjetnosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Muzička razglednica - Koncert studenata i asistenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Snimanje CD - a "Partiture iz paučine" - instrumentalne kompozicije kompozitora Vlade Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  "Partiture iz paučine" - Veče instrumentalne muzike kompozitota Vlade miloševića - "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Katedre za duvačke instrumente - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - Katedra za Kamernu muziku

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Godišnja izložba studenata AU Univertiteta u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Timea Hotić

  Nastup studenata - obilježavanje godišnjice rada Univerziteta za poslovne studije u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Nastup studenata - otvaeanje 13.godišnje izložbe radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Koncert gudačkog orkestra Banjaličke filharmonije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Koncert nagrađenih takmičara !&.međunarodnog natjecanja flautista "Flauta Aurea"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Koncert sudenata Akademije umjetnosti univerziteta u banjaluci-Katedra za kamernu mutiku

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata i profesora Akademije umjetnosti povodom obilježavanja 40 god.rada i razvoja Univerziteta u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Timea Hotić

  Veče kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Timea Hotić

  Koncert povodom sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Timea Hotić

  Svečani koncert "Vezeni most" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata banjalučke akademije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - katedra za solo-pjevanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Timea Hotić

  Nastup studenata - otvaeanje 12.godišnje izložbe radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Timea Hotić

  Večer madžarske glasbe za oboo in klavir - "Lent - festival Maribor

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Timea Hotić

  Koncert mađarske muzike

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Timea Hotić

  Praznični koncert Udruženja muzičkih umjetnika Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Timea Hotić

  Koncert gudačkog orkestra Banjaličke filharmonije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Timea Hotić

  Koncert gudačkog orkestra Banjaličke filharmonije

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Timea Hotić

  Veče kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci - manifestacija "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Timea Hotić

  Koncert gradskog tamburaškog orkestra povodom obiljžavanja Svjetskog dana muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata povodom obilježavanja dana Univerziteta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Maraton kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Svjetski dan muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata gitare - "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Praznični koncert Udruženja muzičkih umjetnika Republike Srpske - "Osjeti"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Praznični koncert Udruženja muzičkih umjetnika Republike Srpske - "Osjeti"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  KoncertUdruženja muzičkih umjetnika republike Srpske "Šumanu u čast" - 45.Mokranjčevi dani

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert mladih banjalučkih oboista

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Timea Hotić

  Koncert ansambla "Wind of Change"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Završni koncert studenata - A - fest

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata i profesora Akademije umjetnosti -Noć muzeja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Praznični koncert Udruženja muzićkih umjetnika Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike - "Veče Mađareske muzike" - "Jedinstvo raznolikosti"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Timea Hotić

  Završni koncert prvonagrađenih takmičara međunarodnog takmićenja "Banjalučki bijenale"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike - "Klasika za vas"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Timea Hotić

  Veče romantične klavirske muzike - Koncert studenata Akademije umjetnosti u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Timea Hotić

  Veče muzike Roberta i Klare Šuman

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti i učenika muzičke Škole "Vlado Milošević" u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Timea Hotić

  Koncert profesora Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Timea Hotić

  Koncert studenata duvačkog odsjeka Akademije umjetnosti u Banjaluci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike - "Akordi leta 2004"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Promocija knjige "Svjetlost je tvoja sjena" autora Enesa Kiševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  "Hrvatska savremena umjetnost iz fundusa galerije likovnih umjetnosti RS"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1998
  Autori Timea Hotić

  Promotivni koncert Banjalučkog kamernog tria

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1996
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1993
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1991
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1991
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1991
  Autori Timea Hotić

  Koncert Banjalučkog kamernog orkestra

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1991
  Autori Timea Hotić

  Koncert Banjalučkog kamernog orkestra

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1991
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1990
  Autori Timea Hotić

  Koncert kamerne muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1989
  Autori Timea Hotić