Navigacija

Mladen Janković, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za kompoziciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline viši asistent 25. septembar 2019.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMMO1 Muzički oblici 1
13MEMMO3 Muzički oblici 3
13MEMMO4 Muzički oblici 4
13MEMHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MEMHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MEMHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MIAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKDKON1 Kontrapunkt 1
13MKDKON2 Kontrapunkt 2
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDMO1 Muzički oblici 1
13MKDMO3 Muzički oblici 3
13MKDMO4 Muzički oblici 4
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MKLGAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MKLGAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MKMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MSPAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MTPKON1 Kontrapunkt 1
13MTPKON2 Kontrapunkt 2
13MTPKON3 Kontrapunkt 3
13MTPKON4 Kontrapunkt 4
13MTPMO1 Muzički oblici 1
13MTPMO2 Muzički oblici 2
13MTPMO3 Muzički oblici 3
13MTPMO4 Muzički oblici 4
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPMTP2 Metodika teorijskih predmeta 2
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPMTP4 Metodika teorijskih predmeta 4
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6
MMTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u Bagateli Mirjane Živković

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Janković, Mladen, Nikolić, Zoran. Akordske i linearne strukture sagledane kroz odnos arhaičnog i savremenog u Bagateli Mirjane Živković

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka: Naučni skup 2019. Knjiga apstrakata. 38.
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog – Tradicija kao inspiracija. Banja Luka: Naučni skup 2019. Knjiga apstrakata. 38.
  Godina 2019
  Autori Zoran Nikolić i Mladen Janković

  Tenzija i razrješenje (ne)postoje u dodekafonijskoj glazbi Weberna

  Naučni skup Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

Knjige

  Odjeci - Zbornik novih djela horske muzike autora iz Republike Srpske

  Izdavač Art Scena d.o.o.
  ISBN 979-0-802215-01-6
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 124

Umjetnički radovi

  Izrada aranžmana za pjesmu "Lambada"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika dječiji hor i škoslki ad hok orkestar
  Godina 2020
  Autori Mladen Janković

  Svečana Akademija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Klavirska pratnja
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Krajina se nada

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3 min
  Tehnika Gudački kvartet i klavir
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=kBkxiNPH-Fo

  Izrada aranžmana

  Izdavač Udruženje umjetnika "Art puls"
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3'21"
  Tehnika popularna pjesma
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana

  Izdavač Udruženje umjetnika "Art puls"
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2'35"
  Tehnika Popularna pjesma
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Korepetitor - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Kad stane rat"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Dječiji hor i klavir
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Na ledu"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Dječiji hor i klavir
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Saradnik uredništva

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Kad će već ta ljubav da se desi"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Dječiji hor i klavir
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Ćaj Ćiro"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Dječiji hor i klavr
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  orkestracija numere "Banja Luka"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački kvartet
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Opelo

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Mješoviti hor, SATB
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana

  Tip Muzičko delo
  Tehnika popularna pjesma
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Izrada orkestracije kompozicije "Elegija"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački orkestar i sopran
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjemsu "Ovo je moj grad"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački kvartet, klarinet, klavir, pop ženski vokal, sopran i etno pjevačka grupa
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Izrada orkestracije za numeru "Moje sve"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Parni simfonijski orkestar
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=94seqV4LxG8

  Izrada aranžman za pjesmu "Pukni zoro"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački oktet i bariton
  Godina 2018
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Crven cvete"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Dječiji hor, klavir i udaraljke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Izrada orkestracije za pjesmu "Zaboravljeni"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački oktet
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  "Pesnik za pesnike"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.facebook.com/nasteatar/

  Izrada aranžmana za numeru iz filma "The third man"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački kvartet
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Saradnik uredništva

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Oj, Srbijo mila mati"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački oktet i sopran
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Što se bore misli moje"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački oktet i sopran
  Godina 2017
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Kocnertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - izvođač
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korpepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Sude mi e vedro nebo - remiks"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Oj, Lazare"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Jovano, Jovanke"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Aj mene majka jednu ima"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Čula jesam da se dragi ženi"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Jovano, Jovanke"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački oktet i sopran
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Ovo je Srbija"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - Klavir, etno grupa Trag
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Instrumentalista - klavir, etno grupa Trag
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika Korepetitor
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Nagrada

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista - BLFH
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana himne Republike Srbije "Bože Pravde"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački oktet
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Izrada orkestracije za kompoziciju "U znanju je moć"

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2' cca
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Melanholija

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3' 30" cca
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=6vFzkVKT1xs

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Notografski rad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista - BLFH
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - SPCD Bogoljublje
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=EPll7MlBSqI

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Čio e ono devojče"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Tamna noći"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Kad zapjevam ja i seja mila"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Tvojte oči Leno mori"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Izrada aranžmana za pjesmu "Uralska rjabinuška"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika SATB, solista i klavir
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=JBKEZ0Cz9B4

  Izrada aranžmana za pjesmu "Varjag"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika SATB
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=JBKEZ0Cz9B4

  Izrada aranžmana za pjesmu "Onamo 'namo"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Mješoviti hor, SATB
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "The show must go on"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika SATB, solista i klavir
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=EPll7MlBSqI https://www.youtube.com/watch?v=JWeXmiY2KyQ

  Ima neka tajna veza

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3'30" cca
  Tehnika Solo sopran i gudački orkestar
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković

  Sjeta

  Izdavač Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 1'20"
  Tehnika Klavir
  Godina 2014
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=-rVbiB45F0A

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - SPD Jedinstvo
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - SPD Jedinstvo
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - SPCD Bogoljublje
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=XbFkODNQwk0

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za narodnu pjesmu "Vidovdan"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor SSAA
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana studentske himne "Gaudeamus igitur"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor SSA
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana makedonske narodne pjesme "Makedonsko devojče"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor SSAA
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za kompoziciju "Vilo moja"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor SSAA i gudački orkestar
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za himnu Republike Srbije "Bože pravde"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor SSAA
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Oj, đevojko Milijana"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika etno grupa Trag
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa http://www.amus.ba/v3/baza.php?list=Jankovic%20Mladen

  Miki Maus

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2'46" cca
  Tehnika Mješoviti hor
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Varijacije

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 4'15"
  Tehnika Gudački kvartet
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Smooth flute

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3'30" cca
  Tehnika Flauta i klavir
  Godina 2013
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=ezCUJ2W3I7c

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - ŽKH Banjalučanke
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković

  Izrada orkestracije za kompoziciju "Tamo daleko"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački orkestar
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković

  Izrada orkestracije za kompoziciju "Mnogaja ljeta"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Gudački orkestar
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "I can't stop falling in love with you"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Ženski hor SSA, klavir i solista
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=ezCUJ2W3I7c

  Autor muzike za monodramu "Ispovjest"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković

  Igra

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3'20" cca
  Tehnika Klarinet solo
  Godina 2012
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista (korepetitor) - SPD Jedinstvo
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Na peronu života"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Tamburaški orkestar, hor i solista
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Merak čoček"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Tamburaški orkestar
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Izrada aranžmana za pjesmu "Uralska rjabinuška"

  Tip Muzičko delo
  Tehnika Hor, solista i klavir
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=HDkRln5Xn7U

  Looney toons

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 4'cca
  Tehnika klavir solo
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Muzički saradnik na pozorišnoj predstavi "Život je opaka navika"

  Izdavač Dječije pozorište RS
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Autor muzike za predstavu "Kafanica, sudnica, ludnica"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Strepnja

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3' cca
  Tehnika Solo sopran i klavir
  Godina 2011
  Autori Mladen Janković

  Koncertna djelatnost

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Tehnika instrumentalista
  Godina 2009
  Autori Mladen Janković