Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac realizaci...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.