Navigacija
Viber

Održan Informativni dan o programu ERASMUS+ na Univerzitetu u Banjoj Luci

Opšte

Dana 16.12.2016. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci održan je Informativni dan o programu Erasmus+.

U ime Rektora Univerziteta u Banjoj Luci, skup je pozdravila i otvorila prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju.

O detaljima programa govorio je g. Suad Muhibić, rukovodilac Kancelarije Erasmus+ u Bosni i Hercegovini i g-đica Nena Marković, saradnik za projekte u Kancelariji Erasmus+ u Bosni i Hercegovini.

U posljednjem dijelu skupa, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju u kancelariji prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u

Banjoj Luci, Jelena Rožić, ma, predstavila je najvažnije detalje Uputstva za prijavljivanje i realizaciju Erasmus+ projekata, koje se od oktobra 2015. godine primjenjuje na Univerzitetu u Banjoj Luci.
Ovaj program koji finansira Evropska komisija ima za cilj da pomaže reformu, modernizaciju i unapređenje unutrašnjih kapaciteta visokoškolskih ustanova, podržava i razvija međunarodnu razmjenu nastavnog, administratinog osoblja i studenata, kao i održivu institucionalnu saradnju između visokoškolskih institucija iz zemalja članica Evropske unije i zemalja partnera.

Kako je upravo u toku novi poziv za prijavljivanje projekata iz programa Erasmus+, koji će biti otvoren do početka februara 2017. godine, veoma je važno da se akademska zajednica upozna sa kriterijumima i procedurom za učešće u ovom programu, te dobije odgovore na određena pitanja s kojima se susreće u procesu pripreme projektnih prijedloga, kao i u procesu provođenja projekata koji su već odobreni.

Skupu su prisustvovali nastavnici, saradnici i studenti organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6038/URC_4.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6038/URC_1.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6038/URC_2.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6038/URC_3.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6038/URC_5.JPG