Navigacija
Viber

Informacija sa 34. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 34. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, 28. feburara 2019. godine donesena je Odluka o razrješenju prof. dr Laze Ristića sa mjesta člana Senata, kojeg će kako je odlučeno zamijeniti prof. dr Ljubo Lepir.

Prihvaćena je i ostavka prof. dr Siniše Mitrića na mjesto člana Etičkog komiteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je dao i podršku Prijedlogu Pravilnika o priznavanju stranih obrazovnih kvalifikacija za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci i postupku ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci. 

Donesena je o Odluka o raspisvanju konkursa za izbor u akademska zvanja.

Senant je dao i saglasnost za donošenje odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja za pojedine kandidate: Akademije umjetnosti, Filozofskog fakulteta i Prirodno-matematičkof fakulteta. U nastavničko i saradničko zvanje izabrani su i kandidati: Ekonomskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Šumarskog fakulteta.

Takođe, podržana je i Odluka o davanju saglasnosti na Izvjšetaj komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji i imenovanje komisije za javnu odbranu iste za kandidata Medicinskog fakulteta. A članovi Senata su podržali o odluke za davanje saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni i podobnosti kandidata za izradu doktorskih disertacija za četiri kandidata.

Senat je dao podršku i za Prijedlog odluke Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta za produženje roka za odbranu doktorske disertacije mr Dragana Partala, a riječ je o diseraciji pod nazivom „Pedagoške i metodološke vrijednosti studije slučaja u istraživanju kvaliteta univerzitetske nastave“;

Jednoglasna podrška upućena je i za zaključivanje Akademskog međuinstitucionalnog sporazuma o saradnji - Rektorskog foruma Zajednice univerziteta Zapadnog Balkana. Data je saglasnost i da se pristupanju Statutu radi članstva u neprofitnoj organizaciji Globalni kampus za ljudska prava.

Na 34. sjednici, podržano je i zaključivanje Sporazima o  programu razmjene studenata i akademskog osoblja između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta političkih nauka i prava Istočne Kine. Senat je podržao i šest okvirnih sporazuma o saradnji koje je sklopio Konfucijevo institut Univerziteta u Banjoj Luci. Riječ o sporazumima koji se odnose na saradnju sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i sporazuma sa drugim organizacijama.

Članovi Senata su razmotrili i upustva za popunjavanje obrazaca izvještaja komisije o prijavljenim kandidatima u nastavnička i saradnička zvanja. Takođe, diskutovalo se i o procesu akreditacije i reakreditacije visokoškolskih ustanova. 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8526/unibl_logo_novi.png