Navigacija

prof. dr Stanko Bejatović
redovni profesor

Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 4

lokal 115
051/339-015
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za krivično pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 26. februar 1997.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS13MKP Međunarodno krivično pravo

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09KRP Krivično pravo
OBK09MKP Međunarodno krivično pravo
OBK10MKP Međunarodno krivično pravo
OBK16ISBEU Institucije i sistemi bezbjednosti EU
OBK16KRP Krivično pravo