Navigacija

mr Slobodan Stojnić
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za hotrikulturu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hortikultura viši asistent 24. decembar 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OBP07OV Opšte voćarstvo
OVV07SVG Skladištenje voća i grožđa
OZB12VOĆ Voćarstvo
OHK08SGV Sistemi gajenja voćaka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Shoot growth pattern and degree of flower bud differentiation in yield potential modelling in apricot

  DOI https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.51
  Časopis Acta Hort., ISHS
  Godina 2016
  Autori Nikola Mićić, Gordana Đurić, Miljan Cvetković i Slobodan Stojnić
  Broj 1139
  Strana od 291
  Strana do 297
  Veb adresa http://www.actahort.org/books/1139/1139_51.htm

  Morfološko-anatomske karakteristike jednogodišnjih prirasta podloga jabuke

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1505603S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Stojnić, Nikola Mićić, Gordana Đurić, Miljan Cvetković i Viktor Gjamovski
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 603
  Strana do 614
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/3250

  Rast korjena deset vegetativnih podloga jabuke u dva zemljišna supstrata

  DOI http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1505593S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Stojnić, Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković i Rodoljub Oljača
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 593
  Strana do 602
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/3249

Projekti

Održivi oprašivački sistem hortikulturnih biljaka u Republici Srpskoj: invetarizacijavrsta, upravljanje i biološki faktori rizika

Insekti, posebno pčele, osolike muve, tvrdokrilci i leptiri, oprašuju najveći broj biljnih vrsta zbog čega su ključni element ekosistema ali i faktor obezbjeđenja visokih i stabilnih prinosa u hortikulturnoj proizvodnji. U Republici Srpskoj, polinatori nisu bili predmet značajnijeg naučnog interesovanja, pa će kroz ovo istraživanje biti izvršena prva sistematska inventarizacija vrsta, procjena zdravstvenog stanja i faktora rizika kao i mjere podsticanja njihovog intenzivnijeg korišćenja u proizvodnji ...

Broj projekta 1251501
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Violeta Santrač
Projektni tim dr Biljana Lolić
Jovana Mastilović
mr Slobodan Stojnić
prof. dr Nikola Mićić
dr Violeta Santrač
Gvozden Mićić
prof. dr Snježana Hrnčić
mr Sanda Stanivuković
doc. dr Dimitrije Marković
Petar Nikolić
doc. dr Branimir Nježić
mr Jelena Nikitović
Ljubiša Stanisavljević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 33250.0 BAM