Navigacija

Gordana Jakovljević
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za geodeziju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata) asistent 25. maj 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MGDMPGPPU Geodezija u prostornom planiranju i urbanizmu
Akademske studije prvog ciklusa
OGD07K1 Kartografija 1
OGD07K2 Kartografija 2
OGD07KP Kartografske projekcije
OGD07PNIG Praktična nastava iz inženjerske geodezije
OGD08PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD14SUPK Sastavljanje i umnožavanje planova i karata

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C18GIS006 Daljinska detekcija i GIS

Bibliografija

Radovi u časopisima

  LANDFILL SITE SELECTION USING GIS TECHNOLOGY AND THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

  DOI DOI: 10.5937/vojtehg64-9578
  Časopis VOJNOTEHNIČKI GLASNIK
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović i Gordana Jakovljević
  Volumen 64
  Broj 4
  Strana od 769
  Strana do 783

  Modelovanje razlike referentnih površi tijela Zemlje za rješavanje problema vertikalnog pozicioniranja

  DOI 10.5937/tehnika1601035T
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2016
  Autori Sanja Tucikešić, Gordana Jakovljević i Jelena Gučević
  Volumen 70
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 40

Radovi sa skupova

  CREATING EPIDEMIOLOGICAL PATTERNS OF CONNECTION BETWEEN RISK FACTORS AND PARTICULAR

  Naučni skup The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment
  Publikacija Proceedings of ICMNEE 2017
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Gordana Jakovljević i Maja Perišić
  Strana od 230
  Strana do 241

  Primjena kartografskih metoda i GIS-a u popisu stanovništva Republike Srpske

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova sa XII međunorodne naučno-stručne konferencije "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Godina 2016
  Autori Gordana Jakovljević i Dragoljub Sekulović
  Strana od 139
  Strana do 146

  Hipsometrijski razmještaj i izdašnost izvora pitke vode u Srbiji

  Naučni skup ANTiM
  Publikacija Zbornik radova sa V međunarodne konferencije ANTiM
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Gordana Jakovljević i B Šćekić
  Strana od 307
  Strana do 314

  Kombinacija GIS-a i multikriterijumske analize za određivanje lokacije vjetroelektrana

  Naučni skup ANTiM
  Publikacija Zbornik radova sa V međunarodne konferencije ANTiM
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Gordana Jakovljević i N Rosić
  Strana od 297
  Strana do 306

  Primjena GIS tehnologije i fuzzy višekriterijumske tehnike za određivanje lokacija solarnih farmi

  Naučni skup Energetika
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Sekulović, Gordana Jakovljević i Dragan Pamučar
  Strana od 184
  Strana do 191

  Prevencija nastanka moždanog udara primjenom logističke regresije

  Naučni skup Infofest
  Publikacija Zbornik radova sa XXIII Festivala informatičkih dostignuća, Infofest 2016
  Godina 2016
  Autori Ljubiša Preradović, Vlado Đajić i Gordana Jakovljević
  Strana od 216
  Strana do 223

  Uticaj plana opažanja na ocjenu tačnosti geodetske mreže

  Naučni skup Građevinarstvo - nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova GNP 2016
  Godina 2016
  Autori Gordana Jakovljević
  Strana od 1545
  Strana do 1553

  Primjena GIS tehnologije u izradi digitalnih modela terena za vojne potrebe

  Naučni skup SYM-OP-IS
  Publikacija Zbornik radova sa XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2015
  Godina 2015
  Autori Dragoljub Sekulović, Miodrag Regodić i Gordana Jakovljević
  Strana od 123
  Strana do 126

  Glavni projekt osnovne 2D mreže brane kompenzacionog bazena HE "Bočac"

  Naučni skup Studenti u susret nauci STES
  Godina 2014
  Autori Gordana Jakovljević

  Geodetsko osmatranje slijeganja objekta

  Naučni skup Studenti u susret nauci StES
  Godina 2013
  Autori Gordana Jakovljević
  Strana od 48

Umjetnički radovi

  Izložba "Arhitektonsko stvaralaštvo i tehnologije-juče, danas, sutra"

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 14.06.2017.-01.10.2017.
  Tehnika Poster prezentacije
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković, Gordana Jakovljević i Milenko Stanković

Projekti

Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena

renutna situacija u izmijenjenim ekološkim i klimatskim uslovima ne pogoduje rijetkim vrstama poput tercijarnog relikta i endemske vrste kao što je Pančićeva omorika (Picea omorika Panč/Purky). Tako rijetke prirodne populacije, predstavljaju genetičke specifikume u nestajanju. Zbog toga bilo kakva mjera na njenoj konzervaciji (bilo na mjestu prirodnog javljanja- in situ ili na drugim lokacijama- ex situ) zavisi od...

Broj projekta 1251402
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim Andrea Piotti
doc. dr Vanja Daničić
Gordana Jakovljević
Jelena Aleksić
prof. dr Miro Govedarica
dr Dušan Jovanović
Đorđije Milanović
doc. Branislav Cvjetković, ma
Nikola Pećanac
Patrick Fonti
Giovanni G. Vondramin
Filip Bratić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.05.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM