Navigacija

prof. dr Branimir Jovančićević
redovni profesor

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 4. novembar 2003.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM010 Organska geohemija
Akademske studije prvog ciklusa
1C16HOS409 Hemija životne sredine

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The application of alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.2298/JSC180501061S
  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 2018
  Autori Ivan Samelak, Milica Balaban, Nada Vidović, Nemanja Koljančić, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Volumen 83
  Broj 10
  Strana od 1167
  Strana do 1175
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/JSC180501061S

Radovi sa skupova

  Identification and fate of petroleum type pollutant in the coastal sediments of the river Vrbas (Banja Luka, Bosna and Hercegovina)

  Naučni skup 8th International Conference WATER FOR ALL
  Publikacija 8th International Conference WATER FOR ALL, Osijek, Croatia, March 21-22, 2019, Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Branimir Jovančićević, Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Gordana Gajica i Tatjana Šolević-Knudsen
  Strana od 41
  Strana do 41
  Veb adresa http://www.ptfos.unios.hr/water/index.php/archive/

  Identifikacija organske supstance i analiza specifičnih biomarkera u uzorcima rijeke Vrbas metodom GC-MS

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nemanja Koljančić, Ivan Samelak, Mališa Antić, Branimir Jovančićević i Milica Balaban
  Strana od 19
  Strana do 26

  Biological markers of the petroleum alkane fraction as a forensic toot for determining the presence of petroleum pollutants in the environment

  Naučni skup YUCOMAT 2018
  Publikacija YUCOMAT 2018, Herceg Novi, Montenegro, September 3-7, Programme and the Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Nada Vidović, Ivan Samelak, Milica Balaban, Mališa Antić, Tatjana Šolević-Knudsen i Branimir Jovančićević
  Strana od 124
  Strana do 124
  Veb adresa http://www.mrs-serbia.org.rs/index.php/yucomat-2018-book-of-abstracts

Projekti

Monotoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

Nafta i njeni derivati danas su među najprisutnijim zagađivačima u životnoj sredini. Najvažni izvor ove vrste zagađenja je svakako saobraćaj, ali izvori mogu biti raznovrsni, uključujući toplane, razne industrijske grane i slično. Nakon što dospiju u prirodu, jedinjenja prisutna u zagađivaču naftnog tipa podliježu raznim hemijskim transformacijama, ali i migraciji u vodu...

Broj projekta 1259007
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dušica Pešević
Projektni tim Mirjana Marković
prof. dr Mališa Antić
prof. dr Branimir Jovančićević
Ivan Samelak
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM