Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandar Ostojić Poljoprivredni fakultet Marketing agroindustrijskih proizvoda, Istraživanje tržišta i Direktna prodaja seljačkih proizvoda PDF
2. Biljana Babić Filozofski fakultet Istorija srpskog jezika PDF
3. Biljana Kukavica Prirodno-matematički fakultet Biohemija PDF
4. Branko Blanuša Elektrotehnički fakultet Elektronika PDF
5. Dmitar Travar Medicinski fakultet Otorinolaringologija PDF
6. Dragana Todorović Prirodno-matematički fakultet Nuklearna fizika PDF
7. Dragojla Vuković Prirodno-matematički fakultet Ekomonitoring i bioindikatori i Tehnologija zaštite životne sredine PDF
8. Duško Jojić Prirodno-matematički fakultet Direktna matematika I i Elementarna geometrija PDF
9. Duško Račić Medicinski fakultet Neurologija PDF
10. Goran Radivojac Ekonomski fakultet Finansijska tržišta PDF
11. Ilija Lalović Prirodno-matematički fakultet Osnovi programiranja 1 i 2 PDF
12. Janja Bojanić Medicinski fakultet Epidemiologija PDF
13. Mato Uljarević Arhitektonsko-građevinski fakultet Mehanika tla i Fundiranje PDF
14. Mihajlo Mijanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Individualni sportovi PDF
15. Mira Mandić Prirodno-matematički fakultet Geografija naselja PDF
16. Miroslav Pravnić Prirodno-matematički fakultet Numerička matematika PDF
17. Momčilo Biuković Medicinski fakultet Imunologija PDF
18 Nada Letić Filozofski fakultet Psihodijagnostika i Psihopatologija djetinjstva i mladosti PDF
19. Petar Penda Filozofski fakultet Engleska književnost PDF
20. Predrag Dragosavljević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Sportski objekti i rekviziti PDF
21. Sanja Macura Filozofski fakultet Teorija književnosti PDF
22. Saša Pavlović Akademija umjetnosti Solfeđo i metodika solfeđa PDF
23. Snežana Petrović Tepić Medicinski fakultet Pedijatrija PDF
24. Tatjana Bijelić Filozofski fakultet Engleska književnost PDF
25. Toplica Stojanović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Planiranje i logorovanje PDF
26. Vasilj Žarković Ekonomski fakultet Međunarodno finansiranje PDF
27. Vida Todorović Poljoprivredni fakultet Povrtarstvo PDF
28. Željka Marjanović Balaban Šumarski fakultet Hemija PDF
29. Željko Vaško Poljoprivredni fakultet Ekonomika poljoprivrede PDF
30. Živko Babić Mašinski fakultet Mehanika I PDF
31. Zlatan Kovačević Poljoprivredni fakultet Osnove botanike i Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka PDF